Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Borgholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rälla
Planer finns för 1 flerbostadshus med 10 lägenheter.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Byte på yttertak på Skola
Entreprenaden omfattar byte av yttertak på Rälla skola Borgholms kommun. Befintligt yttertak med träfiberboard och betongpannor skall rivas. Nytt yttertak med råspont, underlagspapp, läkt och betongpannor skall läggas. Erforderliga plåt och målningsarbeten ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av padelhall i Borgholm
nybyggnad av padelhall.
Upprustning av tak på skola i Borgholm
Entreprenaden omfattar byte av yttertak på Gärdslösa skola Borgholms kommun. Befintligt yttertak med träfiberboard och betongpannor skall rivas. Nytt yttertak med råspont, underlagspapp, läkt och betongpannor skall läggas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Ombyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser installation och montage av rör och maskin i vattenverk.
Restaurering av naturreservat i Borgholm
Varsam restaurering av ett 16 ha stort ädellövsområde i norra delen av naturreservatet Halltorp, Borgholms kommun. Uppdraget startar i augusti 2021.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Törnrosen 6 bygglov för tillbyggnad av affärshus, Törnrosen 6 rivningslov för rivning del av byggnad affärshus Törnrosen 6.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Smörblomman 17 bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Solberga 15:2 bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borgholm
Spjutterum 1:16 förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Stora rör 2:1bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Syltehamn 1:1 bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Tomteby 1:4 bygglov för nybyggnad av en 60m hög mast.
Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Putsning och målning av fasad. Underhållsprojekt kommunen kommer sköta via ramavtal.
Rivning av mast i Borgholm
Rivningslov för rivning mast.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borgholm
Persnäs-sandvik 1:27 bygglov för ändring av yttre utseende.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Horn 1:10 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Borgholm
Knäppinge 7:1 förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av badhus i Borgholm
Kommunen bygger till en byggnad 2,2mx2,6m ca . Ändamålet är en utjämningsbassäng med pump.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Kårehamn 2:7 bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus, Bläsinge 3:9.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av 2 fritidshus Halltorp 1:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Byxelkrok 1:1 bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Byxelkrok 1:6 bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Valsnäs 4:5 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Törneby 3:9 bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av skolbyggnad i Borgholm
Målning av fasad. En skolbyggnad. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Underhållsprojekt kommunen kommer sköta via ramavtal.
Ombyggnad av servicebostad och storkök i Borgholm
Renovering av kök med nytt golv samt nya köksmaskiner. Underhållsprojekt kommunen kommer sköta via ramavtal.
Utvändigt underhåll av köpings skola i Borgholm
Målning av fasad samt utbyte av stuprännor. Underhållsprojekt kommunen kommer sköta via ramavtal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: