Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny omstigningshållplats vid E22 i Mönsterås
Trimning och effektivisering.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Blomstermåla
Avser omputsning av fasad. Två långsidor och en gavelsida.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Rivning av flerbostadshus i Mönsterås
Rivning anmälan om rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av sopanläggning i Mönsterås
Nybyggnad ansökan om bygglov för underjordiskt avfallssystem.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Ändring ändrad användning från bostad till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Mönsterås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av stall i Mönsterås
Tillbyggnad av stallar för värphöns.
Ombyggnad av affärshus i Mönsterås
Ändring av bärande konstruktion ändrad planlösning.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av busshållplats i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av busskur, cykelställ samt sittplatser med tak.
Ombyggnad av markanläggning i Mönsterås
Marklov gräv/schakt/fylln marklov för schaktning.
Byte av ventilation i flerbostadshus, Mönsterås
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat inklusive bygg-, el-, styr- och övervakningsinstallationer. Omfattar också nya shuntgrupper för radiatorer och eftervärmningsbatteri samt att komplettera befintligt kanalsystem med brandisolering och brand/brandgasspjäll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: