Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Installation av solcellsanläggning och renovering av tak på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solcellsanläggning samt renovering av tak och ytskikt.
Installation av solvärmeanläggning på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solvärmeanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Blomstermåla
Avser omputsning av fasad. Två långsidor och en gavelsida.
Upprustning av lekplatser i Mönsterås kommun
Avser upprustning av tre lekplatser i tre tätorter i Mönsterås kommun.
Upprustning av tre lekplatser i Mönsterås
Arbetet avser upprustning av tre lekplatser i tre olika tätorter i Mönsterås kommun. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, plattläggning m.m.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av mindre carport.
Ombyggnad av affärshus i Mönsterås
Ändring av bärande konstruktion ändrad planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Mönsterås
Ändring av bärande konstruktion ändrad planlösning.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiberutbyggnad.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Mönsterås
Nybyggnad av skolbyggnad, paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Fasadändring igensättning av tre stycken fönster.
Ombyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring inglasning av uteplats, samt byte till nytt plasttak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mönsterås
Fasadändring isättning av fönster och dörr.
Byte av ventilation i flerbostadshus, Mönsterås
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat inklusive bygg-, el-, styr- och övervakningsinstallationer. Omfattar också nya shuntgrupper för radiatorer och eftervärmningsbatteri samt att komplettera befintligt kanalsystem med brandisolering och brand/brandgasspjäll.
Ombyggnad av lägenhet i Mönsterås
användning från butik till bostad.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Ny anläggning metanolreningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: