Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 3000-4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter samt rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av idrottsplats i Gislaved
Nybyggnad av sportcenter, cafe, lägenhetshotell.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av hiss Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hisschakt samt installation av hiss. Renovering/tillgänglighetsanpassning av toalett. Rivning av förråd.
Byte av tak vid skola i Gislaved
Avser takbyte av befintligt yttertak på Sörgrdsskolan i Gislaved, rivning av befintligt. Montering av ny underlagspapp .
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gislaved
Avser byte av fönster på fastighet Anderstorp 9:322 i Gislaved.
Takrenovering på radhus i Hestra, Gislaved
Avser takbyte på radhus vid Östangatan och Västangatan i Hestra
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Exploatering av mark för fritidshus i Gislaved
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Avser tvättning av väggar. Uppskattad byggstart.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Tillbyggnad av magasin i Gislaved
Avser tillbyggnad av magasin.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser rivning av befintlig ventilationsanläggning, samt nytt ventilationssystem och styr & övervakning i Kök och matsal.
Utbyggnad av torg i Reftele
Avser utbyggnad av parkering, cykelväg och en korsning.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Reparation av bro över Harsjöns utlopp vid Arnåsholm
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer.
Utvändig underhåll på förskola,äldreboende mfl i Gislaved
Avser fasadmålning av 4 objekt i Gislaved. Upphandlingen är delad det går bra att lämna anbud på ett, flera eller alla objekt. Objektens adress: Ekbackens äldreboende hus A, Ekgatan 6A, 333 77 Burseryd Solrosens förskola, Myrstigen 5, 334 33 Anderstorp Hestragården hus C och D, Brogatan 4-6, 335 71 Hestra Gislows dagcentral, Regeringsgatan 1, 332 30 Gislaved
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för fasadändring på affärshus (ny entredörr).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av målhus.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av garage med sophus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för utökande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för anordnande av 22 ställplatser för husbil.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning del av brandskadad industribyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av klubbhus i Gislaved
Nybyggnad av föreningshus, padelbana, boulebana och utegym samt parkeringsplats.
Ombyggnad av studentlägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3st. studenslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor och lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändring av byggnadens planlösning och brandskyddet.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring, inredande av ytterligare lokal samt ändrad användning av industribyggnad/garage.
Dörrbyten i sim- och sporthall samt på skolor i Gislaved kommun
Avser dörrbyten, 7 st dörrpartier. Omfattar innerdörrar i Anderstorps sim- och sporthall, ytterdörr på Villstadsskolan samt ytterdörr på Lundåkersskolan.
Rivning av församlingshus i Gislaved
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Anmälan för ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring och installation av ventilation i byggnader.
Fönsterrenovering kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 469 000.00 kr
Montering av hiss vid dagcenter i Gislaved
Enklare hiss från markplan till entre.
Målningsunderhåll av fönster i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: