Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av tillbyggnad av industri.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Ombyggnad av lastvagnsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde söder om sjukhuset i Värnamo. Bostäder: 1616003
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Rörtryckningar vid nytt verksamhetsområde i Värnamo
Avser rörkorsningar på fyra olika platser under Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlaget Trafikplats Mossle där väg 27 korsar väg 558.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Bullerskydd vid Enehagens skola, Värnamo
Avser nybyggnad av bullerskyddsskärm som erfordras mellan skolgården och Lagastigen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner och utrustning, Värnamo kommun
Hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Upphandling av bryggor till Eskilstorpsjön och Prostsjön, Värnamo
Avser nya bryggor vid Eskilstorpsjön och Prostsjön i Värnamo.
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Rivning av garage i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av garagelänga efter brand.
Rivning av mast i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av telemast.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för nybyggnad paviljong, samt rivning av befintlig paviljong, Kolonien 2 Och Prästen 8 Och Värnamo 14:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för montage av Solcellsanläggning om 448kW
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagelänga med carport, förråd, verkstad, samt soprum.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komprimator samt plank.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärrmtak.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av servering i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad uteservering.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av ostagat torn, samt teknikbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, byte av fasdfärg, fönster och tak med mera. Resedan 1, Pepparmyntan 1, Åkermyntan 1.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, samt 4 stycken skyltar.
Underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Små underhåll av fastighet.
Underhåll av fönster i Värnamo
Renovering av fönster.
Underhåll av fasad i Värnamo
Underhåll av fasad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: