Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i ett slutet kvarter med 5-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i flerbostadshus och 10 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Förnyelse av ställverk i Gottskär, Onsala
Avser byte av 50kV utomhusställverk.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar.
Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kungsbacka stadshus. Ombyggnaden omfattar hus A, länkbyggnaden samt mindre ombyggnad i hus B. Hus A består av cellkontor och kommer att få en öppnare planlösning. I länkbyggnaden finns en reception, tillagningskök och matsal. Där kommer man att bygga om receptionen samt utöka matsalen. Hus B kommer att byggas om från kontorsutrymme med 5 mötesrum som har anslutning till entrén i länkbyggnaden. Rivningsarbeten kommer att starta under oktober 2018.
Nybyggnad av va-ledninga och opto i Lerkil, etapp 8
Projektet avser anläggande av ca 3700 meter VA-ledningar i befintliga gator, åker- och naturmark och ca 6000 meter optokabel som delvis samförläggs med VA.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Nyläggning av tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av tryckspill-ledning.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Kungsbacka
Projektet har lagts på is tills vidare. Entreprenörer för grundläggning (armeringsjärn, betong, kantprofiler och frigolit) stålstomme, betongbjälklag, trätakstolar, tegelpannor, ventilation, vs el och styr samt ytskikt kommer att upphandlas om beslut tas att utföra byggnationen. Stensockel, lösvirke. Uppskattad byggstart
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av hamburgerbar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ramavtal avseende hantverkstjänster plåt, Kungsbacka kommun
Projektet avser ramavtal hantverkstjänster plåt. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Byggstart november/december 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka
Projektet avser utbyte av växtbäddar på naturgräsplaner.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Ombyggnad i flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-nybyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Om-och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Paddeltennis bana-nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Parkering och cykeltak.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Komplementbyggnad garage-tillbyggnad bostad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-pergola.
Ombyggnad av campingstuga i Kungsbacka
Flytt av campingstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus Flamsnäs 1:71,1:87.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
6 st Transformatorkiosker -nybyggnad Lunna 3:7,4:3,3:3,7:7,8:2,11:3.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Rivning samt nybyggnad av trnasformatorstation.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Stall- nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov skolpaviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorkiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorskiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstationer-+rivninglov Särö 1:379,1:447,1:493,1:471,1:494.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad+rivningslov.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad+rivningslov.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring - inglasning balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Projektet avser nya parkeringsplatser med elladdningsstolpar och asfaltering.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Projektet avser rivning av avloppspumpstation.
Fasadrenovering på sjukhus i Kungsbacka
Projektet avser mindre renovering av putsfasad på sjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: