Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Tranås
Uppförande av 88 bostäder i 4 st 4,5-plans hus med start årsskiftet 2019/2020 och slutfört inom 15 månader enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Ombyggnad av bäddcentral, Höglandssjukhuset Eksjö
Avser ombyggnad av bäddcentral med tillhörande sängverkstad i Hus 07 plan 2 vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Avser ombyggnad av utemiljö för Storegårdsområdet, Eksjö med bl.a. nya cykelgarage, miljöstationer, GC-banor, uteplatser och trappor.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal, Eksjö
Om- och tillbyggnad av mottagningskök samt matsal vid Grevhagsskolan, Eksjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av vindsförråd till 8 lägenheter samt renovering av tak och balkonger, Kv Trädgårdsmästaren 1 Åvallagatan 1 A-C, Eksjö Färgaregatan 1 D-G , V-långgatan 24-28
Ombyggnad av lokal till gym och kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av lokal från affärslokal till Gym samt kontor. Ca ytor som berörs av ombyggnaden är 1300m2.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Almgården äldreboende.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Marieberg äldreboende.
Ställverksbyte vid sjukhus i Eksjö
Avser byte av ställverk, transformatorer, kontrollsystem mm i hus 27 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Hängyta vid Storegårdsområdet i Eksjö
Avser byggnation och anläggande av hängyta i anslutning till befintliga idrottsanläggningar
Invändigt underhåll av värmeverk i Eksjö
Avser fjärrvärmekylare/luftkylare till Eksjö Energi ABs värmeverk i Eksjö.
Luftkylare till värmeverk i Eksjö
Avser luftkylare till Eksjö Energi ABs värmeverk i Eksjö.
Ombyggnad av fritidshus i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av vatten och avlopp fritidshus.
Tillbyggnad av carport i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad carport.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov utvändig ändring av utomhusmiljön.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov Ändring av marknivå Flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från leksaksaffär till godisbutik.
Invändigt underhåll av klubbhus i Eksjö
Funktionskontroll ventilation ovk f samlingslokaler klubbstuga.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Bygglov nybyggnad anläggning utomhusbana padel Nannylund 4,Campingen 1.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad av förråd på skola.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad pumphus.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Eksjö
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat Industrilokaler lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler skärmtak.
Utvändigt underhåll av radhus i Eksjö
Bygglov utvändig ändring gruppbyggda småhus/radhus ommålning av fasader.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Kompletterande utbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av kyrka i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta tillbyggnad kyrka.
Nybyggnad av tennishall i Eksjö
Bygglov nybyggnad anläggning padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Renovering av gjutjärnsfönster i långhuset i Eksjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: