Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Bullerskyddsåtgärder, ny väg förbi Tenhult, mötesstation mellan Huskvarna-Tenhult.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avd.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i de två nedre plan. Exploatering 1616008
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde söder om sjukhuset i Värnamo. Bostäder: 1616003
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Rörtryckningar vid nytt verksamhetsområde i Värnamo
Avser rörkorsningar på fyra olika platser under Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlaget Trafikplats Mossle där väg 27 korsar väg 558.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Förstudie och renovering av viadukten, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Trafikåtgärder i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Bullerskydd vid Enehagens skola, Värnamo
Avser nybyggnad av bullerskyddsskärm som erfordras mellan skolgården och Lagastigen.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Utredning och trafiklösning i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Rörmaterial Mossle-Pålslund i Värnamo
Avseende vatten och avloppsledningar för Mossle - Pålslund, med en sträcka på cirka 4 km. Upphandlingen omfattar vattenledningsrör och spillvattensrör enligt förfrågningsunderlaget.
Fasadmålning av flerbostadshus i Värnamo
Avser målning av fasad och balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, samt uppförande av belysningsmast.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för skyddsvall mot översvämning.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av carport, cykelställ, miljöhus och anläggande av parkering, samt rivning.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av belysningsmast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av beslysningsmast.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rining.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av grupphus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av grupphus.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, samt 4 stycken skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från vind till 4 lägenheter samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utsmyckning av rondeller, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Säkra skolväg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: