Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anstalt samt rivning av kulvert i Västervik
Nybyggnad av fängelse och ändring av befintlig kulvert samt rivning av utomhus kulvert - hus 9.
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Projektet bygger bara efter försäljning under en period på flera år. Villorna finns i olika modeller.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i parhus med carport och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
Stambyte/renovering avlopp i wc/duschar i trapphus 10 A och B. Det är 6 st lägenheter i varje trapphus. Denna upphandling avser 2 trapphus.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus för Rusta och Elgiganten.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Västervik
Avser renovering av fasad och fönsterbyte, i Västervik
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Nybyggnad av radhus i Ekhagen, Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus. Etapp 1 :1513629
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
Avser tillbyggnad av hisschakt samt installation av 8 st hissar till befintliga trapphus på Långrevsgatan 47,49,51,53 samt 67,69,71,73 i Västervik.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Ny stoftutsug till bränslehanteringen, med ett nytt filtersystem för att hantera stoft från bränslehanteringen vid fjärrvärmeverket.
Nybyggnad av båtbottentvättanläggning i Västervik
Den befintliga båttvätten i Västervik ska bytas ut mot en ny. Den nya båttvätten ska monteras och sättas upp på plats till båtsäsongen 2020. Målgruppen är ägare av fritidsbåtar som ska utnyttja anläggningen, både boende i området och besökande båtturister. Båtbottentvätten ska kunna levereras senast 2020-05-01
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Västervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende teknikkonsulttjänster för bygg och fastigheterVästervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp.
Ramavtal för grävning, transport och jordbearbetning, Västervik
Ramavtal för grävning, transport och jordbearbetning m.m inom våra miljöprojekt med bland annat grävning för kalkfilterdiken, tvåstegsdike/ Ekologiska Funktionella Kantzoner ”EFK” med mera i Västerviks kommun. Option:2022-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30
Ombyggnad av Fjärrvärmepanna i Västervik
Stegeholmsverket skall panna fyras primär ekonomiser bytas. Panna 4 är en avfallseldade FB (FluidBädd) hetvattenpanna om 10 MW, tillverkad av Generator från Göteborg år 1983.
Nybyggnad av strandpromenad i Västervik
Entreprenör anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte, 70 tal fönster i 3 våningar.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Ombyggnad av äldreboende i Västervik
Ombyggnad av tillagningskök till 3 lägenheter. Utförs till den större delen av kommunens ramavtalsentreprenörer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vattenverk i Västervik
Tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation av nya hissar.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Förhandsbesked nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av brygga i Västervik
Ersätta befintlig brygga med ny brygga.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Fasadändring - utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov och marklov för anläggande av parkeringsplats och lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats samt insättning av dörr i fönsterparti.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Västervik
Installation/ändring av va.
Ombyggnad av butik i Västervik
Installation/ändring av ventilation i butik.
Ombyggnad av skola i Västervik
Installation/ändring av ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Isättning av en Prido vikport - utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Västervik
Marklov utfyllning/schaktning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Västervik
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av cykeltak i anslutning till busshållplatsen vid stora infartsrondellen.
Nybyggnad av kallförråd i Västervik
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/reservkraftverk.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/servicebyggnad samt rivning av befintlig komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av latrintoalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n15376.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n153878.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n153880.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib327469.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation 17308.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
Renovering av cirka 15-17 fönster och rosettfönster.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Omfärgning av fasad - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av brandstation i Västervik
Utvändig ändring av brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-19.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-23.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-19.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
ändrad användning av källare/lager/handel till bostäder.
Ombyggnad av butik i Västervik
Ändrad användning av kök/lager till butik/lager.
Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad planlösning, installation av hiss, ny ventilation.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontor samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasning av befintlig altan samt byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: