Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Ombyggnad till servicebostad i Lessebo
Avser ombyggnad till ett serviceboende.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 2 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Konsultuppdrag: Framtagande av VA-plan för Lessebo kommun
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ventilation.
Tillbyggnad av carport i Lessebo
Ansökan om bygglov för bryggor, tillbyggnad och carport.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för ett plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för idrottsanläggning (mountainbikebana).
Nybyggnad av kallager i Lessebo
Ansökan om bygglov för kallager.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov utegym.
Nybyggnad av lager
Ansökan om bygglov.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för förskolemodul.
Rivning av magasin i Lessebo
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Rivning av lager
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av dagcentral i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb-boende till daglig verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: