Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Raftsjöhöjden
Avser 11 st vindkraftverk, kapacitet 60MW. 8 st av verken har totalhöjd 220 m och resterande 200 m. Vindkraftparken Raftsjöhöjden ligger nordöst om byn Raftsjöhöjden, några mil väster om Hammerdal i Strömsunds kommun i Jämtlands län
Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning i Strömsund
Planer finns för uppförande av 5 vindkraftverk. Effekt 10-12 MW.
Ombyggnad av ST Norråker
NOER. Ombyggnad pga reservmatning.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändig restaurering samt målning av fasad på Bodums kyrka
Utvändig målning/restaurering av fasad på Bodums kyrka.
Miljöteknisk undersökning (huvudstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att är att ta fram en riskbedömning och en riskvärdering på fd fabriksområdet i Ulriksfors.
Ombyggnad av bro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av personal- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strömsund
Ombyggnad av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Strömsund
Nybyggnad av plank på ca 45 m längd samt spolplatta på ca 50 m2.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en komplementbyggnad.
Ombyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för byte av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett utegym.
Nybyggnad av omklädningsrum i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsbås.
Invändig upprustning av ytskikt i Hammerdals kyrka
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar.
Rivning av äldreboende
Avser rivning av annexet Levinsgården i Strömsund.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 4 st bostadshus. Objektens adress: Lasarettsvägen 13, Bagges väg 6,8,10 I Backe, Strömsunds kommun.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 4 st bostadshus. Objektens adress: Hemvägen 5 ,7, 9 och 11 i Gäddede, Strömsunds kommun.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 2 st bostadshus. Objektens adress: Telegatan 5G och Skolgatan 6 i Hoting, Strömsunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: