Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Uppskattad kostnad.
Byte av ställverk i Oskarshamn
Byte av ställverk, bestående av elva 130kV-fack och elva 50kV-fack.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Nybyggnad av skolbyggnad för kontor och skolhälsovård samt rivning av bef.
Ombyggnad av torg i Oskarshamn
Ombyggnad av Lilla Torget.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Terrassering av industrimark i Oskarshamn
Objektet är beläget sydost om Oskarshamn, ca 4 km SO om Oskarshamn centrum, längs vägen mot Storskogens Avfallsanläggning.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Nybyggnad av Överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
Byte av kontrollutrustningen för 130 kV0.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 155 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 200 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 35 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 410 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 65 m.
Installation i transformatorstation i Oskarshamn
Installation av 130kV shuntreaktor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av 78 fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Fasadändring av kontorshus. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Installation av ventilation i flerbostadshus/affärshus.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av del av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Tillbyggnad av bilhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 stycken balkonger.
Tillbyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bar i Oskarshamn
Tillbyggnad av utomhusbar och förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Oskarshamn
Tillbyggnad med fläktrum på tak.
Tillbyggnad av klubbhus i Oskarshamn
Tillbyggnad samt ombyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Uppförande av hall, 176 kvm.
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Oskarshamn
Påbyggnad på bef. skolbyggnad med 1 modul.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Ändring av VA på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus samt ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Marklov för ändring av marknivåer.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Oskarshamn
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Släpvagnen 1 och på örnen 13.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av överbyggnad för avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Oskarshamn
Fasadändring på affärshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anläggande av pendlarparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordna ställplatser för husbil.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av väg i Oskarshamn
Anordnande av väg mellan parkering och hyresfastighet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordning av parkeringsplats.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 1
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 2
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: