Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Ny stadsdel i Sandviken, Östersund
Tidigt skede. Avser bostadsområde med 400 lägenheter samt ca 45 stadsradhus.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Ombyggnad av skola i Östersund
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet med kontor för bland annat tekniska förvaltningen. Planeras vara klar hösten 2019.
Nybyggnad av BOKLOK flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus. Boklok koncept.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z2
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Nybyggnad av bostäder, etapp 3-
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kök och personalmatsal i Östersunds Sjukhus
Ombyggnad till ett mottagningskök och ombyggnad av personalmatsal.
Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
5 huskroppar. 2 länkbyggnader till trygghetsboenden och ett fristående flerbostadshus med hyresrätter. Trygghetsboendet finns på ID 1410790.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning samt WC, dusch och pentry. ca 250 kvm.
Anläggande av skärmbassäng för dagvatten, Östersunds kommun
Avser uppförande av skärmbassäng för omhändertagande av dagvatten.
Hyresgästanpassning i Östersund
Hyresgästanpassning åt Friskis & Svettis.
Anläggande av expresscykelväg i östersund
Objektet är beläget längs vid Vallaleden på Frösön.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Östersund
Projektet omfattar målning av fasad på flerbostadshus i Östersund.
Ny sjövattenledning i Östersund
Projektet avser ny sjövattenledning mellan Göviken och Östersunds Skidstadion.
Utökning av 20 kV-ställverk vid Lugnvik Fördelningsstation, Östersund
Avser montage och anslutning av 2 stycken ledningsfack mot befintlig anläggning samt option på ytterligare 2 stycken ledningsfack. Beställaren ombesörjer arbete för spänningslöshet, 20 kV.
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Östersund
Avser nybyggnad av industrigata med infrastruktur för va-ledningar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och källare inom Kv Mariedal 15.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal samt ombyggnad till 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd och cykelgarage. 3 ettor samt 2 tvåor i varje hus. Balkong samt loftgång.
Sanering av mark Storsjö strand, Östersund
Omfattande marksanering av storsjö strand.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning - från frisör till kontor. Tillbyggnad av kontor på 90kvm samt ombyggnad till kontor på 300kvm
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 3 st flerbostadshus inom Kv Häradsskrivaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från butiker till 7 lägenheter samt fasadändring. Butiker i bottenvåningen som ska göras om till mindre och därmed möjliggöra för fler lägenheter. 3 våningsplan + sutterängsplan.
Nybyggnad av kontor och personalutrymmen i Östersund
Byggstart kan ej anges. Yta ca 500-600 kvm.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Östersund
Avser byte av fönster, målning av fasadplåt och solcellsinstallation på reningsverk.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Nybyggnad av kaj i Östersund
Avser nybyggnad av stålkonstruktion inför kommande kajbyggnad.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Upphandling av pelletspanna i Östersund
Avser upphandling av containerplacerad pelletspanna på 600 kW.
Renovering av dusch och omklädningsrum på Storsjöbadet.
Avser ytskiktsrenoveringar i dusch och omklädningsrum med wc etc på Storsjöbadet.
Sluttäckning av Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund
Avser sluttäckning av tipp på Gräfsåsens avfallsanläggning. Utförs med tillhandahållna massor, en blandning av slam och aska.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Diös bygger ut lokaler för Tillväxtverkets utökade verksamhet i Östersund.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, garage, förråd samt nybyggnad av parkeringsplats.
Utförande av nedkabling inom Östersund
Nedkabling inom Jämtkraft elnäts område.
Miljöteknisk undersökning vid flottningsstationer/verkstäder i Jämtlands län
Avser miljöteknisk undersökning vid 6 stycken flottningsstationer/verkstäder i kommunerna Bräcke, Östersund, Krokom, Strömsund och Ragunda.
Ombyggnad till klassrum och bibliotek, Östersunds kommun
Avser ombyggnad av Lugnviksskolans bibliotek till två klassrum och ett litet bibliotek samt arbetsrum och grupprum.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har den högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Objektet är beläget längsvid Genvägen, mellan Litsvägen och Sollidenvägen/Tennishallen.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Byggstart under 2016. Byggkostnad uppskattad.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Injustering fasta kv-värden i flerbostadshus, Östersund
Projektet gäller 6 huskroppar med 111 lägenheter samt några tvättstugor, 2 rörskopplat radiatorsystem som försörjs med fjärrvärme via undercentralen. Antalet radiatorer uppgår till ca 396 stycken. Ventilation är 1 FTX-aggregat och 3 tilluftsaggregat för tvättstugorna.
Ommålning av flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 4 flerbostadshus samt 3 sophus på Frösövägen 98A-102C samt Skogsvägen 13.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 3
Område 3 omfattar Östersund-Hoting bandel 261 och driftplats Jämtlands Sikås.
Tillbyggnad av flygterminal i Östersund
Bygglov tillbyggnad av avgående bagagehall, för att möjliggöra utökning av bagagehanteringskapacitet
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Nybyggnad av transformator i Östersund
Avser byte av den befintliga transformatorn T1 mot en ny transformator.
Nybyggnad av konstgräs i Östersund
Östersunds kommun har beslutat att anlägga ännu en konstgräsplan för fotboll. Platsen blir Hofvallens B-plan.
Tillbyggnad av fritidshus i Östersund
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östersund
Anmälan nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Bygglov fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov fasadändring på rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för byte av dörr.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Östersund
Endast ändrad användning - från tryckeri till gymlokal.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation Frösö-berge 19:16,21:86,21:185.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation samt flytt av befintlig nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av toalett i Östersund
Bygglov nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av varmförråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av varmlager.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kyrkbroentré på Aspås Kyrka
Ombyggnad av kyrkans entré, ny brokvist.
Upphandling av konsulttjänst för hydrologisk utredning i Östersunds kommun
Avser hydrologisk utredning med tillhörande miljökonsekvensbedömning. Omfattar våtmarkerna i naturreservaten Haugröningen och Rödmyrmyren samt Natura 2000 objektet Borgflon.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: