Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av logistikanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av logistikanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt miljöhus och förråd i Värnamo.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP
Avser nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP i Värnamo. Även rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Anläggande av solcellsanläggning i anslutning till kontor i Värnamo
Avser nybyggnad av markbaserad solcellsanläggning med planerad effekt på 115 kW i anslutning till Värnamo Energis huvudkontor.
Nybyggnad av sågverk i Värnamo
Avser nybyggnad av barkmaskinhus.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av litet lager.
Upphandling av bryggor i Rydaholm, Värnamo
Avser nya bryggor vid Hjorsjöbadet.
Nybyggnad av cykelparkering i Värnamo
Avser anläggning av cykelparkering vid Värnamo sjukhus. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning samt utvändig ändring.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus.
Sotning och brandskydd på Värnamo kommun
Omfattar lagstadgad rengöring/sotning och brandskyddskontroll inom kommunen
Ombyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Tillbyggnad av hotell i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av hotell med uteservering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av lusthus.
Ombyggnad av förråd i Värnamo
Flytta av två förråd.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, uteplats samt skärmtak.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av barack i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppställande av 21 stycken containrar.
Tillbyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för montering av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för 6 stycken villtomter.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivningslov av två stycken förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från fritidshus till permanent bostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från restaurang till skönhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från lager till industri.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lager.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till kontor respektive hudvård.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om fasadändring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av förråd/lager.
Ombyggnad av kyrka i Värnamo
Om - och tillbyggnad av frikyrka.
Nybyggnad av växthus i Värnamo
Nybyggnad av litet växthus.15 kvm
Utvändigt underhåll av gym i Värnamo
Utvändig ändring i fasad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från industrilokal till kontor samt utvändig ändring, insättning av port.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från skola till lägenheter.
Ombyggnad av vårdbostad i Värnamo
Om- och tillbyggnad av vårdboende/institutionsboende, lvm-hem.
Renovering av blyinfattade fönster
Renovering av blyinfattade fönster.
Solcellsanläggning på äldreboende, Värnamo
Avser installation av solcellsanläggning på Rörestorpsgårdens äldreboende.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: