Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Planer för nybyggnad av handel och bostäder i Sävsjö
Planer finns för nybyggnad av handel och äldreboende.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Projektet avser anläggning av ny gevärsskyttebana med 10 skjutplatser vid Skrapstad, i Sävsjö kommun. Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, ett tavelhus, parkering och bullervallar Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av skolgård, Vallsjöskolan, Sävsjö
Avser upprustning av Vallsjöskolans skolgård i Sävsjö kommun. Upprustningen innefattar ny parcour-bana, nya cykelställ, anläggande av gångväg och ändrad infart till personalparkering. Djurgårdsgatan/Västra Parkgatan.
Takrenovering Hofgårsskolan, Sävsjö
Avser takrenovering av hus B inom befintlig skola Hofgårdsskolan. Avser även Installation av ett solcellssystem på taket.
Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Projektet kommer troligtvis att utföras i egen regi.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av lusthus.
Ombyggnad av markanläggning i Sävsjö
Marklov för uppfyllnad av tomt.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av lusthus.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstation.
Utbyte vissa sträckor av råvattenledning i Sävsjö
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018
Tillbyggnad av kontor i Sävsjö
Tillbyggnad av kontorsdel.
Omläggning av tak på Hägneskolan i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Utföres under 2018.
Nybbyggnad av kök, mm
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: