Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av villatomter i Mönsterås
Nya tomter planeras vid Råsnäs. På två naturområden strax norr om Timmernabben vill kommunen nu göra det möjligt att bygga ett 40-50 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Ombyggnad av gata samt sanering av VA-ledningar i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad av Åsevadsgatan samt VA-sanering vid Åsevadsgatan och Jakobs gränd.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Ombyggnad av butik i Mönsterås
Ändrad användning från samlingslokal till butikslokal.
Rivning av verkstad i Mönsterås
Rivning av befintlig verkstad, lager. påbyggnad av befintligt kulvert till vindskydd. tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av damm i Mönsterås
Rivning av dammanläggning, ca 100 kvm.
Rivning av enbostadshus i Mönsterås
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med cirka 35 kvm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mönsterås
Fasadändring, Attefall-tillbyggnad Ingemåla 5:93.
Renovering av vattentornet i Mönsterås
Avser underhållsarbete av vattentornet i Mönsterås. Tornet kommer att vara avstängt för invändig renovering.
Nybyggnad av samlingslokal i Mönsterås
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Mönsterås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Nybyggnad av industrilokal (flytt av befintlig byggnad).
Nybyggnad av mast i Mönsterås
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av sophus i Mönsterås
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Upprustning av camping i Oknö
Omfattar markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: