Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell för industri. 2 byggnader totalt 4000kvm. Varje lokal cirka 72 kvm.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Detaljplanearbete pågår. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västervik
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 20 hyreslägenheter. Byggstart under 2019.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bostäder i Brevik, Västervik
Området ligger i stadsdelen Brevik i Västervik. Det ligger vid korsningen Tillbergsgatan – Sankta Gertruds väg i ett befintligt bostadsområde.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av trädhus i Västervik
I stadsdelen Gertrudsvik pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Avser att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Uppförande av tillfälliga lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik
Avser iordningställande av tillfälliga lokaler mot befintlig byggnad för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik. Hyrestiden beräknas till 6 år.
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av fd Icabutik och nybyggnad av Konsumbutik.
Nybyggnad av campingstugor samt cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 30 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 40 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Sanering i kyrka i Blackstad
Bidrag är sökt för sanering av hussvamp.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - 40 tal nya fönster och fler balkongpartier, dörrar- flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring - uppsättande av solpaneler.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad lager- industribyggnad, inredning lokal för handel.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokaler till lägenheter samt nybyggnad av balkong.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus samt invändig ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västervik
Ändrad användning från handel till lekland.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Västervik
Ändrad användning av affärshus till gym.
Ombyggnad av bar i Västervik
Ändrad användning av butik till pub.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av mast i Västervik
Befintlig mast kompletteras med staglinor för ökad stabilitet - utvändig ändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad - kontorsdel.
Tillbyggnad av kallförråd i Västervik
Tillbyggnad av kallförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad uppsättande av solceller på tak.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av industri- och lager, lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av miljöhus med mopedförråd.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av cykelgarage.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält, uppställning av containrar, uppsättning av skyltar samt fasadändring.
Miljökonsekvensbeskrivning för sjö i Västervik
Avser upphandling av konsult för framtagande av kompletta ansökningshandlingar för tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen gällande utdrivning av regleringsdamm och anläggande av en sjötröskel i sjön Yxern.
Nybyggnad av fågeltorn i Västervik
Avser nybyggnad av fågeltorn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: