Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser nybyggnad av 28 hyresrätter i detta skede. Projektet ingår i ett samarbete med SEB ta fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet är att producera 5000 hyresrätter fram till 2024.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Ombyggnad av bäddcentral, Höglandssjukhuset Eksjö
Avser ombyggnad av bäddcentral med tillhörande sängverkstad i Hus 07 plan 2 vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Avser ombyggnad av utemiljö för Storegårdsområdet, Eksjö med bl.a. nya cykelgarage, miljöstationer, GC-banor, uteplatser och trappor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med 9 lägenheter på Beckasinen 3, Eksjö.
Omläggning Va-ledning Munkstigen och Katrinelundsgatan , Eksjö
Avse projektering av och utförande till fullt färdig och funktionsduglig anläggning. Rivning av befintliga vatten, avlopp och dagvattenledninga, anläggande av allmän vattenledning, spillvattenledning, dagvattenledning med brunnar.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Almgården äldreboende.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Marieberg äldreboende.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad och ytskikt, plantering av nya träd samt flyttning av befintlig fjärrvärme. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 1 består av 3 huvuddelar: - Huvuddel 1 Österlånggatan, Eksjö - Huvuddel 2 Norra kyrkogatan, Eksjö - Huvuddel 3 Mejerigatan, Eksjö
Ställverksbyte vid sjukhus i Eksjö
Avser byte av ställverk, transformatorer, kontrollsystem mm i hus 27 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Stationsåtgärder i Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Luftkylare till värmeverk i Eksjö
Avser luftkylare till Eksjö Energi ABs värmeverk i Eksjö.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Eksjö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning samt renovering av syntetisk beläggning för friidrott
Hängyta vid Storegårdsområdet i Eksjö
Avser byggnation och anläggande av hängyta i anslutning till befintliga idrottsanläggningar
Tillbyggnad av carport i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad carport.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningslov rivning komplementbyggnad.
Rivning av vårdhem i Eksjö
Rivningslov rivning vårdlokaler paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat Industrilokaler lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad förrådsbyggnad.
Ombyggnad av fritidshus i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av vatten och avlopp fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus samt rivning av befintlig stuga.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av tennishall i Eksjö
Bygglov nybyggnad anläggning padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.
Nybyggnad av affärshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad affärslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med 1 lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: