Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i strandnära område nedanför Byskogen i Krokom
Avser uppförande av 40-60 lägenheter. Även upprustning av strandområde.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Avser nybyggnad av fyra huskroppar med fyra ettor med loft i vardera huskropp.
Nybyggnad av LSS-boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 611 mellan Krokom-Dvärsätt
Aktuell sträcka går från befintlig gång och cykelväg från Krokom vid viadukten för E14 och avslutas i korsningen med Rödövägen, ca 1500 meter.
Nyb av exploateringsområde för bostäder i Krokom
50 tomter. Byggstart tidigast om 5-10 år.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola med ca 8-10 avdelningar.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Takomläggning på flerbostadshus i Ås
400 kvm tak fördelat på två skilda huskroppar ska läggas om.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Ombyggnation av yttertak, från tegel till bandplåt samt tilläggsisolering, samt ombyggnation av taklanternin. Total yta ~1680 m2 . Tilläggsisolering av vindsbjälklag.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av värdshus i Krokom
Ändring av byggnads planlösning.
Nybyggnad av telestation i Krokom
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Krokom
Nybyggnad av två husvagnsplatser.
Nybyggnad av torkanläggning i Krokom
Nybyggnad av virkestork.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av väg i Krokom
Marklov för väg.
Nybyggnad av butik i Krokom
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av gäststuga i Krokom
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av carport i Krokom
Rivning av fallfärdigt förråd och nybyggnad av carport.
Rivning av växthus i Krokom
Rivning av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Krokom
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Installation av brandlarm på skola i Krokom
Installation av nytt brandlarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: