Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Ny transformator mm i Alvesta
Komplettering med en 400/130 kV-transformator 500 MVA, nytt 400 kVfack och 130 kV-fack samt grop.
Uppförande av konstgräsplan i Alvesta
Avser uppförande av 2 konstgräsplaner.
Nybyggnad av magasin i Alvesta
Nybyggnad av kutterspånsmagasin, Rivning av kutterspånsmagasin Axeln 1.
Ny rens- och sandhantering reningsverket i Alvesta
Avser byggnation av ny rens och sandhantering vid Alvesta reningsverk.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av utesov samt uppförande av förråd på skolgården.
Tillbyggnad av plank i Alvesta
Tillbyggnad: vindskydd för container.
Nybyggnad av mast i Alvesta
Uppförande av kommunikationsmast Oby 1:5,5:5.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning kontor till lägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Rivning av plåttak och gammal frys.
Rivning av kallförråd i Alvesta
Rivning av skärmtak och kallförråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31: ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alvesta
Tidsbegränsat lov: tillfällig parkeringsplats, mohedaskolan.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av bef. kontor.
Vårdplan för park och trädgård i Alvesta kommun
Avser framtagande av vård- och underhållsplaner för trädgårdar inom två byggnadsminnen i Kronobergs län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: