Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hastighetsanpassning på järnvägssträckan Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Ny-och ombyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av ett 6 våningshus med 27st lägenheter och där översta planet blir indragen våning. Samt ombyggnad av hotell på 4 våningar till 10 lägenheter med 2 affärslokaler på bottenplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Innan planerad byggnation så måste byggnaden PCB-saneras. Ombyggnationen av skolan sker 2018.
Byte av rulltrappor vid Nässjö station
Byte av samtliga (4 st) rulltrappor på Nässjö station (till 2 plattformar).
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser ny förskola med 6 avd och ett teknikrum på övervåning. Samt tillhörande mark och VA-, utemiljö arbeten.
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar á 20 elever. Samt 26 personal med tillhörande personalutrymmen och ett mottagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Forserum, Nässjö
Planområdet medgör för nya villor, flerbostadshus och parhus/radhus.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av serviceboende i Nässjö
Avser servicebostad med 12 lägenheter samt gemensam del. Även option på ytterligare ett serviceboende objnr 1513928.
Nybyggnad av grupphus i Nässjö
Uppförande av 5 enbostadshus, Morgonstjärnan 21,22,23,24,25.
Byte av 10kV-ställverk i Nässjö
Byte av 10kV-ställverk som omfattar åtta till nio fack.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm i Anneberg
Ledningsåtgärder, ny reaktor, ny 400 kv brytare.
Tillbyggnad av lager och bilhall i Nässjö
Avser tillbyggnad av lager 1000 kvm och bilhall 400 kvm, Er Bil i Nässjö.
Utvändigt underhåll av skola i Nässjö
Avser omläggning av papptak, ommålning av plåttak samt montering av fasadskivor på befintligt putsade fasaddelar.
Utvändigt underhåll av skola i Nässjö
Avser fasadrenovering av förskolan Ronneryds Norra, Kv Katedern 4. Ny takläggning av betongpannor samt fasadbeklädnad med Cembrit plank
Breddning av gc-väg längs väg 959 i Anneberg tätort
Breddning av GC-väg samt ny beläggning på parallell väg.
Nybyggnad av läktare i Malmbäck
Avser tillbyggnad av läktare i anslutning till sporthallen vid Malmbäcks skola. In och utvändig renovering i form av omdisponering av dusch/omklädning, fasadarbete samt nytt sportgolv.
Uppförande av solcellsanläggning på utvalda tak i Nässjö
Avser solceller på utvalda tak i Nässjö i form av en PPA-upphandling (entreprenören skall tillhandahålla, montera och sköta driften av anläggningen under avtalstiden mot ett fast pris på kW). Gäller följande fastigheter: Ingsberg 2:17, Åker 1:1, Väpnaren 1, Vipan 1, Herden 13, Skansen 3 och Malmöbäck 1:133.
Renovering av yttertak på förskola i Nässjö
Avser byte av fasadpanel inom kv Turkosen: Källängsgatan 12-14, 16-18, Skungelidsvägen 25-27 och 29-33 samt Källängsgatan 9-11 och 13-15.
Takrenovering på förskola och kontor i Anneberg, Nässjö kommun
Avser byte av tak på förskola och kontor.
Byte av belysning vid elljusspår i Nässjö
Avser demontering av befintlig belysning samt ny belysning och ny ledningsförläggning på Lövhults elljusspår och målområde.
Tillbyggnad av garage i Nässjö
Avser garageplatser för grävmaskiner.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Västra staden, Nässjö
Avser översiktlig markundersökning i ett omvandlingsområde, bla jordprovtagning i 22 punkter och grundvattenprovtagning i 6 punkter.
Åtgärdande av GC-väg på Järnvägsgatan i Nässjö
Utföres i samband med ombyggnad av gata.
Renovering av löpar- och ansatsbanor på friidrottsanläggning i Nässjö
Avser renovering av löpar- och ansatsbanor vid idrottsanläggningen på Skogsvallen.
Rivning av bostadshus mm i Flisby, Nässjö
Avser rivning av bostadshus med källare samt komplementsbyggnader samt iordningställande av tomten.
Dränering av fotbollsplan i Nässjö
Avser dränering av befintlig fotbollsplan på Skogsvallen i Nässjö under sommaren 2019.
Rivning av byggnader i Nässjö
Avser tvåfamiljshus med källare, Rosenborg 4 och Äldre fritidshus med uthus, trästomme och plintgrundläggning, Södergården 1:81 samt äldre fritidshus och uthus av trä, Träslända.
Utvändigt underhåll av fasad i Nässjö
Avser ommålning av slamfärgsmålad fasad, Stinsen Arena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: