Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Markarbeten för byggnation av hyreshus, Västervik
Avser markarbeten inför nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper.
Nybyggnad av hyreshus, Västervik
Nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper. Markjobbet utförs på 1504894
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station i Västervik
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser byte panna tre:s primärekonomiser vid Stegeholmsverket.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser upphandling av tillverkning och montage av en komplett konvektion till panna 4.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.
Anläggande av va-ledningar i Västervik
Avser anläggande av VA-ledningar samt en tryckspillvattenledning som delvis ska bottenförläggas på havsbotten i Gamlebyviken. Avser ca 1,5 km ledningsarbete.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Nybyggnad av park i Västervik
Nybyggnad av ramper, toalett samt anläggande av park.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för fasadändring i samband med ombyggnation samt installation av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av cafeteria i Västervik
Tillbyggnad av spadel med cafédel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till lägenhet, inredande av vind till 2 lägenheter. Uppförande av 2 takkupor samt upptagande av fönster. Stambyte.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Ombyggnad av läkarcentral i Västervik
Ändrad användning av kontor till vårdlokal/läkarmottagning.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av kyrkobyggnad till bostad.
Ombyggnad av hotell i Västervik
Ändrad användning av permanent boende till korttidsuthyrning/hotell.
Ombyggnad av tullhus i Västervik
Ändrad användning av sjöbod/förråd till stationshus.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av butik till kontor samt rivning av entré.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av församlingshem till bostad.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av kiosk/servering till kontor.
Ombyggnad av dagcenter i Västervik
Ändrad användning från daglig verkamhet, arbete och sysselsättning till hälsoinriktad fysisk aktivitet.
Ombyggnad av flerbostadshus i västervik
Ändrad användning, fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändring av befintligt kontor och bostad till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Tillbyggnad av ventilationshus på tak till tillbyggnad 22 och 21.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Västervik
Stödmur samt utfyllnad av tomt.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Uppsättning av skylt eller skyltanordning - affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Utvändig ändring - nya garageportar.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Västervik
Utvändig ändring av vattentorn.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring två fönster sätts igen.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn med teknikbodar - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 90 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och attefallshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ombyggnad av kontorslokal, fasadändring 2 nya portar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Montering av utvändig trappa samt skyddsbur.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad 40kvm.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Kasinge 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Ukna-botorp 1:3,Ukna-hula 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av uteplats med höj och sänkbart glasräcke.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Fasadändring, ny takkupa samt nytt fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
byte av fasadmaterial på garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare en bostadslägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats -bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: