Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Spår- och växelbyte genom Alvesta
Spår 421, 423, 404 och 405.
Nybyggnad av bostäder och handel m.m i Alvesta
Planer finns för bostäder och handel, service m.m. Området finns beläget centralt i Alvesta tätort. Den maximala byggrätten uppgår till ca 6700 kvm BTA. Ytan på markområdet uppgår till ca 2120 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Alvesta
Planer finns för nytt parkeringshus. Planområdet ligger i centrala Alvesta. Kvarteret Bagaren mellan viadukten (Växjövägen/Värnamovägen) och Parkgatan utgörs idag av parkeringar i sluttande plan.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Överföringsledning i Alvesta.
Avser nybyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt ny avloppspumpstation. Även anläggande av GC väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter samt förråd.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Ombyggnad av Grimlövs vattenverk, Alvesta
Avser ombyggnad av Grimlövs vattenverk med bla ny reningsanläggning.
Rivning av flerbostadhus, Alvesta
Avser rivning av tre flerbostadshus samt övriga byggnader som finns inom arbetsområdet.
Nybyggnad av krafttransformator station i Alvesta
Avser ny 25/32,5MVA transformator för att säkra elförsörjningen i Alvesta tätort.
Konsultuppdrag masugnen i Torpsbruk Kronoberg
Avser framtagande av åtgärdsprogram och upprättande av förfrågningsunderlag för säkring av den delvis raserade masugnen i Torpsbruk.
Rivning av ställverk i Alvesta
Ansökan om rivningslov för ställverk.
Nybyggnad av kallförråd i Alvesta
Nybyggnad av kallförråd för virkesupplag.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av 5 st kontorsmoduler.
Rivning av enbostadshus i Alvesta
Rivning av enbostadshus och garagebyggnad.
Nybyggnad av cistern i Alvesta
Uppförande av en ovanjordisk anläggning med dieselcisterner.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Rivning av reningsverk i Alvesta
Rivning av va-anläggning, reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Ombyggnad av källare och omklädningsrum.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Nybyggnad av magasin i Alvesta
Nybyggnad av magasinsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alvesta
Ansökan om fasadändring.
Tillgänglighetsanpassning av entre vid Torsåsby kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: