Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Nyanläggning av bussangöring samt ombyggnad av väg i Torsås, Kalmar
Avser nyanläggning av bussangöring samt ombyggnad av Kalmarvägen i Torsås.
Ombyggnad av 50 kV ställverk i Torsås
Ombyggnad av 50 kV-ställverk.
Rivning av butik i Torsås
Butiksbyggnad i dåligt skick. rives.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Torsås
Tillbyggnad av omklädningsrum för räddningstjänsten och ambulans.
Utvändigt underhåll av skola i Torsås
Utvändig ändring av skola. byte av fönster och tak.
Ombyggnad av förråd i Torsås
Ändrad användning från teknisk anläggning till förråd.
Rivning av fördelningsstation i Torsås
Rivning av fördelningsstation byggnad i tegel, stolpar och transformator.
Tillbyggnad av danslokal i Torsås
Byggnation av tak över dansbanan, nya toaletter och ny bro eller renovering av befintlig.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsås
Byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av mast i Torsås
Fördelningsstation.ny åskledarmast ska monteras mellan transformatorer och befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstationsbyggnad. placering av åskskyddsmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad.utbyte av stolpstationer mot markstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: