Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Upphandling av flerbostadshus i sex våningar med SABO´s kombohus Flex.
Nybyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Sexvåningshuset bakom Systembolaget kan börja byggas om fem till nio månader.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Installation av kalksilo, Emmaboda
Installation av kalksilo vid befintlig kalkstation.
Renovering av bro i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Nybyggnad av återvinningsstation i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovansökan för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av bilhall i Emmaboda
Hackspetten 2, bygglovansökan för montering av ny dörr i fasad.
Rivning av bussgarage i Emmaboda
Huvudhultaö 6:1, ansökan om rivningslov för bussgarage.
Ombyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Emmaboda 3:2, bygglovansökan för asfalterade parkeringsplatser.
Nybyggnad av torkanläggning i Emmaboda
Ansökan om bygglov, virkestork, gransjö 1:24.
Nybyggnad av elverk i Emmaboda
Kalvamo 1:90,bygglovansökan för container för reservkraft.
Tillbyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Långasjö 4:28, tillbyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Emmaboda
Tillbyggnation av fläktrum, emmabo 1:622.
Ombyggnad av kontor
skraken 1.
Invändigt underhåll av Kyrka
Renovering av klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: