Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Avser 22 stycken ca 210 m höga vindkraftverk med en effekt på 4,5 MW vardera.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta tätort
Detaljplan fastställd. Avser 40-45 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 20 ver. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av flerbostadshus samt teknikhus, cykelförråd och parkeringsplats.
Nybyggnad av bostäder, handel och verksamheter i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i två våningar. Lägenheterna har 3-4 rum , 70 -80 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 1: 2002536
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i två våningar. Lägenheterna har 3-4 rum , 70 -80 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 2: 2002541
Nybyggnad av bostäder, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av blandad husbebyggelse. Flerbostadshus/enbostadshus samt radhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av enbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av 20 stycken småhus/enfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av gator och va-ledningar. Alvesta
Avser nybyggnad av gator och Va Lekaryd Norra.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov för uppfyllningsyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation (ersätter bef. stolpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av garage i Alvesta
Bygglov för byte av kundvagnsgarage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för fasadändring, nytt skärmtak och entréparti.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Bygglov för ny prefabricerad nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod och reservkraftsgenerator.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Igensättning av fönster samt installation av port och dörr.
Rivning av telestation i Alvesta
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Uppförande av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Liten tillbyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: