Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Upphandling av flerbostadshus i sex våningar med SABO´s kombohus Flex.
Byggkonsulttjänster, projektering av nybyggnation av brandstation i Emmaboda
Avser projektering av nybyggnation av Brandstation som även inhyser Ambulans och polis i Emmaboda centralort. Brandstationen finns på id: 1064597
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Renovering av bro i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Underhållsarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Skarven 1, målning av fasad på industri-lagerbyggnad. Kritans Måleri utför arbetet.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Grämnamåla 1:3, bygglovansökan för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bilhall i Emmaboda
Hackspetten 2, bygglovansökan för montering av ny dörr i fasad.
Rivning av bussgarage i Emmaboda
Huvudhultaö 6:1, ansökan om rivningslov för bussgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Emmaboda
Kalvamo 1:89, ansökan om marklov.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:27, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:31, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Moshult 1:55, bygglovansökan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Emmaboda
Brunamåla 1:23, bygglovansökan för plank.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Emambo 1:167, bygglovansökan för skärmtak.
Ombyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Emmaboda 3:2, bygglovansökan för asfalterade parkeringsplatser.
Invändigt underhåll av Kyrka
Renovering av klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: