Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Projektet avser totalt ca 70 tomter. Merparten av dessa är sålda till privata aktörer.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsätt
7 tomter kvar av 50 till försäljning. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Krokom
Avser nybyggnad av ett LSS-boende om ca 685 kvm.
Nybyggnad av kedjehus i Krokom
Nybyggnad av 8 stycken kedjehus.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 3 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge, Visingsväg och Havsdoan.
Nybyggnad av kedjehus i Dvärsätt
Nybyggnad av 8 kedjehus.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Nybyggnad av gator och va-ledningar samt fiberutbyggnad i Krokom
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar med gatubelysning och elnät samt fiberutbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Avser uppförande av ytterligare 6 enbostadshus, 2 plan, 145 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ny ventilation i skola i Trångsviken, Krokom
Avser nybyggnad av ett nytt ventilationssystem i Trångsvikens skola.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Renovering av utemiljöer för äldre vid flerbostadshus i Krokoms kommun
Avser renovering av två utemiljöer vid flerbostadshus i centrala Krokom, Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Installation av brandlarm vid skola, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm.
Ombyggnad av dagcenter i Krokom
Tillfälligt lov för att bedriva förskole- och skolverksamhet.
Nybyggnad av verkstad i Krokom
Återuppbyggnad av verkstad. Cirka 1000kvm.
Ombyggnad av skola i Krokom
Tillfälligt bygglov för skollokal.
Nybyggnad av markanläggning i Krokom
Anläggande av spillzoner vid pumpar och centralpåfyllning.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gapskjul.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av en- och tvåplanshus samt garage och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av stugby i Krokom
Nybyggnad av fritidshus, avser fyra tomter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: