Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Nybyggnad av bostäder på Udden i Hovmantorp
Syftet med markanvisningstävlingen är att få fram ett förslag på bostäder som kan vara ett alternativ till den villabebyggelse som Hovmantorp till största delen består av i dag.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Tillbyggnad av förskola i Lessebo
Avser ny tillbyggnad på den befintliga förskola, 4 avd.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 3 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Upprustning av skolgård i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser ombyggnad av Kvarndammskolands skolgård.
Sanering av vattenserviser i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser sanering av vattenservisledningar utmed Kårlandavägen, Hamundegatan, Wieselgrensgatan samt Linnégatan och Ringsbergsgatan i Hovmantorp, Lessebo kommun. Ledningssaneringen omfattar totalt ca 360m.
Takbyte och anläggande av solcellsanläggning på skola i Lessebo
Avser takbyte på Kvarndammskolans gymnastiksal samt i samband med detta en nyckelfärdig solcellsanläggning på den södra takhalvan av gymnastiksalen. Objektet omfattar ca. 600m² tak varav ca. 300m² skall förses med solceller.
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Ombyggnad av va-ledning i Lessebo
Anmälan om väsentlig ändring av va inom en tomt (oljeavskiljare).
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för altan (uteservering).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lessebo
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en teknikbod.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för multiarena och ljusanordningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: