Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Planerat projekt. Ca 80 bostäder. Efter svar på bostadsenkät är projektet framflyttat några år.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av parkeringshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i centrala Värnamo. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av förskola Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskola Söder sjukhuset. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av förskola Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskola Södra Ljusseveka. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av skola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 550 elever.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Åbroparken, byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron. Pumpstation: Id 1085756
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Ombyggnad av elevhem vid Östboskolan, Hus E Värnamo
Ombyggnad av elevhem till förvaltningslokal/bostäder. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Avser nybyggnad av affärshus för Dollarstore.
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av räddningsstation i Bor
Planer finns för nybyggnad av räddningsstation i Bor. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Översvämningsåtgärder Område 7, Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök. Upptaget i investeringsplanen för åren 2020-2024.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Exploateringsarbeten i Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt industriområde.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Översvämningsåtgärder Område 2b, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Trafikåtgärder i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Uppsättning av moduler vid Värnamo sjukhus.
Avser tillfälliga lokaler vid vårdcentralen Väster vid Värnamo sjukhus.
Översvämningsåtgärder Område 1, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Östermalm-Malmövägen. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Utredning och trafiklösning i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Byte konstgräs vid Ljusevecka konstgräsplan.
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024
Takbyte på skola i Värnamo
Avser takbyte vid Apladalskolan.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Nybyggnad av entré till park mm i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Gc-lösningar i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält för anslutning till befintlig industri.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, flytt av paviljong, samt rivning.
Nybyggnad av brygga i Värnamo
Ansökan om bygglov för brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för cykelparkenring med skärmtak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt ostagat torn med en teknikbod.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast, samt teknikbod.
Nybyggnad av laddstationer i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt kraftmodulbyggnad till elbilladdare och tillhörande takkonstruktion.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för beredning av tomtmark.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av konserthus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för eventlokal.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkering t o m 2020-06-15.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från tandläkarmottagning till ursprunglig användning för bostad.
Nybyggnad av gc-väg i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Toalett vid skateparken i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Nybyggnad av bussgata i Värnamo
Avser bussgata, gång- och cykelväg samt busshållplats mellan nyponvägen och Expovägen.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av radhus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus, Herrgården 7, Herrgården 11, Herrgården 12, Herrgården 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av läkarcentral i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändring av planlösning, samt utökning av befintlig lokal.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: