Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Planerat projekt. Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Projektet bygger bara efter försäljning under en period på flera år. Villorna finns i olika modeller.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Nybyggnad av förskola i Västervik
Upphandling av förskola, totalentreprenad. 500-600 kvm för 60 barn + pedagoger och barnskötare. Byggnadstyp: modulhus.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Västervik
Nybyggnad av utställningshall för husbilar med kontorsplatser, wc, personalmatsal/- och omklädning samt tvätt och verkstad.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Nybyggnad av radhus i Ekhagen, Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus. Etapp 1 :1513629
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng.
Nybyggnad av busshållplatser samt pendlarparkering i Storebro
Två busshållplatser samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Vimmerby.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar. Etapp 1 pågår vecka 15-26 2019, etapp 2 vecka 32-44 2019.
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Underhåll av kyrka i Blackstad
Renovering av fasad, kortak och takfot samt installation av avfuktare.
Nybyggnad av utegym i Västervik
Avser nybyggnad av utegym i samband med etablering i ny lokal.
Ramavtal avseende golv
Ramavtal för golv (läggning samt material). Gäller även ytskikt av matta i våtrum.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Ändring av processenhet samt tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Om och tillbyggnad av anstalten.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser igensättning av fönster i samband med stambyte.
Ombyggnad av magasin i Västervik
Om- och tillbyggnad av magasin och brygga.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Västervik
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av badbassäng i Västervik
Tillbyggnad med uppvärmd pool.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Utvändig ändring av sjukhus/fasadmålning hus 18 - tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2024-04-11.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Utvändig ändring av sjukhus/fasadmålning tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2024-04-11.
Ombyggnad av garage i Västervik
Uppförande av entrésolbjälklag 32 kvm i befintligt garage samt enklare toalett- och köks modul.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Väsentlig ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av 8 balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong samt tak över uteplats på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare lokal/bostadslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Västervik
Installation/ändring av ventilation på förskola.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation samt ändring/påverkan av brandskyddet i affärshus.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 meter hög mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och sidobyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/läktare.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Nybyggnad av mindre livsmedelsbutik.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - solliden ib327072.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gym i Västervik
Nybyggnad av utegym med elbelysning samt motionsslinga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Byte av ventilationsaggregat.
In-och utvändigt underhåll av kyrka, Kalmar
Underhåll av fönster och portar samt installation av avfuktare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: