Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Bostadsrätter i populära och havsnära Gröndal. Tvåor, treor och fyror - alla med egen balkong eller altan och egen gräsmatta.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av 2 lokaler samt 5 lägenheter. 3 våningar.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser utbyggnad av VA-ledningar mellan Saltvik - Dragskär.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Uppskattad kostnad.
Byte av ställverk i Oskarshamn
Byte av ställverk, bestående av elva 130kV-fack och elva 50kV-fack.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Tillbyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av maskinhall/bilhall.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2021.
Ombyggnad i simhall i Oskarshamn
Projektet avser leverans och montering av två nya vattenrutschbanor samt trivselhöjande åtgärd i befintlig landningsbassäng samt demontering och bortforsling av befintliga rutschbanor.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Nybyggnad av överföringsledning i Halltorp
cirka 1 km överföringsledning.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 8-10 villatomter.
Nybyggnad av vägbro i Oskarshamn
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av förskola och dagis i Oskarshamn
Projektet avser rivning av fd förskola och dagis med option på rivning av en fastighet på Emmekalv 4:1. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser renovering av va-ledningar i Orrängen.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
Byte av kontrollutrustningen för 130 kV0.
Invändigt underhåll av kyrka i Oskarshamn
Avser invändigt målningsunderhåll. Kyrkoantikvitarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
4 hus med 24 lägenheter i två våningar.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad där Cramo kommer att avetablera sina egna byggnader, P-hus 15 och 17.
Rivning av samlingslokal i Oskarshamn
Rivning av samlingslokal.
Nybyggnad av bilhall i Oskarshamn
Nybyggnad av bilhall med verkstad och lager.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Oskarshamn
Nybyggnad av kioskbod.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av servicebyggnader.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av pumpstation i Oskarshamn
Rivning av tryckstegringsstation.
Rivning av gatukök i Oskarshamn
Rivning av gatukök.
Nybyggnad av barack i Oskarshamn
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av förskola i Oskarshamn
Tillbyggnad av 1 lekrum samt altan.
Tillbyggnad av garage i Oskarshamn
Tillbyggnad på garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Oskarshamn
Anordning av återvinningscentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Byte av 4 fönster på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av på/avst.plats samt parkering Kristinebergsskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av kyrka i Oskarshamn
Modernisering av ventilationssystem.
Nybyggnad av isbana i Oskarshamn
Nybyggnad av skridskobana med tillhörande vintertorg. En tillfällig och flyttbar skridskobana. Samarbete mellan flertal aktörer och kommunen.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av gamla gravkapellets blyinfattade fönster.
Ombyggnad av parkering vid Figeholm förskola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av parkering vid Tallbacken förskola i Oskarshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändig renovering av Kyrka i Oskarshamn
Förstärkningsarbeten av klockstapel.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Lagning samt tjärning av klockstapel. Kostnad uppskattad.
Invändigt underhåll av Kyrka i Oskarshamn
Ändring av klimatstyrsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: