Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck. Etapp 1: 929181
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Håbo kommun
2-3 tomter för affärshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Tillbyggnad av arkiv i Bålsta
Tillbyggnad av arkivbyggnad 3500 kvm
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Nybyggnad av parhus i Bålsta
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Häggebylund 1:1, Häggeby-Sandvik 1:1, Viksjö 2:24, Viksjö 7:1, Rölunda 1:13, Nederhassla 2:3 och Häggeby 2:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bålsta
Ansökan om marklov för bullervall.
Nybyggnad av fritidshus i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbostadshus.
Nybyggnad av stängsel i Bålsta
Strandskyddsdispens för stängsel.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för byggbod samt skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bålsta
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för schaktning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Bålsta
Fasadändring, bensinstation.
Renovering av fönster på Skokloster slott
Arbetet omfattar renovering av fönster på Skokloster slott. Renoveringen omfattar trälagningar, blyspröjslagningar, målningsarbeten och byte av munblåst glas. I samband med fönsterrenoveringen ska även entreprenören åtgärda sprickor i fasaden genom drevning eller murning.
Upprustning av lekplatser i Håbo kommun
Upprustning av lekplatser. Projektering 2018, genomförande 2019-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: