Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vetlanda
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 63 lägenheter.
Nybyggnad av "Teknikens Hus" i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av " Teknikens hus" Vetlanda.
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola. Tillbyggnad med nya entréplan och aula. Ombyggnad och renovering av befintliga lokaler med bla storkök och matsal. Avser även anläggande av ny utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av punkthus i fyra våningar. Kommer byggas i etapp med Id 1529378
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och förskola på skyttemossen. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Ommålning av järnvägsbroar i Småland
Sju broar ska målas om; Alsterån, Vetlanda, Årån, Storån, Söräng, Nissan och Högebro. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 Alsterån: 2020-09-18, Huvuddel 2 Högebro: 2021-10-29, Huvuddel 3 Nissan: 2020-10-16, Huvuddel 4 Söräng: 2021-06-30, Huvuddel 5 Storån: 2020-10-16, Huvuddel 6 Vetlanda: 2020-10-16, Huvuddel 7 Årån: 2020-09-18.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar. Byte av fasadplåt och sanering bakom fasadplåt, fogar och fönsterbrädor. Postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2. Option på Entrépartier.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Avser ombyggnad av café, reception och matsal. Tillbyggnad av balkonger och uteplats.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Byggnad för slammottagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Invändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser invändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Installation av elmätare inom Vetlanda och Sävsjö kommuner
Avser byta samtliga elmätare i Sävsjö och Vetlanda Elnätsområden.
Ombyggnad av takkonstruktion och ny ventilation på flerbostadshus, Vetlanda
Avseende Tak- och ventilationsbyte på Toppmurklan, samt installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för övningsfält med betonghus.
Rivning av garage i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för garage.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten.
Nybyggnad av scen i Vetlanda
Ansökan om bygglov för scen.
Nybyggnad av campingstuga i Vetlanda
Ansökan om bygglov för stugor samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butikslokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning ändrad användning från frisör till sushibar.
Ombyggnad av garage i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Anmälan om ändring av brandskydd.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av telemast samt lyfta bort telebod.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Ansökan om bygglov för carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för inglasning av två balkonger.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation.
Takbyte på förskola i Vetlanda
Avser takarbeten på Nye förskola samt matsal och personalutrymmen.
Nybyggnad av padelbana för utomhus i Vetlanda
Nybyggnad av padelbanor för utomhus
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Ansökan om bygglov för påbyggnad av pulpettak., Anmälan om byte av ventilation Norrgården 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för hiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av fotbollsplan i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fotbollsplan och grusparkering.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om va och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ändrad ventilation och brandskydd., Ansökan om bygglov för skylt Snickaren 1.
Ändring ventilation , Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Anmälan för ny ventilation.
Ombyggnad flerbostadshus, Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, återställning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av industristaket i Vetlanda
Avser Industristängsel med motoriserad grind.
Ombyggnad av vattenverk i Vetlanda
Avser utbyggnad av vattenverk.
Målning av fasad och takfot på flerbostadshus, Vetlanda
Avser målning av fasad och takfot..

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: