Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser ny förskola med 6 avd och ett teknikrum på övervåning. Samt tillhörande mark och VA-, utemiljö arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 1 huskroppar. Etapp 2: 1544592 Etapp 3: 1544599
Nybyggnad av bussdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Nässjö med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor i 2 plan.
Byte av rulltrappor vid Nässjö station
Byte av samtliga (4 st) rulltrappor på Nässjö station (till 2 plattformar).
Ny vägbro över järnvägen i Äng
Ny vägbro ca 680 m nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Forserum
Avser tillbyggnad av äldreboende med 10 st lägenheter samt ett nytt soprum och förråd. De befintliga lägenheter skall målas om och badrummen renoveras.
Nybyggnad av serviceboende i Nässjö
Planer finns för serviceboende med Nässjökommun som hyresgäst. Placeringen av hyresobjekt avgörs av Nässjö kommun. Upphandlas på option från objnr 1405406.
Nybyggnad av cykelparkering i Nässjö
Avser anläggning av cykelparkering vid Nässjö vårdcentral. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Marksanering i Nässjö
Avser sanering genom bortgrävning och borttransport av förorenat material på del av fastigheten Snickaren 2 i Nässjö. Arbetsområdets yta omfattar ca 10 000 m2.
Tillbyggnad bilhall i Nässjö
Avser tillbyggnad av bilhall 700 kvm, Er Bil i Nässjö.
Breddning av gc-väg längs väg 959 i Anneberg tätort
Nya gångpassager samt breddning av gångbanan för gång- och cykeltrafik mellan Flexator och Vallgatan i norr i Anneberg tätort. Ny beläggning på väg 959.
Ombyggnad av Stadshuset i Nässjö
Ändrad omfattning. Ombyggnad av ventilation i del av stadshuset.
Renovering av lägenheter i Nässjö
Avser renovering och viss ombyggnation av 7 st lägenheter. Även fönsterbyte samt målning av trapphus.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401
Elfilter till kraftvärmeverk i Nässjö
Avser ett nytt elfilter samt rökgaskanaler före och efter filter till Nässjö krafvärmeverk.
Rivning av byggnad mm i Bodafors, Nässjö
Avser rivning av byggnad samt återställande av mark.
Ommålning av sporthall och skolbyggnad i Nässjö
Avser ommålning av sporthall samt förrådsbyggnad.
Ommålning av sporthall i Nässjö
Avser ommålning av sporthall.
Nybyggnad av industrihus i Nässjö
Uppförande av industri- eller lagerbyggnad.
Miljöteknisk markundersökning, Nässjö
Avser miljöteknisk markundersökning inom åker 1:1 och 1:6.
Målning av putsfasad i Nässjö
Avser rengöring och målning putsfasad på Rådhusgatan 51 A-D och Storgatan 58 A-B.
Rivning av fd stationsbyggnad i Nässjö
Avser rivning och bortforsling av fd stationshusbyggnaden i Forserum.
Hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun
Avser hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun.
Dränering av fotbollsplan i Nässjö
Avser dränering av befintlig fotbollsplan på Skogsvallen i Nässjö under sommaren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: