Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Älmhult
Avser nybyggnad av f-6 skola med skolkök och idrottshall i det nya bostadsområdet Paradiset i västra delen av Älmhults tätort.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser om- och nybyggnad av återvinningscentral i Äskya.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult.
Uppförande av modulbyggnad Älmhult
Option: 2022-06-15--2023-06-14
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Rivning av fastighet i Älmhult
Projektet avser rivning av fastighet i ett och ett halvt plan med källare. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av ödebyggnad.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Anmälan om ändrat brandskydd.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontorsbyggnad - tidsbegränsad åtgärd tom 2023-12-31.
Utvändigt underhåll av förskola i Älmhult
Nybyggnad av solskydd Lukas 18,Maskrosen 6.
Invändigt underhåll av kontor i Älmhult
Invändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Utvändig ändring, invändig ändring, plank.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion - befintligt trapphus ändras till centrala funktioner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: