Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.
Nybyggnad av gymnasieskola i Tranås
Planer finns för en ny gymnasieskola i 1-2 huskroppar, 2-3 våningar och 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser nybyggnad av 27 st parhus med 2 våningar. Husen kommer att ha solpanel.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Omfattar nybyggnad 1 huskropp i 4 och 5 våningar med 60 bostadsrätter i Tranås. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av fördelningsstation i Tranås
Projektet avser uppförande av en komplett fördelningsstation för 2 st 52/12kV transformatorer, och byggnad innehållande ställverk, kontrollutrustning, anpassning till fjärrkontroll samt bygg-/markarbeten, monterad och avprovad till i fullt driftfärdigt skick.
Ombyggnad till LSS-boende mm i Tranås
Avser ombyggnad till gruppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS samt 6 st bostads lägenheter på våning två.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnad av varierad bebyggelse med bla småhus och mindre flerbostadshus. Omfattning ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tranås
Avser tillbyggnad med en avdelning för 20 barn, samt tillbyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av industri i Stoeryds industriområde, Tranås
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler. Det blir även tillåtet att bygga till med en nockhöjd på 15 meter respektive 12 meter. Planområdet omfattar ungefär 7,6 hektar.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Avser till- och ombyggnad av logistik och kontor i två plan. 5040 kvm samt 1000 kvm entresolplan.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Tillbyggnad av förskola vid Sommens skola, Tranås
Tillbyggnad av förskolan med en avdelning.
Nybyggnad av parhus i Tranås
Nybyggnad 4 st parhus.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar.
Sluttäckning av avfallsanläggning, etapp 4 och 5 Tranås
Avser sluttäckning vid avfallsanläggning med tätskikt, dräneringslager och skyddstäck-ning. Avser även terrassering, läggning av lak- och ytvattenledning-ar och brunnar, gasdräneringssystem samt förarbeten såsom röjning och trädfällning. Omfattar två sluttäckningsetapper på sammanlagt ca 10 600 m2, exklusive lak- och ytvattendiken.
Tillbyggnad av skola i Tranås
Planer finns för om- och tillbyggnad, ändrad användning till skola.
Nya bryggor vid Hätte i Tranås
Avser nya bryggor vid sjön Sommen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus och ändrad användning från lokal till 7 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Avser tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av industrihus i Tranås
Nybyggnad industri, kontor, lager.
Nybyggnad av klubbhus i Tranås
Nybyggnad klubbstuga.
Nybyggnad av mast i Tranås
Nybyggnad mast, teknikbod.
Nybyggnad av plank i Tranås
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Tranås
Nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av lägenhet i Tranås
Inredande av ytterligare bostadslägenhet.
Ombyggnad av skola i Tranås
Tidsbegränsat lov, Tillfällig skolverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Tranås
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad av tält, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser ombyggnad av 4 lägenheter i gammalt sekelskifts hus.
Nybyggnad av stall i Tranås
Nybyggnad av stall.
Rivning av industrihus i Tranås
Projektet avser rivning av en industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: