Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av ny stadsdel i Eksjö
Ca 35 000 kvm planlagt för handel och verksamheter. Exploatering Id 1572884
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt handelshus i centrala Eksjö
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser nybyggnad av 28 hyresrätter i detta skede. Projektet ingår i ett samarbete med SEB ta fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet är att producera 5000 hyresrätter fram till 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, Eksjö
Avser nybyggnad av kombinerat flerbostadshus och radhus i två våningar. Flerbostadshuset med 8 lägenheter fördelat på 3-4 rum, 70-80 kvm. Tio av radhusen har 5 rum på 110 kvm och 5 radhus med 4 rum, 100 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 1:2002544
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, Eksjö
Avser nybyggnad av kombinerat flerbostadshus och radhus i två våningar. Flerbostadshuset med 8 lägenheter fördelat på 3-4 rum, 70-80 kvm. Tio av radhusen har 5 rum på 110 kvm och 5 radhus med 4 rum, 100 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp2 2002550
Exploatering av ny stadsdel i Eksjö
Ca 35 000 kvm planlagt för handel och verksamheter. Nybyggnad: 1572879
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av markbostäder, radhus med 15 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda
Anläggande av dricksvattenledning från Eksjö-Höreda. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av Garnisonnära ersättningsförråd Eksjö
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad på ca 2200 m² BTA och anslutningsväg samt rangeryta på 3400 m² i anslutning till förrådsbyggnad.
Anläggande av mark i Eksjö
Avser anläggande av mark för eget bruk. Ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad samt en kontorsdel.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ombyggnad av bäddcentral, Höglandssjukhuset Eksjö
Avser ombyggnad av bäddcentral med tillhörande sängverkstad i Hus 07 plan 2 vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad och ytskikt, plantering av nya träd samt flyttning av befintlig fjärrvärme. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 1 består av 3 huvuddelar: - Huvuddel 1 Österlånggatan, Eksjö - Huvuddel 2 Norra kyrkogatan, Eksjö - Huvuddel 3 Mejerigatan, Eksjö
Omläggning Va-ledning Munkastigen och Katrinelundsgatan , Eksjö
Avser projektering av och utförande till fullt färdig och funktionsduglig anläggning. Rivning av befintliga vatten, avlopp och dagvattenledninga, anläggande av allmän vattenledning, spillvattenledning, dagvattenledning med brunnar.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Eksjö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning samt renovering av syntetisk beläggning för friidrott
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 2, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Rivning av vårdhem i Eksjö
Rivningslov rivning vårdlokaler paviljong.
Nybyggnad av fritidshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus samt rivning av befintlig stuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad uterum flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till bostad tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning, familjedaghem till bostadslägenhet.
Nybyggnad av barack i Eksjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Anmälan om ändrad användning från gym till frisörsalong.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Anmälan om ändrad planlösning, en lägenhet till två lägenheter.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Marieberg äldreboende.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads planlösning affärslokaler.
Nybyggnad av stuga för studentboende i Eksjö
Avser nybyggnad av stuga för studentboende.
Ombyggnad av gym i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till träningslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad affärslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.
Rivning av industrihus i Eksjö
Förhandsbesked för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser liten tillbyggnad på samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: