Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
KBR. Ombyggnad pga reservmatning.
Ombyggnad till bostäder i Strömsunds kommun
Avser ombyggnad av före detta hemtjänstens lokaler till 6 lägenheter samt kommer man även att bygga om tidigare lägenhetsförråd till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad. Endast utvändiga arbeten.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Sanering av förorenad mark i Strömsund
Bransch: Träimpregnering. Primär förorening arsenik. Kostnad okänd.
Ombyggnad av markanläggning i Strömsund
Ansökan om bygglov för marklov.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av brygga i Strömsund
Nybyggnad av brygga,.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av njalla/stolpbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstation på Gäddene 1:160 och Jorm 1:321.
Tillbyggnad av lagerbyggnad i Strömsund
Tillbyggnad av tak på lagerbyggnad.
Ljuddämpande åtgärder på skola i Strömsund
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: