Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalmar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av grundskola och kontor i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
1 huskropp med 6 våningar och 1 huskropp med 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Planer fanns på nybyggnad av radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall med en gympasal och utomhusbanor. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 22 bostäder på 59 – 93 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i sju huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor samt gympasal.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Byggledare el, kraft och vägbelysning i Kalmar- och Kronobergs län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två våningar.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Rivning av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Rivning av tre befintliga dricksvattenreservoarer som är byggda av betong. Markarbete som innebär avlägsnande av en höjd.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning. Objekten avser ombyggnation av del av Tallhagsvägen, Svensknabbevägen, och Funkabovägen. Ombyggnationen avser i huvudsak utbyggnad av GC-vägnätet samt anläggande av passager för en höjd trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Tallhagsvägen förses med en stensättning mitt i vägen för att tränga ihop trafiken och på så vis erhålla lägre hastigheter.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av sluss mellan husen i 1 plan och renovering av befintliga lokaler BYA bef byggnader: 446 m² BYA tillbyggnader: 61 m² BTA bef byggnader: 636 m² BTA tillbyggnader: 61 m².
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Omfattar ombyggnation av lokal (affärslokal), till 2 lägenheter
Fabriksny betongponton (båtbrygga) till fiskehamn i Kalmar
Projektet avser en fabriksny betongponton till fiskehamn.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industritält, 1200kvm.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Rivning och tillbyggnad av bilhall.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning från verksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Upphandling av ny vågbrytare för Kalmar Kommun
Beställaren avser att upphandla 1 st fabriksny vågbrytare i betong.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Anläggande av dagvattendike.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Kalmar
Fasadändring av bilverkstad.
Utvändigt underhåll av bussdepå i Kalmar
Fasadändring av bussdepå samt skyltar, 2 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Kalmar
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av kontors och butikslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Hiss, bölevägen 21.
Ombyggnad av vandrarhem i Kalmar
Hiss, gasverksgatan 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Inglasning av balkonger och terasser på flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för täckning av gammal deponi.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för utfyllnad av mark.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Ny entré och tillbyggnad av skärmtak på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av panncentral i Kalmar
Nybyggnad av pelletspannor.
Nybyggnad av personallokal i Kalmar
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 32 st lägenheter.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av åtta marknadsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak och paviljonger för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av museum i Kalmar
Ändrad användning från industri till museum/café.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov för uteservering från 2019-04-01 till 2019-10-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: