Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Planerat projekt. Avser 58 verk.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Blomstermåla
Avser omputsning av fasad. Två långsidor och en gavelsida.
Upprustning av lekplatser i Mönsterås kommun
Avser upprustning av tre lekplatser i tre tätorter i Mönsterås kommun.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Upprustning av tre lekplatser i Mönsterås
Arbetet avser upprustning av tre lekplatser i tre olika tätorter i Mönsterås kommun. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, plattläggning m.m.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mast i Mönsterås
nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Nybyggnad av skärmtak uteklassrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Installation av ventilation.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring montering av ytterdörr och skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Fasadändring samt invändig ändring.
Invändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Ny belysning avseende kyrkorum samt tornur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: