Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning. Ny elstation som ska innehålla högspänningsställverk med kontrollrum, 3st. Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
Väglängd 1138 km varav grusväg 83 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av hus i centrala Eksjö med 16 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 20 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 2 st radhus med 8 lägenheter, samt 1 st flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av parhus och radhus i Eksjö
Avser nybyggnad av 19 lägenheter i par- och radhus. Radhusen består av fem huskroppar med 3 lägenheter i varje huskropp. Parhusen består av två huskroppar med två lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av markbostäder, radhus med 15 st lägenheter.
Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 6
Avser renovering av yttertak och fasader, byte av dörrar och fönster, hus S & T Stocknäsvägen 23 och 25 samt markarbeten/utemiljö i Kv Linjalen 3.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nybyggnad al LSS-boende i Eksjö
Avser nybyggnad av guppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS. Lägenheterna planeras bli tvårumslägenheter om 40 kvadratmeter med eget kök och uteplats. Fastigheten ska man bygga i ett plan med tillhörande gemensamhetsutrymmen som kök, allrum, uteplats och tv-rum.
Exploateringsarbete för nybyggnad av bostäder i Kvarnarp, Eksjö
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inom kv. Ängsviolen, Eksjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av källarlokal till 10 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - VS-arbeten, Eksjö Kommun
Ramavtal, vs-arbeten. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av bensinstation i Eksjö
Planer finns för rivning av bensinstation, samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Ventilationsarbeten i trapphus, Eksjö
Avser option från projekt ID 1485196. Ny ventilation i trapphus.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg utmed Försjövägen till badplatsen i Movänta camping. En hastighetsdämpande åtgärd kommer att skapas vid ett övergångställe som kommer att anläggas nära Hults samhälle.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Bygglov ändrad användning från hvb-hem till undervisning/omsorg.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning fd lgh nu till kontorslokaler.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Utvändig ändring av kyrka/förskola, solceller på tak.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov ändring av marknivå.
Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Ny anmälan inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenheter i Eksjö
Bygglov ändrad användning från cykelverkstad till två lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från veterinärklinik till bostad.
Ombyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov ändrad användning av stuga till komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad Komplementbyggnad tidsbegränsat.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av scen i Eksjö
Bygglov tak till scen.
Ombyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: