Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Ny- och ombyggnad av skola i Vaggeryd
Nybyggnad av skola där det blir klassrum, i den befintliga byggnaden kommer det bli en ombyggnad för personalutrymmen samt grupprum.
Exploateringsarbeten för industriområde Stigamo, etapp 2 i Vaggeryd
Avser färdigställande av idustriområde Sigamo. I projektet ingår nybyggnation av vägar, gång-och cykelväg, bushållsplatser, infartsgator, pumpstation, cirkulationsplats, diken, belysning, lednings-och kabelarbeten. Objektet är beläget öster om E4:an, väster om väg 846 och norr om väg 30 i Stigamo, Vaggeryds kommun.
Nybyggnad förskola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd samt tillagningskök. Den nya delen kommer att byggas ihop med den gamla befintliga delen.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Nybyggnad av 7 st enbostadshus med carport och förråd samt installation av eldstad och rökkanal.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Fönsterbyten på fastigheter i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på 3 st fastigheter, totalt 250 enheter. Fastigheten Slätten 5 är ett trygghetsboende i södra delen av Skillingaryd med adress Södra vägen 10-12. Fastigeterna Klevshult 1:82 och 1:86-87 med adress Mogatan 2 och 5 och ligger i Klevshult.
Rivning del av Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Avser rivning av befintlig del av skolbyggnad.
Utvändig renovering av kyrka.
Avser utvändig renovering av Tofteryds kyrka. Avkalkning och putsning av fasad, renovering av blyinfattade fönster, koppartakrenovering, samt installera åskskydd.
Anläggande av gc-väg utmed lv 651 i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Inbjuder att lämna anbud på en begagnad modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
Ev. anläggande av gc-väg utmed Södra Parkvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Breddning av gångbana till gång- och cykelväg mellan Fågelåsvägen och Vårbäcksstigen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Badplatsvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Linnarvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed lv 645 i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Långgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Östra Allégatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av gc-väg och bro i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Planfri korsning och komplettering GC-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. GC-väg från Alshultsområdet ut till GC-väg utmed länsväg 846. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Hok
Inga beslut fattade, endast förslag. Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Odengatan i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Utmed Odengatan och del av Ödestuguvägen fram till Hjortsjöskolan. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed lv 846 i Skillingaryd
Upptaget i investeringsbudget för åren 2015-2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av automatstation i Vaggeryd
Nybyggnad av automatbensinstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Nybyggnad av transformatorstation på Byarums-Skog 1:3, Byarums-Skog 2:4, Kvarnaberg 1:3 och Byarums-Skog 2:2.
Rivning av brunn i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintliga brunnar samt bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt reningsverk samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av matsal i Vaggeryd
Avser till- och ombyggnad av matsal och kök.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering för elbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till uthyrningsrum.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avloppsvatten.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rökhus och cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av klassrum och ombyggnad av övningsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industrilokaler.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt vattenverk samt bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation med reservkraft.
Tillbyggnad av butik i Vaggeryd
Tillbyggnad av butik samt fasadändring.
Installation av solcellssystem på kunskapscentrum i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Rivning av paviljong i Skillingaryd.
Avser rivning av kv Sörgården 1:4, Paviljong i Skillingaryd.
Rivning av fastighet i Skillingaryd.
Avser rivning av fastighet vid Tomaten 5 i Skillingaryd.
Utbyte av belysning vid Fridluftgården i Vaggeryd
Avser byte av belysning på motionsspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd.
Installation av solcellssystem på brandstation i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: