Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Berg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av gondolbana m.m. Örndalen
Nybyggnad av gondolbana med dal- och bergstation samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av idrottshall i Svenstavik
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av stugby i Klövsjö, etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av 4 st fritidshus i Klövsjö.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 8st stugor med loft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad av bostadshus med totalt 4 lägenheter på Klövsjö 5:355 och Nybyggnad av bostadshus med total 6 lägenheter på Klövsjö 5:356.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Rätan
Nybyggnad av fördelningshus.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Anmälningspliktig komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Rätan
Nybyggnad av studvärdsstuga och rivning.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av telemast och två teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstation på Kvissle 1:5 och Handsjön 3:71.
Nybyggnad av industrihus i Rätan
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av manöverbyggnad för ställverk.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av cafeteria i Rätan
Ändrad användning från gatukök/kontor till Café.
Relining av avlopp i Ljungdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av ridhus i Svenstavik
Målning av fasad samt reparation av hängrännor och stuprör. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Asfaltering av åvc Brånan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: