Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
invändiga underhållsarbeten av kontor.
Ombyggnad av transformatorstation i Kalmar
Rasering och skrotning av befintlig transformator T1. Flyttning av transformator från station Lomma S till station H88 Strängsmåla. Uppställning och anslutning av transformator T1 som flyttats till station H88 Strängsmåla. Åtgärder i stationens kontrollanläggning. Ombyggnad av 10 kV ställverksfack från kondensatorbatterifack till ledningsfack. 12 kV kabelförläggning från 10 kV ställverksfack till Kiosk utanför ställverksbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Skarven 1, målning av fasad på industri-lagerbyggnad. Kritans Måleri utför arbetet.
Nybyggnad av servicebyggnad i Emmaboda
Törestorp 2:2, bygglovansökan för servicebyggnad, camping, Törestorp 2:2, rivningsanmälan för campingbyggnad Törestorp 2:2.
Ombyggnad av markanläggning i Emmaboda
Kalvamo 1:89, ansökan om marklov.
Tillbyggnad av garage i Emmaboda
Lagmannen 5, bygglovansökan för tillbyggnad garage, utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:27, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:31, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:55, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Emmaboda
Nötskrikan 3, bygglovansökan för nybyggnad industribyggnad, drivmedelsstation.
Upprustning av lekplatser i Emmaboda
Avser upprustningar av lekplatser.
Nybyggnad av plank i Emmaboda
Brunamåla 1:23, bygglovansökan för plank.
Ombyggnad av markanläggning i Emmaboda
Eken 9, ansökan om marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Emambo 1:167, bygglovansökan för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Grämnamåla 1:3, bygglovansökan för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: