Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Varberg, etapp 1
Ny stadsdel med en markyta på 125000-130000 kvm innehållande 2000-2500 lägenheter och lokaler. Sex kvarter, uppdelade i 12 lotter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt i åtta huskroppar med fem våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Planer finns på nybyggnad av 50 enfamiljshus samt ca 32-48 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Breared, Varberg
det finns planer på i dagsläget 60 lägenheter.
Nya flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Varberg
Nybyggnad av 28 lägenheter med balkong. 1000 kvm kontorsyta för tre hyresgäster samt en mindre restaurangdel. Källargarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 3 punkthus med 28 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 3. Nybyggnad av 45 lägenheter uppdelat i 2or 3or och 4or med takterass och gård. Lokaler: 5st Bokaler: 2st Gästlägehet: 1st Gemensamhetslokal: 2st
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg, inkl utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning m m i Tvååker
Planer finns på nybyggnad av bl.a campingstugor m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 46 lägenheter i 2 huskroppar med 6 våningar.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 12 st kedjehus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus och kedjehus i Varberg
Nybyggnad av 10 parhus och 22 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Varberg
Nybyggnad av 110 lokaler i sex våningar samt 500 kvm lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar för cirka 80 barn inklusive utemiljö samt tillagningskök med 500 portioner och en skolmatsal.
Nybyggnad av bensinstation i Varberg
Avser nybyggnad av fullservicestation med butik, drivmedel och tvättstation.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 22 hyresrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 4 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus, rivningslov.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avser invändig och utvändig upprustning. Utvändigt kommer man renovera kyrkans yttertak, schakta för bergvärme samt ommålning av kyrka och yttre handikappanpassning. Invändigt sker byte av värmesystem och invändig målning.
Uppförande av transformatorer till kraftledning i Varberg kommun
2 power transformers to Horsakullen, located close to Varberg, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV regional network on the HV side and 10 kV on the LV side. Size 25 MVA. Delivery time 12 months after call off.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel. Byggstart tidigast början 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus med 8 lägenheter samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning. Byggstart tidigast våren 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av ställverk i Varberg
Nybyggnad av ställverk.
Utbyggnad av reservkraftanläggning och kylcentral i Varberg
Den nya byggnaden ska utrustas med; 1 st kylmaskin samt plats för ytterligare en kylmaskin, för framtida bruk. 2 st reservkraftsgeneratorer om minst 2 MVA Bränsletank samt 2 st ventilationsaggregat
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet samt skärmtak.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar 11 st friliggande villor för elevboende med takomläggning. 11 st valmade villa tak ca 430m2
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Varberg
Planer finns för ombyggnad av idrottsanläggning, där planen skall göras om till konstgräsplan samt omklädningsrum som skall renoveras.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av elevhem i Halmstad
Avser ombyggnad av yttertak på elevhem.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Ramavtal avseende solelanläggningar i Varberg
Med möjlighet till förlängning. 3 förlängning/ar á 12 månader
Upphandling av ny klätterutrustning till lekplats i Varberg
Håstens rekreationsområde är idag en plats där många aktiviteter är inhägnade och separerade från varandra i olika byggnader som ishall, simhall, tennishall, ungdomsgård och skola. Genom att bygga en utflyktslekplats kan utemiljön hjälpa till att skapa en gemensam mötesplats och en ”röd tråd” som binder ihop området. Utflyktslekplatsen på Håsten har temat Rörelse och kommer utöver en lekplatsdel innehålla ytor för skate, som även kan utnyttjas av kick-bikes, rullskridskor och liknande, parkour och dans. Utflyktslekplatsen på Håsten har temat Rörelse och kommer utöver en lekplatsdel innehålla ytor för skate, som även kan utnyttjas av kick-bikes, rullskridskor och liknande, parkour och dans.
Förberedande av mark för ställverk i Varberg
Förberedande av markjobb för ställverk.
Nytt lagertält i Varberg
Projektet avser uppsättning av nytt lagertält.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 16 enbostadshus, komplementbyggnad Trönninge 39:2,39:3,39:4,39:5,39:8,39:6,39:7,39:9,39:10,39:11,39:12,39:13,39:14,39:15,39:16.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad padeltennishall.
Tillbyggnad av en Virketork
Tillbyggnad av en virketork, som torkar virken intill byggherrens byggnad.
Ombyggnad av fläktrum i lokal, Varberg
Tillbyggnad av fläktrum för sparbanken.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av växthus i Varberg
Tillbyggnad orangeri.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av restaurang i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ändrad användning lager - kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
skärmväggar mellan uteplatser.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad paviljong.
Nybyggnad av paviljong i Varberg
Nybyggnad paviljong.
Nybyggnad av automatstation i Varberg
Nybyggnad tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nylbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus (f51) Lindhov 1:142,1:144.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus (f52).
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus f57.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, plank.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad lagertält.
Tillbyggnad av sjukhus i Varberg
håltagning i fasad för att skapa värmeutblås.
Ombyggnad av kontorshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Ny lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggand enbostadshus (f59).
Upprustning av camping i Tvååker
Avser el till villavagnsplatser mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: