Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser två parallella råvattenledningar, från ny reservvattentäkt intill Stråken fram till befintligt vattenverk, ca 5,3 km.
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Sandhem
Ny gång- och cykelbro över järnvägen för resande till och från norra perrongen samt en ersättningsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser Rot renovering av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med 200 lägenheter.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ledningar för fjärrvärme, vatten, avlopp och dagvatten Björksätersvägen ca 250m.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation på Utvängstorp 5:1 och Eken 1:2.
Nybyggnad av skärmtak i Mullsjö
Nybyggnation av skärmtak och staket.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av staket i Mullsjö
Uppförande av staket/inhägnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Mullsjö
Ändrad användning av privatbostad till näringsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: