Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Slageryd
Uppförande av 6 vindkraftverk Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Avser nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall.
Nybyggnad av bostäder i Vetlanda
Tidigt skede, uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder bakom Folkets Hus
Tidigt skede. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum. Kommer att bli en tillbyggnad med ytterligare 3 omklädningsrum.
Totalombyggnad av 40/10kV-station i Vetlanda
Totalombyggnad av 40/10kV-station på befintlig plats som preliminärt omfattar tre 40kV-apparater, sju msp-fack och en ny trafo.
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Avser sanering av ca 2500 löpmeter PCB-fog samt byte av ca 730 fönster/ fönsterdörrar på Stadshuset i Vetlanda.
Installation av sprinklersystem i flerbostadshus i Vetlanda
Avser installation av sprinklersystem i flerbostadshus.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar och postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser ombyggnad från affärslokal till 4 lägenheter.
Omläggning av plåttak på kyrka
Avser omläggning av plåttak.
Rivning av flerbostadshus i Vetlanda
Avser rivning av flerbostadshus samt saneringsarbeten.
Rivning samt nybyggnad av ÅVC-hus i Vetlanda
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av återvinningscentral (byggnad för inlämning av farligt avfall) i Flishult, Vetlanda kommun.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Kommer att bli tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till fler avdelningar för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av lägenheter i radhus samt fristående garage.
Tillbyggnad av kylhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kylrum.
Tillbyggnad av tennishall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av rackethall.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Direktupphandling avseende staket, Vetlanda kommun
Witalabostäder AB inbjuder till anbudsinlämning avseende staket till Nye Förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för balkong.
Nybyggnad av tvätthall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för biltvätt.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kiosk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för jordgubbskiosk.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för omklädningsrum.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, anmälan om nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av butik i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Målning av kyrka och klockstapel i Vetlanda
Avser målning av kyrka och klockstapel.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Renovering av kalkstensportaler Vetlanda
Avser renovering av kalkstensportaler.
Leverans av badbryggor i Vetlanda kommun
Avser leverans av badbryggor till Östanåbadet i Vetlanda.
Avvattning och dränering av dagvatten vid kyrka
Avser avvattning och dränering av dagvatten.
Tjärning av spåntak och byte av hängränna Vetlanda
Avser tjärning av spåntak och byte av hängränna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: