Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola. Tillbyggnad med nya entréplan och aula. Ombyggnad och renovering av befintliga lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av punkthus i fyra våningar. Kommer byggas i etapp med Id 1529378
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Avser planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av, rör, ventilation, el mm. Ny utrustning och ytskikt i kök. Saneringsarbeten förekommer även.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förskola på skyttemossen. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Avser nybyggnad av 8 st radhus i markplan.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 6 st omklädningsrum.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar. Byte av fasadplåt och sanering bakom fasadplåt, fogar och fönsterbrädor. Postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2. Option på Entrépartier.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Byggnad för slammotagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Rivning-, om- och tillbyggnad av gamla vattenverket till fritidsgård.
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad samt renovering av Gamla Vattenverket för att anpassas till fritidsgårds verksamhet. Tillbyggnad avser flygel på ca 140m² bestående av aktivitets- och spelrum, replokal samt teknikrum för ventilation. Ombyggnation och renovering innefattar nytt kök och RWC/D samt renovering av kontor och andra mindre utrymmen. Installationer avseende ny/omdragning av VA, ventilation och el. Rivning avser hela komplementbyggnaden samt vissa delar i ombyggnation.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Ommålning av järnvägsbroar i Småland
Sju broar ska målas om; Alsterån, Vetlanda, Årån, Storån, Söräng, Nissan och Högebro. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 Alsterån: 2020-09-18, Huvuddel 2 Högebro: 2021-10-29, Huvuddel 3 Nissan: 2020-10-16, Huvuddel 4 Söräng: 2021-06-30, Huvuddel 5 Storån: 2020-10-16, Huvuddel 6 Vetlanda: 2020-10-16, Huvuddel 7 Årån: 2020-09-18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Överbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Avser överbyggnad på reningsverk.
Byte av mattor i trapphus i Myresjö
Projektet avser rivning av befintliga mattor sam läggning av ny matta i trapphusen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av butik i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning.
Nybyggnad av automatstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagring av rundved och träbränsle Höreda 3:10, Myresjö 7:20.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för marknätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Ansökan om bygglov för parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak över entréer.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av staket i Vetlanda
Ansökan om bygglov för staket.
Utvändigt underhåll av stadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd, fasadändring.
Tillbyggnad av servering i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillfällig uteservering.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt.
Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Ansökan om förhandsbesked för fyra villor.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ventilation och va-installation.
Ombyggnad av va-ledning i Vetlanda
Anmälan om ändring av va.
Nybyggnad av stängsel i Vetlanda
Avser rivning av befintligt stängsel samt leverans och uppsättning av nytt stängsel till Tekniska kontorets Förråd på Gata- Parkavdelningen.
Bortforsling av kontorsvagn och påbyggt tak, väggar och stolpar,
Uppdraget innebär att bortforsla kontorsvagn med tillhörande påbyggt tak, väggar och stolpar
Ventilationsbyte vid serviceboende, Vetlanda
Mindre lagning av två styck aggregat.
Tjärning av spåntak, Vetlanda
Avser tjärning av spåntak .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: