Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Tillbyggnad av gång och cykelväg i Oskarshamn
Planer finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg i Bockara utmed väg 37/47. Det planeras även att göra en ombyggnation för 2+1 väg med samband med gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Bostadsrätter i populära och havsnära Gröndal. Tvåor, treor och fyror - alla med egen balkong eller altan och egen gräsmatta.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Till och ombyggnad av servicehus i Oskarshamn
Tillbyggnad och ombyggnad av servicehus för äldre samt rivning.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Tillbyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av maskinhall/bilhall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Ombyggnad i simhall i Oskarshamn
Projektet avser leverans och montering av två nya vattenrutschbanor samt trivselhöjande åtgärd i befintlig landningsbassäng samt demontering och bortforsling av befintliga rutschbanor.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Rivning av förskola och dagis i Oskarshamn
Projektet avser rivning av fd förskola och dagis med option på rivning av en fastighet på Emmekalv 4:1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser renovering av va-ledningar i Orrängen.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Ombyggnad till gruppboende.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av barack i Oskarshamn
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av förskola i Oskarshamn
Tillbyggnad av 1 lekrum samt altan.
Rivning av affärshus i Oskarshamn
Rivning av affärshus/flerbostadshus.
Rivning av gatukök i Oskarshamn
Rivning av gatukök.
Rivning av pumpstation i Oskarshamn
Rivning av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av garage i Oskarshamn
Tillbyggnad på garage.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Uppförande av mast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av tälthall samt bodar för personalutrymme.
Nybyggnad av gym i Oskarshamn
Nybyggnad av utegym.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält, flytt av bef. tält.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Oskarshamn
Nybyggnad av kioskbod.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Oskarshamn
Anläggande av truckdieselanläggning.
Ombyggnad av förskola i Oskarshamn
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Byte av 4 fönster på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Installation av fettavskiljare, affärshus.
Nybyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt vatten och avlopp i enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad industribyggnad och kontor.
Ombyggnad av på/avst.plats samt parkering Kristinebergsskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Utfyllning av mark, uppsättning av stödmur samt flytt av förrådsbodar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus från lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Oskarshamn
Ändring av studentboende till äldreboende/gruppboende i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Ändring av va-anlägging i bensinstation.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med ny transportingång.
Ombyggnad av parkering vid Figeholm förskola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av parkering vid Tallbacken förskola i Oskarshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: