Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder invid Kanalgatan i Vetlanda
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-05. Byggstart trol. tidigast 2020. Kostnad okänd.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Takbyte på äldreboende i Vetlanda
Byte av taktegel, underlagspapp och läkt.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar och postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Ventilationsbyte vid serviceboende, Vetlanda
Avser två styck aggregatbyten, med frikyla på ett av aggregaten
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Underhåll av bro över Yan vid Korsberga
Utbyte av kantbalk och räcke.
Fasadrenovering av torn och gavlar vid kyrka
Avser fasadrenovering av torn och gavlar.
Invändig målningsarbeten vid kyrka
Invändig målningsarbeten.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Konsult till förstudien "Teknikens Hus" i Vetlanda
Projektet avser en konsulttjänst för en förstudie till "Teknikens Hus". Uppskattad kostnad.
Fasadrenovering av torn vid kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning 1 250 000 . Renovering av tornfasad.
Nybyggnad av bilhall i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för gammal bilhall samt bygglov för ny.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Eldstad, anmälan för installation pannanläggning.
Renovering av skiffertak vid kyrka
Akut renovering av skiffertak på absiden
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Anmälan om attefallsåtgärd, ytterligare bostad.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av fackverkstorn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för delta torn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för fackverkstorn.
Rivning av ställverk i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av fördelningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fördelningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.
Brand- och inbrottslarm, Vetlanda stadshus
Avser demontering av befintligt brand o inbrottslarm samt installation av nytt brand o inbrottslarm i stadshuset. I fastigheten Merkurius ska befintligt inbrottslarm demonteras och nytt installeras. I båda fastigheterna är det kontorsverksamhet för kommunens personal. På markplan är det bank, resturanger och affärsverksamheter. I dessa ska ingen ny-installation av inbrottslarm göras.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, ändring av va, utvändig ändring, och anmälan om eldstad.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av församlingshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.
Korsberga 2:22
Bygg, anmälan om ändrad ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Tjärning av spåntak, Vetlanda
Avser tjärning av spåntak .
Renovering av kalkstensportaler Vetlanda
Avser renovering av kalkstensportaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: