Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av flerbostadshusn i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Ombyggnad av kök i Linneberg äldreboende, Värnamo
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök och matservering.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Om- och tillbyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser ombyggnad av befintliga lokaler samt tillbyggnad med 2 avdelningar på Jannelunds förskola.
Nybyggnad av lokal, Norrgård
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av omklädningsrum, servering samt förråd vid Norrgårds fotbollsplan.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
Trafiksignaler för buss, Värnamo
Avser leverans och montering av trafiksignaler - bussprioritering, på 3 platser, Värnamo kommun.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten.Mängden är cirka 20 000 ton och ska krossas till fraktionen 0-32 och 0-90.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Rivning av kontor i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Nybyggnad av grupphus/radhus.
Översvämningsåtgärder Område 5, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med utökad matsal, parkering och nytt cykelskärmtak, Tillbyggnad av kontor Stenfalken 1.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av ställverk i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad inom inhägnat ställverksområde, samt rivning av befintlig kontrollbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från banklokal till lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält och kontorsbod, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält, 2020-06-30.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Nybyggnad av carporter samt förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus mm Sörsjö 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringstation och pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av förskola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för altan/skärmtak och två stycken förråd på förskola.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalutrymmen.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av anslutningsväg i Värnamo
Ändring av nedfart till källare.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av rekondbyggnad med förråd samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning, utvändig ändring samt skyltanordning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från boende till kontor.
Renovering av blyinfattade fönster
Renovering av blyinfattade fönster.
Nytt låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: