Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex.
Nybyggnad av automatstation för drivmedel i Alvesta
Projektet avser nybyggnation av automatstation för drivmedel i Alvesta.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Ny transformator mm i Alvesta
Komplettering med en 400/130 kV-transformator 500 MVA, nytt 400 kVfack och 130 kV-fack samt grop.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser nybyggnad av vatten och spillvattenledning vid Aplamon, ca 1 km ledningsgrav och anslutningspunkter för 11 fastigheter.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Installation av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Om- och tillbyggnad av lager i Alvesta
Till - och ombyggnad av lager.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av plank i Alvesta
Tillbyggnad: vindskydd för container.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppsättning av nodstation.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning kontor till lägenhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31: ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alvesta
Tidsbegränsat lov: tillfällig parkeringsplats, mohedaskolan.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Nybyggnad av förråd och miljöstation.
Ombyggnad av elverk i Alvesta
Installation av rökkanal för reservkraftverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnad av fd motionshall till lägenheter samt nybyggnad av miljövårdshus.
Rivning av kallager i Alvesta
Rivning av kallager.
Tillbyggnad av lager i Alvesta
Avser tillbyggnad av tak till traversgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: