Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus med tillhörande kompletteringsåtgärder.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med produktionshall samt nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av rodelbana i Gislaved
Avser nybyggnad av rodelbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avseende ny ventilation, renovering badrum och wc inkl nya stamledningar mm, ny el i LGH, nya lägenhetsdörrar mm.
Nya transformatorer samt nytt ställverk i Gislaved
Omfattar två nya 40/10kV-transformatorer och ett nytt 40kV ställverk bestående av sju 40kV-apparater.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem hus -2.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser ombyggnad av lokal till badanläggning.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Till- och ombyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser om- och tillbyggnad av hisschakt samt installation av hiss och tillhörande elarbeten.
Nybyggnad av stugby i Gislaved
Avser nybyggnad av 5 fritidshus.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och byte av 1888 armaturer i Anderstorp och Reftele.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Omläggning av tak på Bureskolan i Hestra, Gislaveds kommun
Avser takbyte på byggnaderna hus A och B.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Invändigt underhåll i Smålandsstenars kyrka
Avser invändig tillgänglighetsanpassning, renovering av ventilation mm.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd ( 2 st ).
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av grillbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Åtterås 19:48,19:51.
Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av paviljong samt uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, byte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vind/ regnskydd.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus(2 nya lgh).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal med skärmtak.
Nybyggnad av mast i Gislaved
Bygglov för uppförande av mast och teknikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av kontor i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av provisoriska kontors- och personalbodar.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning lager till produktion samt nybyggnad av transformatorstation. rivningslov för rivning del av industri.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av garage i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av garage (takhöjning).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (nya fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (fasad-och takbyte).
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av vårdlokal till lägenhet.
Invändig målningsarbete i Öreryd Kyrka
Avser invändig målningsarbete.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för ändring av anordning för va.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från café till skolans verksamhet.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.
Revisionsbesiktning brandlarm och sprinkler, Gislaved och Gnosjö
En leverantör som kan utföra revisoinsbesiktningar av brandlarm och sprinkler.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri och utvändig ändring samt rivningslov för skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av affärshus och restaurang (fasadändring).
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Fasadmålning av äldreboende i Burseryd, Gislaveds kommun.
Fasadmålning på Ekbackens äldreboende Hus B, C, D och E.
Tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer Burseryd kyrka
Avser tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer.
Målning av fönster vid Ås kyrka
Avser målning av fönster.
Nytt golv till bowlinghall i Gislaved
Avser nya golv i bowlinghall för 8 kompletta banor .
Tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Avser tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Målning av fasad och sockel vid Burseryd kyrka
Avser målning av fasad och sockel.
Anbud gällande laddboxar för elbilar inom Gislaveds kommun
Avser ickepublika laddboxar för laddning av elbilar.
Målning av fönster och dörrar vid Burseryd kyrka
Avser målning av fönster och dörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: