Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av flerbostadshus i centrala Eksjö med 15 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av industrilokal. Tomten är på ca 10000 kvm. Exploatering beräknas påbörjas 1 halvåret 2019. Id 1535085
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Om- och tillbyggnad av ishall i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av ishall samt ny kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras.
Om & tillbyggnad av kök i Ingatorp
Avser ombyggnad av storkök samt byte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av vindsförråd till 8 lägenheter samt renovering av tak och balkonger
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan med planerad byggstart 2019-2020. Okänd kostnad.
Åtgärdande av fönster i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart tidigast 2019-2020. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart tidigast 2019-2020. Kostnad okänd.
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem i tingsrätt, Eksjö
Avser utbyte av befintliga teletekniska säkerhetssystem i Eksjö Tingsrätt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Avser utvändig ändring flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Eksjö
Planer finns för rivning av bensinstation, samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Utökning av parkeringsplatser i Eksjö
Planer finns för utökning av Bryggeritomten med parkeringsplatser intill Höglands sjukhuset.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avserr nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad av kallager.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad förrådsbyggnad.
Byggnation och iordningställande av lek- och grillplats, Eksjö
Avser byggnation och iordningställande av lek-och grillplats i tennisparken i Mariannelund, Eksjö.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningsanmälan rivning f d komplementbyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Eksjö
Nybyggnad av kiosk för jordgubbsförsäljning, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov inred av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad samt rivning av befintliga förråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industrilokaler tält.
Utvändigt underhåll av förråd i Eksjö
Bygglov utvändig ändring komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Bygglov Utvändig ändring Kyrka, montering av solpaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Utvändig ändring av flerbostadshus med tre takfönster.
Ny belysningsinstallation i Eksjö gymnasium , Eksjö.
Avser ny belysning i 12 klassrum i Norrtullskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av kompletterad/reviderad nybyggnadskarta tillbyggnad industrilokaler/skola.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta industrilokaler.
Rivning av stugby i Eksjö
Avser rivning av uthyrningsstugor samt servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: