Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Ombyggnad av väg i Emmaboda
Väglängd cirka 54 km. Finns möjlighet att begära förlängning av avtalet för år 2019 och därefter för år 2020.
Omläggning av va-ledningar i Broakulla, Emmaboda
Avser renovering av ca 700 m vattenledning och ca 500 m spillvattenledning m.m.
Ombyggnad till förskola i Emmaboda
Avser ombyggnad av församlingslokaler till förskola.
Ramavtal avseende stängsel, Emmaboda kommun
Avser ramavtal för upphandling av stängsel, grindar, bommar m.m. och underhållsarbeten.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Nybyggnad av sophus/miljöhus i Emmaboda
Nybyggnad av sophus på skolområdet i Vissefjärda.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Oxeln 8, bygglovansökan för utvändig ändring. Byte av färg på fasad.
Rivning av kontor i Emmaboda
Skraken 1, ansökan om rivningslov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Skraken 3, bygglovansökan för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Södra målatorp 1:61, bygglovansökan för transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Tulpanen 12, bygglovansökan för tillbyggnad för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Törestorp 2:2, bygglovansökan för transformatorstation.
Tillbyggnad av frysanläggning i Emmaboda
Vissefjärda 16:10, bygglovsansökan för utbyggnad kyl-och frysrum samt altan.
Tillbyggnad av förråd i Emmaboda
Begravningsplatsen 1, bygglovansökan för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Blåsippan 13, bygganmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av fläktrum i Emmaboda
Emmabo 1:266, bygglovansökan för tillbyggnad och utvändig ändring av fläktrum.
Rivning av pumpstation i Emmaboda
Emmabo 1:616, ansökan om rivningslov för pumpstation.
Rivning av förråd i Emmaboda
Humlebäck 1:7, ansökan om rivningslov för äldre byggnad.
Utvändig ändring av fjärrvärmecentral i Emmaboda
Vissefjärda 1:100, bygglovansökan för utvändig ändring. Fasadändring från träfasad till plåtfasad.
Underhåll av bro över järnväg i Vissefjärda
Utbyte av tätskikt och injekteringsarbete. Byggtid vecka 24-27 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: