Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Ut- och invändigt underhåll på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fasad-,tak-, fönsterbyte och stambyte. Samt ombyggnad av badrum, kök och ny utemiljö m.m. Fänestadsvägen 9-13 och Ringvägen 1-3, Forsheda.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Ombyggnad av kök i Linneberg äldreboende, Värnamo
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök och matservering.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med lager.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad av kök vid skola, nybyggnad av mur/plank, anläggande av parkering.
Trafiksignaler för buss, Värnamo
Avser leverans och montering av trafiksignaler - bussprioritering, på 3 platser, Värnamo kommun.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten.Mängden är cirka 20 000 ton och ska krossas till fraktionen 0-32 och 0-90.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Rivning av kontor i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Översvämningsåtgärder Område 5, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2019.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av anslutningsväg i Värnamo
Ändring av nedfart till källare.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Nybyggnad av carporter samt förråd.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Nybyggnad av silos.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringstation och pumpstation för avlopp.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för altan/skärmtak och två stycken förråd på förskola.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från banklokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av enbostadshus.
Ombyggnad av tak i Värnamo
Avser montering av takfönster.
Ombyggnad av industrihus till kontor i Värnamo
Avser ombyggnad av parkering, samt tillbyggnad av 10 kontor.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från boende till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från bio till träningslokal samt skyltanordning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad avser lunchrum.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Nybyggnad av tvätthall och däckhotell samt anläggande av parkering.
Stenfalken 1
Utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ändrad användning.
Nytt låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.
Låsservice i Värnamo
Avser alla kommunens servicetjänster inom området låsservice. Låsservice innefattar allt inom låsmontering, låssystem, nyckeltillverkning, låsreparation inom digitala och mekaniska låssystem och övriga tillbehör mm. samt försäljning av lås, nycklar, cylindrar mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: