Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri, samt kontor i tre plan.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Ombyggnad av utemiljö i kv. Skytten, Vråen, Värnamo
Avser ombyggnad av utemiljön för kv. Skytten och Spettet. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är ca 20 000 kvm och etapp 2 ca 16 000 kvm. Objektets läge är vid Malmgatan och Birger Jarlsgatan.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder, tre st parhus i en våning.
Ut- och invändigt underhåll på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fasad-,tak-, fönsterbyte och stambyte. Samt ombyggnad av badrum, kök och ny utemiljö m.m. Fänestadsvägen 9-13 och Ringvägen 1-3, Forsheda.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Renovering av tak på Nydala klosterkyrka, Värnamo
Avser renovering och tjärning av spåntak på Nydala klosterkyrka.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Avser exploateringsarbeten inför bostäder på Häggegård. Området styckas sedan upp och säljs till privatpersoner.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Partiell renovering av koppartak på Kärda kyrka
Renovering av koppartak. Byte av underpapp och snickeri på takstolar. Renoveringen är 80 cm från ränndal och in på taket.
Upprustning av utemiljö i Bor, Värnamo
Avser upprustning av utemiljö med aktivitetsytor i anslutning till Bors högstadieskola.
Krossning av berg, Karlstad
Avser krossning av ca 8000 ton råberg till 5000 ton 0-32 samt 3000 ton 0-18.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från butikslokal till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från kontor till fyra lägenheter.
Ombyggnad av personallokal i Värnamo
Ändrad användning från omklädningsrum till lunchrum.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsad bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med uteplats samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av pergola.
Rivning av omklädningsrum i Värnamo
Nybyggnad av servicebyggnad för idrottsplats, samt rivning av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Värnamo
Nybyggnad av servicehus med toalett, samt vindskydd inom blivande rastplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bybgglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för förråd/container.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om montering av solceller på affärshus.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av fritidshus.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av transformatorstation i Värnamo
Flytt av transformatorstation.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av parkering, samt tillbyggnad av 10 kontor.
Rivning av industrihus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av industribyggnad efter brand.
Installation av brandlarm, Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll/ installation av brandlarm.
Status av simhall och bad i Värnamo
Uppdraget består i att göra en status, bedömning av betongkonstruktion och kvarvarande livslängd med estimat på kostnader kring de åtgärdsförslag man bedömer för Värnamo simhall och Forsheda badet.
Utvändig renovering av Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll och tjärning av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: