Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Västervik
Nybyggnad av flytande hotell.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
1 loftgångshus med 16 lgh i två plan.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
1 punkthus med 20 lgh 5 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Gräv och schakta för att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av 10 radhus
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Västervik
Rivning av fd Icabutik och nybyggnad av Konsumbutik.
Sluttäckning samt terrasering av deponi i Västervik
Avser sluttäckning av deponi motsvarande ca 4,8 ha.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 40 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Invändigt underhåll av äldreboenden i Västervik kommun
Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, el- och VVSinstallationer för äldreboenden inom kommunen.
Omläggning av golv i bibliotek i Västerviks kommun
Avser omläggning av golv i bibliotek.
Sanering i kyrka i Blackstad
sanering av hussvamp.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (berghult).
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (blixhult).
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av stall i Västervik
Bygglov tillbyggnad av stall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västervik
Byte av takbeläggning och fasadbeklädnad.
Tillbyggnad av mur i Västervik
Förlängning av stödmur.
Ombyggnad av kontor i Västervik
ny utrymningstrappa samt invändig ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib312608, n151399 svärdsbacken.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib312608, n151400 getterum.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västervik
Tillbyggnad av transformatorstation ib312608, n151401.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av veterinärstation/kontor till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation.
Miljökonsekvensbeskrivning för sjö i Västervik
Avser upphandling av konsult för framtagande av kompletta ansökningshandlingar för tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen gällande utdrivning av regleringsdamm och anläggande av en sjötröskel i sjön Yxern.
Byte av konvektion vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Stegeholmsverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: