Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Isberga-Gislaved södra
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Isberga
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering. Ny gc-väg mellan Smålandsstenar och Kappeled ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 18 lgh vid Lästgränd, Gislaved. Även miljöhus kommer byggas.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Områdets area är cirka 20 000 m2
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av gata Smålandsstenar, Gislaved
Ny gata vid Haghult, Smålandsstenar. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av flerbostadshus samt tillbyggnad av fläktrum/trapphus med 50 kvm. Upphandlas tillsammans med Id: 2019672
Ombyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, Villagatan Smålandsstenar. Upphandlas tillsammans med Id: 2019663
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Utbyggnad av slamavvattning och rejektvattenbehandling i Gislaved
Avser entreprenad för Slamavvattnings och rejektvattenbehandling
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Avser tvättning av väggar. Uppskattad byggstart.
Takrenovering på radhus i Hestra, Gislaved
Avser takbyte på radhus vid Östangatan och Västangatan i Hestra
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser tillbyggnad av skärmtak ca 200 kvm samt flytt av yttervägg.
Utbyggnad av torg i Reftele
Avser utbyggnad av parkering, cykelväg och en korsning.
Konvertering till bergvärme i Gislaved
Avser inkoppling samt driftsättning av komplett värmepumpsanläggning.
Reparation av bro över Harsjöns utlopp vid Arnåsholm
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av grillkåta, flytt av bod samt nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silotorn.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industriramp hus 106.
Utvändigt underhåll av tennishall i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av padelhall med entré.
Tillbyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum mellan fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för uppförande av skärmtak över uteplats.
Nybyggnad av butik i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för mobil livsmedelsbutik.
Rivning av automatstation i Gislaved
Rivningslov för anläggning med fordonsgas.
Underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Små åtgärder av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för framtida byggnation.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Upphandling av 2 st sandfilter till Gislaveds simhall
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (fasadändring).
Ombyggnad av ateljé i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus till ateljé och utställningslokal.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Ändrad omfattning av projektet. Mindre renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Målning och rengörning av innertak i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats Rengörning och målning av innertak. Uppskattad byggstart.
Renovering fasad och fönster av Anderstorps kyrka
Avser fönster och fasadrenovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: