Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Royal Design bygger ett 40 000 kvm stort lager i två etapper, först 20000 kvadratmeter och sen ytterligare 20000 som ett sammanhängande lager. Kostnad okänd.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bullerplank invid uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Nybro
Bygglov - nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av telestation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av mobilmast med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation (n151317).
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - utbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Nybro
Bygglov - utbyggnad av återvinningscentral.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende tre nedlagda hushållsdeponier i Nybro kommun.
Konsultupphandling avseende förstudie och projektering av multifunktionell våtmark i Nybro kommun
Avser konsultupphandling avseende hydrolog, limnolog och våtmarksexpert i uppdrag för en förstudie och projektering av en multifunktionell våtmark i Linneasjömaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: