Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola.
Nybyggnad av "Teknikens Hus" i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av " Teknikens hus" Vetlanda. Förstudie kommer inledas under december 2019 och pågå ca 9 månader. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Avser planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av, rör, ventilation, el mm. Ny utrustning och ytskikt i kök. Saneringsarbeten förekommer även.
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Avser nybyggnad av 8 st radhus i markplan.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 6 st omklädningsrum.
Nybyggnad av bostäder invid Kanalgatan i Vetlanda
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-05. Byggstart trol. tidigast 2020. Kostnad okänd.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster, fönsterdörrar, tamburdörrar. Byte av fasadplåt och sanering bakom fasadplåt, fogar och fönsterbrädor. Postboxar till 160 stycken lägenheter samt fönster på övriga delar av byggnaden på fastigheten Smörsoppen 1 och 2. Option på Entrépartier.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Takbyte på äldreboende i Vetlanda
Byte av taktegel, underlagspapp och läkt.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Avser nybyggnad av kontor och förråd.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för byggnad till reningsverk.
Nybyggnad av automatstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av automatstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för gastankstation.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagring av rundved och träbränsle Höreda 3:10, Myresjö 7:20.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för marknätstation.
Renovering av skiffertak vid kyrka
Akut renovering av skiffertak på absiden
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Anmälan om attefallsåtgärd, ytterligare bostad.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av fackverkstorn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av mast.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för delta torn.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning för fackverkstorn.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak samt ändring av tak.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Utvändigt underhåll av stadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd, fasadändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för två plåtskjul och bygglov för lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser ändrad användning.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor/affärshus på ca 55 kvm.
Brand- och inbrottslarm, Vetlanda stadshus
Avser demontering av befintligt brand o inbrottslarm samt installation av nytt brand o inbrottslarm i stadshuset. I fastigheten Merkurius ska befintligt inbrottslarm demonteras och nytt installeras. I båda fastigheterna är det kontorsverksamhet för kommunens personal. På markplan är det bank, resturanger och affärsverksamheter. I dessa ska ingen ny-installation av inbrottslarm göras.
Nybyggnad av stängsel i Vetlanda
Avser rivning av befintligt stängsel samt leverans och uppsättning av nytt stängsel till Tekniska kontorets Förråd på Gata- Parkavdelningen.
Ändrad användning av ventilation
Anmälan om ändrat brandskydd och ventilation.
Rökgasanläggning
Ansökan om bygglov för rökgasreningsanläggning mm.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Ventilationsbyte vid serviceboende, Vetlanda
Mindre lagning av två styck aggregat.
Tjärning av spåntak, Vetlanda
Avser tjärning av spåntak .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: