Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 huskroppar med 14 lägenheter.
Nybyggnad av parhus SABO, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 3 st parhus. 175 kvm vardera.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134, Ca 10 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Nybyggnad av gång och cyckelled inklusive träspång genom sumpskog. Byxelkrok - Trollskogen, 117 km.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mörbylånga
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk till pumpstation och förråd.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
22 tomter till försäljning för villor.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Installation av ventilationssystem på skola i Mörbylånga kommun
Avser installation av ventilationssystem i skola.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skolkök i Torslunda, Mörbylånga
Ombyggnad av skolkök för bättre flöde.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Rivning av transformatorstation i Mörbylånga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.
Invändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Invändiga målningsarbeten så som kyrkbänkar och övrig inredning.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mörbylånga
Målning av fönster och portar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: