Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 30 lägenheter. 3 våningar + ett teknikrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Ev ombyggnad till bostäder i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av cirka 80 lägenheter samt eventuellt förskola.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Exploateringsområde för bostäder.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Exploatering för bostadsområde, 25-30 villatomter. Ligger i budget för 2020.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av torg i Oskarshamn
Ombyggnad av Lilla Torget.
Terrassering av industrimark i Oskarshamn
Objektet är beläget sydost om Oskarshamn, ca 4 km SO om Oskarshamn centrum, längs vägen mot Storskogens Avfallsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Täckning av hamnbassäng i Oskarshamns kommun
Avser täckning av delar av inre hamnbassängen m.m.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av kajområde i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018.
Breddning av väg i Saltvik
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Avser om- och tillbyggnad med nytt fläkthus på tak och byte ventilationsaggregat. Ombyggnad av plan 4 för klinisk kemilabb och blodcentralen.
Ombyggnad av butik i Oskarshamn
Ombyggnad från kontor till butik samt invändig och utvändig målning.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart. Inte före 2020.
Rivning och nybyggnad av sanitetsbyggnad, Oskarshamn
rivning av befintlig byggnad samt uppförande av ny byggnad på samma placering. Ny byggnad kan platsbyggas eller monteras som prefabricerad modulbyggnad. Utöver byggnadskonstruktionen så skall även markarbeten och el-/belysningsarbeten ingå i entreprenaden.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
Byte av kontrollutrustningen för 130 kV0.
Installation i transformatorstation i Oskarshamn
Installation av 130kV shuntreaktor.
Nybyggnad av löparbana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av löparbanor.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Ombyggnad av gym i Oskarshamn
Ombyggnad av affärs- och lagerytor till träningslokal/gym.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad till gångfartsgata i centrala Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av 78 fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Byte av tegel till fasadskivor på kontorsbyggnad samt byte av glaspartier på panncentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anlägga ny parkeringsplats vid huvudbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av vatten och avlopp till industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Oskarshamn
Fasadändring samt uppsättning av skyltanordningar på affärshus.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt rivning av 2 förrådstält.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av magasin.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Ombyggnad av nödutgång vid skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Ordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Oskarshamn
Tidsbegränsad uppsättning av kontorsbod.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 2
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av camping på Gunnarsö
Omfattar bla upprustning av campingstugor, restaurang, lekplats och asfaltering.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Projektet avser rivning av del av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: