Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 3-4
Planerat projekt efter etapp 2 objektnummer 925467. Projektets omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad och byggstart. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Nybyggnad av villor i Tänndalen
Avser iordningställande av totalt 24 tomter i Tänndalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.
Ny sträckning av E45, förbifart Sveg
Projektet avser 7,7 km ny sträckning med mitträcke mellan Regnsjön och Älvros med anslutning till väg 84 vid Älvros.
Nybyggnad av fritidshus, hotell m.m. i Messlingen
Syftar till en exploatering av området med ca 100 tomter för fritidshus (styckebyggda), ett hotell/pensionat invid bef. backrestaurang samt ett mindre område för camping vid Mittån. Skidområdet planeras också utvecklas med ny lift och skidnedfarter (när tillräckligt med tomter för fritidshus har sålts) Exploateringen föreslås att etappindelas med 20 st tomter samt hotelltomten i etapp 1, 40 tomter i etapp 2 samt 40 tomter i etapp 3.
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 2
Planerat projekt efter etapp, objektnummer 912049. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. Tillbyggnad med ca 100 rum m.m. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser nybyggnad av 6 flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1 - 1524946 och etapp 2 - 1524946
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1- 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Kommer att byggas 3 etapper. Etapp 2 - 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ramundberget
Nybyggnad av flerbostadshus, antal lägenheter är oklart. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde. Tidigast byggstart under år 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Nybyggnad av transformatorstation i Lillhärdal
Avser nybyggnas av uppsamlingsstation Sandnäs 130730 kV. Stationen ska bestå av ett 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, tre transformatorfack , tre krafttransformatorer 145736 kV 129 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter samt rivning av förråd.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter.
Förbättring av trafik och parkeringsmöjligheter i Sveg
Avser förbättring av trafik- och parkeringsproblem samt utökning för möjligheterna till affärsetablering kring Krysset.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus och bastu.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av gym i Sveg
Ändrad användning från industri till gym samt ombyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Sveg
Nybyggnad av maskinhall och vagnslider.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 4 fritidshus på Lofsdalen 4:220, 4:222, 4:225 och 4:216.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av sopanläggning i Sveg
Nybyggnad av anläggning för sophantering.
Nybyggnad av cistern i Sveg
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av miljöbod för sophantering.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Nybyggnad av parkering samt tillhörande nätstation och teknikbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation på Vemdalens Kyrkby 53:118 samt 2 st. transformatorstationer på Vemdalens Kyrkby 88:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och garage på Vemdalens Kyrkby 53:242 och Vemdalens Kyrkby 53:243.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Klövsjö 5:461 och Klövsjö 5:462.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Tännäs Kyrkby 51:111 och Tännäs Kyrkby 51:112.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Vemdalens Kyrkby 55:214 och Vemdalens Kyrkby 55:213.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus, skoter- och kallgarage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förrådsbyggnad i form av ett tält.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnader och förråd.
Nybyggnad av ställverk i Sveg
Nybyggnad av manöverbyggnad för ställverk, transformatorstation och reservkraftcontainer.
Nybyggnad av skärmtak i Sveg
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad sopkärl.
Rivning av transformatorstation i Sveg
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning av skola till restaurang och konferensanläggning.
Ombyggnad av bed & breakfast i Sveg
Ändrad användning från bostad till bed & breakfast.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: