Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 243 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser nybyggnation av 150-200 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 6 företag att bygga bostäder.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhusform med 2 och 5 rok. Lägenheterna med 2 rok har uteplats och de med 5 rok är etagelägenheter med dubbla balkonger.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
Ca 30 lägenheter, Classic Life concept.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
om- och utbyggnad av Kvibilleskolan med ca 100 platser.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga drygt ett 50-tal lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyten på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning samt utbyggnad av 102 balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Anläggande av park och torg samt GC-väg i Halmstad
Avser anläggande av park- och torgyta, busshållplatser samt GC-väg vid Olanders Torg.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus på Westmansgatan 37-41, Fredriksvallsgatan 2-4, Norra vägen 5 och Långgatan.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilager och kontor.
Ombyggnad av bowlinghall i Halmstad
ombyggnad av lokal på 1700kvm till bowlinghall.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland
Är uppdelat i 3 områden; Onsala, Norra Halland utan Onsala samt Södra Halland.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av takterrasser och nya inglasningar på flerbostadshus. Samt byte av takpannor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av nätstation i Halmstad
Objektet avser utbyte av befintlig nätstation K2 med därtill hörande arbeten. Fastigheten är belägen inom Halmstad flygplats.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Nybyggnad av väntutrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Renovering och ombyggnad av hall/lager. Höjning av tak samt fasadändringar.
Upphandling av service och supportavtal till råsystem, Halmstad
Upphandling av service-och supportavtal till Halmstad teaters råsystem.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontors- och industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av verkstad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av träningshall.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering- morfars.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering-bulls -2019-04-01-2020-01-15.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfälligt anordnande av uteservering-harrys-7/4-3/10-2019 samt 5/4-1/10-2020 samt 11/4-6/10-2021.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppställning av sopcontainer samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av annex i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av örjansskolans gamla annex.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat uppförande av uteservering, hamngatan 43 under tiden 2019-04-21--2019-09-15.
Tillbyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av diselanläggning med datorbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med ventilationskupa på taket.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förskola, nybyggnad av ventilationsrum samt 2 st. skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av hembygdsgård-takbyte från jord- till vasstak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt påbyggnad av kylrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal i form av byte av fönster samt nytt entreparti och nya skyltplaceringar.
Utvändigt underhåll av sophus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad, sophus.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, uppsättning av skärmtak vid entré.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av kulturhus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från lagerbyggnad till kultur- och museiverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändring av butikslokal till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov/rivningslov för servicebyggnads toaletter.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: