Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av parhus i Nybro
Avser nybyggnad av parhus.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Inga bidrag har ännu beviljats till en sanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar förlängning av ridhuset. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny bro över väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Nytt exploateringsområde i Nybro
Objekten avser nybyggnad av VA-ledningar, utbyggnad av gator, grovplanering tomtmark och dagvattendammar. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: · Markmodellering av fastighetsmark · Byggnation av damm · Byggnation av dike · Ombyggnation av vändplats Objektet är beläget i östra delarna av Nybro
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Avser stamrenovering i flerbostadshus med 72 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Avser fönsterbyte på två flerbostadshus där det handlar om mellan 150-200 fönster som skall bytas.
Projekt MOFF övertagande av fibernät på landsbygd i Nybro
Projektet avser anskaffande av leverantör för övertagande av befiljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, övertagande av nedlagd kanalisation och blåsning av fiber i densamma samt en färdigbyggnad av fibernät inom Madesjö-Oskars Fiberförenings området som innefattar byggande, ägande grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av passivt nät.
Ombyggnad av slutsedimenteringsbassänger i Nybro
Renovering av 9 st slutsedimenteringsbassänger på Överstatorp reningsverk. Innefattar bl.a. Rivnings och byggnadsarbeten, installation av nya plastkedjeskrapor, el- och styrinstallation m.m.
Installation i transformatorstation i Nybro
Installation av 130kV shuntreaktor.
Sanering av fd glasbruk i Nybro
Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik, bly och zink. Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av verkstad med 260kvm.
Nybyggnad av barack i Nybro
Bygglov - för förrådscontainer.
Nybyggnad av bastu i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorkiosker.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - tankstation för naturgas/biogas.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Nybro
Bygglov - tillbyggnad omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: