Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Väglängd 1540 km varav grusväg 174 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 2 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 13x7 m samt en relax avdelning.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser anläggande av inlopp vid Gnosjö reningsverk
Nybyggnad av familjecentral i Gnosjö
Familjecentralen kommer att uppföras vid kommunens vårdcentral. Yta 600-650 kvm.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk
Avser anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021
Anläggande av överföringsledning i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018 - 2020.
Nybyggnad av reception i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av reception, Rivningslov för rivning av receptionsbyggnad Stackebo 1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt nybyggnad av lagertält m.m.
Nybyggnad av silo i Gnosjö
Bygglov för uppförande av pelletssilo.
Ombyggnad av lägenhet i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av cistern i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av nitrogentank.
Upprustning av vattenverk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021
Rivning av garage i Gnosjö
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av klockstapel i Gnosjö
Rivningslov för rivning av klockstapel.
Rivning av skärmtak i Gnosjö
Rivningslov för rivning av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Marklov för parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Markolv för sänkning av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Parkering vid kommunhuset. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av monteringshall, Anmälan för rivning av garage/förråd Näs 1:12.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Anmälan om ändring i brandskyddsindelning samt ventilation.
Utvändigt underhåll av lager i Gnosjö
Bygglov för fasadändring.
Upprustning av pumpstationeri Gnosjö
Upptagen i investeringsbudget 2019-2021
Ljussättning till simbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2019-2021

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: