Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg 40 förbi Eksjö
Ny väg söder om Eksjö tätort med omväxlande ett respektive två körfält. Ny väglängd är 7,2 km.
Nybyggnad av hyresrätter i Eksjö
Uppförande av 72 bostäder i 9 st 2-plans hus med start tidig höst 2019 och med leverans av ett hus var 4:e månad enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Tranås
Uppförande av 88 bostäder i 4 st 4,5-plans hus med start årsskiftet 2019/2020 och slutfört inom 15 månader enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal, Eksjö
Om- och tillbyggnad av mottagningskök samt matsal vid Grevhagsskolan, Eksjö.
Ombyggnad av lokal till gym och kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av lokal från affärslokal till Gym samt kontor. Ca ytor som berörs av ombyggnaden är 1300m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av vindsförråd till 8 lägenheter samt renovering av tak och balkonger, Kv Trädgårdsmästaren 1 Åvallagatan 1 A-C, Eksjö Färgaregatan 1 D-G , V-långgatan 24-28
Ställverksbyte vid sjukhus i Eksjö
Avser byte av ställverk, transformatorer, kontrollsystem mm i hus 27 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Hängyta vid Storegårdsområdet i Eksjö
Avser byggnation och anläggande av hängyta i anslutning till befintliga idrottsanläggningar
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Avser ombyggnad av utemiljö för Storegårdsområdet, Eksjö med bl.a. nya cykelgarage, miljöstationer, GC-banor, uteplatser och trappor.
Stationsåtgärder i Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2019-2020. Kostnad okänd.
Invändigt underhåll av värmeverk i Eksjö
Avser fjärrvärmekylare/luftkylare till Eksjö Energi ABs värmeverk i Eksjö.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Eksjö
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Eksjö. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov utvändig ändring av utomhusmiljön.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov Ändring av marknivå Flerbostadshus.
Invändigt underhåll av klubbhus i Eksjö
Funktionskontroll ventilation ovk f samlingslokaler klubbstuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad pumphus.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Eksjö
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Bygglov nybyggnad anläggning utomhusbana padel Nannylund 4,Campingen 1.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad av förråd på skola.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Eksjö
Bygglov utvändig ändring vårdlokaler skärmtak.
Ombyggnad av kiosk i Eksjö
Bygglov ändrad användning gods/paketutlämning till kiosk/kaffeservering.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till frisör.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från leksaksaffär till godisbutik.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning veterinärklinik till hudvårdssalong/butik.
VA-omläggning i Mariannelund
Avser anläggande av ca 210 meter vattenledning i asfalterad gata samt omläggning av vattenserviser till ett antal fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan Ändring av byggnads planlösning Flerbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta tillbyggnad kyrka.
Ombyggnad av hotell i Eksjö
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning föreningslokal till butikslokal.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från föreningslokal till livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av radhus i Eksjö
Bygglov utvändig ändring gruppbyggda småhus/radhus ommålning av fasader.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Kompletterande utbyggnad.
Renovering av gjutjärnsfönster i långhuset i Eksjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: