Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Projektet avser totalt ca 70 tomter. Merparten av dessa är sålda till privata aktörer.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsätt
1 tomt kvar av 50 till försäljning. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av stugor i Rörvattnet
Planer finns för nybyggnad av stugor.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Byte av bro över Storbäcken
Brobyte för fiskvandring, vägtrummor.
Byte av bro över Tuvattsån
Brobyte för fiskvandring.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Bygglov för biologisk reningsverk Klaro 400 PE.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Krokom
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad- förråd.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av indusrilokal.
Rivning av nätstation i Krokom
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av stall i Krokom
Anmälan för ändring av ventilation i stall.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Krokom
Ombyggnad/fasadändring på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: