Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av vindkraftverk i Härjedalen
Planer finns på nybyggnad av 48 vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus på Vemdalens Kyrkby 69:45, Vemdalens Kyrkby 69:46 och Vemdalens Kyrkby 69:47.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 5 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:221,53:254,56:81,53:255,53:276.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i tre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad 4 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:105,51:108,51:107,51:106.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1- 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Kommer att byggas 3 etapper. Etapp 2 - 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av tre rad- och kedjehus.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde.
Nybyggnad av industrihus i Sveg
Nybyggnad av inudstri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lillhärdal
Avser nybyggnas av uppsamlingsstation Sandnäs 130730 kV. Stationen ska bestå av ett 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, tre transformatorfack , tre krafttransformatorer 145736 kV 129 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ramavtal avseende fiberbyggnation Ljusnedal Södra
Upphandlingen omfattar ett passivt fiberoptiskt nät för bredband i Ljusnedal, Härjedalen. Arbetets geografiska omfattning är ca. 0,5 km2 och totalt beräknas entreprenaden omfatta byggnation och hantering om 1500 m stamkabel. Entreprenaden omfattar fiber till ca. 25 hushåll.
Nybyggnad av luftledning i Sveg
Utbyggnad av nät mellan Olingan och Sandnäs. Sträckan är ca 13 km lång.
Tillbyggnad av bårhus i Hede, Härjedalen
Avser tillbyggnad av bårhus. Inga ventilations eller VS-arbeten.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ventilationsombyggnad på skola i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av luftbehandling för kulturskolan och vuxenutbildningen på Camp Sveg.
Sanering av förorenad mark i Härjedalen
Bransch: träimpregnering. Primär förorening arsenik. Synpunkter: Oljefat och kemikalier bör invallas för att förhindra att evt läckage når marken.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:239,53:228.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av 2 fritidshus på Vemdalens Kyrkby 43:500 och Vemdalens Kyrkby 43:501.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av 2 st fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av församlingshus i Sveg
Anmälan installation anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av bensinstation i Sveg
Anmälan installation oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad av 2 komplementbyggnader, takkupa och fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus Lofsdalen 4:221,4:215.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av campingplats i Sveg
Bygglov nybyggnad husvagnsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad två pumpstationer.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad baracker, personalutrymmen och kontor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sveg
Fasadändring av affärshus. Ommålning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Förhandsbesked ändrad användning övrigt.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus med flera lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Sveg
Rivningslov rivning fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Tillbyggnad av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: