Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för byggservicearbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom byggservice.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för VVS-arbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom VVS-arbeten.
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende utredning av förorenade områden, Sverige
Uppdraget är ett ramavtal för genomförande av miljötekniska undersökningar och utredningar, företrädesvis huvudstudier och åtgärdsförberedande utredningar inom ramen för SGUs arbete med SFO och BFO. Föreliggande ramavtalsupphandling syftar till att göra upphandlingsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättningen och för mindre uppdrag genom fördelningsnyckel. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende vägmarkeringar, Jämtlands län
Option:2022-05-15 - 2023-05-14 Option:2023-05-15 - 2024-05-14 Entreprenaden avser nyläggning och underhåll av vägmarkering med huvuddelen inom Östersunds och Frösöns tätorter.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av vårdbostad i Östersund
Nybyggnad av vård och omsorgsboende med 80 vårdplatser.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Takrenovering på flerbostadshus, Frösön
Avser takrenovering på 12 flerbostadshus. Nytt tak med råspont och bandfalsad plåt.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Anläggande av gc-väg på Frösön i Östersund
Avser nybyggnad av gång och cykelväg, ca 1700 meter efter Fritzhemsgatan mellan Nybovägen och Mällbyvägen och mellan Fritzhemsgatan och Konvaljevägen via Mällbyvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Markentreprenad allmän platsmark i Östersund
Markentreprenad för allmän plats för Storsjöstrand etapp2. Entreprenaden kommer utföras i två faser med två skilda upphandlingar. Den första är för infrastruktur upp till förstärkningslager. Fas 2 är finjustering. Denna upphandling är fas 1, upp till förstärkningslager.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt tillbyggnad av förråd.
Förläggning av ny kabel på Norderön, Östersund
Avser förläggning av ny kabel på Norderön och är en reinvestering/vädersäkring av Msp-nät & Lsp-nät. Befintligt Msp-nät består av 4,1km Feal 62 vars stolpar är från 1970- eller 1980-talet. Lsp-nätet består av i huvudsak ALUS/AKKD men är i viss del redan kablifierat.
Ramavtal avseende byggtjänster, Jämtkraft AB
Avser ramavtal avseende byggtjänster. Avtalstid: 2020-08-03 - 2022-08-03 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att göra det möjligt för nybyggnad av bostäder och kontor.
Nybyggnad av carports och markplanering i Brunflo
Avser nybyggnad av 18 st carports samt markplanering vad fastigheten Brunflo-*nge 1:144.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Upphandling av prefabricerad pelletsanläggning till Häggenås skola i Lit
Östersunds kommun upphandlar en prefabricerad pelletsanläggning (containerlösning) till Häggenås skola.
Nybyggnad av offentlig totalett i Östersund
Leverans av prefabricerad toalett. Toalett levereras nyckelfärdigt och lyfts på plats.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Anläggande av GC-väg i Östersund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola. Uppskattad kostnad.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Åtgärder på fasader och bogårdsmur.
Injustering av värmesystem i fastigheter, Östersundshem
Avser en komplett injustering av värmesystem inklusive erforderliga installationer av komponenter för dess genomförande i flerbostadshus i Östersund.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Ommålning av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändring planlösning i kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1402.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Östersund
Montering av solceller på sporthall.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Nybyggnad av nätstation på Blåklockan 12 samt nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig på Tand 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Östersund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Ope 4:12.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov fasadändring på kontorshus - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Östersund
Bygglov fasadändring på servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8011.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av 6 transformatorstationer Österåsen 2:32,13:1,10:18,2:42,6:9.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport, byggnad 114.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av plank i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av plank/staket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation och rivning av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av sophus.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telemast samt teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: