Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. Yta på spårområdet 5000 kvm.
Ombyggnad av Högstadieskola i Nässjö.
Avser ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av 28 hyresrätter i detta skede. Projektet ingår i ett samarbete med SEB ta fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet är att producera 5000 hyresrätter fram till 2024.
Exploatering del av Södergårdens industriområde i Nässjö
Avser exploatering del av Södergårdens industriområde beläget i södra delen av Nässjö tätort.
Nybyggnad av bostäder i Forserum, Nässjö
Planområdet medgör för nya villor, flerbostadshus och parhus/radhus.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Ändrad omfattning. Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av parhus i Forserum
Avser nybyggnad av 6 huskroppar med carport .
Nybyggnad av LSS-boende i Nässjö
Nybyggnad av LSS-boende.
Ny transformatorstation mm i Nässjö
T1 ersätts med begagnad 130/40 kV från Nässjö. Nytt 40 kV-ställverk med 13 apparater, samt nytt 10 kV-ställverk med nio fack i ny byggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad i ett plan med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö och parkering.
Bullerinventering för fastigheter längs Södra stambanan i Nässjö, Aneby och Tranås
Bullerinventering med åtgärdsförslag för fastigheter belägna utmed järnvägen inom Nässjö, Aneby samt Tranås kommuner.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av transformatorstation i Nässjö
Avser tillbyggnaden på transformatorstation som kommer att dockas till befintligt och utgöra en transformatorbyggnad som inkapslar transformator, kondensator och nollpunktsutrustning som idag står utomhus.
Fönsterbyte på lägenheter i Nässjö
Avser byte av fönster i 2 hus Kv. Soldaten 5, Brinellgatan 4-6-8 , Kv. Soldaten 4, Brinellgatan 12 , Totalt ca 280 fönster och fönsterdörrar.
Tillbyggnad för nytt pumphus i Nässjö
Avser tillbyggnad av bef verkstadsbyggnad med pumphus.
Takbyte på radhus i Nässjö
Byte av tegeltak på radhus, Kv Sluttningen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nässjö
Anordna parkeringsplatser.
Ramavtal avseende elarbeten inom Nässjö kommun
Planerad avtalsstart är 2021-01-27, avtalsperiod 2 år med möjlighet til förlängning 1+1 år.
Tillbyggnad av affärshus i Nässjö
Tillbyggnad av affärslokaler med vindfång vid entré.
Rivning av transformatorstation i Nässjö
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Nässjö
Strandskyddsdispens - brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Nässjö
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Nybyggnad av enbostadshus.
Utökning av förskolegård i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2020-2022
Ombyggnad av fritidsanläggning i Nässjö
Ändrad användning - från parkeringsplats till två padelbanor, nybyggnad av två väderskydd samt uppförande av plank - tidsbegränsat.
Renovering av klockstapel, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Rivning av byggnad.
Rivning av 2 byggnader.
Mordernisering av brandlarm, Nässjö kommun
Avser brandlarmsystem som ska moderniseras ut. Arbetet omfattar byte av centralapparater och utökning med flera centralapparater med tillhörande kommunikation.
Ombyggnad till vuxenutbildning i Nässjö
Lokaler till vuxen utbildning. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Renovering av spåntak, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Akut renovering av spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: