Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd
Avser nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd, Vaggeryd på totalt 120 000 kvm, första etappen kommer bli på 50 000 kvm.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Partikel avskilnande steg
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 4 avdelning samt kök och personalrum.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser nybyggnad av GC-väg utmed riksväg 806. Avser en sträcka om 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Ombyggnad av sjukhusbyggnad i Skillingaryd
Avser ombyggnad av befintlig sjukhusbyggnad till hundanläggning.
Utvändig renovering av Svenarums kyrka
Avser utvändig renovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 6 lgh samt tvättstuga och förråd.
Ombyggnad av tak och ventilation i Vaggeryd
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av tak samt byte av ventilation.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser fasadrenovering.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser byte av tegeltak.
Utbyte av belysning på motionsspåret i Skillingaryd
Avser byte av belysning på motionsspåret vid Grönelund, Skillingaryd
Tillbyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för höjning av skärmtak på bensinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stamnätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av förråd med carport.
Nybyggnad av staket i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av staket och skärmtak.
Ombyggnad av utbildningslokal i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov i 3 år för ändrad användning från kontor till utildningslokal.
Tillgänglighetsanpassning av södra ingången.
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av solcellssystem vid förskola i Vaggeryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Installation av solcellssystem vid skola i Vaggeryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Installation av solcellssystem vid äldreboende i Skillingaryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från butik till pt-studio.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industrilokaler.
Underhåll av fönster
Kyrkoantikvarisk ersättning 2020.
Tjärning av spåntak
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: