Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2020.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av äldreboende i Kalmar
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 24 radhus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Ombyggnad av kontor till studentbostäder i Kalmar
Planer som avser att kontor kan bli tiotal studentbostäder och en rejäl matsal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden
Nybyggnad av radhus och parhus, totalt 22 bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av padeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Tillbyggnad av bilprovning i Kalmar
tillbyggnad av bilbesiktning till lastbilsverkstad.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Avser tillbyggnad av försäljningsyta på ca 600-700 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
En sidoentreprenad till projekt 1031719. Muddring av inloppet till Kalmar hamn på 90.000 kubikmeter.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Ramavtal avseende golvarbeten inom Kalmarhem
Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2025-12-31
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Kalmar
Projektet har omarbetats och skalats av. Invändiga underhållsarbeten.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Anbud översiktlig stabilitetskartering Kalmar län, MSB
Avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Kalmar län.
Projekttävling; Sol och regnskydd vid restaurangbyggnad i Kalmar
Kalmar kommun inbjuder till Prekvalificering för Projekttävling för utformningen av sol- och regnskydd vid restaurangbyggnaden Byttan i Kalmar stadspark. Tävlingen genomförs i två steg. Efter Prekvalificeringen inbjuds högst fem deltagare för att ta fram ett Förslag till utformning; Projekttävlingen.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, byte av 30 stycken yttertrappor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av biogasanläggning i Kalmar
Nybyggnad av biogasstation och pylon.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal med lager och kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av perrong i Kalmar
Rivning skärmtak och pumpar samt nybyggnad av perrong och väderskydd.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthall och kontor.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor Verkmästaren 3,1.
Ramavtal avseende schakt installation fiber för Kalmar Energi Enät AB
Upphandling av entreprenad för fiberbyggnation. Innefattar installation och schakt för Kalmar Energi Elnät AB
Utvändigt underhåll av förskola i Kalmar
Avser fasadändring av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser fasadändring av miljöhus och huvudbyggnad samt ny cykelparkering med skärmtak, utökning av parkering och nya parkeringar.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält till och med 2025-01-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbesgränsat lov för byggbodar till och med 2021-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Asnökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Kalmar
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring, montering av markiser.
Tillbyggnad av gäststuga i Kalmar
Förhandsbesked för tillbyggnad och ombyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Förändrad planlösning, ventilation och brandskydd i affärslokal (systembolaget).
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Byte av fasadparti samt ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus samt skärmtak för cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: