Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Planerat projekt. Avser 58 verk.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av villatomter i Mönsterås
Nya tomter planeras vid Råsnäs. På två naturområden strax norr om Timmernabben vill kommunen nu göra det möjligt att bygga ett 40-50 villatomter.
Ny skolbyggnad på skola i Mönsterås
Ny skolbyggnad på 1300 m2. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Ombyggnad av äldreboende i Mönsterås
Objektet avser ombyggnad av f.d kök hus G Allégården i Mönsterås till lokaler för hemtjänsten. Bruttoarea är ca 260 m2 samt tillkommande cykeltak och bilparkeringar.
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Flytt av fotbollsplan i Mönsterås
Flytt av fotbollsplan samt markberedning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av gäststuga i Mönsterås
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Nybyggnad av industrilokal (flytt av befintlig byggnad).
Nybyggnad av mast i Mönsterås
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Mönsterås
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Mönsterås
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av gym i Mönsterås
Ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: