Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Eksjö
Uppförande av 72 bostäder i 9 st 2-plans hus med start tidig höst 2019 och med leverans av ett hus var 4:e månad enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Tranås
Uppförande av 88 bostäder i 4 st 4,5-plans hus med start årsskiftet 2019/2020 och slutfört inom 15 månader enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Exploatering av ny stadsdel i Eksjö
Ca 35 000 kvm planlagt för handel och verksamheter. Exploatering kommer påbörjas tidigast 2020.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser uppbyggnad av nytt flerbostadshus efter tidigare brand.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Ombyggnad av ÖNH, hus 08 Eksjö
Avser ombyggnad av öron,näsa, hals mottagning i hus 8 plan 5.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av Nifsarpsskolan i Eksjö.
Nybyggnad av cykelparkering i Eksjö
Avser anläggning av 2 st nya cykelparkeringar i Eksjö. Objekten är belägna på följande platser: Nannylund Adress: Breviksvägen 6 samt Höglandssjukhuset Adress: Tallvägen 2 Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad industrilokaler.
VA-omläggning i Mariannelund
Avser anläggande av ca 210 meter vattenledning i asfalterad gata samt omläggning av vattenserviser till ett antal fastigheter.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2019-2020. Kostnad okänd.
Renovering av flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Renovering golv korridorer. Målning av fasad. Kostnad okänd
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avserr nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Utvändig renovering av parhus och radhus i Eksjö
Avser utvändig målning av radhus, parhus i Eksjö. Objektets läge: Kv. Borgmästaren 8 med adress Läroverksgatan 17 & 19 samt Österströmsvägen 4 & 6. Kv. Norrström 1 med adress Österströmsvägen 7,9,11,13 & 17
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges
Tillbyggnad av sjukhus i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad sjukhus.
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Omfattar omdisponera utemiljö, ny lekplats, installation av molok samt uppförande av pergola.
Tillbyggnad av driftledning i Eksjö
Strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberslang, utbyggnad bredband.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av transformator för solcellspark.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad - tält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt plank till entré.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, inglasad altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus uterum.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning, från lokal till bostad.
Nybyggnad av mountainbikebana i Eksjö
Avser en tre kilometer lång cross country-banan för mountainbike.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Nybyggnad vattenmack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: