Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Avser 22 stycken ca 210 m höga vindkraftverk med en effekt på 4,5 MW vardera.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta tätort
Detaljplan fastställd. Avser 40-45 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh samt förråd.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av enbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av 20 stycken småhus/enfamiljshus.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Nybyggnad av kontorsbyggnad. som kommer omfatta 20 tal kontorsrum i 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 st lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av ny panncentral.
Nybyggnad av produktionslokal i Alvesta
Rivning av befintlig kallager som ersätts med ny produktionshall, nybyggnad av nytt kallager på innegård.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Totalrenovering av arrendatorbostaden i Huseby bruk, Alvesta
Avser invändig ombyggnation samt utvändig renovering. För Gula villan gäller restriktionerna yttre förändringar och tillbyggnader. För de åtgärder som ska genomföras i detta projekt har tillstånd sökt hos Riksantikvarieämbetet som är tillsynsmyndighet.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av skola i Alvesta
Tillbyggnad av paviljonger med 2 avdelningar, tidsbegränsat tom 2021.
Tillbyggnad av förskola i Alvesta
Tillbyggnad av utesov på lunnagårds förskola.
Tillbyggnad av sophus i Alvesta
Tillbyggnad med miljö-/cykelrum.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Uppförande av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av anslutningsväg i Alvesta
Anläggande av ny infart till parkering.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnation: inredning av ytterligare lägenheter samt byggnation av takkupa och byte av takpannor.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Alvesta
Fasadändring: flytt av nödutgång.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Inredning av lägenhet i källare.
Tillbyggnad av flislager i Alvesta
Tillbyggnad av flislager samt komplettering av ytterligare 4 flakplatser och förlängning av skyddsmur.
Nybyggnad av biogasanläggning i Alvesta
Anläggande av biobädd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: