Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Glömminge-Rälla
Kollektivtrafikanläggning, vägtunnel, mitträcke, parkeringsplatser för busspendlare mm vid Algutsrum ingår.
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Planer finns på nybyggnad av flerbostadhus med 28 lgh. Mestadels 3:or och 4:or men även några 2:or.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken kedjehus. Varje hus har en tillhörande carport med glastak.
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Färjestaden, Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar samt utbyggnad av väg, GC-vägar, gatubelysning vid Räkstigen i området Snäckstrand. Omfattar ca 520 m ny gata, ca 100 m nya VA-ledningar samt belysningsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av kontor och kök.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Utvändigt underhåll av stenmur på Öland
Avser stenmursarbeten och utvändiga målningsarbeten samt mindre byggnadsarbeten vid Ottenby Ölands södra uddes fyrplats.
Omläggning av tak på lagerbyggnad i Mörbylånga
Avser takbyte på befintlig lagerbyggnad om 1650 kvm.
Nybyggnad av dagverksamhet i Mörbylånga, Kalmar
Avser nybyggnad av hus för daglig verksamhet om ca 150 kvm.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av ridhus i Mörbylånga
Ändring av byggnadens planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av mindre vattenverk i Mörbylånga
Ansökan om bygglov för förbehandlande vattenverk tillhörande 1402302.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av kontor till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: