Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Exploateringsarbeten för industriområde Stigamo, etapp 2 i Vaggeryd
Avser färdigställande av idustriområde Sigamo. I projektet ingår nybyggnation av vägar, gång-och cykelväg, bushållsplatser, infartsgator, pumpstation, cirkulationsplats, diken, belysning, lednings-och kabelarbeten. Objektet är beläget öster om E4:an, väster om väg 846 och norr om väg 30 i Stigamo, Vaggeryds kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Fönsterbyten på fastigheter i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på 3 st fastigheter, totalt 250 enheter. Fastigheten Slätten 5 är ett trygghetsboende i södra delen av Skillingaryd med adress Södra vägen 10-12. Fastigeterna Klevshult 1:82 och 1:86-87 med adress Mogatan 2 och 5 och ligger i Klevshult.
Rivning del av Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Avser rivning av befintlig del av skolbyggnad.
Utvändig renovering av kyrka.
Avser utvändig renovering av Tofteryds kyrka. Avkalkning och putsning av fasad, renovering av blyinfattade fönster, koppartakrenovering, samt installera åskskydd.
Renovering av flerbostadshus, Vaggeryd
Avser ombyggnad till sadeltak på två huskroppar samt nya ventilationsaggregat på vind.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser byte av tegeltak.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Inbjuder att lämna anbud på en begagnad modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt vattenverk samt bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation med reservkraft.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industrilokaler.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av miljöhus för sopsortering.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avloppsvatten.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av kök i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad med provisoriskt kök.
Nybyggnad av automatstation i Vaggeryd
Nybyggnad av automatbensinstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Nybyggnad av transformatorstation på Byarums-Skog 1:3, Byarums-Skog 2:4, Kvarnaberg 1:3 och Byarums-Skog 2:2.
Rivning av brunn i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintliga brunnar samt bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt reningsverk samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till uthyrningsrum.
Tillbyggnad av butik i Vaggeryd
Tillbyggnad av butik samt fasadändring.
Installation av solcellssystem på brandstation i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Installation av solcellssystem på kunskapscentrum i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Ombyggnad av gym i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från industri/lager till träningslokal.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring och invändig ändring på industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder.
Utvändigt underhåll av bilhall i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av container, skyltar samt fasadändring.
Rivning av paviljong i Skillingaryd.
Avser rivning av kv Sörgården 1:4, Paviljong i Skillingaryd.
Rivning av fastighet i Skillingaryd.
Avser rivning av fastighet vid Tomaten 5 i Skillingaryd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: