Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av resecentrum, flerbostadshus & handel i Bålsta, etapp 1
Omfattar ca 440 lgh, nytt resecentrum, handelslokaler, parkeringshus med ca 850 platser, ca 161 markparkeringsplatser, nytt busstorg, stationspark mm.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Ny och ombyggnad till bostäder i Bålsta
En förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Renovering av fönster på Skokloster slott
Arbetet omfattar renovering av fönster på Skokloster slott. Renoveringen omfattar trälagningar, blyspröjslagningar, målningsarbeten och byte av munblåst glas. I samband med fönsterrenoveringen ska även entreprenören åtgärda sprickor i fasaden genom drevning eller murning.
Tillbyggnad av arkiv i Bålsta
Tillbyggnad av arkivbyggnad 3500 kvm
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Utbyggnad av gata i Bålsta
Dalvägen, utökning av kapacitet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Bålsta
Om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av handel och kontor i Frösundavik, Bålsta
Plan för handel och kontor, vid korsningen Granbacksvägen och Gåsholmsvägen
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av stängsel i Bålsta
Strandskyddsdispens för stängsel.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för byggbod samt skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bålsta
Ansökan om marklov för bullervall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: