Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Sluttäckning av del av avfallsdeponi i Liden, etapp 2-3 Strömsund
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) med erforderliga arbeten samt förläggning av ytvattendike och gasdränering. Området som ska sluttäckas är ca 51 000 m2
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Strömsund
Rastplats vid Strömsundsbron Näsviken i Strömsund.
Reparation av lanternin och tornhuv i Hammerdals Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Reparation av broar vid Sörvattnet
Byte av tätskikt, betongreparationer, byte kantbalk och räcke. Omfattar 3 broar.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 2
Område 2 omfattar Hoting-Storuman bandel 165, Mora-Sveg bandel 265 samt driftplats Vilhelmina.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömsund
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatonstation på Orrnäs 2:7, 5:4 & 3:25.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av hembygdsgård i Strömsund
Nybyggnad vid en äldre befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybygggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
nybyggnad av ad-blu cictern.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömsund
Nybyggnad av ett servicehus med förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av ladugård i Strömsund
Tillbyggnad av ladugård/verkstad.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av slaktbod.
Tillbyggnad av hotell i Strömsund
Uppförande av 20 st hotellrum.
Ombyggnad av klubbhus i Strömsund
Om- och tillbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av vattenverk i Strömsund
Ombyggnad av vattenverk, pumpstation.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Tillbyggnad av handelsbyggnad med en kundvagnsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
uppförande av en ny ventialtionskanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: