Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Planerat projekt. Avser 58 verk.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Ny omstigningshållplats vid E22 i Mönsterås
Trimning och effektivisering.
Ombyggnad av relaxavdelning m.m i Mönsterås
Avser invändig rivning av hela relax- och gymavdelningen på våning 2. Nybyggnad av relaxavdelning med bastu och två nya bassänger, toalett och duschar. Ny hiss mellan våning 1 och våning 2. I våning 1 utökas gymavdelningen i och med yta som idag är servering. Ventilation och elinstallation anpassas till ny planlösning.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Utbyggnad av vatten och avloppsledningar i Skälleryd
Objektet avser VA‐utbyggnad till Skälleryds by, strax söder om Blomstermåla samhälle.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Upprustning av lekplatser i Mönsterås kommun
Avser upprustning av tre lekplatser i tre tätorter i Mönsterås kommun.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Ombyggnad av lastväxlartank i Mönsterås
Avser renovering/ombyggnation av lastväxlartank.
Upprustning av tre lekplatser i Mönsterås
Arbetet avser upprustning av tre lekplatser i tre olika tätorter i Mönsterås kommun. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, plattläggning m.m.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av klubbhus i Mönsterås
Tillbyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd flytt av befintlig bod.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Mönsterås
nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Nybyggnad av skärmtak uteklassrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation rivning av befintlig transformatorsation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av rastplats i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av rastbord.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mönsterås
Fasadändring montering av port.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring montering av ytterdörr och skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Fasadändring samt invändig ändring.
Invändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Ny belysning avseende kyrkorum samt tornur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: