Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med vårdcentral i de två nedre plan. Exploatering 1616008
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1610316
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Exploatering av verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad 1217635
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 7 lägenheter samt förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Nytt motionsspår. Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av parhus i Värnamo
Avser nybyggnad av parhus i två plan.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Översvämningsåtgärder Område 1, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Östermalm-Malmövägen. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk i Värnamo.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser ombyggnad av möbelaffär.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Fasadmålning av flerbostadshus i Värnamo
Avser målning av fasad och balkonger på flerbostadshus.
Rörmaterial Mossle-Pålslund i Värnamo
Avseende vatten och avloppsledningar för Mossle - Pålslund, med en sträcka på cirka 4 km. Upphandlingen omfattar vattenledningsrör och spillvattensrör enligt förfrågningsunderlaget.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Luftrening som tjänst , Värnamo kommun
Varumärkesskyddad under varumärket ”Genano ren luft som tjänst®. Avtalstiden är nio månader med möjlighet till ytterligare förlängningar, minimum en månad per förlängning, dock maximalt upp till nio månaders förlängning.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält Sävrarp 2:60,2:63.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Tillbyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmväggar och altandäck på befintligt tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solcellsanläggning på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av sollcellsanlägging på industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt mur/plank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppsätttande av solceller på industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för anläggande av beachvolley och beachfotboll.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av carport, cykelställ, miljöhus och anläggande av parkering, samt rivning.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mast.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mobilmast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transfomatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod samt rivning.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plastcistern.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rining.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industri.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av kallager i Värnamo
Avser uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av cafeteria i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang/café.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöhus, förråd, vindskydd anläggande av parkering samt rivning.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, samt skylt.
Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till undervisningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Anmälan byte av ventilation.
Ombyggnad av kök i Värnamo
Anmälan om installation av ventilation, samt renovering av kök.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Anmälan om ändring av brandskyddet, planlösning och ventilation.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring, byte av takmaterial.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser en tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av entré vid butik i Värnamo
Avser tillbyggnad av entre vid butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: