Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta tätort
Detaljplan fastställd. Avser 40-45 lägenheter.
Tillbyggnad av industri Alvesta
Avser tillbyggnad av industri på 8000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh samt förråd.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av automatstation för drivmedel i Alvesta
Projektet avser nybyggnation av automatstation för drivmedel i Alvesta.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Nybyggnad av kontorsbyggnad. som kommer omfatta 20 tal kontorsrum i 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Alvesta
Rivning av befintlig kallager som ersätts med ny produktionshall, nybyggnad av nytt kallager på innegård.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av ny panncentral.
Ny transformator mm i Alvesta
Komplettering med en 400/130 kV-transformator 500 MVA, nytt 400 kVfack och 130 kV-fack samt grop.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser nybyggnad av vatten och spillvattenledning vid Aplamon, ca 1 km ledningsgrav och anslutningspunkter för 11 fastigheter.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Exploatering av mark i Alvesta
Avser anläggande av väg.
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnation av tre flerbostadshus samt förråd och miljöhus.
Utvändigt underhåll av åkeri i Alvesta
Utvändig ändring: 8 st porthus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av skola i Alvesta
Tillbyggnad av paviljonger med 2 avdelningar, tidsbegränsat tom 2021.
Tillbyggnad av förskola i Alvesta
Tillbyggnad av utesov på lunnagårds förskola.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Uppförande av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Nybyggnad av tältbyggnad.
Utvändig renovering av kyrka.
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 900 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnation: inredning av ytterligare lägenheter samt byggnation av takkupa och byte av takpannor.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Inredning av lägenhet i källare.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Alvesta
Fasadändring: flytt av nödutgång.
Nybyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av hårdgjord yta.
Nybyggnad av anslutningsväg i Alvesta
Anläggande av ny infart till parkering.
Tillbyggnad av flislager i Alvesta
Tillbyggnad av flislager samt komplettering av ytterligare 4 flakplatser och förlängning av skyddsmur.
Sanering av Slätthögs kyrka i Moheda
Avser sanering av Slättshögs kyrka i Moheda samt avfuktning av krypgrunden. Taget ur investeringsbudget
Renovering av fönster på Torsåsby kapell
Taget ut investeringsbudget 2019
Renovering av kyrka i Torsåsby
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 605 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av tak på kyrka
Avser byte av tak taget ut investeringsbudget 2019
Nybyggnad av skolgård i Alvesta
Nyetablering av skolgård med lekutrustning, staket samt ett skärmtak på vegbybackens förskola.
Nybyggnad av biogasanläggning i Alvesta
Anläggande av biobädd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: