Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Upphandling av biogastankställe i Mörbylånga kommun
Avser upphandling av biogastankställe i Färjestaden.
Ombyggnad av folkhögskola, Kalmar
Fasadrenovering, fönsterbyten samt installation och handikappanpassning av hiss.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Ombyggnad av gemensamhetshus, Mörbylånga
Objekten avser ombyggnation av dagverksamhet och fd. HVB-hem med tillhörande gemensamma ytor till ett gemensamhetshus för boende, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Utbyggnad av kommunala VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. Enligt kommunens VA-planering ska utbyggnaden nu fortsätta till bland annat områdena Björkelid, Porskärr, Västra Malmen och Pilekulla.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Gårdby - Triberga. Omfattar en sträcka på 20 km och ca 230 fastigheter.
Exploateringsarbete för nya bostäder i Mörbylånga, etapp 3
Avser nybyggnad av exploateringsområde samt enbostadshus och vattenledningar i Saxnäs.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av brygga i Mörbylånga
Renovering av brygga i Kalvhagen Mörbylånga tätort. Nyproduktion av tillgänglighetsramp till samma brygga inklusive tillfälliga invallningar och andra erfoderliga uppslamningsbegränsande åtgärder som Länsstyrelsen anger nödvändiga. Anläggande av grusväg från vändplan till brygga.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Byggherren avvecklar deras kalkstensbrott och river två mindre byggnader i brottet.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industritält i Mörbylånga
Nybyggnad av industritält över befintlig spolplatta.
Ombyggnad av HVB hem, Kalmar
Avser ändrad användning av HVB hem i Kalmar.
Ombyggnad av förskola i Mörbylånga
Avser ändrad användning från HVB-hem till förskola.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Underhållsåtgärder på torn och lanternin. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Avser ändring av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: