Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Torup
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 flerbostadshus.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av VA-ledningar i Torup, Hylte kommun
Projektet avser anläggande av gator, gångvägar, VA-ledningar samt avloppspumpstation. Uppskattad längd för om och nybyggnad av gator är cirka 360 meter, längd för nya VA-ledningar är cirka 570 meter.
Utbyte av vattenledning i Hyltebruk
utbyte av en 254 meter lång vattenledning.
Nybyggnad av grupphus i Hyltebruk
Nybyggnad av tre bostadshus.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Ombyggnad av studio i Hyltebruk
Ombyggnad från verkstad/lada till studio, samlingslokal, atelje och kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyltebruk
Nybyggnad av en/tvåbostadshus då bef. hus brunnit ner.
Nybyggnad av fritidshus i Hyltebruk
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Nybyggnad av skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Hyltebruk
Rivningslov - Rivning av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: