Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny krafttransformator till station Smeden i Sävsjö
Avser leverans av en 46/11kV transformator med märkeffekt 26MVA. I leveransen ingår även uppställning på transformatorfundament, FAT-prov och leveransprov av transformatorn.
Ombyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016 - 2020. Projektet omfattar ombyggnad för att anpassa skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation. Tillbyggnad för hiss.
Ev. ny dragning av väg samt ny cirkulationsplats i Sävsjö
Upptaget i investeringsplanen. Projektet omfattar flyttning av väg 761 och anslutning med cirkulation till väg 127. Kostnad uppskattad.
Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sävsjö
Avser ombygnad av Ljunga Park till 11 lägenheter och förråd. Lägenheterna kommer att ha 2,3 och 4 rum
Ombyggnad/Utökning av förskola i Sävsjö
Avser ombyggnad av 2 lägenheter till förskolelokaler, bef avdelningar kommer att anpassas och renoveras. Ombyggnad och utökning av mottagningskök, förråd och personalrum.
Tillbyggnad av kallager i Sävsjö
Tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av cirkulationsplatser i Sävsjö
Planerat projekt ut investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Nybyggnad av GC-passage vid korsning i Sävsjö
Avser anordnande av gångpassage för fartminskning på väg 128.
Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.
Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Projektet kommer troligtvis att utföras i egen regi.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sävsjö
Fasadförändring i form av upptagning av nytt fönster.
Tillbyggnad av skärmtak i Sävsjö
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Sävsjö
Uppförande av enbostadhus med carport.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Sävsjö
Uppförande av underjordsbehållare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sävsjö
Fasadändring, från trä till plåt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: