Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Nybyggnad av bostäder samt förskola i Gislaved
Avser byggnation av 50-tal nya lägenheter, en förskola och ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 35 lägenheter på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avseende ny ventilation, renovering badrum och wc inkl nya stamledningar mm, ny el i LGH, nya lägenhetsdörrar mm.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 18 lgh vid Lästgränd, Gislaved.
Nybyggnad av bussdepå i Gislaved
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Gislaved med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El området i Gislaved
Hantverkstjänster inom EL-området så som el och larm/passage för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VVS området i Gislaved
Hantverkstjänster inom VVS-området så som Ventilation och VS för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende hantverkstjänster byggområdet i Gislaved
Avser everanser av Hantverkstjänster inom Bygg-området så som Bygg, Golv, Måleri, Lås, Mark, Tak, Byggplåt och Glasmästeri för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Industriobjekt gata, Nöbbele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Utgrävning av slamdammar
Utgrävning av 2 slamdammar per år i Gislaved och Smålandsstenar avloppsverk. Med möjlighet till förlängning 1+1 år,
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ventilation i depåbyggnad vid motorbanan Anderstorp
Projektet avser ombyggnad av befintlig luftbehandling i depåbyggnaden med ett nytt aggregat med intergrerad värme och kyla.
Skyddsglas till spelarbås i Gislerinken
Skyddsglas till spelar- och funktionsbås vid Gislerinken, Gislaved.
Renovering av damm i Anderstorp
Avser renovering för att återställa säkerheten. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för förberedande markåtgärder.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vedbod/förråd vid fårasjön.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av sophus i Gislaved
Rivningslov för rivning av miljöstation.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av uthus i Gislaved
Rivningslov för rivning av uthus (brandskadat).
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola (dörrbyte).
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vedbod/förråd.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt uppsättning av plank och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av dagligverksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av entré/ dörr av dagverksamhet samt nybyggnad av soprum, Anmälan för ändring av planlösning samt ventilation av dagverksamhet Gudarp 24:187.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri(fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (måla om fasad).
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan avseende installation av ventilationsanordning, ändring av va - installationer samt ändring av brancellsgränser i byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av dagcentral i Gislaved
Avser utvändigt underhåll av dagcentral (takbyte) i Gislaved.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri.
Ombyggnad av idrottshall i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik/kontor till 3 st. lägenheter, fasadändring samt anordnande av parkeringsplatser och plank.
Tillbyggnad av panncentral i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola samt marklov och rivningslov, Moghult 1:92, moghult 1:51.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Projektet avser renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Underhåll av väggar i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Underhåll av väggar i vapenhus, kyrksal och sakristia. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighets åtgärder i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Tillgänglighets åtgärder i samband med ombyggnad. Uppskattad byggstart.
Anläggande av lekplats i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.
Kvalificerade målningsarbeten i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Kvalificerade målningsarbeten Uppskattad byggstart.
Fönsterrenovering kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 469 000.00 kr
Förgyllning av kors och kula i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Förgyllning av kors och kula. Uppskattad byggstart.
Målning av fönster och takfot, Gyllenfors kapell
Avser målning av fönster och takfot.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: