Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnad av 66 bostadsrätter i 2 huskropp med 5 och 6 våningar i Tranås. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Ny skola för årskurs F-6, ca 400 elever, samt idrottshall.
Om- och tillbyggnad av skola i Tranås
Om- tillbyggnad av skola. Verksamhetsanpassning, ombyggnad till F-6 samt lokaler för elever med särskilda behov.
Nybyggnad flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av bostäder, 30 lägenheter. Projektet är upphandlat på hyreskontrakt.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Planer finns för nybyggnad av 20-25 st hyresbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnad av varierad bebyggelse med bla småhus och mindre flerbostadshus. Omfattning ej fastställd.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Stamrenovering m m i flerbostadshus i Tranås, etapp 2
Avser stambyte samt köks- och ytskiktsrenovering av sammanlagt 28 lägenheter. Objektet är beläget på Söderlingsgatan 3 och 5, (trapphus 3A och 3B samt 5A och 5B) i Tranås.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar.
Tillbyggnad av kontor i Tranås
Tillbyggnad kontorsbyggnad. Anlitas via ramavtal.
Uppförande av moduler för kontor i Tranås
Uppförande av moduler för kontor.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Tranås
Avser utbyggnad av fjärrvärmenät i Tranås. Det handlar om ca 3 kilometer ledning som ska förläggas. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av plåtförråd i Tranås
Tillbyggnad av plåtförråd samt byte av port.
Ny taktäckning på Tranås säkerhetscentrum
Avser ny taktäckning med byte av tätskikt och takavvattningssytem på stora delar av taket på Tranås Säkerhetscentrum.
Nybyggnad av cykelparkering i Tranås
Avser anläggning av cykelparkering vid Tranås vårdcentral. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Ombyggnad av kyrka i Tranås
Om- tillbyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Tranås
Nybyggnad av omklädningsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad av transformatorstation på Grytbäcken 3:1, Håvaveden 1:48 och Röhälla 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tranås
Tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Ombyggnad av utbildningslokal i Tranås
Ändrad användning till undervisningslokal.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tranås
Utökning av parkeringsplats samt rivning av garage.
Ombyggnad av förskola i Tranås
Ändrad användning till förskola.
Tillbyggnad av kallager i Tranås
Tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: