Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av en pub samt en lokal och 5 lägenheter. 3 våningar.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser utbyggnad av VA-ledningar mellan Saltvik - Dragskär.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Uppskattad kostnad.
Byte av ställverk i Oskarshamn
Byte av ställverk, bestående av elva 130kV-fack och elva 50kV-fack.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontorsrum samt tillbyggnad av fikarum och handikappanpassning av toalett.
Nybyggnad av överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 155 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 200 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 35 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 410 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 65 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Tillbyggnad av bilhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av bilhall.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad där Cramo kommer att avetablera sina egna byggnader, P-hus 15 och 17.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Rivning av ställverk i Oskarshamn
Rivning av ställverks- och kontrollrumsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Oskarshamn
Ändrad användning från f.d bensinstation/biluppställning till butik.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Ändring av VA på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 stycken balkonger.
Tillbyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Oskarshamn
Tillbyggnad av samlingslokal (folkets hus) samt rivning.
Tillbyggnad av klubbhus i Oskarshamn
Tillbyggnad samt ombyggnad av klubbstuga.
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Oskarshamn
Påbyggnad på bef. skolbyggnad med 1 modul.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Oskarshamn
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av tillfälligt väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Fittjehammar 11:2 och Misterhults-Flahult 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Släpvagnen 1 och på örnen 13.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av överbyggnad för avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Oskarshamn
Fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus samt ändring av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anläggande av pendlarparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordna ställplatser för husbil.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Avser rivning av industribyggnad/kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: