Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 1
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Byte av bro över Storbäcken
Brobyte för fiskvandring, vägtrummor.
Byte av bro över Tuvattsån
Brobyte för fiskvandring.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Bygglov för biologisk reningsverk Klaro 400 PE.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Krokom
Nybyggnad av kedjehus. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av nätstation i Krokom
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av campingplats i Krokom
Strandskyddsdispens för nybyggnad av camipnganläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av stall i Krokom
Anmälan för ändring av ventilation i stall.
Ombyggnad av enbostadshus i Krokom
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av indusrilokal.
Ombyggnad av skola i Krokom
Ombyggnad/fasadändring på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: