Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av vattentorn i Orrefors
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar förlängning av ridhuset. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Planer finns för ny konstgräsplan i Nybro.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nybro kommun
Avser nyanläggning och utbyte av vattenledningar, råvattenledningar, tryckspillvatten samt optokanalisation.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ombyggnad av slutsedimenteringsbassänger i Nybro
Renovering av 9 st slutsedimenteringsbassänger på Överstatorp reningsverk. Innefattar bl.a. Rivnings och byggnadsarbeten, installation av nya plastkedjeskrapor, el- och styrinstallation m.m.
Installation i transformatorstation i Nybro
Installation av 130kV shuntreaktor.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar ombyggnad av av lyftbehandlingssystem i fastighet i Kv.Tallen 57
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar styr- och övervakningssystem vid ombyggnad av luftbehandlingssystem i fastighet i Kv. Tallen 57
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Nybyggnad av samlingslokal i Nybro
Bygglov - nybyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av verkstad med 260kvm.
Tillbyggnad av servering i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Utvändig ändring av affärshus i Kalmar
Bygglov - utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från hotell till kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring samt skyltlov.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Nybro
Bygglov - installation av solfångare.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av kallt lager.
Nybyggnad av tennishall i Nybro
Bygglov - nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av elverk i Nybro
Bygglov - nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skärmtak/sandlada.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skola i Nybro
Ytterligare en våning expandiamodul för förskola på befintlig modul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: