Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hylte
Avvaktar besked om tillstånd. Oviss byggstart.
Nybyggnad av korttidsboende i Hyltebruk
Nybyggnation av LSS-boende med 6 platser. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Takrenovering på flerbostadshus i Hyltebruk
Bostadslängorna är i ett plan och innehåller två lägenheter var. Taket består idag av takpannor lagda på läkt och därunder masonitskivor. Takets totalyta är cirka 250 kvm/länga. Byggår 1972.
Sanering av va-ledning i Hyltebruk
Omfattar 400 meter. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Förarbeten och sluttäckning av deponi i Hylte kommun
Avser uppförande av reningsanläggning för lakvatten från damm 2 på Borabo deponi.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 3
Grupp 3 Södra Halland; Gullbrandstorp, Hyltebruk Stenhuggaregatan, Gullbrandstorp Gränsgatan, Laholms station (på bron), Halmstad Cirkusplatsen, Oskarström Björsgårdsgatan, Hyltebruk Hallonvägen, Simlångsdalen, Hyltebruk station (bussterminal), Torup Aspvägen, Hyltebruk station (bussterminal) rivning B, Torup Bygdegården.
Sanering av VA-ledning i Landeryd
Projektet avser sanering av VA-ledningar. Byggstart oviss.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Upprustning av skolgård i Hylte
Upprustning av Unnaryds skolas yttre miljö avser markarbeten och elinstallationer såsom att: • nya lek- och aktivitetsytor tillskapas med ny lekutrustning och med nya målade figurer • nya grönytor tillskapas med nya planteringar • ny yttre belysning installeras. • bef lekutrustning ska renoveras Entreprenaden ska utföras i etapper.
Installation av bergvärme i Torup
På Smedjevägen 2, Sjövägen 1 och Gamla Nissastigen 43 i Torup ska oljepannor ersättas med bergvärme.
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Ombyggnad av återvinningscentral i Hyltebruk
Entreprenaden avser uppförande av omlastningsyta för hushållsavfall inom Hylte kommun.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
ombyggnad av VA och ventilation på entresolplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation på Tränshult 1:2, Älmö 1:1, Sjöbol 1:25, Äskhult 2:2 och Tränshult 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av lager i Hyltebruk
Tillbyggnad av lagerlokal med tält.
Ombyggnad av busshållplats i Hyltebruk
Marklov - Ombyggnad av hållplatser på Hallonvägen och Stenhuggaregatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: