Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell. 2 byggnader totalt 4000kvm.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Markarbeten för byggnation av hyreshus, Västervik
Avser markarbeten inför nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station i Västervik
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser byte panna tre:s primärekonomiser vid Stegeholmsverket.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 3 stall, totalt 70 boxar samt rivning av 3 befintliga stall.
Anläggande av va-ledningar i Västervik
Avser anläggande av VA-ledningar samt en tryckspillvattenledning som delvis ska bottenförläggas på havsbotten i Gamlebyviken. Avser ca 1,5 km ledningsarbete.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
3 st parhus med carport, förråd, verandor och uteplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till lägenhet, inredande av vind till 2 lägenheter. Uppförande av 2 takkupor samt upptagande av fönster. Stambyte.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av församlingshem till bostad.
Ombyggnad av gym i Västervik
Ändrad användning av hamnändamål till träningslokal.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av kiosk/servering till kontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av kyrkobyggnad till bostad.
Ombyggnad av hotell i Västervik
Ändrad användning av permanent boende till korttidsuthyrning/hotell.
Ombyggnad av tullhus i Västervik
Ändrad användning av sjöbod/förråd till stationshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i västervik
Ändrad användning, fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändring av befintligt kontor och bostad till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av butik till kontor samt rivning av entré.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Tillbyggnad av ventilationshus på tak till tillbyggnad 22 och 21.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Västervik
Utvändig ändring av vattentorn.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 90 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och attefallshus.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Ombyggnad av kontorshus i Västervik
Bygglov för fasadändring i samband med installation av dörr, samt installation av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Montering av utvändig trappa samt skyddsbur.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad 40kvm.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Kasinge 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Ukna-botorp 1:3,Ukna-hula 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av uteplats med höj och sänkbart glasräcke.
Nybyggnad av scen i Västervik
Nybyggnad av utescen - skogshagaskolan.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - n150328 bågvik södra.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ombyggnad av kontorslokal, fasadändring 2 nya portar.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av förmonterad transformatorstation.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av mur i Västervik
Stödmur samt utfyllnad av tomt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Fasadändring, ny takkupa samt nytt fönster.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare en bostadslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser upphandling av tillverkning och montage av en komplett konvektion till panna 4.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
byte av fasadmaterial på garage.
Årlig översyn/säkerhetskontroll i gmnastiksal i Västervik
Avser årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar och idrottshallar samt reparationsarbeten som kan tillkomma efter översynen.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Kompletterande bygglov för redan färdigställd tillbyggnad av kontorshus (plan 4).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Utökning av verksamhet för att få hyra ut befintliga förråd.
Tjärning av kyrktorn på Västrums kyrka
Tjärning av spåntak på kyrktornet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: