Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hylte
Avvaktar besked om tillstånd. Oviss byggstart.
Nybyggnad av korttidsboende i Hyltebruk
Nybyggnation av LSS-boende med 6 platser. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torup
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 flerbostadshus.
Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
• nybyggnad av förskola med två avdelningar för 50 barn. • nybyggnad av miljöhus/förråd för förskolan • ombyggnad/renovering av befintlig F-6 skola, för 80-90 elever • flyttning av bef paviljongbyggnad (förskolan Rödluvan)
Ombyggnad av vårdcentral i Hyltebruk, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral. Byggnad 002: Del av byggnad rivs, markarbeten efter rivning, ytskiktsrenovering i vissa rum på plan 10, luftbehandlingsinstallationer i fläktrum på plan 10 byts ut, ombyggnad plan 11, byte fönster och ytterdörrar, ombyggnad yttertak och om putsning fasader. Byggnad 003: Renovering av en WC-enhet och ombyggnad av en till RWC och ytskiktsrenovering i vissa rum på plan 11, ytskiktsrenovering på plan 12, rivning sanitetsporslin och rostfria hoar på plan 13 samt att trapphus ytskiktsrenoveras.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hyltebruk
Bostadslängorna är i ett plan och innehåller två lägenheter var. Taket består idag av takpannor lagda på läkt och därunder masonitskivor. Takets totalyta är cirka 250 kvm/länga. Byggår 1972.
Sanering av va-ledning i Hyltebruk
Omfattar 400 meter. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Anläggande av fibernät i Hyltebruk
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 3
Grupp 3 Södra Halland; Gullbrandstorp, Hyltebruk Stenhuggaregatan, Gullbrandstorp Gränsgatan, Laholms station (på bron), Halmstad Cirkusplatsen, Oskarström Björsgårdsgatan, Hyltebruk Hallonvägen, Simlångsdalen, Hyltebruk station (bussterminal), Torup Aspvägen, Hyltebruk station (bussterminal) rivning B, Torup Bygdegården.
Sanering av VA-ledning i Landeryd
Projektet avser sanering av VA-ledningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av bergvärme i Torup
På Smedjevägen 2, Sjövägen 1 och Gamla Nissastigen 43 i Torup ska oljepannor ersättas med bergvärme.
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Upprustning av skolgård i Hylte
Upprustning av Unnaryds skolas yttre miljö avser markarbeten och elinstallationer såsom att: • nya lek- och aktivitetsytor tillskapas med ny lekutrustning och med nya målade figurer • nya grönytor tillskapas med nya planteringar • ny yttre belysning installeras. • bef lekutrustning ska renoveras Entreprenaden ska utföras i etapper.
Ombyggnad av återvinningscentral i Hyltebruk
Entreprenaden avser uppförande av omlastningsyta för hushållsavfall inom Hylte kommun.
Utbyte av uppvärmningssystem på äldreboende i Torup
Objektet avser ett nytt uppvärmningssystem som ska förse Sjölunda äldreboende med värme och tappvarmvatten. Fastigheten har en uppvärmd yta om ca 4800 m2. Fastigheten består av ett antal byggnader som är sammankopplade via ett kulvertsystem för distribution av värme och varmvatten.
Tillbyggnad av församlingshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av församlingshem med ny pastorsexpedition.
Renovering av va-ledning i Hyltebruk
Hyltebruk. Renoveringen ska utföras med formpassade rör för tryckledning. Ledningen består av gjutjärn 200 mm, är cirka 700 meter lång och höjdskillnaden är cirka 43 meter mellan start- och slutpunkt. Arbetsområdet är på kommunal mark och innefattar skog, asfalterad gata och parkmark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hyltebruk
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Hyltebruk
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Skärkehylte 1:3, Torups Djäknebol 1:34, Övregård 1:21, Rönnskog 2:5, Krokagård 1:3, Hulegård 1:9, Övregård 1:31, Lerbäckshult 1:22, Ekås 1:8, Kallarp 1:17, Rävsbo 1:4 och Hinnakull 1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Hyltebruk
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av telestation i Hyltebruk
Bygglov - Nybyggnad av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: