Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Nybygnad av ett högautomiserat logistikcenter på ca 100 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Ca 350 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser nybyggnad av 6 st identiska enheter med 10 lägenheter i vardera med tillhörande lokaler, förråd och markanläggningar på del av Gillmarken 1:1 samt Bålsta 3:354, Västerhagsvägen 27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck. Etapp 1: 929181
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Ny och ombyggnad till bostäder i Bålsta
En förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.
Ny simhall i Håbo kommun
Projektering för ny simhall.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
Allmänna anläggningar inom området Tvåhus i centrala Bålsta
Nytt resecentrum i Bålsta
Håbo kommun vill med denna RFI/inbjudan till marknadsdialog komma i kontakt med aktörer på marknaden som är intresserade av att investera i och/eller på annat sätt delta i utvecklingen av Bålstas nya resecentrum. Håbo kommun äger för närvarande fastigheten, men utesluter inte alternativ som innebär upplåtelse eller överlåtelse av hela eller delar av fastigheten.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Tillbyggnad av 2 avdelningar.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Bålsta
Nybyggnad av verkstad med kontor på övre plan
Renovering av friidrottsanläggning i Bålsta
Objektet avser renovering av idrottsplats med SM-status för friidrott. Underlag ska justeras på spjutkastningsansatsen, samt där det erfordras för att klara jämnhetskrav. Gummibeläggning ska sprutas om och linjemålas, utrustning ska bytas.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Tillbyggnad av idrottshall i Bålsta
1 padelhall 22*24 M med en nockhöjd på 9 M ca 528 kvm
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Anmälan om ändring som avsevärt påverkar planlösningen industribyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Bålsta
Fasadändring; vårdlokaler.
Ombyggnad av kontor i Bålsta
Ändrad användning av en byggnad kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av mark i Bålsta
Marklov för industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: