Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Renovering av kyrka i Kronoberg
Taget ur inversteringsbudget.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov utegym.
Nybyggnad av lager
Ansökan om bygglov.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för förskolemodul.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ventilation.
Tillbyggnad av carport i Lessebo
Ansökan om bygglov för bryggor, tillbyggnad och carport.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lessebo
Ansökan om bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för ett plank.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för flerbostadshus/komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för idrottsanläggning (mountainbikebana).
Nybyggnad av kallager i Lessebo
Ansökan om bygglov för kallager.
Nybyggnad av campingplats i Lessebo
Avser byggnad av skjutbana.
Rivning av lager
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av dagcentral i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb-boende till daglig verksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Lessbo
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 320 tkr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: