Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Nybyggnad av SPA-hotell i Laholm
Avser bla turisthotell. Oviss byggstart.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 20 villor med 1, 1,5 och 2 plan. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av exploateringsområde i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, schakt för elledningar samt grässådd.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Laholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Slättvägen 2-4 uppfördes under första halvan av 1970-talet. Byggnaderna ritades av arkitekt Helge Nilsson och uppfördes för Våxtorps kommun. Slättvägen 4 färdigställdes 1971 och Slättvägen 2 1975. Byggnaderna ligger intill flera av Laholmshem övriga byggnader i Våxtorp som ligger samlat på den stora fastigheten Våxtorp 6:33, denna fastighet innehåller ca 70lgh totalt. I varje hus på Slättvägen 2 och 4 finns det 10 stycken lägenheter, dvs totalt 20 stycken. En del renoveringar har gjorts i huset i mitten på 90-talet. I övrigt är husen i originalskick.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Laholmshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Anmälan förstärkning av balkonger på flerbostadshus .
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Anmälan installation av spisfläktar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Anmälan installation av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad nybyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Tidsbegränsat bygglov 2020-12-15--2022-03-01 ändrad användning från äldreboenden till bostäder.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov /marklov för uppsättande av lagertält och markutjämning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov för nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov ny parkeringsplats och marklov för bullervall.
Nybyggnad av cistern i Laholm
Bygglov nybyggnad av dieselanläggning/cisterner.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av staket i Laholm
Bygglov nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation / nod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov nybyggnad av tält lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov ändrad användning fastighet från skola till bostäder.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov/rivningslov elstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov/rivningslov nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: