Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i ett slutet kvarter med 5-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 110 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt flera affärslokaler.
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart slutet 2019.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ombyggnad av fd. sportaffär och höjning av tak för biograf.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 16 flerbostadshus med 52 lgh.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av parkeringshus 1000 st parkeringsplatser på 7 våningar enligt detaljplan.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter och 2 lokaler.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirka 10 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av 12-15 bostäder i form av radhus eller parhus.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg och GC-väg m.m. i Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg, GC-väg m.m.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 2 idrottshallar.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Objektet avser tillbyggnad av en idrottshall till full storlek. I den tillbyggda delen, förutom själva hallen, så kommer nya omklädningsrum, städ, kansli och samlingssal mm att byggas. I den befintliga delen så skall förråd rivas för att ge plats så att hallen kan få fullbredd. Sportgolv och väggbeklädnad skall även bytas ut i denna del för att harmoniera med den tillbyggda. Den befintliga hallen skall vara i drift då tillbyggnaden sker. I slutskedet av projekttiden så skall ombyggnad av den befintliga hallen utföras samt sammanbyggning med den tillbyggda delen utföras. I anslutning till idrottshallen skall även ny markanläggning utföras. Den tillbyggda delen är ca 1075 m2 BTA Den ombyggda delen är ca 700m2 BTA
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshusi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av enbostadshus
Avser nybyggnad av två villor. Rivningen finns på : 1549618
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av parkering i Kungsbacka kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gata, GC-väg mm i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av befintlig gatan, GC-väg, parkeringar samt flytt av busshållplatser. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
tillbyggnad av butik på 330 kvm.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avsevärt ändrad planlösning.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Affärshus-nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industrilager, gym, kontrorshotell - nybyggnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Tillbyggnad av matsal, 62 kvm.
Rivning av paviljonger i Kungsbacka
rivning av paviljong på 500kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-utvändig ändring, ändring av planlösning, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av butik i Kungsbacka
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad samt ändrad användning.
Tillbyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Bukärr 5:7,1:6,2:127.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Bångsbo 1:24,1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Kyvik 5:62,5:300.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Nötegång 1:126,2:78,7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Skörvalla 1:116,1:94,1:61.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Ommålning gårdshus.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Hissinstallation-nybyggnad.
Ombyggnad av vind i Kungsbacka
Inredning vind till lägenhet.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Nybyggnad av mur på Kyvik 26:42 och Kyvik 26:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad-ersättningsbyggnader-rivningsanmälan.
Nybyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Nybyggnad-truckgarage-klubbstuga.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Kungsbacka
2 st Toalettbyggnader till friluftsbaden Torstensvik och Rågelund
Tillbyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Drivmedelsanläggning, tillbyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Tillbyggnad av plank i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-mur/plank.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
flytt av befintliga kontorsmoduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering två enbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av bostadshus
Avser rivning gällande bostadshus. Nybyggnad av enbostadshus finns på : 1550233
Fasadrenovering på sjukhus i Kungsbacka
Projektet avser mindre renovering av putsfasad på sjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: