Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus Flex, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Avser fönsterbyte, pcb-sanering på Stadshuset i Vetlanda.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster och dörrbyten på fastigheten Smörsoppen 1 och 2 och omfattar 160 lägenheter.
Tillbyggnad av Njudung Energis lokaler i Vetlanda
Avser tillbyggnad av bolagets lokaler vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 1. Etapp 2 avser ombyggnad av kök mm. Finns på projektid: 1500655
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Ombyggnad till kontor i Vetlanda
Avser ombyggnad till kontor och personalutrymmen.
Rivning del av Tomasgården i Vetlanda
Avser rivning av 2-planshus med tegel/träfasad och en byggareal på 875 kvm. Samt ett garage och borttagning av asfalt, markplattor och stängsel.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av industrilokal.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Rivning av ladugård i Vetlanda
Avser rivning av Mellangårdens Ladugård, samt återställande av mark.
Säkerhetsbedömning i fem gruvor i Vetlanda kommun
Avser konsultuppdrag gällande att bedöma säkerheten i fem gruvor samt komma med förslag för åtgärder som ska förbättra säkerheten och utöka möjligheter för besök.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till samlings/konferenslokal.
Ombyggnad av dagcenter i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till daglig verksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasad balkong och utökning av ett omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälliga arbetsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Nybyggnad av regionnät i Vetlanda
Anmälan, kabeldragning inom skede vattenskyddsområde.
Sprinklerinstallation i flerbostadshus i Vetlanda
Avser sprinklerinstallation i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning nerbrunnet hus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Nybyggnad av antenn i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för antenn.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för byggbod.
Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för en port.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett förråd.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för mast med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plasttält.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning.
Anläggande av Utegym i Vetlanda
Anläggande av utegym invid Njudungsgymnasiet och Isac Arena. Avser leverans, montering och förankring/installation, inkl. fallskydd samt konstgräs kring utrustningen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Renovering av stenmur, Vetlanda
Avser renovering av stenmur.
Tjärning av spåntak på Korsberga kyrka, Vetlanda
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: