Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved, etapp 4
Etapp 4 omfattar teatersalong, föreningslokaler samt utställningslokaler.Uppskattad byggstart.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
Avser tillbyggnad av kontorslokaler, ca 2200kvm
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Renovering på Trasten 2 avser, ny ventilation, renovering badrum samt stamledningar, nya lägenhetsdörrar. Ombyggnad av takkonstruktion för ventilation.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Om-eller tillbyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för om- eller tillbyggnad till förskola med 6 avd i centrala Gislaved.
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med lastintag, Bygglov för tillbyggnad av industri med produktionshall samt rivning av bef.del Aplagården 1:15.
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende. Ej fastställt vad fastigheten kommer att inrymma.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Uppförande av arena med familjebad i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad projekteringsstart 2020. Kommunen kommer att utreda var en ny bad- och simanläggning ska lokaliseras.
Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt en tillbyggnad. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avser renovering av flerbostadshus med bl.a ny ventilation, renovering av badrum inklusive nya stamledningar, ny el, nya lägenhetsdörrar och fönster.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg. Torggatan - Gullvivevägen
Utvändigt underhålla av Gislaveds kyrka
Avser byte av stålplåttak på långhuset till kopparplåt.
Ombyggnad av torg i Gislaved
Avser ombyggnad av torgparken, nya markbeläggningar samt vattenspel.
Rivning av flerbostadshus i Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus ,affärshus och förråd,. Byggnadsarea ca 1500 kvm. Samt förrådet jämte, ca 45 kvm.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor. Byte av fönster.
Tillbyggnad av hotell i Gislaved
Avser tillbyggnad med 9 rum, kommer att bli bed and breakfast .
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning av entré.
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Utvändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser putslagning och avfärgning av fasader.
Fasadrenovering av Ås kyrka
Avser fasadarbete på Ås kyrka som kommer utföras under 2020.
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Ombyggnad av arkiv i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor, arkiv mm samt uppförande av plank.
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Invändigt underhåll i Smålandsstenars kyrka
Avser invändig tillgänglighetsanpassning, renovering av ventilation mm.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för andrad användning av lägenhet till daghem samt tillbyggnad av hall/sluss.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bränsletankar m.m.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av liftgarage.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning tank.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning_tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n406) samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation( n412) samt rivninslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Gislaved
Marklov för uppförande av tillfälliga skolmoduler.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak 2 st.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Invändig målningsarbete i Öreryd Kyrka
Avser invändig målningsarbete.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med lager/ skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av restaurang/café.
Utvändigt underhåll av dagcentral i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av dagcentral (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Kommer att stänga till en dörr .
Utvändigt underhåll av Villstad Kyrka
Avser ommålning av plåttak.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser fogrenovering av tegelfasad.
Invändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser ramp till sakristian och hårdgörning av gångar.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Utvändigt underhåll av Anderstorps kyrka
Avser ommålning av fönster och dörrar.
Målning av fönster vid Ås kyrka
Avser målning av fönster.
Tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer Burseryd kyrka
Avser tjärning av tak och renovering av smidesdekorationer.
Tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Avser tjärning av tak och klockstapel samt underhåll av vindskivor och vattbrädor.
Målning av fasad och sockel vid Burseryd kyrka
Avser målning av fasad och sockel.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser ommålning av fönster, dörrar och ljudluckor.
Invändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser ommålning av fönster och luckor.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Målning av fönster och dörrar vid Burseryd kyrka
Avser målning av fönster och dörrar.
Ombyggnad av Mårtensgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under år 2019.
Utvändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser tjärning av klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: