Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
Väglängd 1138 km varav grusväg 83 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 20 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av hus i centrala Eksjö med 16 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av parhus och radhus i Eksjö
Avser nybyggnad av 19 lägenheter i par- och radhus. Radhusen består av fem huskroppar med 3 lägenheter i varje huskropp. Parhusen består av två huskroppar med två lägenheter i varje huskropp.
Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 6
Avser renovering av yttertak och fasader, byte av dörrar och fönster, hus S & T Stocknäsvägen 23 och 25 samt markarbeten/utemiljö i Kv Linjalen 3.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Om- och tillbyggnad av ishall i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av ishall samt ny kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av källarlokal till 10 st lägenheter.
Nybyggnad av idrottsplats i Eksjö
Avser nybyggnad multisportarena på Arenaområdet i Eksjö.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
VA-ombyggnad Värne Reningsverk i Eksjö
Avser anläggande av prefabricerad pumpstation, nyanläggning av vatten och spillvattenledningar samt rivning av befintlig pumpstation.
Ombyggnad av kök i Eksjö
Avser renovering/ombyggnad av kök i Eksjö Garnison.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Eksjö
Avser rivning av befintlig avloppspumpstation och nyanläggning av avloppspumpstation samt anslutande ledningar.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Avser nybyggnad av kontor/konferansbyggnad samt byggnad för personal anslutning till befintlig kontorslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Avser utvändig ändring flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Eksjö
Planer finns för rivning av bensinstation, samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ventilationsarbeten i trapphus, Eksjö
Avser option från projekt ID 1485196. Ny ventilation i trapphus.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg utmed Försjövägen till badplatsen i Movänta camping. En hastighetsdämpande åtgärd kommer att skapas vid ett övergångställe som kommer att anläggas nära Hults samhälle.
Nybyggnad av lekplats i Eksjö
Bygglov nybyggnad av lekanläggning på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad grillstuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad lusthus.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Eksjö
Bygglov nybyggnad vindmätningsmast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av scen i Eksjö
Bygglov tak till scen.
Ombyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från veterinärklinik till bostad.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning personalrum vaktmästare till massage och floating.
Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Ny anmälan inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av bank i Eksjö
Bygglov utvändig ändring uppsättning av ny dörr.
Ombyggnad av vårdbostad i Eksjö
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från äldreboende till tillfälligt anläggningsboende.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning fd lgh nu till kontorslokaler.
Ombyggnad av utbildningslokal i Eksjö
Bygglov ändrad användning från butik till undervisning.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Avser tillbyggnad med kontorslokaler på övre plan i befintlig byggnad
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus inglasning balkonger.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: