Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markanvisning av nytt bostadskvarter i Gislaved
Avser byggnation av nytt bostadskvarter i centrala Gislaved.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Nybyggnad av bostäder i Hestra, Gislaved
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivning av bef.bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt ombyggnad av vindfång. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget 2014-2018. Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Utvändigt underhålla av Gislaveds kyrka
Avser byte av stålplåttak på långhuset till kopparplåt.
Ombyggnad av torg i Gislaved
Avser ombyggnad av torgparken, nya markbeläggningar samt vattenspel.
Tillbyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Gislaved
Avser utvändigt underhåll och tillbyggnad för tillgänglighetsanpassning till kyrkan.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning av entré.
Konsult biogasutredning i Gislaveds kommun
Avser konsultstöd för biogasutredning för att etablera en biogasanläggning i Reftele, samt avsättningsmöjligheter till gasen.
Utvändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser putslagning och avfärgning av fasader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av värmestuga i Gislaved
Bygglov för flyttning av värmestuga.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredning av ytterligare en bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kompressorbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad transformator samt uppsättning av lagertält.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Ombyggnad av turistbyrå i Gislaved
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från smedja till turistbyrå.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådsbod.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med spånsilo.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank, Anderstorp 9:118, anderstorp 9:455.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av förråd i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av sockenstuga (fasadbeklädnad).
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Projektet avser målning,fasadputs samt fönster renoveringar.
Utvändigt underhåll av Bredaryds kyrka
Tornfasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring/fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av danslokal till kontor.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer till ledljus enligt förslag. Befintlig kabel och befintliga metallstolpar används i så stor utsträckning som möjligt. Elljusspår i Skeppshult är 2,0 km långt. Elljusspår i Smålandsstenar är 2,5 km långt. Elljusspår i VästboÅs är 2,5 km långt
Utvändigt underhåll av Villstad Kyrka
Avser ommålning av plåttak.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser fogrenovering av tegelfasad.
Invändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser ramp till sakristian och hårdgörning av gångar.
Utvändigt underhåll av Anderstorps kyrka
Avser ommålning av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser ommålning av fönster, dörrar och ljudluckor.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Smålandsstenar,Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolans kök.
Invändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser ommålning av fönster och luckor.
Tillbyggnad av räddningscentral i Gislaved
Avser tillbyggnad av räddningsstationen samt ändrad användning från brygga till lektionssal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Markarbete.
Utvändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser tjärning av klockstapel.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser nybyggnad av väggar till skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: