Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd
Avser nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd, Vaggeryd på totalt 120 000 kvm, första etappen kommer bli på 50 000 kvm.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Partikel avskilnande steg
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 4 avdelning samt kök och personalrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus. två huskroppar med totalt ca 20 lägenheter är planen. max 3 våningar.
Modernisering och renovering av simhall i Vaggeryd
Projektet är vilande. Inväntar politiska beslut. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Avser ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Ombyggnad av sjukhusbyggnad i Skillingaryd
Avser ombyggnad av befintlig sjukhusbyggnad till hundanläggning.
Nybyggnad av överföringsledning till Vaggeryd
Överföringsledning mellan vattentornen i Vaggeryd och Skillingaryd. Upptaget i investeringsplanen.
Stambyte i flerbostadshus, Vaggeryd
Avser stambyte på Staren 4,6 på Ringvägen 13, 15 och Korpgatan 2-6. Stambyte av avlopp, vatten och värmeledningar. ny elinstallation
Ombyggnad av tak och ventilation i Vaggeryd
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av tak samt byte av ventilation.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus (12 lägenheter).
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stamnätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler med källaringång.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt tekniskhus samt bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov i 3 år för ändrad användning från industrilokal till praktikområde samt fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov i 3 år för ändrad användning från kontor till utildningslokal.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från butik till pt-studio.
Ombyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser ändrad användning från butikslokal till ungdomsmottagning och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industrilokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: