Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ombyggnaden av ca 7000 m² innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. Tillbyggnad av ca 3500 kvm i 3 vån som avser nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer samt anläggning av en ny utemiljö. Withalaskolan skall efter om-och tillbyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Bergschakt inklusive krossning, Vetlanda kommun
Projektet avser bergschakt rörande väg, tomter och VA samt krossning av urschaktat material.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum. Kommer att bli en tillbyggnad med ytterligare 3 omklädningsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall, 2 omklädningsrum, gym samt förråd.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Tillbyggnad av lagertält i Vetlanda
Avser markarbeten och asfaltering av mark samt uppförande av lagertält.
Nybyggnad av bilhall i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för gammal bilhall samt bygglov för ny.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält o container.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Eldstad, anmälan för installation pannanläggning.
Utvändigt underhåll på förskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar takarbeten på Nye förskola samt matsal och personalutrymmen.
Nybyggnad av fördelningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fördelningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.
Rivning av ställverk i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager.
Norrgården 3
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Korsberga 2:22
Bygg, anmälan om ändrad ventilation.
Brand- och inbrottslarm, Vetlanda stadshus
Avser demontering av befintligt brand o inbrottslarm samt installation av nytt brand o inbrottslarm i stadshuset. I fastigheten Merkurius ska befintligt inbrottslarm demonteras och nytt installeras. I båda fastigheterna är det kontorsverksamhet för kommunens personal. På markplan är det bank, resturanger och affärsverksamheter. I dessa ska ingen ny-installation av inbrottslarm göras.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, ändring av va, utvändig ändring, och anmälan om eldstad.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av församlingshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för montering av balkonger.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: