Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar
Nybyggnad av psykiatrilokaler. två hus som byggs samman.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
· Sanering av förorenade massor ca 35 000 m3 · Återställning av markyta efter sanering ca 25 000 m3. Fyllning för väg kommer delvis ske med lättfyllnadsmaterial. · Ca 200 m ny gata · Ca 200 m rörgravslängd, exkl serviser, nya allmänna VA-ledningar Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 22 bostäder på 59 – 93 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i sju huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Kalmar län grupp H02 Varm Norra 2019 och H03 Varm Södra 2019.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand. Cirka 6000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med två och tre våningar, 32 lgh. Modulbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
återuppbyggnad efter brand av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av sluss mellan husen i 1 plan och renovering av befintliga lokaler BYA bef byggnader: 446 m² BYA tillbyggnader: 61 m² BTA bef byggnader: 636 m² BTA tillbyggnader: 61 m².
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
RFI gällande upphandling av cykelgarage/cykelparkering i Region Kalmar
Region Kalmar län undersöker nu behov och möjligheter för att göra en upphandling avseende cykelgarage till sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. . I dagsläget finns ett uppskattat behov av nya parkeringsmöjligheter för ca 600 cyklar i Kalmar, 400 cyklar i Västervik och 200 cyklar i Oskarshamn.
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal på 150kvm. Byggstarten och kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerlokal på 40x20.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång på församlingsgården.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalmar
Ändrad användning från kontor till veterinärmottagning samt ändrad planlösning och fasadändring.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av smidesverkstad i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av smidesverkstad.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av övernattningslägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad. Fönsterändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring och ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av mur i Kalmar
Borttagning av del av stenmur.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt va Förlösa 2:13,1:1.
Nybyggnad av brygga i Kalmar
Nybyggnad av 4 st flytbryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterkupor
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av pelletssilo.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av enbostadhus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från butik till bostad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Nybyggnad av undervisningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: