Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Ombyggnad av E22 mellan Häggebotorp-Gladhammar
Mittseparering. 6 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Förfrågan avser en totalentreprenad (ABT06) för nytt hög- och lågspänningsställverk, transformator samt reservkraft för kraftförsörjningsanläggningen på Gamleby fjärrvärmeverk. Entreprenören ska utifrån förfrågan projektera, upphandla, leverera, installera samt driftsätta en komplett ny kraftförsörjning för Gamleby fjärrvärmeverk.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp. Maskin- och processutrustning upphandlas separat.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i parhus med carport och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
stamrenovering av 12 st. badrum på Prästgårdshöjden 11 B & C i Gamleby, Västerviks kommun. All el i lgh ska dras om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Västervik
Avser renovering av fasad och fönsterbyte, i Västervik
Förnyelse av gata/VA i Västervik
ombyggnad av gata med kringliggande mark för del av Västerviksvägen samt omläggning av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar med tillhörande avloppspumpar. Gatusträckan som byggs om är ca 500 m. I entreprenaden ingår gjutning av ny stödmur samt förstärkning av utloppstrumma med galler till Gamlebyån.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
inglasning av en uteservering för att kunna nyttja året runt. Area 5,2m x 29,4m
Nybyggnad av betongindustri i Västervik
Nybyggnad av betongstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation av nya hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Västervik
Installation/ändring av ventilation idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Gällande gemensam butiksyta mellan materialmännen och hagbloms måleri ab - anmälan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av en balkong - flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Västervik
Byte av fasad - utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan installation/ändring av va flerbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av samlingslokal i Västervik
Nybyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 328547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328537.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328548.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola/inglasning av altan.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Uppförande av bullerreducerande vägg.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus. Balkonginglasning, hur många balkonger som kommer glasas in går ej att fastställa då de boende själv bestämmer om de vill glasa in eller ej. Löpande projekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av tennishall i Västervik
Ändrad användning av industrilokal till padeltennis.
Ombyggnad av gäststuga i Västervik
Ändrad användning av komplementbyggnad/garage till gäststuga.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändring av ventilation samt byggnadens planlösning.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Omplacering av befintligt tält. Byte av tältduk. Rivning av bef tält 12x24m samt uppförande av 19 st ställplatser för husbil.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
rivning av befintlig transforrmatorstation och nybyggnad av transformatorstation .
Rivning av plank i Västervik
Rivning av plank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: