Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av ungdomsbostäder i Laholm
Projektet avser rivning av villa och nybyggnad av ungdomsbostäder. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Laholm
Projektet avser ombyggnad av oinredda vindar i Stadshuset till kontor (400-500 kvm).
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Ut- och invändig renovering av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser ombyggnad av garage till en lägenhet, renovering av tvättstuga och ombyggnad av balkonger till 10 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Utbyte av värmeanläggning vid vårdcentral i Laholm
Avser utbyta av två naturgaspannor till nytt system med gaspannor och uteluftsvärmepumpar.
Renovering av komplementbyggnad i Laholm
Projektet avser byte av träfasad till fasadskivor på del av hus innehållande samlingslokal, tvättstuga och fastighetsskötarlokaler samt renovering av en tvättstuga, byte av ventilation och byte av ytterdörrar.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av företagshälsovården. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Projektet avser nybyggnad av kontor/lager. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i vårdhem i Laholm
Projektet avser byte av gaspanna i värdhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser byte av träfasad till fasadskivor på delar av 4 flerbostadshus och på 2 garagelängor samt målning av ytterdörrar.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov och rivningslov av industrilokaler.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning och målning av bassäng.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning, målning av bassäng, omklädningsrum och kiosk.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Allarp 2:2,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lager i Laholm
Anmälan för brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Anmälan om brandskydd.
Rivning av förråd i Laholm
Anmälan om rivningslov.
Tillbyggnad av lägenhet i Laholm
Anmälan om tillkommande bostad.
Rivning av enbostadshus i Laholm
Anmälan rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Laholm
Anmälan tillkommande bostad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Tidsbegränsat bygglov kontorspaviljong.
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av badplats i Laholm
Avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av badplats. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: