Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av 5 flerbostadshus som kommer byggas i omgångar fram till Q1 2020. Tre hus kommer stå klar september 2019 samt de resterande två husen står klar februari 2020.
Nybyggnad av Rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Sanering av mark Storsjö strand, Östersund
Omfattande marksanering av storsjö strand.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frösön
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus vid Valla Centrum på Frösön. Godkänd detaljplan.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Häggenås
Rastplats vid Hårkan i Häggenås. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning, trafikkontrollplats för polisen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
5 huskroppar. 2 länkbyggnader till trygghetsboenden och ett fristående flerbostadshus med hyresrätter. Trygghetsboendet finns på ID 1410790.
Nybyggnad av restaurang i Östersund
Avser nybyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder
Nybyggnad av campingstugor i Östersund
Avser nybyggnad av 6 nya campingstugor med två sovrum, ett badrum samt kök/allrum och tvättstuga i ett plan.
Solcellspark i Östersund
Avser solcellspark.
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Kontraktstiden löper till och med 2021-04-30 med för Beställaren möjlighet till förlängning 3 år och därefter ytterligare en förlängning om 2 år.
Nybyggnad av konstgräs i Östersund
Östersunds kommun har beslutat att anlägga ännu en konstgräsplan för fotboll. Platsen blir Hofvallens B-plan som kommer vara 60x100 i yta.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av soprum i Östersund
Avser rivning samt återuppbyggnad av soprum på ca 70 m2 BTA.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Installation av laddstolpar för elbil i Östersund
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 1 st flerbostadshus och 1 st förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Fönsterbyte i Folkhögskola i Östersund
Avser fönsterbyte Birka Folkhögskola.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterbyte på kontor i Östersunds kommun
Avser demontering av befintliga fönster samt montering av nya fönster.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherre för mer information.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Rivning och nybyggnad av förråd i Östersund
Avser rivning samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av 15 badrum och 2 st duschrum.
Drift och skötsel av Folkhögskola i Östersund
Upphandlingen avser tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll inklusive larmhantering dygnet runt samt yttre fastighetsskötsel vid Birka Folkhögskola i Ås och Brunflo Hälsocentral. Upphandlingen avser även vissa tilläggsarbeten och verksamhetsservice.
Drift och skötsel av hälsocentral i Östersund
Upphandlingen avser tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll inklusive larmhantering dygnet runt samt yttre fastighetsskötsel vid Birka Folkhögskola i Ås och Brunflo Hälsocentral. Upphandlingen avser även vissa tilläggsarbeten och verksamhetsservice.
Nybyggnad av garage i Östersund
Avser rivning av befintligt garage samt byggnation av nytt garage på ca 72 kvm. Omfattar även anläggande av grusplan och väg in till fastigheten.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser nybyggnad av samlingslokal. Kontakta byggherre för mer information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats samt flytt av sopbod.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för ändrad användning - från förråd till lägenhet samt fasadändring.
Tillbyggnad av skorsten i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus - utanpåliggande skorsten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt nya skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av 4 balkonger på flerbostadshus, Tallåsen 1.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport Sprängaren 7,9.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av tankstation för gasdrivna fordon samt fristående skylt.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus från apotekslokal till tre studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till 9 lägenheter, Bygglov ändrad användning av garage till 2 lägenheter Fröjden 4.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändrad användning, från butik till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Besiktning av oljecisterner, Östersunds kommun
Avser besiktning av oljecisterner vid 13 fastigheter. Omfattar totalt 18 cisterner.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus samt ändring av va, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd undervisningslokaler - by 9.
Ombyggnad av vårdcentral i Östersund
Anmälan vent-installation i kyrka/hälsocentral/äldreboende.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avse utbyggnad av Odensalabäckens tryckstegringsstation som försörjer delar av Östersund med dricksvatten. Tillbyggnaden utgörs av träöverbyggnad på betongplatta med en area på ca 36 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: