Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell för industri. 2 byggnader totalt 4000kvm. Varje lokal cirka 72 kvm.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Detaljplanearbete pågår. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västervik
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 20 hyreslägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Nybyggnad av bostäder i Brevik, Västervik
Området ligger i stadsdelen Brevik i Västervik. Det ligger vid korsningen Tillbergsgatan – Sankta Gertruds väg i ett befintligt bostadsområde.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av trädhus i Västervik
I stadsdelen Gertrudsvik pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
3 st parhus med carport, förråd, verandor och uteplatser.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Anläggande av va-ledningar i Västervik
Avser anläggande av VA-ledningar samt en tryckspillvattenledning som delvis ska bottenförläggas på havsbotten i Gamlebyviken. Avser ca 1,5 km ledningsarbete.
Uppförande av tillfälliga lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik
Avser iordningställande av tillfälliga lokaler mot befintlig byggnad för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik. Hyrestiden beräknas till 6 år.
Nybyggnad av gångbro i Västervik
Avser nybyggnad av en gångbro ifrån stadskärnan ut till Slottsholmen.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Nybyggnad av cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt - bygglov.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 30 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 40 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av affärshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - 40 tal nya fönster och fler balkongpartier, dörrar- flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad lager- industribyggnad, inredning lokal för handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring - uppsättande av solpaneler.
Sluttäckning av deponi i Västervik
Entreprenör anlitas via kommunens ramavtal.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av pref nätstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av två hallbyggnader för förråd och garage.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält, uppställning av containrar, uppsättning av skyltar samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av industri- och lager, lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
fasadändring - utvändig ändring.
Ombyggnad av frisersalong i Västervik
Fasadändring och ombyggnad, ny entré av befintlig frisersalong samt ansökan om lov för skylt/ljusanordning.
Utvändigt underhåll av bank i Västervik
Bygglov utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av campingplats i Västervik
Anläggande av camping.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad uppsättande av solceller på tak.
Ombyggnad av bar i Västervik
Ändrad användning av butik till pub.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning från butik till bostad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Västervik
Ändrad användning från handel till lekland.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av gäststuga i Västervik
Tillbyggnad och fasadändring av gårdshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad- och ombyggnad av hiss i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad - kontorsdel.
Tillbyggnad av kallförråd i Västervik
Tillbyggnad av kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - uppsättande av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Byte av fönster samt omfärgning av fasaden.
Årlig översyn/säkerhetskontroll i gmnastiksal i Västervik
Avser årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar och idrottshallar samt reparationsarbeten som kan tillkomma efter översynen.
Nybyggnad av fågeltorn i Västervik
Avser nybyggnad av fågeltorn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: