Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 18 lgh vid Lästgränd, Gislaved. Även miljöhus kommer byggas.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 3000-4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter samt rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Byte av tak vid skola i Gislaved
Avser takbyte av befintligt yttertak på Sörgrdsskolan i Gislaved, rivning av befintligt. Montering av ny underlagspapp .
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gislaved
Avser byte av fönster på fastighet Anderstorp 9:322 i Gislaved.
Takrenovering på radhus i Hestra, Gislaved
Avser takbyte på radhus vid Östangatan och Västangatan i Hestra
Utbyggnad av torg i Reftele
Avser utbyggnad av parkering, cykelväg och en korsning.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser rivning av befintlig ventilationsanläggning, samt nytt ventilationssystem och styr & övervakning i Kök och matsal.
Konvertering till bergvärme i Gislaved
Avser inkoppling samt driftsättning av komplett värmepumpsanläggning.
Reparation av bro över Harsjöns utlopp vid Arnåsholm
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för anordnande av 22 ställplatser för husbil.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av målhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Tillbyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av garage med sophus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor och lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändring av fasad på flerbostadshus.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Upphandling av 2 st sandfilter till Gislaveds simhall
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Nybyggnad av klubbhus i Gislaved
Nybyggnad av föreningshus, padelbana, boulebana och utegym samt parkeringsplats.
Rivning av församlingshus i Gislaved
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Anmälan för ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring och installation av ventilation i byggnader.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändring av byggnadens planlösning och brandskyddet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: