Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Avser nybyggnad av handelshus med bla fyra butiker, väderskyddad galleriagång, parkering och grönytor samt ca 80 laddplatser för elbilar.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, jämtland
Planområdet omfattar del av fastigheten Västgård 1:1 i Kall och omfattar cirka 3 hektar. I odlingen får maximalt 4000 ton röding produceras per år. Anläggningen planeras bli 25 000 kvadratmeter stor
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (etapp 3) på Hamre 1:336, 1:341, 1:339, 1:342, 1:343, 1:335, 1:340, 1:338, 1:344 och 1:337.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 2
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 1- 1320926
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 1
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 2- 1586212.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser bostadsbebyggelse i del av Mörviken 1:81.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser bostadsbebyggelse i Ytterhallen 3.30 i centrala Hallen, Åre kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning. Trumbyte på E14 ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 2 mfl
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av handel och verkstad på fastigheten brattland 3:1, undersåker.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Om - och tillbyggnad av idrottshall i Duved
Avser ombyggnad och renovering av Duvedshallen.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Hamre 1:373,1:374,1:375,1:376,1:377,1:378.
Ombyggnad av transformatorstation i Åre
Avser slinga in en ny nätstation på AL26 strax norr om D20 upp mot E14. Förlägg en ny kabel (400 mm2) från den nya station förbi D169 (utan att gå in i D169) bort till D24 där kabeln ansluts i det lediga transformatorfacket samt slinga in nätstation D22 på den nya kabeln och byt ut transformatorn i denna station med en transformator med Pedersenspole.
Nybyggnad av pumpstation i Storlien
Avser nybyggnad av en pumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
1 flerbostadshus som ska byggas om invändigt till 5 lgh, ett uthus som ska rivas och byggas upp nytt med 2lgh, en ladugård som ska byggas om till 3 lgh.
Upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer i Åre kommun
Avser upphandling av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Politiska beslut saknas.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Duved
Avser nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av reningsverk i Åre
Anmälan för nybyggnad av reningsverk.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri på fastigheten så 2:80, såå 402, åre.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Ombyggnad av kontor i Åre
Avser ombyggnad av kontor på fastigheten mörviken 1:26, årevägen 127, åre.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Åre
Anmälan - Fasadändring fjällstation.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för borrningsarbeten för bergvärme och grundläggning för byggnaden på fastigheten.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Flytt av boningshus (vistet) på fastigheten hårbörsta 2:151; björnänge 823, åre.
Nybyggnad av garage i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av garage, förråd och carport på fastigheten forsa 2:5, tegelbruksvägen, duved.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten björnänge 2:125, sadelvägen 83, åre.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten täveldalen 1:1, storulvån, duved.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av hinderförråd på fastigheten vik 1:10, björnänge, åre.
Nybyggnad av sophus i Åre
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten dalen 1:10, edsåsdalen 780, undersåker.
Ombyggnad av enbostadhus i Åre
Bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten mörviken 2:62, tottvägen 128, åre.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten krok 1:71, krok 947, järpen.
Tillbyggnad av cistern i Åre
Bygglov för tillbyggnad av teknikbyggnad (cistern) på fastigheten fabriken 8, fabriksvägen 1, järpen.
Tillbyggnad av fritidshus i Åre
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Renovering och tillbyggnad på fastigheten.
Rivning av pumpstation i Åre
Rivningslov för rivning av pumpstation på fastigheten bräcke 1:102, åre.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd av café/restaurang på fastigheten, Bygglov för skyltanordningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: