Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Bergschakt inklusive krossning, Vetlanda kommun
Projektet avser bergschakt rörande väg, tomter och VA samt krossning av urschaktat material.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar 2 avdelningar. Byggstart 2020.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola.
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum. Kommer att bli en tillbyggnad med ytterligare 3 omklädningsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall, 2 omklädningsrum, gym samt förråd.
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Installation av sprinklersystem i flerbostadshus i Vetlanda
Avser installation av sprinklersystem i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Förhandsbeskeds ansökan för 4 st enbostadshus. Uppskattad byggstart.
Rivning samt nybyggnad av ÅVC-hus i Vetlanda
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av återvinningscentral (byggnad för inlämning av farligt avfall) i Flishult, Vetlanda kommun.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en skatepark i Vetlanda. Byggplats ej fastställd.
Tillbyggnad av lagertält i Vetlanda
Avser markarbeten och asfaltering av mark samt uppförande av lagertält.
Omläggning av plåttak på kyrka
Avser omläggning av plåttak.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Tillbyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av församlingshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov.
Utvändigt underhåll på förskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar takarbeten på Nye förskola samt matsal och personalutrymmen.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.
Tillbyggnad av enbostadhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att ändra från en till två lägenheter och utvändig ändring.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage och carport.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt ställverk med tillhörande filter o fläktar.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av staket i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ställverkshus.
Norrgården 3
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för montering av balkonger.
Utvändigt underhåll av förskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, ändring av va, utvändig ändring, och anmälan om eldstad.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om nytt ventilationsaggregat.
Ökna-kvill 1:174
Bygg, anmälan om ändring av va o ventilation.
Målning av kyrka och klockstapel i Vetlanda
Avser målning av kyrka och klockstapel.
Renovering av kalkstensportaler Vetlanda
Avser renovering av kalkstensportaler.
Tjärning av spåntak och byte av hängränna Vetlanda
Avser tjärning av spåntak och byte av hängränna.
Avvattning och dränering av dagvatten vid kyrka
Avser avvattning och dränering av dagvatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: