Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Royal Design bygger ett 40 000 kvm stort lager i två etapper, först 20000 kvadratmeter och sen ytterligare 20000 som ett sammanhängande lager. Kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Planer finns för ny konstgräsplan i Nybro.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nybro kommun
Avser nyanläggning och utbyte av vattenledningar, råvattenledningar, tryckspillvatten samt optokanalisation.
Ny bro över väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar ombyggnad av av lyftbehandlingssystem i fastighet i Kv.Tallen 57
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar styr- och övervakningssystem vid ombyggnad av luftbehandlingssystem i fastighet i Kv. Tallen 57
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändig ändring av affärshus i Kalmar
Bygglov - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Nybro
Bygglov - installation av solfångare.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bullerplank invid uteplats.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av kallt lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Nybro
Ytterligare en våning expandiamodul för förskola på befintlig modul.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende tre nedlagda hushållsdeponier i Nybro kommun.
Konsultupphandling avseende förstudie och projektering av multifunktionell våtmark i Nybro kommun
Avser konsultupphandling avseende hydrolog, limnolog och våtmarksexpert i uppdrag för en förstudie och projektering av en multifunktionell våtmark i Linneasjömaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: