Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 1 huskropp och cirka 20lgh. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Byte av koppartak, takavvattning samt fönster och fasadrenovering i Kyrka
Projektet avser byte utav koppartak och takavvattning men även fasadrenovering samt renovering av fönster och portar.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nyförläggning av VA-lednningar i Nybro
Avser sanering av befintliga va-ledningar samt anläggande av nya va-ledningar.
Nybyggnad av GC-väg i Nybro
Objektet avser nybyggnad av gc-väg, inklusive belysning, längs Bruksvägen samt breddning av befintlig väg på delar av sträckan.
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall med skärmtak.
Utvändigt underhåll av hotell i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, fönsterbyte.
Ombyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Ombyggnad av vårdhem i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad lagertält.
Takbyte på biograf och musikskola i Nybro
Avser byte av papptak på biograf och musikskola.
Takbyte på ishall i Nybro
Avser byte av papptak på ishall.
Takbyte på omklädningsrum i Nybro
Avser byte av papptak på ishallens omklädningsrum.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på förskola.
Takbyte på omklädningsbyggnad i Nybro
Avser byte av takpannor på omklädningsbyggnad.
Takbyte på skola i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på vaktmästarkontor i Nybro
Avser byte av takpannor på vaktmästarkontor.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på äldreboende.
Underhåll av bro över Sankt Sigfridsån i Nybro
Utbyte av tätskikt och vägräcke. Byggtid vecka 22-25 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: