Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder och tillbyggnad av affärshus. Byggstart årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Om- tillbyggnad av äldreboende i Falkenberg, etapp 1-3
Projektet avser tillbyggnad med 45 ny boenderum, avdelningskök, allrum och personallokaler även tillbyggnad av storkök samt ombyggnad av allmänytor inom befitlig byggnad.
Nybyggnad av radstugor i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av 72 radstugor i två våningar om ca 35 kvm, varav 12 av stugorna är 42 kvm och tillgänglighetsanpassade.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i tre huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett särskilt boende med 60 lägenheter/platser för äldre som innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter (varav 6 lägenheter i trygghetsboende) i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i plan 1 och 2.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Renovering av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser av totalt 179 lägenheter o avser bl a stambyte, avloppsrelining, renovering badrum (ca 94 stycken) och i vissa fall även köksbyte (efter hyresgästernas avrop) på Hertings allé 3 A-D, 5 A-B, Allévägen 27 A-B, 29 A-E, Rådmansgatan 31 A-B, 36 och 38.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Slöinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två våningar med 12 lägenheter samt mindre förrådsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av kontors- och centrumverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med centrumverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av biokem i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av biokem i avloppsreningsverk och bassäng.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Avser ny förbehandlingsanläggning av organiskt matavfall.
Nybyggnad av tillfälliga skollokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av tillfälliga skollokaler vid Falkenbergs gymnasieskola.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser renovering och ombyggnad av maskininstallationer i flotationsanläggningen och biosteget på Smedjeholmens ARV i Falkenberg. Projektör för Maskin & Process är Envidan AB, Marcus Larsson.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av slamvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Falkenberg
Omfattar om- och tillbyggnad av värmeväxlarsystemet till befintlig slamrötningsanläggning med tillhörande varmvattensystem. Omfattar även att bygga om delar av slamledningarna och vattenpåfyllnad utomhus samt en ombyggnad av befintlig rötkammarbyggnad och trapport på vilplan vid rötkammarna. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar samt omklädningsrum.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
tillbyggnad av en ytterligare kontorsvåning.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Falkenberg
Avser utbyggnad av ledningar för dricks- och spillvatten från Långasand till Eftra samt inom Eftra by. Omfattar även anläggande av tryckstegringsstation för dricksvatten. Byggstart november/december 2018.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Rivning av 3 jordbruksfastigheter Tröinge 6:67,6:75 Stafsinge-arvidstorp 2:194.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av montagehall.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 parhus Skrea.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola. Entreprenörer anlitas via ramavtal.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning del av byggnad.
Upphandling av pelletspanna i Falkenberg
Avser upphandling av en komplett pannanläggning.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och folktandvård i Ullared, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och folktandvård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation med torruppställda pumpar för pumpuppställning i pumpgrop. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Inköp av läktarstolar till friluftsteater, Falkenberg
Omfattar inköp och montering av 1530 läktarstolar till Vallarnas Friluftsteater i Falkenbergs kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad flerbostadshus, fyra hyresrätter i två plan.
Tillbyggnad på parkeringshus i Falkenberg
Projektet avser nytt hiss hus på tak på parkeringshus.
Rivning av stugby i Falkenberg
Projektet avser rivning av stugor.
Nybyggnad av solcellspark i Falkenberg
Nybyggnad av solcellspark på 5000 kvadratmeter vid fabriken på Styrvägen 1 i Vinberg. Totalt blir det 804 solceller i solcellsparken.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industri, skylt.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av golfbana i Falkenberg
Marklov för äventyrgolfbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad 2 enbostadshus Skrea 6:94,6:95.
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Nybyggnad 2 st uteplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Fasadändring och tillbyggnad entré.
Nybyggnad av bar i Falkenberg
Placering ny sportbar.
Ombyggnad av gym i Falkenberg
Ombyggnad av lokaler.
Tillbyggnad av teatrar i Falkenberg
Tillbyggnad friluftsteater.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
Tillbyggnad restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Uppföra förrådsbyggnad.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppförande mur/plank.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Uppförande tält.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Uppförande väderskydd.
Ombyggnad av dagcenter i Falkenberg
Ändrad användning från bostad till daglig verksamhet.
Ombyggnad av vandrarhem i Falkenberg
Ändrad användning från butik till varandrahem.
Rivning av toalett i Falkenberg
Rivning toalettbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Falkenberg
Strandskyddsdispens förlängning av brygga.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för byggarbetsbodar.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lekplats i Falkenberg
Tidsbegränsat lov portabel lekplats.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning av bostadshus, Rivning av fritidshus Tångalyckan 1.
Rivning av enbostadshus i Falkenberg
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: