Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny förskola i Borgholm
Avser upphandling av en modulbyggd förskola med 4 avdelningar samt ett produktionskök. Den ska vara ersättningsbyggnad för Skogsbrynets förskola på grund av den befintliga förskolans tekniska status. kommer att uppföras på fastighet Freja 10 alternativt 11:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymme. 3 ettor, 9 tvåor och 8 treor. Garage/carport och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Oklar omfattning. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad start.
Utbyggnad av va-ledningar i Borgholm, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Kommer ev att utföras i egen regi. Byggstart tidigast under 2016.
Nybyggnad av kallförråd i Köpingsvik
Avser nybyggnad av kallförråd om ca 390 kvm.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Åtgärder för kväverening vid reningsverk i Kårehamn
Tidigare planer på nybyggnad av reningsverket har utgått. Troligen blir det en annan lösning med ledningar till annat reningsverk. Ramkontrakterad entreprenör kommer i så fall att utföra projektet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Ombyggnad av styr- och övervakningssystem, reningsverk i Borgholm och Köpingsvik vattenverk.
Avser ombyggnad av styr- och övervakningssystem bid Borgholms avloppsreningsverk och Köpingsvik vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rälla
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Nybyggnad av 3 fritidshus.
Upphandling av trygghetslarm till särskilt boende i Borgholm
Avser upphandling av trygghetslarm till Ekbacka 5 & 6 särskilda boende.
Utvändigt underhåll av kyrka i Borgholm
Tjärning av torntak och luckor samt målning av fönster och förgyllning av tupp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: