Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Åtgärder på spår och plattform i Värnamo
Spårbyte Värnamo genomfart.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Exploateringsarbeten för bostäder i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser ombyggnad av befintliga lokaler samt tillbyggnad med 2 avdelningar på Jannelunds förskola.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP
Avser nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP i Värnamo. Även rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av sågverk i Värnamo
Avser nybyggnad av barkmaskinhus.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av litet lager.
Solcellsanläggning på äldreboende, Värnamo
Avser installation av solcellsanläggning på Rörestorpsgårdens äldreboende.
Upphandling av bryggor i Rydaholm, Värnamo
Avser nya bryggor vid Hjorsjöbadet.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Nybyggnad av cykelparkering i Värnamo
Avser anläggning av cykelparkering vid Värnamo sjukhus. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Nybyggnad av grupphus/radhus.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industrihotell.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för montering av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, uteplats samt skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad inom inhägnat ställverksområde, samt rivning av befintlig kontrollbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppställande av 21 stycken containrar.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus mm Sörsjö 3:1.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält och kontorsbod, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält, 2020-06-30.
Ombyggnad av frisersalong i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från restaurang till skönhetslokal.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av hotell i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av hotell med uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med utökad matsal, parkering och nytt cykelskärmtak, Tillbyggnad av kontor Stenfalken 1.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av kontorshus, utvändig ändring, samt ändring av ventilation, brandskydd och planlösning.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av rekondbyggnad med förråd samt fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Värnamo
Om- och tillbyggnad av vårdboende/institutionsboende, lvm-hem.
Utvändigt underhåll av gym i Värnamo
Utvändig ändring i fasad.
Ombyggnad av kyrka i Värnamo
Om - och tillbyggnad av frikyrka.
Nybyggnad av växthus i Värnamo
Nybyggnad av litet växthus.15 kvm
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av förråd/lager.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till kontor respektive hudvård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning, utvändig ändring samt skyltanordning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från lager till industri.
Renovering av blyinfattade fönster
Renovering av blyinfattade fönster.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: