Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldrecentra, Skillingaryd
Avser nybyggnad av vårdboende men 25 st lägenheter samt LSS boende med 16 st lägenheter. Kontor för hemtjänst och sjukvård, rehab och service del som skall innehålla restaurang,tillagningskök och konferensutrymme.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar, 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Ombyggnad av kök och restaurang vid hotell i Vaggeryd
Avser ombyggnad av hotellets kök och restaurang.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Ombyggnad av 7-9 skola med bygg- och undertaksarbete samt el och ventilation. Övriga Entreprenader som t.ex. Golv, Mål. Plåt, m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med
Avvattning för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår avvattning för nytt industriområde. Se även etapp 1 1095295 .
Ombyggnad av 7-9 skola i Skillingaryd
Avser ombyggnad av ventilation och undertak, samt byte av dörrar på Fågelforsskolan med 22 klassrum. Entreprenader som t.ex. bygg, golv och målning m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall med 22 boxar samt sadelkammare och kontor.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Relining av spillvattenledning i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från äldreboende till hvb-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av flerbostadshus, Vaggeryd
Avser ombyggnad till sadeltak på två huskroppar samt nya ventilationsaggregat på vind.
Fönsterbyte på skolor i Vaggeryd
Avser fönsterbyte på 2 skolor. Hoksskola, Fasatighetsbeteckning: Morarp 2:69 Skolgatan 1, 560 13 Hok och Svenarumskola, Fastighetsbeteckning: Svenarum 2:9, adress: 560 13, Svenarum
Köp av begagnad Modulbyggnad till Vaggeryd
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Vaggeryd.
Utvändig renovering på byggnader i Skillingaryd
Avser målningsarbeten på hela eller delar av byggnader. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen och skall underhållas i enligt av regeringen fastställda skyddsföreskrifter.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gymnastiksal i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av gymnastiksal.
Tillbyggnad av högstadieskola i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av högstadieskola med 4 st moduler.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning av en del av butik till bostad.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus.
Ombyggnad av förskola i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kyrkans lokaler till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från motell till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med kontor, Bygglov för tillbyggnad av industrilokal med 2 st. tält för lagring av material , Bygglov för ändring av hissanordning Båramo 1:13.
Tillbyggnad av restaurang i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av befintlig restaurang.
Nybyggnad av virkesterminal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.
Utbyte av gatubelysning i Skillingaryd
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt belysning vid övergångsställe i östra delen av Skillingaryd (och en option för år 2019 med västra delen av Skillingaryd.)
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser rivning av 18 st balkonger för att ersättas med 18 st nya inglasade.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av industrilokaler /kallager.
Tjärning av spåntak på Hagshults Kyrka
Avser även renovering av hängränna och stuprör.
Rivning av förskola i Vaggeryd
Avser rivning av Bullerbyns förskola.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser omläggning av 35 meter stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: