Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser Nybyggnad av flerbostadshus i Åre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.
Nybyggnad av lägenheter i Åre by
Planer finns för nybyggnad av lägenheter i Åre by, antal lägenheter osv är oklart.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, jämtland
Planområdet omfattar del av fastigheten Västgård 1:1 i Kall och omfattar cirka 3 hektar. I odlingen får maximalt 4000 ton röding produceras per år. Anläggningen planeras bli 25 000 kvadratmeter stor
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Björnänge 2:98 & 2:99.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 3 på Hamre 1:339, 1:335, 1:343, 1:342, 1:340, 1:341, 1:338, 1:337, 1:336 och 1:344.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av parhus på Hamre 1:366, 1:364, 1:372, 1:365, 1:368, 1:367, 1:371 och 1:363. (etapp 2).
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 2
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 1- 1320926
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Åre
Planerat projekt. Exploatör för lägenheterna är ej utsedd. Byggstart, byggkostnad, antal lägenheter m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bodhögarna
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för uppförande av 80 verk. Ingen kostnadsuppgift.
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning. Trumbyte på E14 ingår.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av parhus på Hamre 1:374, 1:375, 1:376, 1:377, 1:378.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 2 mfl
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av handel och verkstad på fastigheten brattland 3:1, undersåker.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
1 flerbostadshus som ska byggas om invändigt till 5 lgh, ett uthus som ska rivas och byggas upp nytt med 2lgh, en ladugård som ska byggas om till 3 lgh.
Upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer i Åre kommun
Avser upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana utomhus som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Banan kommer vara ca 2 km lång.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Duved
Avser nybyggnad av avloppspumpstation.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri på fastigheten så 2:80, såå 402, åre.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten björnänge 2:125, sadelvägen 83, åre.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten täveldalen 1:1, storulvån, duved.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av hinderförråd på fastigheten vik 1:10, björnänge, åre.
Nybyggnad av sophus i Åre
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten dalen 1:10, edsåsdalen 780, undersåker.
Ombyggnad av enbostadhus i Åre
Bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten mörviken 2:62, tottvägen 128, åre.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten krok 1:71, krok 947, järpen.
Tillbyggnad av cistern i Åre
Bygglov för tillbyggnad av teknikbyggnad (cistern) på fastigheten fabriken 8, fabriksvägen 1, järpen.
Nybyggnad av skylt i Åre
Byte av fasadskylt.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Flytt av boningshus (vistet) på fastigheten hårbörsta 2:151; björnänge 823, åre.
Nybyggnad av garage i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av garage, förråd och carport på fastigheten forsa 2:5, tegelbruksvägen, duved.
Nybyggnad av väg i Åre
Marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av kontor i Åre
Avser ombyggnad av kontor på fastigheten mörviken 1:26, årevägen 127, åre.
Nybyggnad av mur i Åre
Anläggande av mur och parkering på Totten 1:155 - 1:160.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av verkstad i Åre
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Uppförande av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Åre
Utökning av parkering och arbetsytor på Lien 4:1 och utökning av parkering på Hamre 2:28.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd av café/restaurang på fastigheten, Bygglov för skyltanordningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Åre
Strandskyddsdispens för nybyggnad av väg.
Nybyggnad av kontor i Åre
Tidsbegränsat lov för uppställning av 18 st kontorsmoduler, 2 tält och flytt av bef. förråd.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Renovering och tillbyggnad på fastigheten.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Rivning av pumpstation i Åre
Rivningslov för rivning av pumpstation på fastigheten bräcke 1:102, åre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: