Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende med ca 28 lägenheter, gemensam altan, bibliotek, vinterträdgård, sällskapsrum, garage mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Återuppbyggnad av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri anläggande av parkering samt rivning.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Ut- och invändigt underhåll på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fasad-,tak-, fönsterbyte och stambyte. Samt ombyggnad av badrum, kök och ny utemiljö m.m. Fänestadsvägen 9-13 och Ringvägen 1-3, Forsheda.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Ombyggnad av kök i Linneberg äldreboende, Värnamo
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök och matservering.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Exploateringsarbeten för bostäder i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industrihotell, Del Av Kalkstenen.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med lager.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av lokal, Norrgård
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av omklädningsrum, servering samt förråd vid Norrgårds fotbollsplan.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad av kök vid skola, nybyggnad av mur/plank, anläggande av parkering.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Upprustning av utemiljö i Bor, Värnamo
Avser upprustning av utemiljö med aktivitetsytor i anslutning till Bors högstadieskola.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Översvämningsåtgärder Område 5, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2019.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Nybyggnad av silos.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av enbostadshus.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Stenfalken 1
Utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från bio till träningslokal samt skyltanordning.
Ombyggnad av tak i Värnamo
Avser montering av takfönster.
Ombyggnad av industrihus till kontor i Värnamo
Avser ombyggnad av parkering, samt tillbyggnad av 10 kontor.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad avser lunchrum.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Nybyggnad av tvätthall och däckhotell samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av blyinfattade fönster
Renovering av blyinfattade fönster.
Nytt låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.
Låsservice i Värnamo
Avser alla kommunens servicetjänster inom området låsservice. Låsservice innefattar allt inom låsmontering, låssystem, nyckeltillverkning, låsreparation inom digitala och mekaniska låssystem och övriga tillbehör mm. samt försäljning av lås, nycklar, cylindrar mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: