Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändig restaurering samt målning av fasad på Bodums kyrka
Utvändig målning/restaurering av fasad på Bodums kyrka.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 3 till Norråker.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av en tankanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation för transformator.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nätstation för transformator.
Nybyggnad av idrottsplats i Strömsund
Nybyggnad av en idrottsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Nybyggnad av ett skärmtak för lagring av avfall.
Invändig upprustning av ytskikt i Hammerdals kyrka
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar.
Nybyggnad av staket vid förskola i Strömsund
Ur investeringsbudget 2020. Säkra utemiljön med ett nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: