Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 2 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter i radhus med 2-3 rum.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 13x7 m samt en relax avdelning.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser anläggande av inlopp vid Gnosjö reningsverk
Påbyggnad med lägenheter, Nordea-huset, Gnosjö
Projektet ligger vilande. Planerat projekt, omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av familjecentral i Gnosjö
Avser om- och tillbyggnad för verksamheterna distriktssköterskemottagningen, kvinnomottagningen, öppen förskola, barnavårdscentralen och administration. Verksamheterna samordnas och benämns familjecentral. Familjecentralen kommer att uppföras vid kommunens vårdcentral. Yta 600-650 kvm.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk
Avser anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Utbyggnad av väg i Gnosjö
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö
Anläggande av stängsel/skalskydd vid VA--anläggningar i Gnosjö.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021
Anläggande av överföringsledning i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018 - 2020.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för ändring samt utökning av parkering.
Upprustning av vattenverk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Anmälan om rivning av biobädd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring (uppsättning av solceller).
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt nybyggnad av lagertält m.m.
Rivning av enbostadshus i Gnosjö
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Gnosjö
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av skärmtak i Gnosjö
Rivningslov för rivning av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Marklov för parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Parkering vid kommunhuset. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av nitrogentank.
Nybyggnad av toalett i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av reception i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av reception, Rivningslov för rivning av receptionsbyggnad Stackebo 1:13.
Nybyggnad av teatrar i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av teaterhus.
Ombyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till industri.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av monteringshall, Anmälan för rivning av garage/förråd Näs 1:12.
Utvändigt underhåll av lager i Gnosjö
Bygglov för fasadändring.
Upprustning av pumpstationeri Gnosjö
Upptagen i investeringsbudget 2019-2021
Ljussättning till simbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2019-2021

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: