Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad av två stycken flerbostadshus som omfattar bl.a tillgänglighetsanpassningar till boende för äldre som nya planlösningar, installation av hiss och stambyten m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad av tre enplanshus med totalt 7 lägenheter. Lägenheterna består av 3 st 2 RoK på 60 kvm, 2 st 3 RoK på 69 kvm och 2 st 3 RoK på 71 kvm samt en förrådsbyggnad på ca 37 kvm.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Nybyggnad av bro i Fagerhult , Högsby
Avser ny bro över Välens utlopp på Gästgivarevägen i Fagerhult.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Projektet avser takrenovering av skolbyggnader inom Fröviskolans område. Takrenoveringen avser byte av befintliga yttertak med betongtakpannor samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 2 byggnader, hus B (teknik-matsal) och hus H (fritids-skola)
Nybyggnad av dieselstation i Fagerhult
Nybyggnad av tankstation.
Ombyggnad av markanläggning i Högsby
Markutredning för framtida tillbyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av elverk i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gillberga 3:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för spånfilteranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: