Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av vattentorn i Orrefors
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Inga bidrag har ännu beviljats till en sanering.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar förlängning av ridhuset. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Nybyggnad av Förskola i Nybro
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats).
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Avser stamrenovering i flerbostadshus med 72 lägenheter.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar ombyggnad av av lyftbehandlingssystem i fastighet i Kv.Tallen 57
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar styr- och övervakningssystem vid ombyggnad av luftbehandlingssystem i fastighet i Kv. Tallen 57
Installation i transformatorstation i Nybro
Installation av 130kV shuntreaktor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Fönsterbyte på två flerbostadshus.
Projekt MOFF övertagande av fibernät på landsbygd i Nybro
Projektet avser anskaffande av leverantör för övertagande av befiljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, övertagande av nedlagd kanalisation och blåsning av fiber i densamma samt en färdigbyggnad av fibernät inom Madesjö-Oskars Fiberförenings området som innefattar byggande, ägande grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av passivt nät.
Ombyggnad av slutsedimenteringsbassänger i Nybro
Renovering av 9 st slutsedimenteringsbassänger på Överstatorp reningsverk. Innefattar bl.a. Rivnings och byggnadsarbeten, installation av nya plastkedjeskrapor, el- och styrinstallation m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av verkstad med 260kvm.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av småhus/radhus och förråd.
Nybyggnad av samlingslokal i Nybro
Bygglov - nybyggnad samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Nybro
Bygglov - fasadändring.
Nybyggnad av barack i Nybro
Bygglov - för förrådscontainer.
Nybyggnad av tennishall i Nybro
Bygglov - nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av elverk i Nybro
Bygglov - nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skärmtak/sandlada.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring samt skyltlov.
Tillbyggnad av servering i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Nybro
Bygglov - tillbyggnad omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från hotell till kontor.
Ombyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorkiosker.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nybro
tillbyggnad av fläktrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: