Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av ett antal lager- och logistikanläggningar med varierande lokalyta. ca 116000 kvm. Där finns stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.
Nybyggnad av bostadshus i Vaggeryd
75 st enbostadshus/radhus/kedjehus/flerbostadshus. Tomter släpps för försäljning i mars 2019.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus .
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 6000 kvm.
Tillbyggnad av centrallagret i Jönköping
Avser tillbyggnad av centrallager på ca 28.000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skivfilterhall, i Skillingaryd
Avser omfattande ombyggnation av anläggningen i form av ett filtersteg som kommer att bestå av två parallella skivfilter som med hjälp av kemisk fällning kommer att minimera utgående fosforhalt.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Avser ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Ombyggnad av sjukhusbyggnad i Skillingaryd
Avser ombyggnad av befintlig sjukhusbyggnad till hundanläggning.
Ombyggnad av tak och ventilation i Vaggeryd
Avser ombyggnad av tak samt byte av ventilation. Option på solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 6 lgh samt tvättstuga och förråd.
Stambyte i flerbostadshus, Vaggeryd
Avser stambyte på Staren 4,6 på Ringvägen 13, 15 och Korpgatan 2-6. Stambyte av avlopp, vatten och värmeledningar. ny elinstallation
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 3.
Tillbyggnad av kontor och lager i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontor och lager, samt rivning av befintlig byggnad.
Anläggande av gc-väg i Hok
Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av garage, 10st garageplatser.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (del 1+2) Tofteryds-gimmarp 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med carport och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med rökrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för flytt av komplementbyggnad till ny fastighet.
Nybyggnad av idrottsplats i Vaggeryd
Bygglov för idrottsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för installation av nytt avfallssystem.
Ombyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser ändrad användning från butikslokal till ungdomsmottagning och kontor.
Ombyggnad av lager till padelhall i Vaggeryd
Avser ombyggnad av lager till padelhall med 2 banor samt omklädningsrum.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser lyft av tak vid industri.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus (12 lägenheter).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: