Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Nybyggnad av hotell i Västervik
Nybyggnad av flytande hotell.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Planer finns på ombyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Detaljplanearbete pågår. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västervik
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 20 hyreslägenheter. Byggstart under 2019.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bostäder i Brevik, Västervik
Området ligger i stadsdelen Brevik i Västervik. Det ligger vid korsningen Tillbergsgatan – Sankta Gertruds väg i ett befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av trädhus i Västervik
I stadsdelen Gertrudsvik pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Gräv och schakta för att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av 10 radhus
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Nybyggnad av campingstugor samt cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Sanering i kyrka i Blackstad
Bidrag är sökt för sanering av hussvamp.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus samt invändig ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad till kontorslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - 40 tal nya fönster och fler balkongpartier, dörrar- flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av mast i Västervik
Befintlig mast kompletteras med staglinor för ökad stabilitet - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (berghult).
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (blixhult).
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av stall i Västervik
Bygglov tillbyggnad av stall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västervik
Byte av takbeläggning och fasadbeklädnad.
Tillbyggnad av mur i Västervik
Förlängning av stödmur.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad uppsättande av solceller på tak.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västervik
Tillbyggnad av transformatorstation ib312608, n151401.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Västervik
Ändrad användning av affärshus till gym.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokaler till lägenheter samt nybyggnad av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av veterinärstation/kontor till lägenhet.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib312608, n151399 svärdsbacken.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib312608, n151400 getterum.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av miljöhus med mopedförråd.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation.
Miljökonsekvensbeskrivning för sjö i Västervik
Avser upphandling av konsult för framtagande av kompletta ansökningshandlingar för tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen gällande utdrivning av regleringsdamm och anläggande av en sjötröskel i sjön Yxern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: