Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Lessebo
Avser nybyggnad av bioenergianläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter 2-3 våningar. SABO Kombohus Flex samt uteförråd.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Bredbandsutbyggnad i Hovets byanät
Avser byggnation av fiberoptisk bredbandsnät söder om Hovmantorp i Lessebo och Tingsryds kommun.
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 3 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Nybyggnad av gc-väg samt bro i Lessebo
Avser nybyggnad av gc-väg samt bro vid riksväg 25 i Hovmantorp intill kvarndammen. GC-byggnation totalt 2960 m. Brolängd 25 m inklusive landfästen
Takbyte och anläggande av solcellsanläggning på skola i Lessebo
Avser takbyte på Kvarndammskolans gymnastiksal samt i samband med detta en nyckelfärdig solcellsanläggning på den södra takhalvan av gymnastiksalen. Objektet omfattar ca. 600m² tak varav ca. 300m² skall förses med solceller.
Trygghetshöjande åtgörder av Stora vägen, Kosta centrum
Avser trygghetshöjande åtgärder avseende trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Objektet är beläget i Stora vägen Kosta centrum, Lessebo kommun.
Upprustning av skolgård i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser ombyggnad av Kvarndammskolands skolgård.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Sanering av vattenserviser i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser sanering av vattenservisledningar utmed Kårlandavägen, Hamundegatan, Wieselgrensgatan samt Linnégatan och Ringsbergsgatan i Hovmantorp, Lessebo kommun. Ledningssaneringen omfattar totalt ca 360m.
Nybyggnad av idrottsplats i Lessebo
Nybyggnad av multiarena och ljusanordning.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lessebo
Ansökan om förhandsbesked för mountainbikebana och skyttebana.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Hovmantorp 5:1
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av djurpark i Lessebo
Ansökan om bygglov för djurhållning i liten skala.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: