Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
Väglängd 1138 km varav grusväg 83 km. Ev förlängning av kontraktstiden med 1 eller 2 år.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av flerbostadshus i centrala Eksjö med 15 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av verksamhetsområde (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Om- och tillbyggnad av ishall i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av ishall samt ny kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras.
VA-ombyggnad Värne Reningsverk i Eksjö
Avser anläggande av prefabricerad pumpstation, nyanläggning av vatten och spillvattenledningar samt rivning av befintlig pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Åtgärdande av tak och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2019-2020. Kostnad okänd.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan med planerad byggstart 2019-2020. Okänd kostnad.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov ändrad användning hvb-hem till förskola.
Åtgärdande av fönster i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart tidigast 2019-2020. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart tidigast 2019-2020. Kostnad okänd.
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem i tingsrätt, Eksjö
Avser utbyte av befintliga teletekniska säkerhetssystem i Eksjö Tingsrätt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Avser utvändig ändring flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Eksjö
Planer finns för rivning av bensinstation, samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Utökning av parkeringsplatser i Eksjö
Planer finns för utökning av Bryggeritomten med parkeringsplatser intill Höglands sjukhuset.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avserr nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov nybyggnad industrilokaler/kallager.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av ställverk i Eksjö
Bygglov nybyggnad ställverk.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov Nybyggnad tälthall.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Bygglov Utvändig ändring Kyrka, montering av solpaneler.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov inred av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad förrådsbyggnad.
Byggnation och iordningställande av lek- och grillplats, Eksjö
Avser byggnation och iordningställande av lek-och grillplats i tennisparken i Mariannelund, Eksjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Utvändig ändring av flerbostadshus med tre takfönster.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Tillbyggnad av restaurang/tält.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad industrilokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: