Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avseende ny ventilation, renovering badrum och wc inkl nya stamledningar mm, ny el i LGH, nya lägenhetsdörrar mm.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av bussdepå i Gislaved
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Gislaved med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Avser nybyggnad av tvätthall.
Till- och ombyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser om- och tillbyggnad av hisschakt samt installation av hiss och tillhörande elarbeten.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem hus -2.
Nybyggnad av stugby i Gislaved
Avser nybyggnad av 5 fritidshus.
Nybyggnad av bensinstation i Gislaved
Bygglov för uppförande av två kompressoranläggningar samt publik mack.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och byte av 1888 armaturer i Anderstorp och Reftele.
Fasadrenovering av Ås kyrka
Avser fasadarbete på Ås kyrka .
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för installation av hiss.
Omläggning av tak på Bureskolan i Hestra, Gislaveds kommun
Avser takbyte på byggnaderna hus A och B.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i affärshus.
Tillbyggnad av radhus i Gislaved
Bygglov för utökning av radhus (4 lgh), förråd/sophus samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av vårdlokal till lägenhet.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bollklubb.
Tillbyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus(2 nya lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal med skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för uppförande av gastank.
Nybyggnad av mast i Gislaved
Bygglov för uppförande av mast och teknikbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (nya fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (fasad-och takbyte).
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd och skärmtak.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av kontor i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av provisoriska kontors- och personalbodar.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning lager till produktion samt nybyggnad av transformatorstation. rivningslov för rivning del av industri.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för schakt- och sprängningsarbeten för ny marknivå samt bygglov för uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd ( 2 st ).
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av grillbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Åtterås 19:48,19:51.
Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av paviljong samt uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, byte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vind/ regnskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringplatser.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Gudarp 4:48
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för ändring av anordning för va.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Avser nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av affärshus och restaurang (fasadändring).
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri och utvändig ändring samt rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från café till skolans verksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från förråd till dagverksamhet.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.
Revisionsbesiktning brandlarm och sprinkler, Gislaved och Gnosjö
En leverantör som kan utföra revisoinsbesiktningar av brandlarm och sprinkler.
Fasadmålning av äldreboende i Burseryd, Gislaveds kommun.
Fasadmålning på Ekbackens äldreboende Hus B, C, D och E.
Nytt golv till bowlinghall i Gislaved
Avser nya golv i bowlinghall för 8 kompletta banor .
Anbud gällande laddboxar för elbilar inom Gislaveds kommun
Avser ickepublika laddboxar för laddning av elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: