Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh samt förråd.
Nybyggnad av bostäder i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 st lägenheter.
Nybyggnad av villaområde i Alvesta
Avser nybyggnad av ca 5-10 villor.
Nybyggnad av villaområde i Alvesta
Avser exploatering av mark inför nybyggnad av ca 5-10 villor.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Totalrenovering av arrendatorbostaden i Huseby bruk, Alvesta
Avser invändig ombyggnation samt utvändig renovering. För Gula villan gäller restriktionerna yttre förändringar och tillbyggnader. För de åtgärder som ska genomföras i detta projekt har tillstånd sökt hos Riksantikvarieämbetet som är tillsynsmyndighet.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Exploatering för bostadsområde, Alvesta etapp 2
Avser nybyggnation av gator vars längd uppgår till 414 meter med tillhörande ledningssystem samt anslutande ledningssystem och tryckstegringsstation.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Alvesta
Nybyggnad av garage samt renovering av gula villan.
Nybyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av hårdgjord yta samt avgränsande betongblock.
Nybyggnad av cistern i Alvesta
Anläggande av ny cistern.
Utvändigt underhåll av bilhall i Alvesta
Fasadändring: byte av portar.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Uppförande av nodstation.
Nybyggnad av kallager i Alvesta
Uppförande av kallager.
Nybyggnad av biogasanläggning i Alvesta
Anläggande av biobädd.
Om- och tillbyggnad av cafeteria i Alvesta
Om- och tillbyggnad av fastigheten halskahuset (cafe st. clair).
Tillbyggnad av affärshus i Alvesta
Tillbyggnad och fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: