Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Avser planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av, rör, ventilation, el mm. Saneringsarbeten förekommer även.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 6 st omklädningsrum.
Utbyggnad med reservtransformator i Vetlanda
D21- Hökhult. Utbyggnad med reservtransformator.
Nybyggnad av bostäder invid Kanalgatan i Vetlanda
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-05. Byggstart trol. tidigast 2020. Kostnad okänd.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar och postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Ventilationsbyte vid serviceboende, Vetlanda
Avser två styck aggregatbyten, med frikyla på ett av aggregaten
Takbyte på äldreboende i Vetlanda
Byte av taktegel, underlagspapp och läkt.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Avser nybyggnad av kontor och förråd.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för byggnad till reningsverk.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av automatstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för gastankstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak samt ändring av tak.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för två plåtskjul och bygglov för lagertält.
Renovering av skiffertak vid kyrka
Akut renovering av skiffertak på absiden
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Anmälan om attefallsåtgärd, ytterligare bostad.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av fackverkstorn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av mast.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för delta torn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för fackverkstorn.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor/affärshus på ca 55 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Ändrad användning av ventilation
Anmälan om ändrat brandskydd och ventilation.
Brand- och inbrottslarm, Vetlanda stadshus
Avser demontering av befintligt brand o inbrottslarm samt installation av nytt brand o inbrottslarm i stadshuset. I fastigheten Merkurius ska befintligt inbrottslarm demonteras och nytt installeras. I båda fastigheterna är det kontorsverksamhet för kommunens personal. På markplan är det bank, resturanger och affärsverksamheter. I dessa ska ingen ny-installation av inbrottslarm göras.
Rökgasanläggning
Ansökan om bygglov för rökgasreningsanläggning mm.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: