Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Markanvisning av nytt bostadskvarter i Gislaved
Avser byggnation av nytt bostadskvarter i centrala Gislaved.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avseende ny ventilation, renovering badrum och wc inkl nya stamledningar mm, ny el i LGH, nya lägenhetsdörrar mm.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 16-18 lgh vid Lästgränd.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av bussdepå i Gislaved
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Gislaved med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp. Detta efter förändrad skolorganisation.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El området i Gislaved
Hantverkstjänster inom EL-området så som el och larm/passage för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VVS området i Gislaved
Hantverkstjänster inom VVS-området så som Ventilation och VS för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende hantverkstjänster byggområdet i Gislaved
Avser everanser av Hantverkstjänster inom Bygg-området så som Bygg, Golv, Måleri, Lås, Mark, Tak, Byggplåt och Glasmästeri för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Industriobjekt gata, Nöbbele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Utgrävning av slamdammar
Utgrävning av 2 slamdammar per år i Gislaved och Smålandsstenar avloppsverk. Med möjlighet till förlängning 1+1 år,
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende för korttidsboende.
Anläggande av gång- och cykelväg Ågatan i Anderstorp
Längd 2.190 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem hus -2.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Skyddsglas till spelarbås i Gislerinken
Skyddsglas till spelar- och funktionsbås vid Gislerinken, Gislaved.
Renovering av damm i Anderstorp
Avser renovering för att återställa säkerheten. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Nybyggnad av bensinstation i Gislaved
Bygglov för uppförande av två kompressoranläggningar samt publik mack.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser fogrenovering av tegelfasad.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Tillbyggnad av radhus i Gislaved
Bygglov för utökning av radhus (4 lgh), förråd/sophus samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i affärshus.
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd och skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bollklubb.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (solceller på tak).
Tillbyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, miljöhus.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för uppförande av gastank.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för schakt- och sprängningsarbeten för ny marknivå samt bygglov för uppförande av stödmurar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av entré/ dörr av dagverksamhet samt nybyggnad av soprum, Anmälan för ändring av planlösning samt ventilation av dagverksamhet Gudarp 24:187.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från förråd till dagverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola samt marklov och rivningslov, Moghult 1:92, moghult 1:51.
Tillbyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Gudarp 4:48
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av dagcentral i Gislaved
Avser utvändigt underhåll av dagcentral (takbyte) i Gislaved.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Projektet avser renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Anläggande av gc-väg i Anderstorp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Underhåll av väggar i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Underhåll av väggar i vapenhus, kyrksal och sakristia. Uppskattad byggstart.
Renovering av tak i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Renovering av läckande tak. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighets åtgärder i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Tillgänglighets åtgärder i samband med ombyggnad. Uppskattad byggstart.
Anläggande av lekplats i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2020.
Kvalificerade målningsarbeten i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Kvalificerade målningsarbeten Uppskattad byggstart.
Fönsterrenovering kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 469 000.00 kr
Förgyllning av kors och kula i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Förgyllning av kors och kula. Uppskattad byggstart.
Laddboxar för elbilar inom Gislaveds kommun
Avser ickepublika laddboxar för laddning av elbilar.
Målning av fönster och takfot, Gyllenfors kapell
Avser målning av fönster och takfot.
Målningsunderhåll av fönster i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: