Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Avser markarbete och iordningställande av tomter i Funäsdalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.
Exploatering av Vemdalens kyrkby i Vemdalen
Exploatering av mark. del av Vemdalens Kyrkby 56:57, 56:22, 39:42
Nybyggnad av stugområde och vandrarhem i Lofsdalen
Planer finns för 85 nya tomter och ett vandrarhem med två plan. 3000kvm på varje plan.
Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del samt byte av cylinderlucka.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad gällande tre flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter för uthyrning i Tänndalen
Nybyggnad av 10 lägenheter för uthyrning. Ev monteringsfärdiga hus. Byggstart kan för dagen ej anges, beroende på konjunkturläget.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde. Tidigast byggstart under år 2020.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Borrning under väg och mark i Sveg
Avser hammarborrning, styrd borrning, styrd AT-borrning, jordraket inom Härjeåns näts område.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Svegs kommun
Avseende beredning, projektering samt upphandlingar.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Kablifiering i Tänndalen
Avser kablifiering i Tänndalen. Schakt och förläggning av HSP, LSP, jordlinor, jordtag.
Ombyggnad av transformatorstation i Sveg
Avser utbyte och nymontage av nollpunktsutrustning, reläskydd, dc utrustning och kontrollutrustning. Upphandlingen omfattar fyra (4) projekt.
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Ombyggnad av markanläggning i Sveg
Detta avser tre projekt i samma upphandling, 218010-Fränsta, 218008-Ånge och 219005-Alby. Projekten är att utföra kabelförläggning. Byggstart planerad till 2019-05-06 218010-Fränsta. Byggstart planerad till 2019-05-27 218008-Ånge. Byggstart planerad till 2019-05-13 219005- Alby.
Ombyggnad av hälsovårdscentral i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Avser nybyggnad gällande fyra parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Avser nybyggnad gällande tre parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad gällande två flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av förorenad mark i Härjedalen
Bransch: träimpregnering. Primär förorening arsenik. Synpunkter: Oljefat och kemikalier bör invallas för att förhindra att evt läckage når marken.
Ombyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fyra parhus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande parhus och fritidshus, Funäsdalen 16:121,16:122,16:123,16:124,16:125,16:126,16:127,16:128,16:129.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande sex tvåbostadshus .
Nybyggnad av parhus i Vemdalen
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av bar i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande skybar.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Inredande av ytterligare bostad i fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Sveg
Rivning av tranformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för telecontainer med mast.
Nybyggnad av carport i Sveg
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och bastu.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Nybyggnad av garage och gäststuga.
Nybyggnad av lekplats i Sveg
Nybyggnad av lekplats, hundrastgård samt utegym.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande två stugor.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
bygglov för tillbyggnad gällande industribyggnad samt rivning av silos.
Ombyggnad av bar i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till pianobar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: