Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av ca 90-100 lägenheter i 3 huskroppar.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för byggservicearbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom byggservice.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för VVS-arbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom VVS-arbeten.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter på 32 kvm per rum, bta 2560
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och allmänna ytor i Östersund
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor samt anläggande av en sjöpark och en GC-bro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.
Ramavtal avseende utredning av förorenade områden, Sverige
Uppdraget är ett ramavtal för genomförande av miljötekniska undersökningar och utredningar, företrädesvis huvudstudier och åtgärdsförberedande utredningar inom ramen för SGUs arbete med SFO och BFO. Föreliggande ramavtalsupphandling syftar till att göra upphandlingsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättningen och för mindre uppdrag genom fördelningsnyckel. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Ramavtal avseende vägmarkeringar, Jämtlands län
Option:2022-05-15 - 2023-05-14 Option:2023-05-15 - 2024-05-14 Entreprenaden avser nyläggning och underhåll av vägmarkering med huvuddelen inom Östersunds och Frösöns tätorter.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät på sträckor i Jämtland. Delsträckor: Krokom Landön N Skärvången (väg 340) Krokom Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Krokom Laxsjö Flykälen (väg 339) Ragunda Hammarstrand Trefoten Ragunda Krångede Selsviken Ragunda Bispgården Lien Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) Åre Mörsil Sällsjö Östersund Bringåsen Singsjön Östersund Mo Åskott Östersund E45 Rannåsen Berg Gräftåvallen Mårdsbodarna Krokom Nälden Valne Östersund Östersund Lillsjöhögen
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Detaljplanen avser att skapa möjligheter för att kunna dela in området i olika bostadstomter. Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av vårdbostad i Östersund
Nybyggnad av vård och omsorgsboende.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Anläggande av GC-väg på Frösön
Projektet avser nybyggnad av GC-väg ca 2 km.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnation av flerbostadshus samt verksamhetslokaler och restauranger på 6 kvarter.
Takrenovering på flerbostadshus, Frösön
Avser takrenovering på 12 flerbostadshus. Nytt tak med råspont och bandfalsad plåt.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Exploateringsområde för enbostadshus ev grupphus.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt tillbyggnad av förråd.
Renovering av dricksvattenreservoar i Östersund
Avser invändig renovering av dricksvattenreservoar med PE-linersystem, samt rivning/installation av rör, mindre betongreparationer, montage av stegar och luftfilter.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser ombyggnad av hus 5, plan 3 del 58, till dels ett nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler och kontorsdelar samt sammanträdesrum och förråd mm. Den andra delen av projektet, men inom samma lokal, är ett nytt sjukhusbibliotek med större gemensamhetsytor.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Förläggning av ny kabel på Norderön, Östersund
Avser förläggning av ny kabel på Norderön och är en reinvestering/vädersäkring av Msp-nät & Lsp-nät. Befintligt Msp-nät består av 4,1km Feal 62 vars stolpar är från 1970- eller 1980-talet. Lsp-nätet består av i huvudsak ALUS/AKKD men är i viss del redan kablifierat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Ramavtal avseende skötsel och upprustning av fjälleder inom Jämtlands län
Avser enklare skötsel och upprustning av sommar- och vinterleder i fjällen. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 1
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Ragunda, Kompaniet, Midskog.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nedkablingsprojekt, Jämtlands län
Underhåll av ledning efter besiktningsanmärkningar.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Räffling-vägmarkering underhåll i Jämtland, Norrbotten och Västerbottens län
Entreprenadkontrakt 1 Jämtlands län, entreprenadkontrakt 2 Norrbotten och Västerbottens län.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Nybyggnad av carports och markplanering i Brunflo
Avser nybyggnad av 18 st carports samt markplanering vad fastigheten Brunflo-*nge 1:144.
Takrestaurering på flerbostadshus i östersund
Avser takrestaurering på fem huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i skola.
Ramavtal avseende svets och smide, Jämtkraft AB
Upphandling - Svets och smide. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av offentlig totalett i Östersund
Leverans av prefabricerad toalett. Toalett levereras nyckelfärdigt och lyfts på plats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola. Uppskattad kostnad.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av GC-väg i Östersund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Åtgärder på fasader och bogårdsmur.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Ommålning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Östersund
Montering av solceller på sporthall.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Östersund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Nybyggnad av nätstation på Blåklockan 12 samt nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig på Tand 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus, ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1402.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning och ventilation i kontorshus - by 62.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: