Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Älmhult-Olofström
Upprustning, elektrifiering och fjärrblockring av befintlig bana mellan Älmhult-Olofström, ca 40 km lång sträcka. Slopning av 19 plankorsningar, 13 nya vägövergångar, ny mötesstation med 2 spårväxlar samt nytt ställverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Ombyggnad av campingplats i Älmhult
Förhandsbesked för nybyggnad av campingplats, padelbanor, parkering.
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av liten affär, bensinstation.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Planer finns för exploatering av nytt bostadsområde.
Rivning och sanering av mark i Älmhult
Utredning pågår av förorenad mark.
Tillbyggnad av matsal i Älmhult
Tillbyggnad matsal, Linnéskolan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
VA-anläggning, stambyte flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för upplag.
Nybyggnad av parkering i Älmhult
Marklov för laddpark elbilar, nybyggnad av transformatorstation samt skyltanordning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybggnad av nätstation.
Nybyggnad av brygga i Älmhult
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontor, 2 st kontorscontainer.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation på Bökhult 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation på Hallaryds-Sjuhult 1:14 & 1:22.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation på Länshult 1:4 och Möcklehult 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Älmhult
Nybyggnad av reservkraftstation.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning av butikslokal till skönhetsvård.
Ombyggnad av frisersalong i Älmhult
Ändrad användning från videobutik till frisör.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Älmhult
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, Hus A.
Rivning av lägenhet i Älmhult
Rivning av bostadsmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Rivning av skyddsrum i Älmhult
Rivning av byggnad samt källare med skyddsrum.
Rivning av värmeverk i Älmhult
Rivning av värmecentral.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Älmhult
Utvänding ändring av vandrarhem.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av 18 st bostadsrätter, samt rivning av bef. villa.
Byte av passagesystem i Haganässkolan, Älmhult
Avser byte av befintilgt system.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: