Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gata samt sanering av VA-ledningar i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad av Åsevadsgatan samt VA-sanering vid Åsevadsgatan och Jakobs gränd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Markarbeten för nyproduktion av parhus i Ålem
Mark- lednings- och överbyggnadsarbete för nyproduktion av 3 parhus på id: 1556051
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Avser om- och tillbyggnad av matsal, tillbyggnad av kök samt ombyggnad av mellanstadiebyggnad (byggnad 2).
Nybyggnad bro i Mönsterås
Objektet avser utbyte av bro över Oknöström på Oknö, 3 km SO Mönsterås samhälle.
Ombyggnad av ventilation i skola i Blomstermåla
Planerat projekt efter 838783. avser utbyte av ventilation i avd Linnán, berörd yta ca 250 m².
Ombyggnad av butik i Mönsterås
Ändrad användning från samlingslokal till butikslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med cirka 35 kvm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av verkstad i Mönsterås
Rivning av befintlig verkstad, lager. påbyggnad av befintligt kulvert till vindskydd. tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av damm i Mönsterås
Rivning av dammanläggning, ca 100 kvm.
Nybyggnad av samlingslokal i Mönsterås
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av garage i Mönsterås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Mönsterås
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Mönsterås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mönsterås
Fasadändring, Attefall-tillbyggnad Ingemåla 5:93.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568747, 1568754)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568747, 1568755)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av garageportar. Totalt 21st fördelat på tre områden (1568754, 1568755)

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: