Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av Förskola i Nybro
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av hotell i Nybro
Detaljplanen tillåter byggnation av hotell och flerbostadshus.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av pumpstationer i Nybro
nybyggnad av prefabricerade pumpstationer i Bäckebo, Sandslätt, Svensboryd och Knivingaryd
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm i skola i Nybro
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm till Fagerslättskolan i Nybro Kommun samt demontering av befintligt system.
Ombyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring samt hiss installation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Nybro
Bygglov - nybyggnad av plank och ljusanordning för padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över uteservering.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förråd samt ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad, anläggning av parkering.
Ombyggnad av restaurang i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av skjutbana i Nybro
Bygglov - ändrad användning till skyttepaviljong och verksamhetslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över uteplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasad ändring kulörbyte på fasad.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Inglasning av uterum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: