Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, kommersiella lokaler,Östersund
Uppförande av ca 250-300 lägenheter samt komersiella lokaler. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av 5 flerbostadshus som kommer byggas i omgångar fram till Q1 2020. Tre hus kommer stå klar september 2019 samt de resterande två husen står klar februari 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd och cykelgarage. 3 ettor samt 2 tvåor i varje hus. Balkong samt loftgång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av BOKLOK flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus. Boklok koncept.
Nybyggnad av Mcdonalds i Östersund
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frösön
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus vid Valla Centrum på Frösön. Godkänd detaljplan.
Nybyggnad av bostäder, etapp 3-
Avser nybyggnad av bostäder.
Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Häggenås
Rastplats vid Hårkan i Häggenås.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ombyggnad av äldreboende. 2 spegelvända äldreboenden som det finns planer på att bygga samman.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
5 huskroppar. 2 länkbyggnader till trygghetsboenden och ett fristående flerbostadshus med hyresrätter. Trygghetsboendet finns på ID 1410790.
Markarbeten för avvattning och dränering i Östersund
Avser dräneringsarbeten med tillhörande mark- och asfaltsarbeten längs långsida på en byggnad.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av LSS boende i Östersund
Objektet avser ombyggnad av Kontorsbyggnad på Eriksbergsvägen 75 Area: ca 750 m2 Volym: ca 2250 m3 Behandlad tomtarea ca 270 m2
Nybyggnad av campingstugor i Östersund
Avser nybyggnad av 6 nya campingstugor med två sovrum, ett badrum samt kök/allrum och tvättstuga i ett plan.
Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder
Uppförande av förskolemoduler i Östersund
Avser uppförande av förskolemoduler.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Östersund
Avser byte av fönster, målning av fasadplåt och solcellsinstallation på reningsverk.
Byte av vägtrafikarmaturer i Krokom
Byte av armaturer på vägar och GC-vägar i Krokom och Byskogen i Ås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från butiker till 7 lägenheter samt fasadändring. Butiker i bottenvåningen som ska göras om till mindre och därmed möjliggöra för fler lägenheter. 3 våningsplan + sutterängsplan.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av campingsstugor, minigolfbana m.m. på Frösön
Projektet ligger vilande. Avser 2 husmoduler med boendeform av 24 stycken "tårtbitar" (12st/modul), yta ca 15-20 kvm, en minigolfbana och en park. Även ett servicehus med reception, toa- och duschrum m.m.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Installation av laddstolpar för elbil i Östersund
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har den högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Objektet är beläget längsvid Genvägen, mellan Litsvägen och Sollidenvägen/Tennishallen.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Östersund
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Nybyggnad av maskinhall i Östersund
Bygglov nybyggnad av maskinhall samt nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov nätstation.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov tillbyggnad av gårdslägenhet samt rivning av garage.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd, Bygglov nybyggnad av garage Karlslund 5:2.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Bygglov nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8016.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8022, Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8036 Riktaren 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8085.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av underhåll av särsk bevarande byggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östersund
Anmälan nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov Tillbyggnad av rad/kedjehus, utbyggnad av sovrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: