Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 22 500 m2 golvyta,Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Projektet bygger bara efter försäljning under en period på flera år. Villorna finns i olika modeller.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Förfrågan avser en totalentreprenad (ABT06) för nytt hög- och lågspänningsställverk, transformator samt reservkraft för kraftförsörjningsanläggningen på Gamleby fjärrvärmeverk. Entreprenören ska utifrån förfrågan projektera, upphandla, leverera, installera samt driftsätta en komplett ny kraftförsörjning för Gamleby fjärrvärmeverk.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp. Maskin- och processutrustning upphandlas separat.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i parhus med carport och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Västervik
Avser renovering av fasad och fönsterbyte, i Västervik
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
Avser tillbyggnad av hisschakt samt installation av 8 st hissar till befintliga trapphus på Långrevsgatan 47,49,51,53 samt 67,69,71,73 i Västervik.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Nybyggnad av strandpromenad i Västervik
Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte, 70 tal fönster i 3 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation av nya hissar.
Nybyggnad av industrihotell i Västervik
I prospektet beskrivs lokalerna som lämpliga för små företag inom hantverk, verkstad och industri. Enligt planerna ska det byggas två hus med vardera 14 utrymmen på mellan 50 och 72 kvadratmeter. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad samt uppförande av 19 st ställplatser för husbil.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasning av befintlig altan samt byte av fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
rivning av befintlig transforrmatorstation och nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib327469.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/servicebyggnad samt rivning av befintlig komplementbyggnad/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola/inglasning av altan.
Tillbyggnad av vattenverk i Västervik
Tillbyggnad av vattenverk.
Utvändigt underhåll av brandstation i Västervik
Utvändig ändring av brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-19.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-23.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-19.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus. Balkonginglasning, hur många balkonger som kommer glasas in går ej att fastställa då de boende själv bestämmer om de vill glasa in eller ej. Löpande projekt.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Västervik
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Västervik
Nybyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Isättning av en Prido vikport - utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Västervik
Marklov utfyllning/schaktning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västervik
Installation/ändring av ventilation i skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan installation/ändring av va flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av brygga i Västervik
Ersätta befintlig brygga med ny brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov och marklov för anläggande av parkeringsplats och lekplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: