Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET1 - 1072810
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter i 4 stycken huskroppar.
Nybyggnad av marklägenheter i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 st marklägenheter i 8 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter som är ihop byggd med carport och förråd.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av enfamiljshus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser ett nytt kvarter bestående av totalt 12 tomter. Fem av tomterna ger möjlighet till 2-planshus och sju av dem 1-planshus .
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Nybyggnad 4 enbostadshus och carport/förråd, eldstad/rökkanal (kedjehus), Bökhult 2:1.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändigt underhåll av träfasader inkl plåtbeslagning, takpannor inkl plåtbeslagning och yttertak.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändig renovering av fasader med tillhörande balkonger/skärmar etc. Adress: Norra Krongatan resp Östergatan och Östra Esplanden.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 42 st lägenheter.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontor på ca 100 kvm.
Ombyggnad av församlingshus i Älmhult
Ändring bärande konstruktion och planlösning, ändring brand, ny vent.anläggning och exteriöra ändringar, samt nytt kök.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, fylla upp tomt med morän.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för släntlutning till omdragen väg.
Tillbyggnad av förråd i Älmhult
Tillbyggnad av varumottagning, miljörum, förråd, ändring av kök.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Upplag samt bodetablering, tidsbegränsat bygglov till och med 2019-06-01.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad bodar, materialupplag, tillfällig åtgärd till 2018-09-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Älmhult
Nybyggnad, miljöhus, demontering av befintligt förråd.
Nybyggnad av panncentral i Älmhult
Nybyggnad, mobil panncentral.
Nybyggnad av servering i Älmhult
Nybyggnad, uteservering.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov för schaktning och fyllning för blivande upplag.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkering, tillfällig åtgärd t.o.m. 20190831.
Utvändigt underhåll av förråd i Älmhult
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, förråd till bostad samt soprum till carport, ny-/tillbyggnation av soprum, plank.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning, mobil lekplats t.o.m. 2018-12-31.
Ombyggnad av festlokal i Älmhult
Ändrad användning, till konferens- och festlokal, tillfällig åtgärd till och med 2020-12-31.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion, utvändig ändring , (hunddagis), pulpet- till sadeltak samt nya fönster.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Ändrad användning i befintliga lokaler, till förskola och fritids. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Älmhult
Ändrad användning industribyggnad, hantering av mat o dryck vid olika evenemang,.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus, fasadändring samt installation/väsentlig ändring av brandskydd.
Gunnar Gröpe 4
Rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Avser målning av fasad från blå till grå.
Ombyggnad av vagnhall i Älmhult
Avser utvändig ändring av vagnhall o slangtorn. Samt dränering runt byggnad och inst. av wc och dusch.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Kommer att koppla in sig på det kommunala Va ledningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: