Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Nybyggnad av överföringsledning i Hagafors
Avser mark- och yttre ledningsarbeten, rivning delar av Hagafors och Svenarums reningsverk, ombyggnad av befintliga bassängvolymer till utjämningsmagasin i Hagafors och Svenarum,
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser nybyggnad av GC-väg utmed riksväg 806. Avser en sträcka om 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 6 lgh samt tvättstuga och förråd.
Utvändig renovering av Svenarums kyrka
Avser utvändig renovering.
Byte av fönster av flerbostadshus i Vaggeryd
Byte av fönster och altandörrar.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 3.
Ombyggnad av tak och ventilation i Vaggeryd
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av tak samt byte av ventilation.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser fasadrenovering.
Anläggande av gc-väg vid Skillingehus i Skillingaryd
Inväntar politiska beslut. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser byte av tegeltak.
Värmekonvertering i Hagshults Kyrka
Uppvärmning idag är olja.Värmekonvertering av kyrka.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintlig pumpstation samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Rivning av silo i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av kalksilo samt bygglov för nybyggnad av två partikelavskiljande filter.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utbyte av belysning på motionsspåret i Skillingaryd
Avser byte av belysning på motionsspåret vid Grönelund, Skillingaryd
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokaler med altan.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för väderskydd.
Tillgänglighetsanpassning av södra ingången.
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Installation av solcellssystem vid förskola i Vaggeryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Installation av solcellssystem vid skola i Vaggeryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Installation av solcellssystem vid äldreboende i Skillingaryd
Planer finns för installation av solcellssystem.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från träningslokal till industrilokal samt från del av källare till gym.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus och carport/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för inredning av ytterligare 4 lägenheter.
Underhåll av fönster
Kyrkoantikvarisk ersättning 2020.
Tjärning av spåntak
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: