Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Västervik
Nybyggnad av flytande hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Sluttäckning samt terrasering av deponi i Västervik
Avser sluttäckning av deponi motsvarande ca 4,8 ha.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2020.
Direktupphandling avseende kalkfilterdiken, tvåstegsdike och ekologiska funktionella kantzoner i Västerviks kommun
Avser upphandling avseende kalkfilterdiken, tvåstegsdike och ekologiska funktionella kantzoner.
Invändigt underhåll av äldreboenden i Västervik kommun
Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, el- och VVSinstallationer för äldreboenden inom kommunen.
Utvändigt underhåll av kallförråd i Västerviks kommun
Avser byte av tak- och fasadplåt på kallförråd.
Omläggning av golv i bibliotek i Västerviks kommun
Avser omläggning av golv i bibliotek.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Om och tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av kedjehus i Västervik
Om-/ny-/tillbyggnad av rad/kedjehus - vallmogatan 2-12.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte - utvändig ändring flerbostadshus Rubinen 12,13.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad för rivning av järn och metallskrot, 296 kvm.
Nybyggnad av mur i Västervik
Nybyggnad av informationspunkt, gabionmurar och parkeringsplats - kroken.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av kontor/verkstad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Nybyggnad av nytt parti (vindskydd) framför nya entrédörren i svart-lackerad aluminiumprofil.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank mellan förrådsdörrar - vallmogatan 1-13.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av skärmtak över avfallskärl.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av vindskydd/skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av entresolplan - port 8.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av flytande servicebyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
ny utrymningstrappa samt invändig ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av 5 materialfack varav 2 med skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal/kontor i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning/ändring av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus från två lägenheter till 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Flytt och utbyte av entréparti - utvändig ändring restaurang.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Byte av takbeläggning från tegel till takplåt - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Västervik
Trappanordning till yttertak - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Utvändig ändring - fasadändring.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Västervik
Utvändig ändring av fasad på vattenverk.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Västervik
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Västervik
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av garage till kontor samt isättande av 2 fönster i fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till övernattningsrum.
Byte av konvektion vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Stegeholmsverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: