Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Projektet avser totalt ca 70 tomter. Merparten av dessa är sålda till privata aktörer.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Planerat projekt som ligger stilla för närvarande. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsätt
7 tomter kvar av 50 till försäljning. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av radhus , Hus A, B, C, D på Byn 1:341, Byn 1:339, Byn 1:340 och Byn 1:338.
Ombyggnad av skola i Krokoms kommun
Avser ombyggnad av befintliga ytskikt om totalt 635 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Bygglov för biologisk reningsverk Klaro 400 PE.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av byggnad i dåligt skick, förskola.
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Uppförande av 8 skolmoduler.
Ombyggnad av förråd i Krokom
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ändring av flerbostadshus balkong/altan.
Tillbyggnad av skärmtak i Krokom
Tillbyggnad av skärmtak .
Nybyggnad av pumpstation i Krokom
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för nybyggnad.
Nybyggnad av brygga i Krokom
Nybyggnad av brygga,.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Krokom
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: