Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Kommer inte igång under 2018.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Nybyggnad av vattenverk i Hoting
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Sluttäckning av del av avfallsdeponi i Liden, etapp 2-3 Strömsund
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) med erforderliga arbeten samt förläggning av ytvattendike och gasdränering. Området som ska sluttäckas är ca 51 000 m2
Tekrenovering av grundskola i Gäddede
Renovering av takbeläggning inkl. plåtarbeten, ny läkt och underlagspapp. Byte av råspont där det är behövligt. Avvattnings- och taksäkerhetsanordningar. Målning av bandtäckt tak.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av en industrilokal. 900kvm.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Sanering av förorenad mark i Strömsund
Bransch: Träimpregnering. Primär förorening arsenik. Kostnad okänd.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av ladugård i Strömsund
Tillbyggnad av ladugård/verkstad.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av slaktbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad med ett skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av reningsverk i Strömsund
Uppförande av två mindre reningsverk.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömsund
Utvändig ändring av servicestation (nya fönster).
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning av lokal till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Tillbyggnad av handelsbyggnad med en kundvagnsbod.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Ombyggnad av vattenverk i Strömsund
Ombyggnad av vattenverk, pumpstation.
Tillbyggnad av mast i Strömsund
Påbyggnad av telemast.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömsund
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av virkesterminal i Strömsund
Nybyggnad av virkeslager på 204m2.
Nybyggnad av hembygdsgård i Strömsund
Nybyggnad vid en äldre befintlig byggnad.
Nybyggnad av ställverk i Strömsund
Nybyggnad av ett ställverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: