Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Sanering av mark i Vetlanda
Avser utgrävning, sanering och återställande av mark.
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Totalombyggnad av 40/10kV-station i Vetlanda
Totalombyggnad av 40/10kV-station på befintlig plats som preliminärt omfattar tre 40kV-apparater, sju msp-fack och en ny trafo.
Nybyggnad av vindkraftverk i Slageryd
Uppförande av 6 vindkraftverk Uppskattad byggstart.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Avser sanering av ca 2500 löpmeter PCB-fog samt byte av ca 730 fönster/ fönsterdörrar på Stadshuset i Vetlanda.
Installation av sprinklersystem i flerbostadshus i Vetlanda
Avser installation av sprinklersystem i flerbostadshus.
Anläggande av överföringsledningar, Vetlanda
Avser schakt och förläggning av vatten, råvatten- och spillvattenledningar på totalt ca 4,6 km ledningsschakt. Överföringsledningarna förläggs från vattenverket och reningsverket i Hultagård fram till Gåvan i Vallsjön där de kopplas ihop med befintliga ledningar. De fastigheter som berörs är: Burseryd 1:18, 1:27, 1:19, 1 Avser även borrning genom väg :1, Hulta 1:15, 1:16, 7:1, Torset 1:2, 1:9, 1:11, 2:6, 3:31 och Vallsjö 7:1, 1:2. Avser även borrning genom väg 127.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser ombyggnad från affärslokal till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av Njudung Energis lokaler i Vetlanda
Avser tillbyggnad av bolagets lokaler vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 1. Etapp 2 avser ombyggnad av kök mm. Finns på projektid: 1500655
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en skatepark i Vetlanda. Byggplats ej fastställd.
Ombyggnad av Njudung Energis kök mm i Vetlanda
Avser ombyggnad av kök mm vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 2. Etapp 1 avser tillbyggnad av bolagets lokaler. Finns på projektid: 1500646
Omläggning av plåttak på kyrka
Avser omläggning av plåttak.
Rivning av flerbostadshus i Vetlanda
Avser rivning av flerbostadshus samt saneringsarbeten.
Stoftrening till fjärrvärmecentral, Vetlanda
Avser installation av elektrisk filterutrustning för att rena rökgaserna med avseende på stoft.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Kommer att bli tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till fler avdelningar för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med äganderätter.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av lägenheter i radhus samt fristående garage.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för sanering.
Nybyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfällig paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utv ändring.
Direktupphandling avseende staket, Vetlanda kommun
Witalabostäder AB inbjuder till anbudsinlämning avseende staket till Nye Förskola.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flytt av 2 st förråd.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage/carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för balkong.
Nybyggnad av tvätthall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för biltvätt.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för omklädningsrum.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för telmast med teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ärlan 17
Bygg, ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, anmälan om nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av entré och ombyggnad av tak vid Bäckaby skola.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Leverans av badbryggor i Vetlanda kommun
Avser leverans av badbryggor till Östanåbadet i Vetlanda.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser ombyggnad av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: