Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av flerbostadshus med 84 lgh, 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex samt uteförråd.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Ny transformator mm i Alvesta
Komplettering med en 400/130 kV-transformator 500 MVA, nytt 400 kVfack och 130 kV-fack samt grop.
Anläggande av ny våtmark på Västermaden i Alvesta
Avser anläggande av våtmark på Västermaden i Alvesta. Beräknat schaktbehov uppgår till ca 25000m3.
Ny rens- och sandhantering reningsverket i Alvesta
Avser byggnation av ny rens och sandhantering vid Alvesta reningsverk.
Utbyte av kylanläggning på servicehus i Alvesta
Avser utbyte av kylanläggning för ett tillagningskök på Högåsen servicehus.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov: anläggande av vall över nytt ledningsstråk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Rivning av plåttak och gammal frys.
Rivning av kallförråd i Alvesta
Rivning av skärmtak och kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av utesov samt uppförande av förråd på skolgården.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Uppförande av belysningsstolpar.
Nybyggnad av mast i Alvesta
Uppförande av kommunikationsmast Oby 1:5,5:5.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Alvesta
Uppförande av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av bef. kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av värmeverk i Alvesta
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser utbyggnad av ventilation.
Vårdplan för park och trädgård i Alvesta kommun
Avser framtagande av vård- och underhållsplaner för trädgårdar inom två byggnadsminnen i Kronobergs län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: