Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser nybyggnad av 6 st identiska enheter med 10 lägenheter i vardera med tillhörande lokaler, förråd och markanläggningar på del av Gillmarken 1:1 samt Bålsta 3:354, Västerhagsvägen 27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Ca 98 bostadsrätter i 2 hus
Ny och ombyggnad till bostäder i Bålsta
En förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta
Området är cirka 2,9 hektar. Ca 80 enheter
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Förtätning med 8 småhus, lekplats och ny väganslutning.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Tillbyggnad av 2 avdelningar.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Bålsta
Nybyggnad av verkstad med kontor på övre plan
Nybyggnad av grupphus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Eneby 1:447, Eneby 1:448 och Eneby 1:449.
Ny gångbana i Håbo
Gångbana mellan Skörby och Björnbärsvägen
Byte av fläktsystem i flerbostadshus i Bålsta
Ombyggnaden omfattar konvertering av FTX system till FX system för ca 300 lägenheter. Fastigheten är belägen intill Bålsta Centrum, Mansängen 6:46 och 6:48.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Renovering av elinstallationer i flerbostadshus i Bålsta
Upphandlingen avser byte av elsystem på Vänersborgsvägen 1 och 2.
Ombyggnad av kontor i Bålsta
Ändrad användning av en byggnad kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Bålsta
Fasadändring; vårdlokaler.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Mindre underhållsarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: