Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldrecentra, Skillingaryd
Avser nybyggnad av vårdboende men 25 st lägenheter samt LSS boende med 16 st lägenheter. Kontor för hemtjänst och sjukvård, rehab och service del som skall innehålla restaurang,tillagningskök och konferensutrymme.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser nybyggnad av GC-väg utmed riksväg 806. Avser en sträcka om 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Nybyggnad av 7 st enbostadshus med carport och förråd samt installation av eldstad och rökkanal.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Nybyggnad förskola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd samt tillagningskök. Den nya delen kommer att byggas ihop med den gamla befintliga delen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh samt tvättstuga och förråd.
Fönsterbyten på fastigheter i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på 3 st fastigheter, totalt 250 enheter. Fastigheten Slätten 5 är ett trygghetsboende i södra delen av Skillingaryd med adress Södra vägen 10-12. Fastigeterna Klevshult 1:82 och 1:86-87 med adress Mogatan 2 och 5 och ligger i Klevshult.
Rivning del av Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Avser rivning av befintlig del av skolbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av matsal i Vaggeryd
Avser till- och ombyggnad av matsal och kök.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering för elbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser samt nybyggnad av cykelställ.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till uthyrningsrum.
Rivning av brunn i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintliga brunnar samt bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt reningsverk samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av klassrum och ombyggnad av övningsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avloppsvatten.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rökhus och cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av två cykelställ.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för byte av ventilationssystem och ljudsystem på skola (hemkunskap).
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för byte av ventilationssystem och ljudsystem på skola (hjortsjöskolans gamla träskola).
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industrilokaler.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt vattenverk samt bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation med reservkraft.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Installation av solcellssystem på kunskapscentrum i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Rivning av paviljong i Skillingaryd.
Avser rivning av kv Sörgården 1:4, Paviljong i Skillingaryd.
Rivning av fastighet i Skillingaryd.
Avser rivning av fastighet vid Tomaten 5 i Skillingaryd.
Utbyte av belysning vid Fridluftgården i Vaggeryd
Avser byte av belysning på motionsspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd.
Installation av solcellssystem på brandstation i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: