Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Planer finns på nybyggnad av Ncc's koncepthus - flerbostadshus med 28 lgh. Mestadels 3:or och 4:or men även några 2:or.
Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av en 7-9 skola med storkök, matsal, slöjdsal, labbsal, bibliotek samt personallokaler m.m.
Nybyggnad av förskola i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av förskola med 3 stycken dubbelavdelningar och storkök inklusive miljöbyggnad och förråd samt utemiljö. Nybyggnad ca 1265 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 4 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus SABO, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 3 st parhus. 175 kvm vardera.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134, Ca 10 km.
Upphandling av biogastankställe i Mörbylånga kommun
Avser upphandling av biogastankställe i Färjestaden.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Muddring av hamn i Mörbylånga
En kant ska grävas bort samt botten omformas. En pir ska byggas ut från östra stranden i närheten av småbåtshamnen. I samband med dessa arbeten ska en underhållsmuddring genomföras.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Ombyggnad av skolkök och nybyggnad av gårdsbyggnad i Mörbylånga
Avser ombyggnad av tillagningskök och del av matsal samt nybyggnad av fristående förråd.
Utbyggnad av väg, GC-väg och VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Avser anläggande av 440 m ny gata, 230 m ny GC-väg samt 400 m nya VA-ledningar m.m.
Exploateringsarbete för nya bostäder i Mörbylånga, etapp 3
Avser nybyggnad av exploateringsområde samt enbostadshus och vattenledningar i Saxnäs.
Anläggande av cykelled i Mörbylånga
Projektet avser anläggning av en ny ca 11 km lång cykelled mellan Näsby och Solberga inklusive broar över befintliga diken.
Rivning av industrihus i Färjestaden
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Rivning av magasinsbyggnad i Mörbylånga
Avser rivning av en magasinsbyggnad som tidigare använts som lagerlokal. Cirka 500kvm markyta.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av tvåbostadshus Runsbäck 5:71,5:72.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Mörbylånga
Förskolemodul 21x10 kvm.
Rivning av transformatorstation i Mörbylånga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Mörbylånga
Tillbyggnad av radhus. Uterum.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av restaurangdel.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mörbylånga
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: