Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med nytt yttertak, stambyte samt nya fönster.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gislaved
Avser byte av fönster på fastighet Anderstorp 9:322 i Gislaved.
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Byte av tak vid skola i Gislaved
Avser takbyte av befintligt yttertak på Sörgrdsskolan i Gislaved, rivning av befintligt. Montering av ny underlagspapp .
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Avser uppförande av 4 st silos.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Ombyggnad av ventilation i depåbyggnad vid motorbanan Anderstorp
Projektet avser ombyggnad av befintlig luftbehandling i depåbyggnaden med ett nytt aggregat med intergrerad värme och kyla.
Exploatering av mark för fritidshus i Gislaved
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Tillbyggnad av magasin i Gislaved
Avser tillbyggnad av magasin.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Ev. sanering av förorenad mark i Gislaved
Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Primär förorening X-CH. Kolfilter-anläggning har installeras så dricksvattnet för invånarna i byn kan brukas.
Utvändig underhåll på förskola,äldreboende mfl i Gislaved
Avser fasadmålning av 4 objekt i Gislaved. Upphandlingen är delad det går bra att lämna anbud på ett, flera eller alla objekt. Objektens adress: Ekbackens äldreboende hus A, Ekgatan 6A, 333 77 Burseryd Solrosens förskola, Myrstigen 5, 334 33 Anderstorp Hestragården hus C och D, Brogatan 4-6, 335 71 Hestra Gislows dagcentral, Regeringsgatan 1, 332 30 Gislaved
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skidlift i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lift, lifthus samt rivning av tidigare.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, ny ingång samt ny parkeringplats på skola.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av nät- och kopplingsstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lastbilsgarage.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd och hållplatsangöringar.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st. väderskydd och hållplatsangöringar, Anderstorp 8:55, anderstorp 9:193.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (nya portar) samt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av industri till butik.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lifthus med skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring (montering solceller på tak).
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av frisersalong i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad (kontorsdel) till frisersalong.
Ombyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för uppfyllnad och utjämning av tomt.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning del av brandskadad industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av verkstad i Gislaved
Rivningslov för rivning av verkstad och flyttning av arbetsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av 2 enbostadshus, garage och museum samt rivningslov av befintliga bostadshus, Torpa 3:1, Lindås 2:15.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring, inredande av ytterligare lokal samt ändrad användning av industribyggnad/garage.
Dörrbyten i sim- och sporthall samt på skolor i Gislaved kommun
Avser dörrbyten, 7 st dörrpartier. Omfattar innerdörrar i Anderstorps sim- och sporthall, ytterdörr på Villstadsskolan samt ytterdörr på Lundåkersskolan.
Rivning av bilhall i Gislaved
Bygglov för uppförande av skyltar, parkeringsplatser, tillbyggnad av solskydd och skärmtak samt rivning av del av bilhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt rivning av del av byggnaden b ( skorsten).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av skolan (fasadändring) samt byte av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Underhåll av väggar i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Underhåll av väggar i vapenhus, kyrksal och sakristia. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighets åtgärder i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats . Tillgänglighets åtgärder i samband med ombyggnad. Uppskattad byggstart.
Fönsterrenovering kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 469 000.00 kr
Målningsunderhåll av fönster i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: