Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vimmerby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 40 mellan Toverum-Hyttan, östra delen
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdboende i Vimmerby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med tre våningar med ett omsorgsboende i bottenvåningen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vimmerby
Detaljplanearbete pågår. 45 villatomter för styckebebyggelse. Objektet är beläget 2 km öster om Vimmerby stad, mellan Nossenbadet och riksväg 40 utmed enskild väg H 19537 Borg-Fjälster
Anläggande av VA-ledningar i Vimmerby
Avser anläggande av nya VA.ledningar för vattenförsörjning samt spillvattenanslutning.
Tömning och avvattning av sediment vid avloppsreningsverk i Vimmerby kommun
Avser tömning av damm och avvattning av sediment vi Rumskulla ARV.
Nybyggnad av väg i Vimmerby
ca 900m visningsväg.
OVK-åtgärder i flerbostadshus i Vimmerby kommun
Avser montering av tilluftsventiler i flerbostadshus.
Ombyggnad av slöjdsal i Vimmerby
Avser upprustning/nybyggnation samt ändring av befintliga lokaler.
Ombyggnad av lekplats i Vimmerby
Avser upprustning av lekplats.
Ombyggnad av förskola i Vimmerby
Ändring av ventilation, flytt av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av församlingshus i Vimmerby
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri.
Upphandling av badbryggor i Vimmerby kommun
Avser upphandling av badbryggor till Nossenbaden.
Upphandling av kylmedelskylare i Vimmerby
Avser upphandling av kylmedelskylare för kylning av fjärrvärmevatten via värmeväxlare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: