Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Rivning av silo i Torsås
Avser rivning av silo i Bergkvara Hamn.
Utvändigt underhåll av kommunhus i Torsås kommun
Avser tak- och fasadrenovering av Torsås kommunhus.
Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsås
Ommålning av fasad och smygar. flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad. prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av automatstation i Torsås
Ombyggnad. utvändig ändring. automatbensinstation. siggatorp 1:41 och siggatorp 1:30.
Nybyggnad av telestation i Torsås
Nybyggnad av nytt mobiltorn med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation för elkraft.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Torsås
Tillbyggnad. flerbostadshus. lärkan 13 och 15.
Ombyggnad av markanläggning i Torsås
Utfyllnad för byggnation.
Utvändigt underhåll av skola i Torsås
Utvändig ändring. skola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsås
Återvinningsstation, containrar, skylt.
Ombyggnad av kontor i Torsås
Ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av garage i Torsås
Ändrad användning från skollokal till garage, förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Torsås
Ändring av marknivån.
Byte av ventilationssystem vid reningsverk i Torsås
Avser byte av ventilation till FTX-aggregat vid reningsverk.
Invändigt underhåll av Kyrka i Torsås
Invändigt åtgärdande av fuktproblem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: