Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och parkering i Smålandsstenar
Ändrad omfattning av projektet. Avser rivning av befintligt kallager, tillbyggnad med ny del. Tidigare som var nybyggnation av anläggning är nedlagt. Nytt bygglov angående lager och parkering m.m ska sökas.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus med tillhörande kompletteringsåtgärder.
Nybyggnad av byggvaruhus i Gislaved
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hestra.
Avser tillbyggnad med kontor, konferenslokal samt lager och logistik.
Om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp. Detta efter förändrad skolorganisation.
Nya transformatorer samt nytt ställverk i Gislaved
Omfattar två nya 40/10kV-transformatorer och ett nytt 40kV ställverk bestående av sju 40kV-apparater.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Nytt golv till bowlinghall i Gislaved
Avser nya golv i bowlinghall för 8 kompletta banor .
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Gislaved
Avser tillbyggnad med 10 rum, kommer att bli bed and breakfast .
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Omläggning av tak på Bureskolan i Hestra, Gislaveds kommun
Avser takbyte på byggnaderna hus A och B.
Invändigt underhåll i Smålandsstenars kyrka
Avser invändig tillgänglighetsanpassning, renovering av ventilation mm.
Rivning av flerbostadshus i Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus ,affärshus och förråd,. Byggnadsarea ca 1500 kvm. Samt förrådet jämte, ca 45 kvm.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för flyttning av bef.carport.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Sandalen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lekplats i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lekutrustning (båt).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende (installation av solcellsanläggning på tak).
Nybyggnad av staket i Gislaved
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av kontor i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av amo-huset (solskydd).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri med takkupor.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält (2 st).
Invändig målningsarbete i Öreryd Kyrka
Avser invändig målningsarbete.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad industri med skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola (fasadändring).
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av äldreboende.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av folkets hus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Marklov samt bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri, anordning av parkeringplatser samt rivning av lagertält och skärmtak, Svarven 27, gislaved 3:80.
Ombyggnad av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affär till samlingslokal (restaurang / spelhall ) samt ansökan om skylt.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av hantverkshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kyrka till hantvverkslokal samt inredning av ny bostad.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri till lokaler.
Fasadmålning av äldreboende i Burseryd, Gislaveds kommun.
Fasadmålning på Ekbackens äldreboende Hus B, C, D och E.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer Burseryd kyrka
Avser tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer.
Målning av fönster vid Ås kyrka
Avser målning av fönster.
Tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Avser tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Målning av fasad och sockel vid Burseryd kyrka
Avser målning av fasad och sockel.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Målning av fönster och dörrar vid Burseryd kyrka
Avser målning av fönster och dörrar.
Ombyggnad av Mårtensgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under år 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: