Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vimmerby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 40 mellan Toverum-Hyttan, östra delen
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Om och tillbyggnad av industrihus i Gullringen, Vimmerby
Nybyggnad av BoKlok fabrik i Gullringen. Tidigt skede.
Nybyggnad av handel och kontor i Vimmerby kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av handel och kontor.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vimmerby
Detaljplanearbete pågår. 45 villatomter för styckebebyggelse. Objektet är beläget 2 km öster om Vimmerby stad, mellan Nossenbadet och riksväg 40 utmed enskild väg H 19537 Borg-Fjälster
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Kostnad och byggstart är uppskattade.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Vimmerby
motsvarande ca 3,8 ha, med erforderliga arbeten och konstruktioner. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och 2 skyddstäckning. I upphandlingen ingår även visst terrasseringsarbete, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar, gasdräneringssystem samt förarbeten såsom röjning och trädfällning.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby
Renovering av yttertak omfattar omläggningen av hela yttertaket inkl. ombyggnad av kuptak, se ytterligare information i underlaget.
Anläggande av VA-ledningar i Vimmerby
Avser anläggande av nya VA.ledningar för vattenförsörjning samt spillvattenanslutning.
Tömning och avvattning av sediment vid avloppsreningsverk i Vimmerby kommun
Avser tömning av damm och avvattning av sediment vi Rumskulla ARV.
Nybyggnad av väg i Vimmerby
ca 900m visningsväg.
OVK-åtgärder i flerbostadshus i Vimmerby kommun
Avser montering av tilluftsventiler i flerbostadshus.
Upphandling av konsult inom mark och exploatering, Vimmerby Kommun
Konsult inom området mark och exploatering
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av pumpskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Ombyggnad av förskola i Vimmerby
Ändring av ventilation, flytt av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av församlingshus i Vimmerby
Ändring av ventilation.
Upphandling av badbryggor i Vimmerby kommun
Avser upphandling av badbryggor till Nossenbaden.
Upphandling av kylmedelskylare i Vimmerby
Avser upphandling av kylmedelskylare för kylning av fjärrvärmevatten via värmeväxlare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: