Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 40 mellan Nässjö-Eksjö
Ombyggnad till mötesseparerad 2+1-väg. Drygt 8 km ska breddas , ca 3 km ny väg ska byggas intill den befintliga. Helt ny sträckning mellan Vinkan och Rosan, ca 2,2 km.
Hastighetsanpassning på järnvägssträckan Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus med 56 st lägenheter. 13 st av lägenheterna ska reserveras för socialförvaltningen som bostäder till personer med funktionsnedsättning.
Ny-och ombyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av ett 6 våningshus med 27st lägenheter och där översta planet blir indragen våning. Samt ombyggnad av hotell på 4 våningar till 10 lägenheter med 2 affärslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser ny förskola med 6 avd och ett teknikrum på övervåning. Samt tillhörande mark och VA-, utemiljö arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norra Alsberg, Nässjö
Omfattar nybyggnad av 26 st bostadsrätter i 5 huskroppar.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar á 20 elever. Samt 26 personal med tillhörande personalutrymmen och ett mottagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Om och tillbyggnad av kontor, lager mm i Nässjö
Om och tillbyggnad av kontor, lager och personalbyggnader.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av serviceboende i Nässjö
Avser servicebostad med 12 lägenheter samt gemensam del. Även option på ytterligare ett serviceboende objnr 1513928.
Ny-eller ombyggnad till serviceboende i Nässjö
Planer finns för serviceboende med Nässjökommun som hyresgäst. Placeringen av hyresobjekt avgörs av Nässjö kommun.
Nybyggnad al LSS-boende i Nässjö
Avser nybyggnad av guppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS. Lägenheterna planeras bli tvårumslägenheter om 40 kvadratmeter med eget kök och uteplats. Fastigheten ska man bygga i ett plan med tillhörande gemensamhetsutrymmen som kök, allrum, uteplats och tv-rum.
Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark med tillhörande anslutningar och belysning.
Takbyte på radhus, Nässjö kommun
Avser takbyte på radhus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nässjö
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nässjö
Fönsterbyte inom Kv. Soldaten 2, Brinellgatan 30 och 20, totalt 600 fönster.
Tillbyggnad av garage i Nässjö
Avser garageplatser för grävmaskiner.
Åtgärdande av GC-väg på Järnvägsgatan m.fl. i Nässjö
Utföres i samband med ombyggnad av gata.
Utvändigt underhåll av fasad mm i Nässjö
Avser renovering och ommålning av fasad på 3 st byggnader vid Lövhults fritidsområde.
Byte av belysning vid elljusspår i Nässjö
Avser demontering av befintlig belysning samt ny belysning och ny ledningsförläggning på Lövhults elljusspår och målområde.
Installation av ljud- och ljusteknik i Nässjö
Avser inköp av varor och tjänster. Möjlighet till förlängning upp till 36 månader.
Markarbeten för nybyggnad av förskola m.m i Nässjö
Avser markarbeten för förskolor, samt anläggning av beachfotbollsplan på befintlig skolgård. Fastighetsbtkn Zodiaken 3, Koronan 1 och Zodiaken 2
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Västra staden, Nässjö
Avser översiktlig markundersökning i ett omvandlingsområde, bla jordprovtagning i 22 punkter och grundvattenprovtagning i 6 punkter.
Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri.
Renovering av yttertak på servicehus i Bodafors, Nässjö
Renovering av delar av yttertaket med bla byte av betongpannor, ca 1800 kvm berörd yta.
Rivning av enbostadshus i Nässjö
Rivning av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nässjö
Byte av entréparti samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av arbetsbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Nässjö
Uppförande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av barack i Nässjö
Uppställande av baracker.
Ombyggnad av vårdcentral i Nässjö
Ändrad användning från vård till träningsskola.
Ombyggnad av skola i Nässjö
Utvändig ändring samt ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nässjö
Inredande av ny bostadslägenhet samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Nässjö
Uppförande av miljöbiltvätt.
Nybyggnad av panncentral i Nässjö
Uppförande av panncentral och vandringstork.
Hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun
Avser hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun.
Byte av markiser på äldreboende i Nässjö
Avser byte av markiser på på fastigheterna Åkersborg i Nässjö och Malmåkra i Malmbäck äldreboenden. Omfattar demontage av utslitna kassettmarkiser och montering av nya kassettmarkiser med sol- och vindstyrning samt styrning med fjärrkontroll. Avtalet omfattar komplett el-installation och intrimning i samband med montering av nya kassettmarkiser. I Malmåkra finns det 2 st altanmarkiser och 2 st kassettmarkiser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: