Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta.
Ny- och ombyggnad av väg 40 mellan Nässjö-Eksjö
Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Ny gc-väg ca 11 km, flytt av busshållplatser, ny pendlarparkering vid Vinkarn. Utbyte av viltstängsel och totalt 5 nya viltpassager.
Ombyggnad av Högstadieskola i Nässjö.
Avser ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Nybyggnad av kontor, verkstäder och förråd i Nässjö
Avser nybyggnation av en kontorsbyggnad i två plan med verkstäder och förråd i bottenplan med komplementbyggnad på fastigheten samt parkeringsplatser för besökare och för verksamheten.
Nybyggnad av bussdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Nässjö med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor i 2 plan.
Ny vägbro över järnvägen i Äng
Ny vägbro ca 680 m nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar. Bandel 711, km 103-km 104.
Nybyggnad av parhus i Forserum
Avser nybyggnad av 3 parhus.
Byte av 10kV-ställverk mm i Nässjö
D91 Hallhult. Nytt 10 kV ställverk samt byte av 10 kV ställverk som omfattar 8-9 fack.
Om- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Skogsvallen i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, nio st omklädningsrum med tillhörande duschrum, toaletter och teknikutrymmen.
Anläggning för skidskytte
Nybyggnad av anläggning för skidskytte vid Lövhults fritidsområde.
Takbyte på radhus i Nässjö
Byte av tegeltak på radhus, Kv Sluttningen.
Byte av konstgräs på aktivitetsyta i Nässjö
Avser byte av konstgräs på en yta om ca 800 kvm i aktivitetspark .
Anläggande av parkering i Nässjö
Avser iordningställande av parkerinsplatser på befintlig parkering
Brandredskap i Nässjö
Med möjlighet till förlängning 1 år.
Markarbeten för ny uppställningsplats i Nässjö
Uppställningsplats och anslutning mot Telegatan.
Ombyggnad av ventilation för skollokaler i fastighet i Nässjö
Avser ny ventilation i plan 2 och 3 i Slottet skolan, Nässjö kommun.
Fönsterbyte på lägenheter i Nässjö
Avser byte av fönster i 2 hus Kv. Soldaten 5, Brinellgatan 4-6-8 , Kv. Soldaten 4, Brinellgatan 12 , Totalt ca 280 fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av Runnerydstorg i Nässjö
Ombyggnad av Runnerydstorg.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Nässjö Vårdcentrum
Projektet avser demontering av 2 st befintliga ställverk samt belysningscentral som ska ersätta dessa med 2 st nya ställverk samt ny belysningscentral.
Renovering av tak på seniorboende i Nässjö
Avser takrenovering och kompletterande arbeten för takbyte på seniorboende. Upphandlas tillsammans med Id 1627187, 1627189
Ombyggnad av kylstyrsystem i ishall, Nässjö
Avser upprustning av ishallens kylcontainer , bl.a. ska köldbärare bytas från freezium till ammoniakvatten.
Utbyte av fönster samt div. renovering av flerbostadshus i Nässjö
Avser utbyte av fönster, ytterdörrar samt renovering av flerbostadshus vid Kornsparven 1 och 2, Anneberg.
Utvändig ramp för tillgänglighet Forserums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Ramp för tillgänglighet.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Nybyggnad enbostadshus B.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Till och ombyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Underhåll av flerbostadshus i Nässjö
Underhåll av flerbostadshus.
Avseende konsultstöd inom bygglovsprocessen, Nässjö
Avser arbetet med bygglov och anmälan för att kunna digitalisera och få en samsyn i arbetssättet på enheten.
Målning av serviceboende i Nässjö
Avser ommålning av del av serviceboende. Upphandlas tillsammans med Id 1627183, 1627189
Målning av förskola i Nässjö
Avser ommålning av förskola. Upphandlas tillsammans med Id 1627183, 1627187.
Omläggning av dagvattenledning, Nässjö gamla kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av klockstapel vid Norra Sandsjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljade.
Renovering av klockstapel
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av kyrkklocka vid Malmbäcks kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: