Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Vetlanda
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 63 lägenheter.
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola. Tillbyggnad med nya entréplan och aula. Ombyggnad och renovering av befintliga lokaler med bla storkök och matsal. Avser även anläggande av ny utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av punkthus i fyra våningar. Kommer byggas i etapp med Id 1529378
Tillbyggnad av panncentral i Vetlanda
Planer finns för tillbyggnad av ny panna och byta ut två befintliga. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och förskola på skyttemossen. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Avser ombyggnad av café, reception och matsal. Tillbyggnad av balkonger och uteplats. samt ett fläktrum på taket. I källaren kommer att byggas toalett och dusch.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk.
Byggnad för slammottagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Ombyggnad av takkonstruktion och ny ventilation på flerbostadshus, Vetlanda
Avseende Tak- och ventilationsbyte på Toppmurklan, samt installation av solceller.
Invändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser invändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Installation av elmätare inom Vetlanda och Sävsjö kommuner
Avser byta samtliga elmätare i Sävsjö och Vetlanda Elnätsområden.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Underhåll av bro över Yan vid Korsberga
Utbyte av kantbalk och räcke.
Fasadrenovering av torn och gavlar vid kyrka
Avser fasadrenovering av torn och gavlar.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser.
Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Anmälan om ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för flyttning av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Ansökan om bygglov för mast.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för näststation.
Nybyggnad av scen i Vetlanda
Ansökan om bygglov för scen.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av campingstuga i Vetlanda
Ansökan om bygglov för stugor samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Rivning av garage i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för garage.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av församlingshus i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om va och ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, skylt och ombyggnad.
Tillbyggnad av brandstation i Vetlanda
Avser tillbyggnad av slangtvätt vid brandstation.
Tjärning av spåntak, Vetlanda
Avser tjärning av spåntak .
Ombyggnad av vattenverk i Vetlanda
Avser utbyggnad av vattenverk.
Renovering av kalkstensportaler Vetlanda
Avser renovering av kalkstensportaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: