Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Bostadsrätter i populära och havsnära Gröndal. Tvåor, treor och fyror - alla med egen balkong eller altan och egen gräsmatta.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Ev ombyggnad till bostäder i Oskarshamn
Diskussioner pågår gällande vad som ska komma bli av projektet, bostäder eller äldreboende.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av Kajplats i Oskarshamn
Kajplats 37 ligger i Oskarshamns hamn. Kajen består av ett 6 meter brett pålat betongdäck. Östra delen av kajen har seglats på av ett fartyg. Påseglingen skadade konstruktionen så svårt att delar av den ska rivas. - Riving av ett 6x20 m stort betongdäck. - Rivning av 17 betongpålar i vatten. - Mindre schaktarbete.
Till och ombyggnad av servicehus i Oskarshamn
Tillbyggnad och ombyggnad av servicehus för äldre samt rivning.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Ombyggnad av simhall i Oskarshamn
Projektet avser ombyggnad av del av befintlig simhall och källare i Arena Oskarshamn
Utvändig renovering på kyrka i Oskarshamn
Avser långhuset. Ommålning av kyrka.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Infodring av spillvattenledningar i Påskallavik och Oskarshamn
Avser infodring av spillvattenledningar i Kristdalavägen, Påskallavik och Tallvägen respektive Skogskyrkogården i Oskarshamn.
Ombyggnad av lokal till flerbostadshus i Oskarshamn
Befintlig lokal byggs om till 5 lägenheter. Bygglov finns.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av ventilation i förskola, Oskarshamn
Avser installation av ett luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av damm i Oskarshamn
sedimenteringsdamm för renovering av dagvatten.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Rivning av befintlig nätstation och nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Nybyggnad av scen i Oskarshamn
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnation av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av bef källarutryme till ledningscentral.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
om och tillbyggnad av lls- boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till 1 lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus. 2 lokaler byggs om till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus. Gammal butik till 1-2 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrar planlösning industibyggnad,ändring av ventilation samt installation av rökkanal.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
ändring av planlösning från klassrum till kontorrum samt installation av VA och ventilation.
Tillbyggnad av brunn i Oskarshamn
Tillbyggnad av forumhuset, igengjutning av brunn samt bygga in trappa.
Tillbyggnad av verkstad i Oskarshamn
Tillbyggnad av lunchrum.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Oskarshamn
Tillbyggnad av vinterträdgård.
Nybyggnad av paviljong i Oskarshamn
tillbyggnas och nybyggnas av paviljonger på skolan och förskola.
Ombyggnad av servering i Oskarshamn
upprättande av uteservering på yttertak.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Utfyllnad tryckbank av bergmaterial.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från HVB-boende till kontor.
Nybyggnad av utfart i Oskarshamn
Anläggande av ny utfart.
Nybyggnad av servering i Oskarshamn
anordnande av uteservering.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Nybyggnad av mast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142043 och N142042.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142044.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Ombyggnad av kök i Oskarshamn
Installation av fettavskiljare i befintligt kök på hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Installation av ny ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak samt ombyggnad och rivning av del av byggnad.
Besiktning av byggnader i Oskarshamn
Avser besiktningstjänster av byggnader och anläggningar för upprättande av riskanalys inför sprängningsarbetena samt besiktningar inför och efter sprängningsarbeten vid VA-utbyggnaden på Dragskär. Besiktning skall ske av byggnader inom ett avstånd på 50 meter från sprängningsplatsen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: