Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av godsmagasin i Torup
Avser direktupphandling av att bygga ett godsmagasin.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll i Hylte
Fastighetsunderhållet omfattar underhålls- och ombyggnadsarbeten inom kommunens och Hyltebostäders fastigheter.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Tillbyggnad av snickerifabrik i Hylte
Projektet avser tillbyggnad av snickerifabrik.
Utbyte konstgräsplan i Hylte
Omfattar utbyte av konstgräs på konstgräsplan för fotboll (11-mannaplan) med padd och utan uppvärmning. Planen kommer att snöröjas och saltas. Vidare linjemarkering för två planer för 7-mannalag, samt linjemarkering för 9-mannalag på samma yta. Planbelysning finns.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hyltebruk
Avser tvätt och målning av betongtak på sju olika objekt.
Nybyggnad av badbrygga i Torup, Hylte
Avser leverans av två badbryggor inklusive två badstegar och två landgångar.
Upphandling av badbryggor i Torup, Hylte
Avser upphandling av 2 st badbryggor inklusive badstegar och landgångar till Torups badplats. Leverans ska ske innan 2018-06-01.
Anläggande av resecentrum i Hyltebruk, Hylte kommun
Avser anläggande av ett grönare parkområde i Torups centrum. Omfattar också en fontän samt en pendlarparkering nordost om järnvägsövergången. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Uppförande av kalkstation med kalkdoserare för våtdosering i Hylte kommun
Avser uppförande av kalkstation med kalkdoserare för våtdosering i Hylte kommun.
Byte av värmesystem i kyrka Hylte
Projektet avser byte av värmesystem i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av bro i Hylte
Avser nybyggnad av en 300 m lång bro mellan Torupsvägen och Källstigen.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av gastank.
Nybyggnad av panncentral i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnation av mobil panncentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Bygglov - parkering/ställplats med plats för åtta husbilar/husvagnar.
Ombyggnad av postterminal i Hyltebruk
Anmälan - ombyggnad för posthantering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av GC-bro i Kinnared
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Ommålning av fönster på kyrka Hylte
Projektet avser målning av fönster på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Målning av fönster på kyrka Hylte
Projektet avser målning av fönster på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tjärning av spåntak på kyrka Hylte
Projektet avser tjärning av spåntak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ommålning av fasader på kyrka Hylte
Projektet avser målning av fasader på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering av fasad på kyrka Hylte
Projektet avser renovering av fasad på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering av fönster på kyrka Hylte
Projektet avser renovering av fönster på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av park och scen i Hyltebruk
Projektet avser nybyggnad av mindre park och scen. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: