Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt av bostadsområde, Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av styckebyggda villor, samt 2 st grupphusområden med totalt 70 lägenheter, som troligen kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av punkthus, Mullsjö
Totalt planeras det för ca 200 lägenheter på detta område som kommer att delas upp i 4 etapper.
Nytt bostadsområde, Mullsjö
Totalt planeras det för ca 200 lägenheter på detta område som kommer att delas upp i 4 etapper.
Nybyggnad av punkthus, Mullsjö
Denna etapp avser punkthus i 5 våningar. Totalt planeras det för ca 200 lägenheter på detta område som kommer att delas upp i 4 etapper.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med ca 70 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 10 st hyresrättslägenheter.
Nytt bostadsområde i Mullsjö
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med sex större tomter för styckebyggen.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med 200 lägenheter.
Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell med 350 kvm.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Ombyggnad av kontor i Mullsjö
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Mullsjö
Bygglov för lägenheter.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Mullsjö
Avser renovering av fasad på vattenverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Mullsjö
Nybyggnad av lagertält. samt rivning av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Mullsjö
Nybyggnad av teknikbod 6 kvm och fackverkstorn (antennbärare) 42m.
Nybyggnad av telestation i Mullsjö
Nybyggnad av teknikbod på 6 kvm samt fackverkstorn (antennbärare) på 42 m.
Nybyggnad av telestation i Mullsjö
Nybyggnad av teknikbod på 6 kvm samt fackverkstorn (antennbärare) på 42m.
Ombyggnad av lägenhet i Mullsjö
ombyggnad lägenheter.
Ombyggnad av badhus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av ventilationsrum, i samband med utbyggnaden kommer fönster i fasaden sättas igen.
Rivning av flerbostadshus i Mullsjö
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: