Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H6 Alsterbro 4 MVA 22/11kV.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats). Följande moment ska ingå i entreprenaden: Borttagning och transport till anvisad plats i Nybro för befintlig konstgräsmatta, 6 996 m samt befintlig sviktpad på motsvarande yta. Leverans och installation av komplett nytt konstgrässystem (totalyta 66 x 106 m) enligt Rambeskrivning. Leverans och montage av 4 st. granulatfällor i dagvattenbrunnar runt konstgräsplanen. I totalentreprenaden ingår projektering, leverans av samtlig materiel, utförande, uppstädning och återställning samt utbildning och dokumentation för samtliga i entreprenaden ingående delar.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Tillbyggnad av storkök i äldreboende, Nybro
Tillbyggnad av storkök med lagringsutrymmen och förråd. Installation av två ugnar.
Marksanering i Orrefors
Entreprenaden omfattar sanering av förorenad mark intill gamla Glasskolan i Orrefors. Området är en tidigare verkstad som rivits och en ny byggnad skall upprättas på samma plats. Rivning av befintlig betongplatta och utskiftning av jordmassor skall utföras. De föroreningar som påträffats är; arsenik, koppar, bly och zink. Bly har påträffats i halter över FA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Investeringar mars 2020. Lekplats-/parkutrustning. Balkongdörrar. Värmeväxlare. Akustik/Innertak. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. Tegelfasad Trapphus.
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm i skola i Nybro
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm till Fagerslättskolan i Nybro Kommun samt demontering av befintligt system.
Nybyggnad av sågverk i Nybro
produktionsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av mellanbyggnad mellan huvudkontor och matsal på cirka 30kvm. Renovering av lunchrum och omklädningsrum.
Upprustning av vandringsled i Orrefors, Nybro
Avser upprustning och nysträckning av vandringsled. Till att börja med kommer gamla spänger, bänkar, grillplatser, vindskydd med mera att plockas bort för att i nästa steg bygga upp nya säkra anordningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - byggnation av parkeringsplats på allmänplats/gatumark.
Utvändigt underhåll av garage i Nybro
Bygglov - fasadändring montage av garageportar.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av drivmedelsanläggning med oljeavskiljare.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av rullatorgarage.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - pumpstation avlopp.
Tillbyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang/pizzeria.
Tillbyggnad av produktionslokal i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: