Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Flerbostadshus med 34 lägenheter i sex våningar.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stamrenovering samt mindre ändringar av ventilation för 49 lägenheter på Alen 14, 15.
Byggkonsulttjänster, projektering av nybyggnation av brandstation i Emmaboda
Avser projektering av nybyggnation av Brandstation som även inhyser Ambulans och polis i Emmaboda centralort. Brandstationen finns på id: 1064597
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
invändiga underhållsarbeten av kontor.
Nybyggnad av plank i Emmaboda
Linnéan 4, 8, 9, bygglovansökan för plank.
Nybyggnad av nätstation i Emmaboda
Nötskrikan 6, bygglovansökan för nätstation.
Upprustning av lekplatser i Emmaboda
Avser upprustningar av lekplatser.
Nybyggnad av nätstation i Emmaboda
Eriksmåla 1:70, bygglovansökan för nätstation.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Emmaboda
Fasanen 6, bygglovansökan för tillbyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Emmaboda
Södra målatorp 5:1, bygglovansökan för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Emmaboda
Tallbacken 1, bygglovansökan för ombyggnad, byte av fönster.
Nybyggnad av nätstation i Emmaboda
Tomeshult 1:7, bygglovansökan för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Emmaboda
Tomeshult 2:18, bygglovansökan för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Emmaboda
Vissefjärda 1:249, bygglovsansökan för förrådsbyggnad, Vissefjärda 1:249, ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad Vissefjärda 1:249.
Rivning av förråd i Emmaboda
Örnen 6, rivningsansökan för brandskadat förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: