Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anstalt samt rivning av kulvert i Västervik
Nybyggnad av fängelse och ändring av befintlig kulvert samt rivning av utomhus kulvert - hus 9.
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Planerat projekt. Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Projektet bygger bara efter försäljning under en period på flera år. Villorna finns i olika modeller.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
Stambyte/renovering avlopp i wc/duschar i trapphus 10 A och B. Det är 6 st lägenheter i varje trapphus. Denna upphandling avser 2 trapphus.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus för Rusta och Elgiganten.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Nybyggnad av radhus i Ekhagen, Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus. Etapp 1 :1513629
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng. Det kommer vara en delad entreprenad med både entreprenörer via ramavtal och utannonserat.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med carport och förråd - Stuverum 1:71.
Nybyggnad av båtbottentvättanläggning i Västervik
Den befintliga båttvätten i Västervik ska bytas ut mot en ny. Den nya båttvätten ska monteras och sättas upp på plats till båtsäsongen 2020. Målgruppen är ägare av fritidsbåtar som ska utnyttja anläggningen, både boende i området och besökande båtturister. Båtbottentvätten ska kunna levereras senast 2020-05-01
Återuppbyggnad av ladugård i Västervik
Återuppbyggnad av ladugård för dikor efter brand.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Västervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende teknikkonsulttjänster för bygg och fastigheterVästervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp.
Ombyggnad av Fjärrvärmepanna i Västervik
Stegeholmsverket skall panna fyras primär ekonomiser bytas. Panna 4 är en avfallseldade FB (FluidBädd) hetvattenpanna om 10 MW, tillverkad av Generator från Göteborg år 1983.
Nybyggnad av strandpromenad i Västervik
Entreprenör anlitas via ramavtal.
Grävning för kalkfilterdiken, tvåstegsdike och ekologiska funktionella kantzoner i Västerviks kommun
Grävning av Kalkfilterdiken ca 25 000 meter, tvåstegsdike ca 2500 kubikmeter/ Ekologiska Funktionella Kantzoner ”EFK” ca 1250 kubikmeter på fälten vid Loftaån
Underhåll av kyrka i Blackstad
Renovering av fasad, kortak och takfot samt installation av avfuktare.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ramavtal avseende markkonsult, Västerviks Bostads AB
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte, 70 tal fönster i 3 våningar.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ny installation av ventilationsanläggning för affärslokal och ändring/komplettering av befintligt va inne i fastigheten.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av 2 st lager-/garagebyggnader.
Nybyggnad av annex i Västervik
Nybyggnad av 2 st strandannex 100+100 kvm.
Utvändigt underhåll av konferensanläggning i Västervik
Nybyggnad av orangeri, konferensbyggnad, Tillbyggnad av magasin med förråd Gränsö 1:193,1:192.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av förskola i Västervik
Tillbyggnad av utesovplats för förskola.
Ny värmekälla i Dalhem kyrka
Utförs under 2020.
Ny värmekälla i Odensvi kyrka
Utförs under 2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus/inglasning av balkong.
Tillbyggnad av annex i Västervik
Tillbyggnad av hotellannex, Tillbyggnad av restaurang Gränsö 1:195,1:193.
Ombyggnad av utbildningslokal i Västervik
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av bostad till grupprum för elever t.o.m 2027-06-30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus, ny dörr.
Ombyggnad av hotell i Västervik
Ändrad användning av förråd till hotellrum.
Ombyggnad av förråd i Västervik
Ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
ändrad användning av källare/lager/handel till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av fritidshus i Västervik
Ändrad användning av torklada till fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändring av va samt ombyggnad av affärslokal till bostad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av skärmtak/cykeltak.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
Renovering av cirka 15-17 fönster och rosettfönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 2 enbostadshus - förhandsbesked.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Västervik
Installation av imkanal,fläkt,fläktkåpa, fettavskiljare.
Ombyggnad av va-ledning i Västervik
Installation/ändring av va i lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Västervik
Installation/ändring av va lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Västervik
Installation/ändring av ventilation.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Bygglov nybyggnad av miljöhus(hus 5).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av fönster och balkongdörrar - utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats samt insättning av dörr i fönsterparti.
Rivning av förråd i Västervik
Rivning av två komplementbyggnader utanför planlagt område.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Västervik
Utvändig ändring av förskola samt väsentlig ändring av ventilation i byggnaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: