Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta tätort
Detaljplan fastställd. Avser 40-45 lägenheter.
Tillbyggnad av industri Alvesta
Avser tillbyggnad av industri på 8000 kvm.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av automatstation för drivmedel i Alvesta
Projektet avser nybyggnation av automatstation för drivmedel i Alvesta.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Nybyggnad av kontorsbyggnad. som kommer omfatta 20 tal kontorsrum i 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Utvändigt underhåll av åkeri i Alvesta
Avser ombyggnad av terminal för livsmedelshantering.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Utemiljö stationsområdet i Alvesta
Avser ny stadsmiljö på Centralgatan i Alvesta.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser nybyggnad av vatten och spillvattenledning vid Aplamon, ca 1 km ledningsgrav och anslutningspunkter för 11 fastigheter.
Om- och tillbyggnad av lager i Alvesta
Till - och ombyggnad av lager.
Ombyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Installation av nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Utbyggnad av busshållplatser mellan Moheda-Ör mot Växjö
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnation av tre flerbostadshus samt förråd och miljöhus.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Nybyggnad av tältbyggnad.
Utvändig renovering av kyrka.
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 900 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av elverk i Alvesta
Installation av rökkanal för reservkraftverk.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Nybyggnad av förråd och miljöstation.
Nybyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av hårdgjord yta.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Uppförande av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppsättning av nodstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnad av fd motionshall till lägenheter samt nybyggnad av miljövårdshus.
Rivning av kallager i Alvesta
Rivning av kallager.
Tillbyggnad av flislager i Alvesta
Tillbyggnad av flislager samt komplettering av ytterligare 4 flakplatser och förlängning av skyddsmur.
Tillbyggnad av lager i Alvesta
Avser tillbyggnad av tak till traversgård.
Sanering av Slätthögs kyrka i Moheda
Avser sanering av Slättshögs kyrka i Moheda samt avfuktning av krypgrunden. Taget ur investeringsbudget
Markundersökning gällande ev förorenad mark i Alvesta
Avser markundersökning kring föroreningssituation på del av fastigheten Alvesta 14:29 i Alvesta.
Renovering av kyrka i Torsåsby
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 605 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av fönster på Torsåsby kapell
Taget ut investeringsbudget 2019
Renovering av tak på kyrka
Avser byte av tak taget ut investeringsbudget 2019
Nybyggnad av skolgård i Alvesta
Nyetablering av skolgård med lekutrustning, staket samt ett skärmtak på vegbybackens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: