Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Strömsund
Ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av en tankanläggning.
Nybyggnad av brygga i Strömsund
Nybyggnad av brygga,.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Nybyggnad av ett skärmtak för lagring av avfall.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Ljuddämpande åtgärder på skola i Strömsund
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2021.
Ombyggnad av äldreboende i Strmsund
Avser ombyggnad av omklädningsrum. Ur investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av staket vid förskola i Strömsund
Ur investeringsbudget 2020. Säkra utemiljön med ett nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: