Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av idrottshall i Hyltebruk, etapp 2
Avser renovering av omklädningsrum och duschrum samt tillhörande utrymmen i Örnahallen, samt omläggning av takbeläggning och renovering av fasader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torup
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 flerbostadshus. Byggstart våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torup
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
• nybyggnad av förskola för 50 barn. • nybyggnad av miljöhus/förråd för förskolan • ombyggnad/renovering av befintlig F-6 skola, för 80-90 elever • flyttning av bef paviljongbyggnad (förskolan Rödluvan)
Ombyggnad av vårdcentral i Hyltebruk
rivning för del av hus samt renovering av två huskroppar så som avlopp, värmesystem, belysning och ytskikt.
Ombyggnad av ställverk i Hylte
Msp-ställverk som omfattar tolv fack byts ut och det görs eventuellt i ny byggnad inom stationsområdet.
Ombyggnad av vårdcentral i Hyltebruk, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral. Byggnad 002: Del av byggnad rivs, markarbeten efter rivning, ytskiktsrenovering i vissa rum på plan 10, luftbehandlingsinstallationer i fläktrum på plan 10 byts ut, ombyggnad plan 11, byte fönster och ytterdörrar, ombyggnad yttertak och om putsning fasader. Byggnad 003: Renovering av en WC-enhet och ombyggnad av en till RWC och ytskiktsrenovering i vissa rum på plan 11, ytskiktsrenovering på plan 12, rivning sanitetsporslin och rostfria hoar på plan 13 samt att trapphus ytskiktsrenoveras.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Anläggande av fibernät i Hyltebruk
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Förarbeten och sluttäckning av deponi i Hylte kommun
Avser förarbeten och sluttäckning av deponi vid Borabo avfallsanläggning.
Upprustning av skolgård i Hylte
Upprustning av Unnaryds skolas yttre miljö avser markarbeten och elinstallationer såsom att: • nya lek- och aktivitetsytor tillskapas med ny lekutrustning och med nya målade figurer • nya grönytor tillskapas med nya planteringar • ny yttre belysning installeras. • bef lekutrustning ska renoveras Entreprenaden ska utföras i etapper.
Utbyte av uppvärmningssystem på äldreboende i Torup
Objektet avser ett nytt uppvärmningssystem som ska förse Sjölunda äldreboende med värme och tappvarmvatten.
Rivning av industrihus i Hyltebruk
Rivning av industri-/lagerbyggnad, 1100 Kvm.
Tillbyggnad av församlingshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av församlingshem med ny pastorsexpedition.
Nybyggnad av museum i Hyltebruk
Nybyggnad av bonadsmuseum.
Nybyggnad av förråd i Hyltebruk
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av hundhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: