Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av ca 48 lägenheter varav en gruppbostad med 6 lägenheter, med 10 trapphus.. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 61-88 m2 fördelat på 2 och 3 ROK. Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende. Kommer även bli 2 miljöhus.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avd.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande sjöbod i Värnamo
Avser nybyggnad av enfamiljshus med tillhörande sjöbod i Värnamo.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planerat projekt. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde söder om sjukhuset i Värnamo. Bostäder: 1616003
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bredaryd
Avser stambyte och ombyggnad av badrum, kök, ny ventilation. Samt fasadarbete/utvändig målning.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Rörtryckningar vid nytt verksamhetsområde i Värnamo
Avser rörkorsningar på fyra olika platser under Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlaget Trafikplats Mossle där väg 27 korsar väg 558.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Bullerskydd vid Enehagens skola, Värnamo
Avser nybyggnad av bullerskyddsskärm som erfordras mellan skolgården och Lagastigen.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Nybyggnad av scen och toaletter vid Apladalen.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av industri.
Avsmalning av väg i Värnamo
Övergång för cykeltrafik.
Leverans Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Leverans Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner och utrustning, Värnamo kommun
Hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Upphandling av bryggor till Eskilstorpsjön och Prostsjön, Värnamo
Avser nya bryggor vid Eskilstorpsjön och Prostsjön i Värnamo.
Nybyggnad av entré till park mm i Värnamo
Enklare entré till Appladals parken.
Gc-lösningar i Värnamo
Ombyggnad av GC-väg .
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Utemiljö skolor och förskolor Värnamo
Utemiljö skolor och förskolor. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av mast i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av telemast.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri under tiden 2020-04-01-2025-03-31.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för nybyggnad paviljong, samt rivning av befintlig paviljong, Kolonien 2 Och Prästen 8 Och Värnamo 14:1.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om marklov samt rivning av lador.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om montering av solceller på industri.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komprimator samt plank.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stycken paviljonger samt stödmur.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd/förråd och skylt, samt rivning av musikpaviljong.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för montage av Solcellsanläggning om 448kW
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärrmtak.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av servering i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad uteservering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation, samt rivning.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, marklov och skylt samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gym och kontor, ändrad användning, mur/plan samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för skylt samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Asnökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av grupphus i Värnamo
Komplettering tillbyggnad av grupphus.
Underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Små underhåll av fastighet.
Uppförande av tält i Värnamo
Uppförande av lagertält, i, samt rivning.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Renovering av fönster.
Tillbyggnad av kiosk i Värnamo
Avser tillbyggnad av kiosk för uteservering, samt rivning.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Underhåll av fasad i Värnamo
Underhåll av fasad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: