Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Nybyggnad av skola mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus med tillhörande kompletteringsåtgärder.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med produktionshall samt nybyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hestra.
Avser tillbyggnad med kontor, konferenslokal samt lager och logistik.
Nya transformatorer samt nytt ställverk i Gislaved
Omfattar två nya 40/10kV-transformatorer och ett nytt 40kV ställverk bestående av sju 40kV-apparater.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Till- och ombyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser om- och tillbyggnad av hisschakt samt installation av hiss och tillhörande elarbeten.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och byte av 1888 armaturer i Anderstorp och Reftele.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Omläggning av tak på Bureskolan i Hestra, Gislaveds kommun
Avser takbyte på byggnaderna hus A och B.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Invändigt underhåll i Smålandsstenars kyrka
Avser invändig tillgänglighetsanpassning, renovering av ventilation mm.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lekplats i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lekutrustning (båt).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Nybyggnad av staket i Gislaved
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av kontor i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av amo-huset (solskydd).
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av vårdlokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av garage i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av garage (takhöjning).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri med takkupor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende (installation av solcellsanläggning på tak).
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält (2 st).
Invändig målningsarbete i Öreryd Kyrka
Avser invändig målningsarbete.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Marklov samt bygglov för tillbyggnad av industri.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.
Revisionsbesiktning brandlarm och sprinkler, Gislaved och Gnosjö
En leverantör som kan utföra revisoinsbesiktningar av brandlarm och sprinkler.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola (fasadändring).
Ombyggnad av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affär till samlingslokal (restaurang / spelhall ) samt ansökan om skylt.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av hantverkshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kyrka till hantvverkslokal samt inredning av ny bostad.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av folkets hus.
Fasadmålning av äldreboende i Burseryd, Gislaveds kommun.
Fasadmålning på Ekbackens äldreboende Hus B, C, D och E.
Målning av fönster vid Ås kyrka
Avser målning av fönster.
Nytt golv till bowlinghall i Gislaved
Avser nya golv i bowlinghall för 8 kompletta banor .
Tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer Burseryd kyrka
Avser tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer.
Tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Avser tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Målning av fasad och sockel vid Burseryd kyrka
Avser målning av fasad och sockel.
Anbud gällande laddboxar för elbilar inom Gislaveds kommun
Avser ickepublika laddboxar för laddning av elbilar.
Målning av fönster och dörrar vid Burseryd kyrka
Avser målning av fönster och dörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: