Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Eksjö
Uppförande av 72 bostäder i 9 st 2-plans hus med start tidig höst 2019 och med leverans av ett hus var 4:e månad enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Tranås
Uppförande av 88 bostäder i 4 st 4,5-plans hus med start årsskiftet 2019/2020 och slutfört inom 15 månader enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser uppbyggnad av nytt flerbostadshus efter tidigare brand.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera i Eksjö
Planer finns för om- och tillbyggnad för ny MR kamera.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Ombyggnad av ÖNH, hus 08 Eksjö
Avser ombyggnad av öron,näsa, hals mottagning i hus 8 plan 5.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till gym och kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av lokal från affärslokal till Gym samt kontor. Ca ytor som berörs av ombyggnaden är 1300m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av vindsförråd till 8 lägenheter samt renovering av tak och balkonger, Kv Trädgårdsmästaren 1 Åvallagatan 1 A-C, Eksjö Färgaregatan 1 D-G , V-långgatan 24-28
Om- och tillbyggnad av kök och matsal, Eksjö
Om- och tillbyggnad av mottagningskök samt matsal vid Grevhagsskolan, Eksjö.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2019-2020. Kostnad okänd.
Renovering av flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Renovering golv korridorer. Målning av fasad. Kostnad okänd
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Eksjö
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Eksjö. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd
Tillbyggnad av driftledning i Eksjö
Strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberslang, utbyggnad bredband.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad - tält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad pumphus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt plank till entré.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus uterum.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Eksjö
Bygglov utvändig ändring vårdlokaler skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av kiosk i Eksjö
Bygglov ändrad användning gods/paketutlämning till kiosk/kaffeservering.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till butik, tidsbegränsat till 20201231.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till frisör.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning veterinärklinik till hudvårdssalong/butik.
Invändigt underhåll av klubbhus i Eksjö
Funktionskontroll ventilation ovk f samlingslokaler klubbstuga.
VA-omläggning i Mariannelund
Avser anläggande av ca 210 meter vattenledning i asfalterad gata samt omläggning av vattenserviser till ett antal fastigheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov Ändrad användning Kontorslokaler till skola.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked för ändrad användning av skola till lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Eksjö
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från föreningslokal till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning föreningslokal till butikslokal.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan Ändring av byggnads planlösning Flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Eksjö
Rivningslov rivning flerbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Nybyggnad vattenmack.
Renovering av gjutjärnsfönster i långhuset i Eksjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: