Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av hela skolan.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall, 2 omklädningsrum, gym samt förråd.
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Installation av sprinklersystem i flerbostadshus i Vetlanda
Avser installation av sprinklersystem i flerbostadshus.
Bergschakt inklusive krossning, Vetlanda kommun
Projektet avser bergschakt rörande väg, tomter och VA samt krossning av urschaktat material.
Rivning samt nybyggnad av ÅVC-hus i Vetlanda
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av återvinningscentral (byggnad för inlämning av farligt avfall) i Flishult, Vetlanda kommun.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar och postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2.
Omläggning av plåttak på kyrka
Avser omläggning av plåttak.
Rivning av flerbostadshus i Vetlanda
Avser rivning av flerbostadshus samt saneringsarbeten.
Tillbyggnad av kylhus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kylrum.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Kommer att bli tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till fler avdelningar för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för 4 st enbostadshus.
Utvändigt underhåll på förskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar takarbeten på Nye förskola samt matsal och personalutrymmen.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att ändra från en till två lägenheter och utvändig ändring.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage och carport.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage.
Nybyggnad av kiosk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för jordgubbskiosk.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt ställverk med tillhörande filter o fläktar.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av staket i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ställverkshus.
Tillbyggnad av tennishall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av rackethall.
Tillbyggnad av enbostadhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av butik i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ökna-kvill 1:174
Bygg, anmälan om ändring av va o ventilation.
Målning av kyrka och klockstapel i Vetlanda
Avser målning av kyrka och klockstapel.
Renovering av kalkstensportaler Vetlanda
Avser renovering av kalkstensportaler.
Avvattning och dränering av dagvatten vid kyrka
Avser avvattning och dränering av dagvatten.
Tjärning av spåntak och byte av hängränna Vetlanda
Avser tjärning av spåntak och byte av hängränna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: