Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder för förslagsvis seniorboende i Mörbylånga kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus för förslagsvis seniorboende.
Nybyggnad av förskola i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av förskola med 3 stycken dubbelavdelningar och storkök inklusive miljöbyggnad och förråd samt utemiljö. Nybyggnad ca 1265 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 4 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus SABO, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 3 st parhus. 175 kvm vardera.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134, Ca 10 km.
Upphandling av biogastankställe i Mörbylånga kommun
Avser upphandling av biogastankställe i Färjestaden.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Muddring av hamn i Mörbylånga
En kant ska grävas bort samt botten omformas. En pir ska byggas ut från östra stranden i närheten av småbåtshamnen. I samband med dessa arbeten ska en underhållsmuddring genomföras.
Utbyggnad av väg, GC-väg och VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Avser anläggande av 440 m ny gata, 230 m ny GC-väg samt 400 m nya VA-ledningar m.m.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Gårdby - Triberga. Omfattar en sträcka på 20 km och ca 230 fastigheter.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Ombyggnad av skolkök och nybyggnad av gårdsbyggnad i Mörbylånga
Avser ombyggnad av tillagningskök och del av matsal samt nybyggnad av fristående förråd.
Installation av ventilationssystem på skola i Mörbylånga kommun
Avser installation av ventilationssystem i skola.
Rivning av magasinsbyggnad i Mörbylånga
Avser rivning av en magasinsbyggnad som tidigare använts som lagerlokal. Cirka 500kvm markyta.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Mörbylånga
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Mörbylånga
Förskolemodul 21x10 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 2 enbostadshus Skogsby 6:7,6:8.
Tillbyggnad av radhus i Mörbylånga
Tillbyggnad av radhus. Uterum.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av restaurangdel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av åkeri i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: