Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Markarbeten för nyproduktion av parhus i Ålem
Mark- lednings- och överbyggnadsarbete för nyproduktion av 3 parhus på id: 1556051
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Nybyggnad bro i Mönsterås
Objektet avser utbyte av bro över Oknöström på Oknö, 3 km SO Mönsterås samhälle.
Rivning samt nybyggnad av bro i Mönsterås
Rivning samt nybyggnad av bro.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Avser om- och tillbyggnad av matsal, tillbyggnad av kök samt ombyggnad av mellanstadiebyggnad (byggnad 2).
Ombyggnad av gata samt sanering av VA-ledningar i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad av Åsevadsgatan samt VA-sanering vid Åsevadsgatan och Jakobs gränd.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Installation av solcellsanläggning och renovering av tak på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solcellsanläggning samt renovering av tak och ytskikt.
Installation av solvärmeanläggning på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solvärmeanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mönsterås
Byggnaden skall tilläggsisoleras och putsas utvändigt. Utvändig målning av trä och plåt.
Ombyggnad av ventilation i skola i Blomstermåla
Planerat projekt efter 838783. avser utbyte av ventilation i avd Linnán, berörd yta ca 250 m².
Gatu-och VA-utbyggnad i Kalmar
Objektet avser utbyggnad av ett exploateringsområde. Området är beläget i sydöstra delen av Mönsterås tätort.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av fritidshus i Mönsterås
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mur i Mönsterås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568747, 1568754)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568747, 1568755)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568754, 1568755)

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: