Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola. Tillbyggnad med nya entréplan och aula. Ombyggnad och renovering av befintliga lokaler med bla storkök och matsal. Avser även anläggande av ny utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Ommålning av järnvägsbroar i Småland
Sju broar ska målas om; Alsterån, Vetlanda, Årån, Storån, Söräng, Nissan och Högebro. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 Alsterån: 2020-09-18, Huvuddel 2 Högebro: 2021-10-29, Huvuddel 3 Nissan: 2020-10-16, Huvuddel 4 Söräng: 2021-06-30, Huvuddel 5 Storån: 2020-10-16, Huvuddel 6 Vetlanda: 2020-10-16, Huvuddel 7 Årån: 2020-09-18.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 6 st omklädningsrum.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar. Byte av fasadplåt och sanering bakom fasadplåt, fogar och fönsterbrädor. Postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2. Option på Entrépartier.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Rivning-, om- och tillbyggnad av gamla vattenverket till fritidsgård.
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad samt renovering av Gamla Vattenverket för att anpassas till fritidsgårds verksamhet. Tillbyggnad avser flygel på ca 140m² bestående av aktivitets- och spelrum, replokal samt teknikrum för ventilation. Ombyggnation och renovering innefattar nytt kök och RWC/D samt renovering av kontor och andra mindre utrymmen. Installationer avseende ny/omdragning av VA, ventilation och el. Rivning avser hela komplementbyggnaden samt vissa delar i ombyggnation.
Byggnad för slammotagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Installation av elmätare inom Vetlanda och Sävsjö kommuner
Avser byta samtliga elmätare i Sävsjö och Vetlanda Elnätsområden.
Renovering av vattentorn Vetlanda
Avser renovering av Vetlanda vattentorn.
Inhyrning av grävmaskin, Vetlanda kommun
Engångsrapport! Ingen kostnadsuppgift.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Målning av fasad och takfot på flerbostadshus, Vetlanda
Avser målning av fasad och takfot..
Byte av mattor i trapphus i Myresjö
Projektet avser rivning av befintliga mattor sam läggning av ny matta i trapphusen. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för övningsfält med betonghus.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tank, teknikhus sam väderskydd.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av förskola i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utrymingstrappa på förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, byte av skyltfönster.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butikslokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning ändrad användning från frisör till sushibar.
Ombyggnad av garage i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av telemast samt lyfta bort telebod.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Ansökan om bygglov för carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för inglasning av två balkonger.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation.
Takbyte på förskola i Vetlanda
Avser takarbeten på Nye förskola samt matsal och personalutrymmen.
Nybyggnad av padelbana för utomhus i Vetlanda
Nybyggnad av padelbanor för utomhus
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.
Nybyggnad av stängsel i Vetlanda
Avser rivning av befintligt stängsel samt leverans och uppsättning av nytt stängsel till Tekniska kontorets Förråd på Gata- Parkavdelningen.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Ansökan om bygglov för påbyggnad av pulpettak., Anmälan om byte av ventilation Norrgården 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för hiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av fotbollsplan i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fotbollsplan och grusparkering.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ändrad ventilation och brandskydd., Ansökan om bygglov för skylt Snickaren 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ändring ventilation , Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Anmälan för ny ventilation.
Ombyggnad flerbostadshus, Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, återställning av fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Tjärning av spåntak, Vetlanda
Avser tjärning av spåntak .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: