Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-3 skola till fullt färdig och funktionsduglig anläggning.
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser ny förskola med 6 avd och ett teknikrum på övervåning. Samt tillhörande mark och VA-, utemiljö arbeten.
Om- och tillbyggnad av kontor, lager mm i Nässjö
Om och tillbyggnad av kontor, lager och personalbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 1 huskroppar. Etapp 2: 1544592 Etapp 3: 1544599
Byte av rulltrappor vid Nässjö station
Byte av samtliga (4 st) rulltrappor på Nässjö station (till 2 plattformar).
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Forserum
Avser tillbyggnad av äldreboende med 10 st lägenheter samt ett nytt soprum och förråd. De befintliga lägenheter skall målas om och badrummen renoveras.
Nybyggnad av serviceboende i Nässjö
Planer finns för serviceboende med Nässjökommun som hyresgäst. Placeringen av hyresobjekt avgörs av Nässjö kommun. Upphandlas på option från objnr 1405406.
Tillbyggnad av förskola i Malmbäck
Avser tillbyggnad av förskola som ska inhysa 3 st avdelningar á 22 elever/avdelning samt 10st personal med tillhörande personalutrymmen samt ett mottagningskök. Entreprenaden omfattar också nybyggnad av en förrådsbyggnad och ett sophus. Byggnaden skall vara i ett plan.
Nybyggnad av parhus i Nässjö
Nybyggnad av parhus.
Om- och tillbyggnad av gruppbostäder i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad från förskola till gruppbostäder med 6 lägenheter och gemensamma lokaler.
Tillbyggnad bilhall i Nässjö
Avser tillbyggnad av bilhall 700 kvm, Er Bil i Nässjö.
Nybyggnad av tillfällig förskola, samt rivning av byggnad i Nässjö
Avser nybyggnad av lokaler för tillfällig förskola. Avsikten är att 3 st befintliga modulbyggnader ska hämtas från den tidigare förskolan i kv. Bullerbyn 1 och att en 4:e modul ska hyras från modulhustillverkare. Enheterna sammanbyggs till en fungerande enhet via förbindelsegångar. Projektet omfattar även rivning av byggnader i Bullerbyn 1, adress Sandhemsgatan 3.
Ombyggnad till specialkök m.m på Brinellskolan i Nässjö
Entreprenaden avser ombyggnation av befintligt utrymme till specialkök samt nybyggnad av soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nässjö
Avser byte av fönster, dörrar och fasad med optioner på två nya takskjutportar och byte mot 6mm Hammerglass rutor i fönster
Breddning av gc-väg längs väg 959 i Anneberg tätort
Nya gångpassager samt breddning av gångbanan för gång- och cykeltrafik mellan Flexator och Vallgatan i norr i Anneberg tätort. Ny beläggning på väg 959.
Ombyggnad av Stadshuset i Nässjö
Ändrad omfattning. Ombyggnad av ventilation i del av stadshuset.
Tillbyggnad av tvätthall och pumprum i Nässjö
Avser tillbyggnad av bef. verkstadsbyggnad med tvätthall och pumprum. Viss mindre ombyggnad i bef. byggnad.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401
Elfilter till kraftvärmeverk i Nässjö
Avser ett nytt elfilter samt rökgaskanaler före och efter filter till Nässjö krafvärmeverk.
Ombyggnad av parkeringsytor m.m i Näsjö
Avser ombyggnad av parkeringsytor, gc-vägar och grönytor med tillhörande VA-arbeten inom Kvarteret Soldaten. Objektet är beläget utmed Brinellgatan 4–8, 12–24, 30–38 i Nässjö.
Ommålning av sporthall och skolbyggnad i Nässjö
Avser ommålning av sporthall samt förrådsbyggnad.
Ommålning av sporthall i Nässjö
Avser ommålning av sporthall.
Rivning av byggnad mm i Bodafors, Nässjö
Avser rivning av byggnad samt återställande av mark.
Nybyggnad av cykelparkering i Nässjö
Avser anläggning av cykelparkering vid Nässjö vårdcentral. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av servicebostad i Nässjö
Nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av industrihus i Nässjö
Uppförande av industri- eller lagerbyggnad.
Miljöteknisk markundersökning, Nässjö
Avser miljöteknisk markundersökning inom åker 1:1 och 1:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nässjö
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av byggnad i Nässjö
Projektet omfattar även rivning av byggnader i Bullerbyn 1, adress Sandhemsgatan 3.
Målning av putsfasad i Nässjö
Avser rengöring och målning putsfasad på Rådhusgatan 51 A-D och Storgatan 58 A-B.
Hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun
Avser hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun.
Dränering av fotbollsplan i Nässjö
Avser dränering av befintlig fotbollsplan på Skogsvallen i Nässjö under sommaren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: