Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 21 lägenheter, 1 radhus med 4 lägenheter, teknikhus där det finns gästrum samt förråd.
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Sandhem
Ny gång- och cykelbro över järnvägen för resande till och från norra perrongen samt en ersättningsväg.
Nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser två parallella råvattenledningar, från ny reservvattentäkt intill Stråken fram till befintligt vattenverk, ca 5,3 km.
Tillbyggnad av hotell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av 10-12 hotellrum. Eventuellt kan fler delar ingå i detta projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrigator och terassering av tomtmark i Mullsjö
Projektet omfattar nya industrigator och terrassering av industrimark. Avser två korta gator med vändplan. Industriområdet är belägget i norra delen av Mullsjö.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av lager i Mullsjö
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av tvätthall i Mullsjö
Nybyggnation av självtvätt (biltvätt).
Ombyggnad av markanläggning i Mullsjö
Marklov - Ändring av marknivå.
Nybyggnad av stängsel i Mullsjö
Ansökan om bygglov, Stängsel.
Ombyggnad av utvecklingscenter i Mullsjö
Ombyggnad av ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: