Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av ny stadsdel i Eksjö
Ca 35 000 kvm planlagt för handel och verksamheter. Exploatering kommer påbörjas tidigast 2020.
Nybyggnad av hyresrätter i Eksjö
Uppförande av 72 bostäder i 9 st 2-plans hus med start tidig höst 2019 och med leverans av ett hus var 4:e månad enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Exploatering av ny stadsdel i Eksjö
Ca 35 000 kvm planlagt för handel och verksamheter. Exploatering kommer påbörjas tidigast 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser uppbyggnad av nytt flerbostadshus efter tidigare brand.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera i Eksjö
Planer finns för om- och tillbyggnad för ny MR kamera.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Ombyggnad av ÖNH, hus 08 Eksjö
Avser ombyggnad av öron,näsa, hals mottagning i hus 8 plan 5.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av vindsförråd till 8 lägenheter samt renovering av tak och balkonger, Kv Trädgårdsmästaren 1 Åvallagatan 1 A-C, Eksjö Färgaregatan 1 D-G , V-långgatan 24-28
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad industrilokaler.
VA-omläggning i Mariannelund
Avser anläggande av ca 210 meter vattenledning i asfalterad gata samt omläggning av vattenserviser till ett antal fastigheter.
Stationsåtgärder i Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2019-2020. Kostnad okänd.
Renovering av flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Renovering golv korridorer. Målning av fasad. Kostnad okänd
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Eksjö
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Eksjö. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd
Tillbyggnad av driftledning i Eksjö
Strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberslang, utbyggnad bredband.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning veterinärklinik till hudvårdssalong/butik.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till butik, tidsbegränsat till 20201231.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad - tält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt plank till entré.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus uterum.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Nybyggnad av mountainbikebana i Eksjö
Avser en tre kilometer lång cross country-banan för mountainbike.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från föreningslokal till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning föreningslokal till butikslokal.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov Ändrad användning Kontorslokaler till skola.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov Ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked för ändrad användning av skola till lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Eksjö
Rivningslov rivning flerbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Nybyggnad vattenmack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: