Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
12 vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 meter. Parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av äldreboende i Kalmar
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ramavtal avs sjöarbeten i Kalmar kommun
Entreprenadupphandling av ramavtal för successiva avrop av sjöarbeten enligt följande: -Tillverkning och utsättning av stenkistor. -Utläggning och flyttning av flytbryggor och flytande vågbrytare. -Utläggning och flyttning av förankringar, t.ex. betongplattor. -Pålningsarbete i vatten. -Tillverkning och utsättning av betongkassuner. -Dykarbete med två dykare och en dykskötare. -Arbeten med VA-ledningar under vatten. -Upptagning av sediment från dagvattendammar. -Utföra arbeten ihop med beställarens personal. Option:2022-04-25 - 2023-04-24 Option:2023-04-25 - 2024-04-24
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av industri och kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av industri och kontor på 10.000 m2. Byggnationen sker utmed E22 i den norra delen av Kalmar.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av padeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
Underhållsmuddring av Kalmar hamn och delar av farleden. Denna muddring beräknas att ta ca ett och halvt (1 ½) år med begränsad tillgänglighet under sommaren.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m. omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Omläggning av konstgräsplan Guldfågeln Arena, Kalmar
Fotbollsplanen på Guldfågeln arena består idag av naturgräs. Detta projektet handlar om att ta bort befintlig naturgräsplan och installera en hybridgräsplan. Samtidigt läggs nytt konstgräs för fotbollsspelarna att värm upp på.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Flygplatsljus i Kalmar
Leverans och installation av nya banljus , RGL-ljus, ny civil PAPI, förlängning av serieslingor samt flytt av CCR:er för inflygningsljus. Markarbeten och kanalisation samt arbeten i nätstationer, etc.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
En sidoentreprenad till projekt 1031719. Muddring av inloppet till Kalmar hamn på 90.000 kubikmeter.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Uppförande av mur för bullerskärm, Kalmar
I samband med exploateringen av Skälbyviken uppför Kalmar kommun en bullerskärm som är ca 110 m lång. Skärmen är av polykarbonat, 2 m hög, som ska ställas och förankras i en grundmur med varierande visningshöjd. Objektet är beläget ca 3 km Norr om Kalmar centralstation.
Ramavtal avseende golvarbeten inom Kalmarhem
Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2025-12-31
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, byte av 30 stycken yttertrappor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av Bilverkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Kalmar
Nybyggnad av industrilager.
Ramavtal avseende schakt installation fiber för Kalmar Energi Enät AB
Upphandling av entreprenad för fiberbyggnation. Innefattar installation och schakt för Kalmar Energi Elnät AB
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av två st. lager-/förrådsbyggnader samt rivning av befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industribyggnad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av båthangarer samt servicebyggnad tom 2025-04-01 Stensö 2:3,2:104.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2020-12-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkering till och med 2025-03-01.
Nybyggnad av paviljong i Kalmar
Tidsbegränsat lov för paviljong till och med 2020-09-14.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Tidsbegränsat lov för plank tom 2020-10-31.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: plank för uteservering, mellan 1/4-2/11, åren 2020 och 2021.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, en balkong.
Rivning av skorsten i Kalmar
Rivning av skorsten.
Nybyggnad av perrong i Kalmar
Rivning skärmtak och pumpar samt nybyggnad av perrong och väderskydd.
Rivning av affärshus i Kalmar
Rivning av byggnadsdel.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av ventilbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad, av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändrad använding från kontor till skola.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ändrad användning av vind och källare till bostad samt nybyggnad av parkeringsplatser, 17st.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostad till kontor och logiuthyrning.
Ombyggnad av skyddsrum i Kalmar
Ändrad planlösning av skyddsrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: