Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Kommer inte igång under 2018.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Ombyggnad av vattenverk i Hoting
Avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Byte av bro över Hovdbäcken vid Ankarvattnet
Bro över Hovdbäcken 9 km N Ankarvattnet.
Byte av bro över Harbäcken
Brobyte för fiskvandring.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser byte av ventilation samt belysning.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Utvändigt underhåll av hälsovårdscentral i Jämtland
Avser utvändig ommålning av fasader Strömsund Hälsocentral.
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad av plåt med personalutrymme.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av två st shuntreaktorer.
Ombyggnad av pumpstation i Strömsund
Ombyggnad av befintlig pumpstation på Lövberga 2:124 och Ströms-Näset 1:111.
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av förvaringstält.
Ombyggnad av personallokal i Strömsund
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad samt uppförande av befintlig förråd som lyfts på plats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: