Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av bostäder, 30 lägenheter. Projektet är upphandlat på hyreskontrakt.
Nybyggnad av församlingshem i Tranås
Avser nybyggnad av församlingshem.
Stamrenovering m m i flerbostadshus i Tranås, etapp 2
Avser stambyte samt köks- och ytskiktsrenovering av sammanlagt 28 lägenheter. Objektet är beläget på Söderlingsgatan 3 och 5, (trapphus 3A och 3B samt 5A och 5B) i Tranås.
Nybyggnad av cykelparkering i Tranås
Avser anläggning av cykelparkering vid Tranås vårdcentral. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Renovering av broar i Tranås
Avser renovering av broar inom Toståsområdet i Tranås kommun. Bro 687-5-1, 687-6-1 och 687-7-1 samt option för bro 6-783-1. Broarna är belägna efter Toståsvägen och Frejavägen.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Tranås
Avser utbyggnad av fjärrvärmenät i Tranås. Det handlar om ca 3 kilometer ledning som ska förläggas. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ny taktäckning på Tranås säkerhetscentrum
Avser ny taktäckning med byte av tätskikt och takavvattningssytem på stora delar av taket på Tranås Säkerhetscentrum.
Nybyggnad av carport i Tranås
Nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Tranås
Nybyggnad av omklädningsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Tranås
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad av skärmtak, förråd.
Nybyggnad av telestation i Tranås
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad av transformatorstation, solceller.
Ombyggnad av gym i Tranås
Ändrad användning från lager till gym, tidsbegränsat bygglov till 2029-05-03.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: