Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Ombyggnad av väg 26 mellan Isberga-Gislaved södra
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Isberga
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter. Mittseparering.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter samt rivning av enbostadshus.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser husbyggnadsarbeten inkl samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El området i Gislaved
Hantverkstjänster inom EL-området så som el och larm/passage för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VVS området i Gislaved
Hantverkstjänster inom VVS-området så som Ventilation och VS för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende hantverkstjänster byggområdet i Gislaved
Avser everanser av Hantverkstjänster inom Bygg-området så som Bygg, Golv, Måleri, Lås, Mark, Tak, Byggplåt och Glasmästeri för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Avser uppförande av 4 st silos.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Industriobjekt gata, Nöbbele, Gislaved
Tidigt skede, inväntar beslut från Trafikverket. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Utgrävning av slamdammar
Utgrävning av 2 slamdammar per år i Gislaved och Smålandsstenar avloppsverk. Med möjlighet till förlängning 1+1 år,
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Ombyggnad av ventilation i depåbyggnad vid motorbanan Anderstorp
Projektet avser ombyggnad av befintlig luftbehandling i depåbyggnaden med ett nytt aggregat med intergrerad värme och kyla.
Skyddsglas till spelarbås i Gislerinken
Skyddsglas till spelar- och funktionsbås vid Gislerinken, Gislaved.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Renovering av damm i Anderstorp
Avser renovering för att återställa säkerheten. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Nybyggnad av skidlift i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lift, lifthus samt rivning av tidigare.
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vedbod/förråd vid fårasjön.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av sophus i Gislaved
Rivningslov för rivning av miljöstation.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av uthus i Gislaved
Rivningslov för rivning av uthus (brandskadat).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vedbod/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd och hållplatsangöringar.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st. väderskydd och hållplatsangöringar, Anderstorp 8:55, anderstorp 9:193.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt uppsättning av plank och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lastbilsgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för förberedande markåtgärder.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Utvändigt underhåll av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola (dörrbyte).
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skolan (fasadändring) samt byte av befintligt skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri.
Ombyggnad av idrottshall i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik/kontor till 3 st. lägenheter, fasadändring samt anordnande av parkeringsplatser och plank.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av dagligverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt rivning av del av byggnaden b ( skorsten).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri(fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (måla om fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Rivning av bilhall i Gislaved
Bygglov för uppförande av skyltar, parkeringsplatser, tillbyggnad av solskydd och skärmtak samt rivning av del av bilhall.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan avseende installation av ventilationsanordning, ändring av va - installationer samt ändring av brancellsgränser i byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av dagcentral i Gislaved
Avser utvändigt underhåll av dagcentral (takbyte) i Gislaved.
Underhåll av väggar i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Underhåll av väggar i vapenhus, kyrksal och sakristia. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighets åtgärder i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Tillgänglighets åtgärder i samband med ombyggnad. Uppskattad byggstart.
Anläggande av lekplats i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.
Kvalificerade målningsarbeten i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Kvalificerade målningsarbeten Uppskattad byggstart.
Fönsterrenovering kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 469 000.00 kr
Förgyllning av kors och kula i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Förgyllning av kors och kula. Uppskattad byggstart.
Målning av fönster och takfot, Gyllenfors kapell
Avser målning av fönster och takfot.
Målningsunderhåll av fönster i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: