Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Syftet med ändring av detaljplan är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse om max 6 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Sexvåningshuset bakom Systembolaget kan börja byggas om fem till nio månader.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Installation av kalksilo, Emmaboda
Installation av kalksilo vid befintlig kalkstation.
Renovering av bro i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Nybyggnad av skatepark i Emmaboda
Ännu endast ett förslag som ligger hos teknik och fritidsnämnden. Oklart om det blir en nedsänkt skatepark eller ovan jord därav kostnadsintervallen.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Omläggning av va-ledningar i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av ca 700 m vattenledning och ca 500 m spillvattenledning m.m.
Ramavtal avseende stängsel, Emmaboda kommun
Avser ramavtal för upphandling av stängsel, grindar, bommar m.m. och underhållsarbeten.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nybyggnad av torkanläggning i Emmaboda
Ansökan om bygglov, virkestork, gransjö 1:24.
Nybyggnad av återvinningsstation i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovansökan för återvinningsstation.
Nybyggnad av elverk i Emmaboda
Kalvamo 1:90,bygglovansökan för container för reservkraft.
Tillbyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Långasjö 4:28, tillbyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Emmaboda
Tillbyggnation av fläktrum, emmabo 1:622.
Ombyggnad av kontor
skraken 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: