Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus. Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av ca 200 lägenheter som omfattar byte av avloppstammar, nytt ytskikt i badrum, nya handfat och toalettstolar, ny belysning, nya el-centraler med jordfeltsbrytare, samt nya vattenledningar i kök.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Exploatering kommer utföras på id: 1572115
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Ombyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge. Markreservation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Nybyggnad av 16 kedjehus i centrala harplinge.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. 8 villatomter är köpta. Dina Kubik bygger på id : 1602158 HFAB bygger på id : 1603796 Sofieberg i Halmstad bygger på id : 1603798
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad. Dina Kubik bygger på id : 1602158
Nybyggnad av moske i Fyllinge Halmstad
Tidiga planer. Inga beslut tagna.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser byte av markbeläggning kring torg i egen regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Avfuktning sterila miljöer inom 3 sjukhus i Region Halland
Projektet avser VVS-installationer för att säkerställa gränsvärden för relativ fuktighet i sterila miljöer inom 3 st sjukhus inom region Halland. Objektets läge: Hallands Sjukhus Kungsbacka - HSK Hallands Sjukhus Varberg - HSV Hallands Sjukhus Halmstad – HSH Entreprenaden omfattar: Installation av luftbehandlingssystem Installation av rörsystem Installation av styr och övervakningssystem (fastighetsautomation)
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Upprustning av camping i Halmstad
Omfattar bla upprustning av stugor med nya kök, golv och badrumsrenovering, indragning av vintervatten, ombyggnad av reception, butik och restaurang mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018. Ca 180 Kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2019. Ca 180 Kvm.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Nybyggnad av kallgarage i Halmstad
Nybyggnad av kallgarage på industrifastighet.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Nybyggnad av butik/lager samt tillhörande parkerings- och avlastningsytor.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplatsen Sagoängen. En 40 meter lång linbana, en snurrig karusell och lekhus i form av en svamp. Belysning, väderskydd och fler picknickbord.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Avser tillbyggnad av ridhus, mickedala ridhus.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Exploatering för bostäder i Åled, Halmstad
Avser utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar, schakt och anläggande av opto- och elledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Ny centraldammsugare vid värmeverk i Halmstad
Avser centraldammsugarutrustning till Halmstads Energi och Miljös Avfallskraftvärmeverk bestående av bl.a. ett vakuumaggregat, två filteravskiljare, installation och mindre mängd rördragning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
2021-10 Laddstolpar Bil 2021-10 Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem 2022-04 OVK-besiktning
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplats.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad, förskola.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad pga brand.
Nybyggnad av vandrarhem i Halmstad
Rivning och nybyggnad av vandrarhemsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivnings och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus, 35 hyresrätter fördelat på 2 huskroppar-.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Mark, bygg och rivningslov för ny- och tillbyggnad av hotell-TYLÖHUS.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark (ny anslutning av vågbrytaregatan till oljevägen).
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - tillgänglighet hållplats + cykelparkering.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Nybyggnad av garage/förråd för gårdsarbete.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad, fasadändring och ändrad användning till flerbostadshus (20 studentlägenheter) samt rivning av bef. del.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-kattegattgymnasiet.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av enbostadsus, skärmtak för carport samt förlängning av kupa.
Rivning av garage i Halmstad
Rivning av garage pga av brand.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: