Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Anläggande av markkabel i Åkersjön, Krokom
Avser förstärkning av del av elnätet i Åkersjön med bland annat rivning av luftledning, 3 st nya nätstationer. Avser en sträcka om 1800 meter.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Nybyggnad av radhus pch parhus i Krokom
Nybyggnad av radhus , Hus A, B, C, D på Byn 1:341, Byn 1:339, Byn 1:340 och Byn 1:338.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Panel- och fönsterbyte samt ommålning Laxjö skola och förskola, Krokom
Avser delvis panelbyte, delvis fönsterbyte och ommålning laxsjö skola samt panelbyte, tilläggsisolering, delvis fönsterbyte, ommålning och ändring konstruktion entrétak på Laxsjö förskola.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola med ca 8-10 avdelningar.
Renovering av fasad på kyrka i Krokom
Exteriör renovering, åtgärder på fasad på Hotagens kyrka.
Nybyggnad av lager i Krokom
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Krokom
Rivning av enplanshus med tegelfasad.
Rivning av Gula Paviljongen i Krokom
Avser rivning av byggnaden Gula Paviljongen på Nyhedensskola.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm i Rödöns skolan.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm och inbrottslarm i Dvärsätts skolan.
Nybyggnad av carport i Krokom
Avser nybyggnad av carport för hemtjänstens leasingbilar.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus på Bakvattnet 1:101 och Bakvattnet 1:105.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage/förråd på Skärvången 1:211 samt nybyggnad av skärmtak på Aspås Församlingsjord 1:1.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av parhus i Krokom
Nybyggnad av tvåbostadshus, förråd samt carport.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av förråd med materialfickor.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk H72.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk H84.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad- förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Rivning av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utbyte belysning i idrottshall, Krokom
Avser byte av belysningsarmaturer och styrning. Nyinstallation skall vara DALI.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Installation av passagesystem Torsta, Krokom
Projektet avser byte av passagesystem för Torsta AB:s verksamhet i hus 1, 2 & 9, det nya systemet skall ersätta befintligt Bewatorsystem.
Byte av branddörrar Änge skola i Krokom
Byte av 8 branddörrar i korridorer på Änge skola. Kopplas med rätt funktion till brandlarmet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: