Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av SaboKombo flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett sexvånings höghus med 32 lägenheter och ett åttavåningshus med 24 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning. Pålningsarbetet påbörjades i april 2018.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad till kontor i Laholm
Projektet avser ombyggnad av oinredda vindar i Stadshuset till kontor (400-500 kvm).
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm, etapp 3
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av industriområde i Hishult
Tomter kommer att säljas styckevis. Byggstart oviss.
Ut- och invändig renovering av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser ombyggnad av garage till en lägenhet, renovering av tvättstuga och ombyggnad av balkonger till 10 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av innergård vid skola i Laholm
Projektet avser ombyggnad av innergård vid skola med bl a avlopp och infiltration.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Utbyte av värmeanläggning vid vårdcentral i Laholm
Avser utbyta av två naturgaspannor till nytt system med gaspannor och uteluftsvärmepumpar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av komplementbyggnad i Laholm
Projektet avser byte av träfasad till fasadskivor på del av hus innehållande samlingslokal, tvättstuga och fastighetsskötarlokaler samt renovering av en tvättstuga, byte av ventilation och byte av ytterdörrar.
Stängsling av naturreservat i Laholms kommun
Avser upphandling av stängsling i naturreservatet Bröden.
Ombyggnad i vårdhem i Laholm
Projektet avser byte av gaspanna i värdhem.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Projektet avser nybyggnad av kontor/lager. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser byte av träfasad till fasadskivor på delar av 4 flerbostadshus och på 2 garagelängor samt målning av ytterdörrar.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov och rivningslov av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning och målning av bassäng.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning, målning av bassäng, omklädningsrum och kiosk.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Tidsbegränsat bygglov kontorspaviljong.
Nybyggnad av barack i Laholm
Tidsbegränsat bygglov paviljong - from 2018-05-15 tom 2023-05-15.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av stolphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Allarp 2:2,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av elstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lager i Laholm
Anmälan för brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Anmälan om brandskydd.
Rivning av förråd i Laholm
Anmälan om rivningslov.
Tillbyggnad av lägenhet i Laholm
Anmälan om tillkommande bostad.
Rivning av enbostadshus i Laholm
Anmälan rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Laholm
Anmälan tillkommande bostad.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Bygglov nybyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av badplats i Laholm
Avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av badplats. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad vid brandstation i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av förråd (20 kvm) vid brandstation och ny innervägg i brandstation och ombyggnad av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: