Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av en 7-9 skola med storkök, matsal, slöjdsal, labbsal, bibliotek samt personallokaler m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Stomleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 4 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134, Ca 10 km.
Upphandling av biogastankställe i Mörbylånga kommun
Avser upphandling av biogastankställe i Färjestaden.
Ombyggnad av folkhögskola, Kalmar
Fasadrenovering, fönsterbyten samt installation och handikappanpassning av hiss.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Muddring av hamn i Mörbylånga
En kant ska grävas bort samt botten omformas. En pir ska byggas ut från östra stranden i närheten av småbåtshamnen. I samband med dessa arbeten ska en underhållsmuddring genomföras.
Ombyggnad av konstgräsplan i Färjestaden
• Borttagning och omhändertagande av befintligt granulat (TPE) i och runt om befintlig konstgräsyta. • Borttagning och uppsamling av sanden i befintligt konstgräs. Sanden återanvänds i den nya konstgräsytan. • Borttagning och transport till anvisad plats i Färjestaden för befintlig konstgräsmatta, 6 656 m2. • Borttagning och omhändertagande av befintlig sviktpad 6 656 m2. • Leverans och installation av komplett nytt konstgrässystem (totalyta 64 x 104 m) enligt Rambeskrivning. • I totalentreprenaden ingår projektering, leverans av samtlig materiel, utförande, uppstädning och återställning samt utbildning och dokumentation för samtliga i entreprenaden ingående delar. Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av gemensamhetshus, Mörbylånga
Objekten avser ombyggnation av dagverksamhet och fd. HVB-hem med tillhörande gemensamma ytor till ett gemensamhetshus för boende, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Utbyggnad av kommunala VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. Enligt kommunens VA-planering ska utbyggnaden nu fortsätta till bland annat områdena Björkelid, Porskärr, Västra Malmen och Pilekulla.
Exploateringsarbete för nya bostäder i Mörbylånga, etapp 3
Avser nybyggnad av exploateringsområde samt enbostadshus och vattenledningar i Saxnäs.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Invändigt underhåll av folkhögskola, Kalmar
Om- och utbyggnad av ventilation.
Ombyggnad av folkhögskola, Kalmar
Om-och utbyggnad av ventilation.
Rivning av garage i Färjestaden
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Renovering av brygga i Mörbylånga
Renovering av brygga i Kalvhagen Mörbylånga tätort. Nyproduktion av tillgänglighetsramp till samma brygga inklusive tillfälliga invallningar och andra erfoderliga uppslamningsbegränsande åtgärder som Länsstyrelsen anger nödvändiga. Anläggande av grusväg från vändplan till brygga.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industritält i Mörbylånga
Nybyggnad av industritält över befintlig spolplatta.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Byggherren avvecklar deras kalkstensbrott och river två mindre byggnader i brottet.
Ombyggnad av HVB hem, Kalmar
Avser ändrad användning av HVB hem i Kalmar.
Ombyggnad av pizzeria i Mörbylånga
Projektet avser ändring av lager.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av dieselanläggning i Mörbylånga
Nybyggnad av dieselanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Mörbylånga
Avser ändrad användning från HVB-hem till förskola.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av annan anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Underhållsåtgärder på torn och lanternin. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Avser ändring av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: