Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Planerat projekt. Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 6 parhus. Etapp 2:1528363
Nybyggnad av förskola i Västervik
Upphandling av förskola, totalentreprenad. 500-600 kvm för 60 barn + pedagoger och barnskötare. Byggnadstyp: modulhus.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Västervik
Nybyggnad av utställningshall för husbilar med kontorsplatser, wc, personalmatsal/- och omklädning samt tvätt och verkstad.
Nybyggnad av radhus i Ekhagen, Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus. Etapp 1 :1513629
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Fiberförläggning i Västrum, västervik
Fiberförläggning och byggnation i Västervik Gladhammar Västrum.
Nybyggnad av busshållplatser samt pendlarparkering i Storebro
Två busshållplatser samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Vimmerby.
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Underhåll av kyrka i Blackstad
Renovering av fasad, kortak och takfot samt installation av avfuktare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Ramavtal avseende golv
Ramavtal för golv (läggning samt material). Gäller även ytskikt av matta i våtrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte, 70 tal fönster i 3 våningar.
Nybyggnad av utegym i Västervik
Avser nybyggnad av utegym i samband med etablering i ny lokal.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering, ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Ny värmekälla till Överums kyrka. Start för projektet kan ännu ej fastställas.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Om och tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Ändring av processenhet samt tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser igensättning av fönster i samband med stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av 8 balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong samt tak över uteplats på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare lokal/bostadslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Västervik
Installation/ändring av ventilation på förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och sidobyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av ett 48 meter högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av lager i Västervik
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Byte av ventilationsaggregat.
Rivning av förråd i Västervik
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av fläktrum, 2x2 meter.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av garage i Västervik
Uppförande av entrésolbjälklag 32 kvm i befintligt garage samt enklare toalett- och köks modul.
Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av badbassäng i Västervik
Tillbyggnad med uppvärmd pool.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av magasin i Västervik
Om- och tillbyggnad av magasin och brygga.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gym i Västervik
Nybyggnad av utegym med elbelysning samt motionsslinga.
Ny värmekälla i Dalhem kyrka
Utförs under 2020.
Ny värmekälla i Odensvi kyrka
Utförs under 2020.
Utvändigt underhåll av galleria i Västervik
Utvändig ändring - uppsättande av solpaneler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad/cykelgarage.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av kök till 3 lägenheter.
In-och utvändigt underhåll av kyrka, Kalmar
Underhåll av fönster och portar samt installation av avfuktare.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skärmtak för barnvagnsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: