Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och parkering i Smålandsstenar
Ändrad omfattning av projektet. Avser rivning av befintligt kallager, tillbyggnad med ny del. Tidigare som var nybyggnation av anläggning är nedlagt. Nytt bygglov angående lager och parkering m.m ska sökas.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
Avser tillbyggnad av kontorslokaler, ca 2200kvm
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Renovering på Trasten 2 avser, ny ventilation, renovering badrum samt stamledningar, nya lägenhetsdörrar. Ombyggnad av takkonstruktion för ventilation.
Om-eller tillbyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för om- eller tillbyggnad till förskola med 6 avd i centrala Gislaved.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av byggvaruhus i Gislaved
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med lastintag, Bygglov för tillbyggnad av industri med produktionshall samt rivning av bef.del Aplagården 1:15.
Om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp. Detta efter förändrad skolorganisation.
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende. Ej fastställt vad fastigheten kommer att inrymma.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avser renovering av flerbostadshus med bl.a ny ventilation, renovering av badrum inklusive nya stamledningar, ny el, nya lägenhetsdörrar och fönster.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt en tillbyggnad. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg. Torggatan - Gullvivevägen
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Tillbyggnad av hotell i Gislaved
Avser tillbyggnad med 10 rum, kommer att bli bed and breakfast .
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Ombyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för flyttning av bef.carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Sandalen 2,3.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bränsletankar m.m.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av liftgarage.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning tank.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning_tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplatser.
Rivning av flerbostadshus i Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus ,affärshus och förråd,. Byggnadsarea ca 1500 kvm. Samt förrådet jämte, ca 45 kvm.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak 2 st.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad industri med skärmtak.
Utvändigt underhåll av dagcentral i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av dagcentral (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av äldreboende.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Kommer att stänga till en dörr .
Ombyggnad av arkiv i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor, arkiv mm samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri, anordning av parkeringplatser samt rivning av lagertält och skärmtak, Svarven 27, gislaved 3:80.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri till lokaler.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Ombyggnad av Mårtensgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under år 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: