Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Väglängd 1540 km varav grusväg 174 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 2 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 13x7 m samt en relax avdelning.
Anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk
Avser anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk.
Nybyggnad av familjecentral i Gnosjö
Familjecentralen kommer att uppföras vid kommunens vårdcentral. Yta 600-650 kvm.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Utbyggnad av VA i Käringagärde i Gnosjö
Avser utbyggnad av VA-ledning.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Takrenovering på förskola i Gnosjö
Avser takrenovering på Kulltorps skolan. Byte av takpannor mm.
Takbyte på förskola i Gnosjö
Byte utav takpannor m.m, Töllstorp 1:470,
Takbyte på flerbostadshus i Åsenhöga, Gnosjö
Byte utav takpannor m.m, Åsenhöga 1:65.
Takbyte för Rosendal, Fastighets AB Järnbäraren
Byte utav takpannor, Töllstorp 1:182.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skillingaryd
Avser renovering och ombyggnad av gymnastiksal.
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Avser nybyggnad av kontor och personallokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring, Rivningslov för rivning av industri Töllstorp 1:378.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Anmälan för rivning av fritidshus Åshuvud 1:9.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Hillerstorp 2:99,2:101.
Nybyggnad av telestation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Gnosjö
Marklov för utökning av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Marklov för ändring av läge på dagvattendike.
Rivning av transformatorstation i Gnosjö
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av förskola i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Avser ändrad användning från kontor till lägenhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring samt uppförande av flaggstänger.
Nybyggnad av teatrar i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av teaterhus.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.
Invändigt underhåll av Kulltorp kyrka
Invändigt underhåll av väggar, tak och golv. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: