Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Ombyggnad till servicebostad i Lessebo
Planer finns för ombyggnad till ett serviceboende.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad till LSS-boende i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad till ca sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder. Gator och Va ledning söder om befintlig bebyggelse i förlängning av Ankargatan. Gatubyggnation totalt ca 400 m, Va schakt totalt ca 400 m till 18 fastigheter samt ny spill- och dagvattenpumpstation.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Nybyggnad av maskinhall i Lessebo
Avser nybyggnad, maskinhall.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkering och ställplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av lager i Lessebo
Avser uppbyggnad av lagertält.
Installation av oljeavskiljare vid Hovmantorp brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Installation av oljeavskiljare vid Kosta brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: