Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Västervik
Slottsholmen On Water är ett hotell med 42 rum som ska uppföras på en pråm i hamnen centrala Västervik, granne med restaurang Slottsholmen.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Nybyggnad av förskola i Västervik
Upphandling av förskola, totalentreprenad. 500-600 kvm för 60 barn + pedagoger och barnskötare. Byggnadstyp: modulhus.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Västervik
Nybyggnad av utställningshall för husbilar med kontorsplatser, wc, personalmatsal/- och omklädning samt tvätt och verkstad.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng.
Sluttäckning samt terrasering av deponi i Västervik
Avser sluttäckning av deponi motsvarande ca 4,8 ha.
Direktupphandling avseende kalkfilterdiken, tvåstegsdike och ekologiska funktionella kantzoner i Västerviks kommun
Avser upphandling avseende kalkfilterdiken, tvåstegsdike och ekologiska funktionella kantzoner.
Invändigt underhåll av äldreboenden i Västervik kommun
Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, el- och VVSinstallationer för äldreboenden inom kommunen.
Omläggning av golv i bibliotek i Västerviks kommun
Avser omläggning av golv i bibliotek.
Tillbyggnad samt utvändigt underhåll av kallförråd i Västerviks kommun
Avser byte av tak- och fasadplåt på kallförråd samt tillbyggnad på 280kvm.
Ombyggnad av friskvårdscenter i Västervik
Ombyggnad av elfirma till friskvårdscenter.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Nybyggnad av utegym i Västervik
Avser nybyggnad av utegym i samband med etablering i ny lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte - utvändig ändring flerbostadshus Rubinen 12,13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av hiss.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från skola till kontor.
Tillbyggnad av kedjehus i Västervik
Om-/ny-/tillbyggnad av rad/kedjehus - vallmogatan 2-12.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Västervik
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Västervik
Trappanordning till yttertak - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Utvändig ändring - fasadändring.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Västervik
Utvändig ändring av fasad på vattenverk.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Utvändig ändring av sjukhus/fasadmålning hus 18 - tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2024-04-11.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Utvändig ändring av sjukhus/fasadmålning tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2024-04-11.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av vindskydd/skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av garage till kontor samt isättande av 2 fönster i fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till övernattningsrum.
Tillbyggnad av garage i Västervik
Tillbyggnad av garage/förråd.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation samt ändring/påverkan av brandskyddet i affärshus.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av 5 materialfack varav 2 med skärmtak.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank mellan förrådsdörrar - vallmogatan 1-13.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av skärmtak över avfallskärl.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - solliden ib327072.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 meter hög mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av entresolplan - port 8.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av flytande servicebyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Västervik
Nybyggnad av informationspunkt, gabionmurar och parkeringsplats - kroken.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/läktare.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av kontor/verkstad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Nybyggnad av mindre livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Nybyggnad av nytt parti (vindskydd) framför nya entrédörren i svart-lackerad aluminiumprofil.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal/kontor i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning/ändring av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus från två lägenheter till 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Flytt och utbyte av entréparti - utvändig ändring restaurang.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Byte av takbeläggning från tegel till takplåt - utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Byte av konvektion vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Stegeholmsverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: