Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Avser nybyggnad av affärshus för Dollarstore.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Nybyggnad av cykelparkering i Värnamo
Avser anläggning av cykelparkering vid Värnamo sjukhus. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo. Projektet ligger vilande tillsvidare.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP
Avser nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP i Värnamo. Även rivning.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av litet lager.
Upphandling av bryggor i Rydaholm, Värnamo
Avser nya bryggor vid Hjorsjöbadet.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning samt utvändig ändring.
Anläggande av solcellsanläggning i anslutning till kontor i Värnamo
Avser nybyggnad av markbaserad solcellsanläggning med planerad effekt på 115 kW i anslutning till Värnamo Energis huvudkontor.
Sotning och brandskydd på Värnamo kommun
Omfattar lagstadgad rengöring/sotning och brandskyddskontroll inom kommunen
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av lusthus.
Ombyggnad av förråd i Värnamo
Flytta av två förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från fritidshus till permanent bostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning ovanjord i container, samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt kraftmodulbyggnad till elbilladdare och tillhörande takkonstruktion.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av förråd, cykelparkering samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för 6 stycken villtomter.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov, samt bygglov för tillbyggnad av rastgård.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, inredande av ytterligare bostad.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivningslov av två stycken förråd.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lager.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om fasadändring.
Ombyggnad av studentlägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum och studentbostäder.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager, samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri med lager, Sörsjö 3:1 M.fl. I Kvarteret Blåsröret.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från industrilokal till kontor samt utvändig ändring, insättning av port.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från skola till lägenheter.
Solcellsanläggning på äldreboende, Värnamo
Avser installation av solcellsanläggning på Rörestorpsgårdens äldreboende.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: