Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Avser om- och tillbyggnad av vattenverk. Ny processbyggnad skall anläggas samt att nuvarande processbyggnad byggs om för att anpassas till den nya beredningsprocessen. Samt en allmän upprustning och anpassning av byggnads-, maskin, el-, vvs- och ventilationsinstallationer. Befintlig personal- och stödbyggnad rivs och en ny personalbyggnad anläggs. Den nya personalbyggnaden skall eventuellt också innehålla kontorslokaler för hela VA-avdelningen. Solcellsinstallationer kommer att upphandlas separat av byggherren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Avser nybyggnad av 8 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer i tidigt skede. Markområde om ca 16000 m2 för drygt 100 bostäder. Eventuellt ombyggnad/bevarande delar av byggnaden Hvita Korset. Detaljplan krävs. Kommunen äger marken med byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder på busstorget i Älmhult
Planer finns för ytterligare bostäder och handelslokaler på busstorget vid Älmhults station. Tanken är att det ska byggas på höjden. Antal lägenheter är oklart.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter som är ihop byggd med carport och förråd.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av gata, Norra Esplanaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändig renovering av fasader med tillhörande balkonger/skärmar etc. Adress: Norra Krongatan resp Östergatan och Östra Esplanden.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad 4 st enbostadshus samt carport/förråd i Älmhult
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 42 st lägenheter.
Exploateringsarbeten gata och Va för nytt område i Älmhult
Avser exploatering av gata och Va för nytt område.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2019.
Konvertering av olja till bergvärme på Solgårdens äldreboende i Göteryd
Avser utbyte av befintlig oljevärmepanna till bergvärmepump till 23 lägenheter i äldreboende.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Upprustning av skolgårdar i Älmhult
Avser bla byte av redskap, markmaterial och belysning. Vissa VA arbeten som dränering av sandytor vid byte av sand. Är uppdelad i tre geografiska delar: Område 1 Hallaryd, Ryfors, Pjätteryd, Klöxhult o Norregård. Område 2 Linnéskolan, Violen o Haga. Område 3: Diö, Liatorp o Häradsbäck.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Etablering av byggbodar, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2019-12-02.
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad, transformatorstation.
Rivning av automatstation i Älmhult
Rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkering, tillfällig åtgärd t.o.m. 20190831.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring, skyltanordning.
Tillbyggnad av förråd i Älmhult
Tillbyggnad av varumottagning, miljörum, förråd, ändring av kök.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Tillbyggnad förskola, invändig ändring samt ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utv. ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning och ändrad planlösning av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Älmhult
Ändrad användning, industribyggnad till samlingslokaler och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning, till gårdsbutik.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av panncentral i Älmhult
Nybyggnad, panncentral och pelletssilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: