Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Ombyggnad av skola i Östersund
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet med kontor för bland annat tekniska förvaltningen. Planeras vara klar hösten 2019.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z2
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Rivning industrilokaler/fd Slakteri
Rivning av fd Slakteri. 4 fastigheter varav en större huvudbyggnad. Yta ca 10 000 kvm. Saneringsarbete (asbest, PCB etc enl miljöinventering), rivning av ledningar och kanalisationer i mark fram till anslutningspunkter, lätt rivning av installationer och inredning, tung rivning av Stommar. Senaste 10 åren har fastigheterna använts som företagslokaler och förrådsverksamhet.
Ombyggnad av kök och personalmatsal i Östersunds Sjukhus
Ombyggnad till ett mottagningskök och ombyggnad av personalmatsal.
Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
5 huskroppar. 2 länkbyggnader till trygghetsboenden och ett fristående flerbostadshus med hyresrätter. Trygghetsboendet finns på ID 1410790.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning samt WC, dusch och pentry. ca 250 kvm.
Ombyggnad av kontor och samlingslokaler i Östersund
Avser om- och påbyggnad av kontors- och samlingslokaler på Krondikesvägen 60. Ombyggnad ca 2100 kvm och påbyggnad med en våning på ca 800 kvm.
Anläggande av skärmbassäng för dagvatten, Östersunds kommun
Avser uppförande av skärmbassäng för omhändertagande av dagvatten.
Tillbyggnad av LSS boende i Östersund
Objektet avser ombyggnad av Kontorsbyggnad på Eriksbergsvägen 75 Area: ca 750 m2 Volym: ca 2250 m3 Behandlad tomtarea ca 270 m2
Hyresgästanpassning i Östersund
Hyresgästanpassning åt Friskis & Svettis.
Anläggande av expresscykelväg i östersund
Objektet är beläget längs vid Vallaleden på Frösön.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Östersund
Projektet omfattar målning av fasad på flerbostadshus i Östersund.
Ombyggnad till korttidsboende och kontor i Östersund
Projektet avser korttidsboende med 11 lägenheter på entréplan (700 kvm) och kontor på plan 2 (450 kvm).
Ny sjövattenledning i Östersund
Projektet avser ny sjövattenledning mellan Göviken och Östersunds Skidstadion.
Utökning av 20 kV-ställverk vid Lugnvik Fördelningsstation, Östersund
Avser montage och anslutning av 2 stycken ledningsfack mot befintlig anläggning samt option på ytterligare 2 stycken ledningsfack. Beställaren ombesörjer arbete för spänningslöshet, 20 kV.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och källare inom Kv Mariedal 15.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal samt ombyggnad till 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd och cykelgarage.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning - från frisör till kontor. Tillbyggnad av kontor på 90kvm samt ombyggnad till kontor på 300kvm
Nybyggnad av campingsstugor, minigolfbana m.m. på Frösön
Projektet ligger vilande. Avser 2 husmoduler med boendeform av 24 stycken "tårtbitar" (12st/modul), yta ca 15-20 kvm, en minigolfbana och en park. Även ett servicehus med reception, toa- och duschrum m.m.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Ombyggnad till LSS-boende
Projektet avser 6 lägenheter för LSS boende.
Ombyggnad av kyrkolokal i Östersund
Ombyggnad av kyrkolokal till 6 lägenheter.
Nybyggnad av transformator i Östersund
Avser byte av den befintliga transformatorn T1 mot en ny transformator.
Nybyggnad av kaj i Östersund
Avser nybyggnad av stålkonstruktion inför kommande kajbyggnad.
Sluttäckning av Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund
Avser sluttäckning av tipp på Gräfsåsens avfallsanläggning. Utförs med tillhandahållna massor, en blandning av slam och aska.
Konvertering av värmesystem i flerbostadshus i Tandsbyn
Avser konvertering av värmesystem från el till bergvärme. Nytt ledningssystem för värme, varmvatten och VVC ska installeras samt nya radiatorer.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, garage, förråd samt nybyggnad av parkeringsplats.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Byggstart under 2016. Byggkostnad uppskattad.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Ommålning av flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 4 flerbostadshus samt 3 sophus på Frösövägen 98A-102C samt Skogsvägen 13.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 3
Område 3 omfattar Östersund-Hoting bandel 261 och driftplats Jämtlands Sikås.
Tillbyggnad av flygterminal i Östersund
Bygglov tillbyggnad av avgående bagagehall, för att möjliggöra utökning av bagagehanteringskapacitet
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning - från militärt boende till kontor.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus. Altan i sluttning.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan vent-installation i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östersund
Anmälan ändrad planlösning, ändring av brandskydd i tandvårdsanläggning.
Tillbyggnad av fritidshus i Östersund
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östersund
Anmälan nybyggnad av vindkraftverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Bygglov fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Östersund
Bygglov Fasadändring på kyrka.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov fasadändring på rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för byte av dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för dörr samt fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för installation av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Bygglov fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av gym i Östersund
Endast ändrad användning - från tryckeri till gymlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation Frösö-berge 19:16,21:86,21:185.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation samt flytt av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av toalett i Östersund
Bygglov nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av varmförråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av varmlager.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Östersund
Bygglov omfärgning av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Ombyggnad av kyrkbroentré på Aspås Kyrka
Ombyggnad av kyrkans entré, ny brokvist.
Konsultuppdrag för Digital Manual Design för alla, Östersunds kommun
Avser konsultuppdrag för att upprätta en digital manual för att kunna nyttja vid plan och byggprocessen gällande design för alla.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: