Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mellanlagring av kärnavfall i Simpevarp, Oskarshamn
Mellanlagring av kärnavfall. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
Ombyggnad av handelsområde i Oskarshamn
Projektet i tidigt skede. Planer finns för ombyggnad av andelsområdet i Oskarshamn.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Vånevik
cirka 20 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av bilhall i Oskarshamn
Nybyggnad av bilhall med verkstad och lager.
Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Exploateringsområde för bostäder.
Ev ombyggnad till bostäder i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av bostäder, omfattning oklar.
Nytt ställverk mm i Oskarshamn
CHR-. Nytt 50 kV ställverk, nya transformatorer.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Exploatering för bostadsområde, 25-30 villatomter. Ligger i budget för 2020.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Ombyggnad av torg i Oskarshamn
Ombyggnad av Lilla Torget.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Terrassering av industrimark i Oskarshamn
Objektet är beläget sydost om Oskarshamn, ca 4 km SO om Oskarshamn centrum, längs vägen mot Storskogens Avfallsanläggning.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2021.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Täckning av hamnbassäng i Oskarshamns kommun
Avser täckning av delar av inre hamnbassängen m.m.
Nybyggnad av Överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av kajområde i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018.
Breddning av väg i Saltvik
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av läktare i Oskarshamn
Avser nybyggnad av läktare.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Avser om- och tillbyggnad med nytt fläkthus på tak och byte ventilationsaggregat. Ombyggnad av plan 4 för klinisk kemilabb och blodcentralen.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart. Inte före 2020.
Installation i transformatorstation i Oskarshamn
Installation av 130kV shuntreaktor.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
Byte av kontrollutrustningen för 130 kV0.
Nybyggnad av löparbana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av löparbanor.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Ombyggnad till gångfartsgata i centrala Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av 78 fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anlägga ny parkeringsplats vid huvudbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av väg i Oskarshamn
Anordnande av väg mellan parkering och hyresfastighet.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av vatten och avlopp till industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Ordningställande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av fläktrum i Oskarshamn
Tillbyggnad med fläktrum på tak.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 1
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 2
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av camping på Gunnarsö
Omfattar bla upprustning av campingstugor, restaurang, lekplats och asfaltering.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Projektet avser rivning av del av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: