Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Väglängd 1540 km varav grusväg 174 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 2 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Takbyte på förskola i Gnosjö
Byte utav takpannor m.m, Töllstorp 1:470,
Takbyte på flerbostadshus i Åsenhöga, Gnosjö
Byte utav takpannor m.m, Åsenhöga 1:65.
Takbyte för Rosendal, Fastighets AB Järnbäraren
Byte utav takpannor, Töllstorp 1:182.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skillingaryd
Avser renovering och ombyggnad av gymnastiksal.
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Avser nybyggnad av kontor och personallokal.
Nybyggnad av campingplats i Gnosjö
Ansökan om bygglov för campingverksamhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Gnosjö
Bygglov för anläggande av brygga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring, Rivningslov för rivning av industri Töllstorp 1:378.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av telestation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av stödmur m.m.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av paviljong i Gnosjö
Bygglov för uppförande av paviljonger.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Bygglov för uppsättning av skyltar samt murar.
Ombyggnad av lägenhet i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från omklädningsrum/ badrum till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Marklov för ändring av läge på dagvattendike.
Rivning av barack i Gnosjö
Rivningslov för rivning av baracker.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Ombyggnad av förskola i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Nybyggnad av teatrar i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av teaterhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Gnosjö
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av församlingshus i Gnosjö
Anmälan för ändring i planlösning. tillbyggnad av kontorsyta.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.
Invändigt underhåll av Kulltorp kyrka
Invändigt underhåll av väggar, tak och golv. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: