Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Byggstart tidigast vinter 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
Tanken är att uppföra ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i flerbostadshus och 10 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av passivhus med ca 40 hyresrätter.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3A
Projektet avser nybyggnad av kvinnoklinik.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Objektet avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering i korsningarna väg 940/ Norra Fasanvägen och väg 940/Tranbärsstigen samt genom att anlägga en mittrefug i Forsbäck.
Nybyggnad av seniorbostäderi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledninga och opto i Lerkil, etapp 8
Projektet avser anläggande av ca 3700 meter VA-ledningar i befintliga gator, åker- och naturmark och ca 6000 meter optokabel som delvis samförläggs med VA.
Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kungsbacka stadshus. Ombyggnaden omfattar hus A, länkbyggnaden samt mindre ombyggnad i hus B. Hus A består av cellkontor och kommer att få en öppnare planlösning. I länkbyggnaden finns en reception, tillagningskök och matsal. Där kommer man att bygga om receptionen samt utöka matsalen. Hus B kommer att byggas om från kontorsutrymme med 5 mötesrum som har anslutning till entrén i länkbyggnaden. Rivningsarbeten kommer att starta under oktober 2018.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm. Byggstart tidigast september 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Byggstart augusti/september 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nya VA- och tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nya VA- och tryckspill-ledningar.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Byggstart november/december 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Nybyggnad av lekplats i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning. Uppskattad kostnad.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Nybyggnad av personallägenhet i Kungsbacka
Projektet avser ny fristående personallägenhet (45-50 kvm) vid gruppboende.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Paviljonger för skolverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser paviljonger för skolverksamt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av maskinhall i Vallda, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av prefab maskinhall om ca 14x20 m.
Rivning av villor i Kungsbacka
Projektet avser rivning av villor.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ventilation - verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd Kyvik 5:300,26:4,Spårhaga 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kungsbacka
Tvåbostadhus-nybyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-inglasat uterum.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Cykelparkering+skyltanordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad+rivning.
Nybyggnad av nätstation i Kungsbacka
Nätstationer-nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov Buera 6:136,6:140,6:138,6:137,6:139,6:134,6:135.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kungsbacka
Garage-nybyggnad + rivningslov.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Inreda ytterligare en bostad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-ombyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplats och väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Pendelparkering & väderskydd.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Hiss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring-flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser renovering av fasad. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser målning av fasader, fönster och portar, putslagning mm på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Projektet avser nytt utbildnings hisschakt för hiss och rulltrapps utbildningen. Byggstart tidigast sommar 2018.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inglasning av balkonger på 20 lägenheter i 3 punkthus på Apotekaregränden 1 och Linimentvägen 7 och 9. Byggstart tidigast maj 2018.
Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka
Projektet avser ommålning av förskola.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av en villa.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av mindre villa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: