Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vatten och avloppsledningar i Nydala och Björkö
objektet består av ca 1100 meter ledningssanering av spillvatten- och vattenledningar samt utbyggnad av dagvattensystem. Ledningar ska korsa Trafikverkets väg 136.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av fyra utvändiga hissar i vinkelbyggda flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Mönsterås
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad på två ställen (tillbyggnad A ca 252 kvm och tillbyggnad B ca 75 kvm) samt smärre ombyggnad i befintliga lokaler. Uppskattad kostnad.
Installation av FX-återvinning och solceller i Mönsterås
Konvertering av F-system till FX-system med installation av 2st återvinningsaggregat med fläktar. Byte av frånluftsdon samt kanalrengöring av frånluftssystemet. Analytisk dimensionering av brandskydd för fläkt i drift. Installation av solceller.
Stationsåtgärder i Blomstermåla
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Nybyggnad av utloppsledning från reningsverk i Timmersnabben, Mönsterås
Avser utloppsledning från Gäddenäs reningsverk, Timmernabben. Entreprenaden omfattar nybyggnad av en cirka 765 m lång PE500‐ledning. Ledningen ska placeras parallellt med den befintliga utloppstuben, som ska vara i drift tills den nya ledningen är drifttagen.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
Rivning av befintligt ventilationssystem i gymnastiksal. Nytt ventilationssystem och ny kanaldragning. Rivning av panna och skorsten. Kättingen 37, Mönsterås kn, Ljungnässkolan
Rivning av skola i Mönsterås
Rivning av förskola på skolområde.
Rivning av industrihus i Mönsterås
Rivning, del av industrilokal.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Nybyggnad av vindkraftverk nybyggnad av vindkraftspark.
Nybyggnad av padelbana i Mönsterås
Planer finns på nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av klubbhus i Mönsterås
Nybyggnad av klubbhus för mönsterås segelklubb.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast uppförande av anläggning, innehållande ett fackverkstorn med teknikbod, till det allmänna mobilnätet i området mönsterås v.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mönsterås
Anläggande av parkering belägga/asfaltera befintlig grusparkering i anslutning till butik/restaurang. samt anslutningsväg.
Ombyggnad av markanläggning i Mönsterås
Grävning/schaktning/fyllning ny kulle för en rutschbana ska anläggas på den nya skolgården.
Rivning av barack i Mönsterås
Rivning, del av skola paviljong placerad på skolgården ska avhämtas från platsen av ägaren. hyra avslutad.
Tillbyggnad av café i Mönsterås
Tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Mönsterås
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av garage i Mönsterås
Rivning av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ändrad användning ändrad användning av lokal/garage till bostadslägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: