Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av LSS-boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 1
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Byte av bro över Storbäcken
Brobyte för fiskvandring, vägtrummor.
Byte av bro över Tuvattsån
Brobyte för fiskvandring.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Bygglov för biologisk reningsverk Klaro 400 PE.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Nybyggnad av butik i Krokom
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kedjehus i Krokom
Nybyggnad av kedjehus. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Krokom
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av campingplats i Krokom
Strandskyddsdispens för nybyggnad av camipnganläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 4 enbostadshus samt garage på Täng 2:137, 2:134, 2:135 och 2:136.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: