Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar, 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Ombyggnad av kök och restaurang vid hotell i Vaggeryd
Avser ombyggnad av hotellets kök och restaurang.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av 7 st parhus.
Nybyggnad av förbifart och eventuellt rondell i Hok
Projekt i tidigt skede. Planprogram finns. Ev. blir Trafikverket byggherre. 1-2 km. Projektet ligger stilla.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Ombyggnad av 7-9 skola med bygg- och undertaksarbete samt el och ventilation. Övriga Entreprenader som t.ex. Golv, Mål. Plåt, m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med
Avvattning för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår avvattning för nytt industriområde. Se även etapp 1 1095295 .
Tillbyggnad av Byarums kyrka i Vaggeryd
Avser omfattande invändig renovering med bla nytt värmesystem och konservatorarbeten samt tillbyggnad av samlingsrum, toalett och kök.
Ombyggnad av 7-9 skola i Skillingaryd
Avser ombyggnad av ventilation och undertak, samt byte av dörrar på Fågelforsskolan med 22 klassrum. Entreprenader som t.ex. bygg, golv och målning m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall med 22 boxar samt sadelkammare och kontor.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Relining av spillvattenledning i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från äldreboende till hvb-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av flerbostadshus, Vaggeryd
Avser ombyggnad till sadeltak på två huskroppar samt nya ventilationsaggregat på vind.
Fönsterbyte på skolor i Vaggeryd
Avser fönsterbyte på 2 skolor. Hoksskola, Fasatighetsbeteckning: Morarp 2:69 Skolgatan 1, 560 13 Hok och Svenarumskola, Fastighetsbeteckning: Svenarum 2:9, adress: 560 13, Svenarum
Köp av begagnad Modulbyggnad till Vaggeryd
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Vaggeryd.
Utvändig renovering på byggnader i Skillingaryd
Avser målningsarbeten på hela eller delar av byggnader. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen och skall underhållas i enligt av regeringen fastställda skyddsföreskrifter.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 12 st garage samt rivningslov för rivning av nuvarande byggnad.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med tak över brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning av en del av butik till bostad.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av gymnastiksal i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av gymnastiksal.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus.
Ombyggnad av förskola i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kyrkans lokaler till förskoleverksamhet.
Utbyte av gatubelysning i Skillingaryd
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt belysning vid övergångsställe i östra delen av Skillingaryd (och en option för år 2019 med västra delen av Skillingaryd.)
Tillbyggnad av restaurang i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av befintlig restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med kontor, Bygglov för tillbyggnad av industrilokal med 2 st. tält för lagring av material , Bygglov för ändring av hissanordning Båramo 1:13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från motell till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av industrilokaler /kallager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser rivning av 18 st balkonger för att ersättas med 18 st nya inglasade.
Nybyggnad av virkesterminal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Ombyggnad av vårdbostad i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av befintlig byggnad till utslussningsboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tjärning av spåntak på Hagshults Kyrka
Avser även renovering av hängränna och stuprör.
Rivning av förskola i Vaggeryd
Avser rivning av Bullerbyns förskola.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser omläggning av 35 meter stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: