Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ombyggnaden av ca 7000 m² innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. Tillbyggnad av ca 3500 kvm i 3 vån som avser nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer samt anläggning av en ny utemiljö. Withalaskolan skall efter om-och tillbyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus Flex, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av hela skolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Ombyggnad till kontor i Vetlanda
Avser ombyggnad till kontor och personalutrymmen.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Avser fönsterbyte, pcb-sanering på Stadshuset i Vetlanda.
Anläggande av överföringsledningar, Vetlanda
Avser schakt och förläggning av vatten, råvatten- och spillvattenledningar på totalt ca 4,6 km ledningsschakt. Överföringsledningarna förläggs från vattenverket och reningsverket i Hultagård fram till Gåvan i Vallsjön där de kopplas ihop med befintliga ledningar. De fastigheter som berörs är: Burseryd 1:18, 1:27, 1:19, 1 Avser även borrning genom väg :1, Hulta 1:15, 1:16, 7:1, Torset 1:2, 1:9, 1:11, 2:6, 3:31 och Vallsjö 7:1, 1:2. Avser även borrning genom väg 127.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster och dörrbyten på fastigheten Smörsoppen 1 och 2 och omfattar 160 lägenheter.
Tillbyggnad av Njudung Energis lokaler i Vetlanda
Avser tillbyggnad av bolagets lokaler vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 1. Etapp 2 avser ombyggnad av kök mm. Finns på projektid: 1500655
Ombyggnad av Njudung Energis kök mm i Vetlanda
Avser ombyggnad av kök mm vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 2. Etapp 1 avser tillbyggnad av bolagets lokaler. Finns på projektid: 1500646
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Kommer att bli tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till fler avdelningar för förskoleverksamhet.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vetlanda
Avser fasadrenovering samt fönsterbyte av Vetlanda vårdcentrum.
Stoftrening till fjärrvärmecentral, Vetlanda
Avser installation av elektrisk filterutrustning för att rena rökgaserna med avseende på stoft.
Rivning del av Tomasgården i Vetlanda
Avser rivning av 2-planshus med tegel/träfasad och en byggareal på 875 kvm. Samt ett garage och borttagning av asfalt, markplattor och stängsel.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av industrilokal.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Rivning av ladugård i Vetlanda
Avser rivning av Mellangårdens Ladugård, samt återställande av mark.
Säkerhetsbedömning i fem gruvor i Vetlanda kommun
Avser konsultuppdrag gällande att bedöma säkerheten i fem gruvor samt komma med förslag för åtgärder som ska förbättra säkerheten och utöka möjligheter för besök.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Ombyggnad av dagcenter i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till daglig verksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad o tillbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av 1-/2 bostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälliga arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälliga byggbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av antenn i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för antenn.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för byggbod.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för mast med teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Sprinklerinstallation i flerbostadshus i Vetlanda
Avser sprinklerinstallation i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, anmälan om nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, anmälan om ventilation.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av gc-väg i Vetlanda
Avser borttagning av parkeringsdäck och gata som byggs om till gc-bana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till samlings/konferenslokal.
Anläggande av Utegym i Vetlanda
Anläggande av utegym invid Njudungsgymnasiet och Isac Arena. Avser leverans, montering och förankring/installation, inkl. fallskydd samt konstgräs kring utrustningen.
Renovering av stenmur, Vetlanda
Avser renovering av stenmur.
Tjärning av spåntak på Korsberga kyrka, Vetlanda
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: