Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder och tillbyggnad av affärshus. Byggstart årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett särskilt boende med 60 lägenheter/platser för äldre som innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter (varav 6 lägenheter i trygghetsboende) i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i plan 1 och 2.
Renovering av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser av totalt 179 lägenheter o avser bl a stambyte, avloppsrelining, renovering badrum (ca 94 stycken) och i vissa fall även köksbyte (efter hyresgästernas avrop) på Hertings allé 3 A-D, 5 A-B, Allévägen 27 A-B, 29 A-E, Rådmansgatan 31 A-B, 36 och 38.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Slöinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två våningar med 12 lägenheter samt mindre förrådsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden.
Nybyggnad av tillfälliga skollokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av tillfälliga skollokaler vid Falkenbergs gymnasieskola.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser renovering och ombyggnad av maskininstallationer i flotationsanläggningen och biosteget på Smedjeholmens ARV i Falkenberg. Projektör för Maskin & Process är Envidan AB, Marcus Larsson.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Avser ny förbehandlingsanläggning av organiskt matavfall.
Ombyggnad av slamvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Falkenberg
Omfattar om- och tillbyggnad av värmeväxlarsystemet till befintlig slamrötningsanläggning med tillhörande varmvattensystem. Omfattar även att bygga om delar av slamledningarna och vattenpåfyllnad utomhus samt en ombyggnad av befintlig rötkammarbyggnad och trapport på vilplan vid rötkammarna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar samt omklädningsrum.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
tillbyggnad av en ytterligare kontorsvåning.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Rivning av 3 jordbruksfastigheter Tröinge 6:67,6:75 Stafsinge-arvidstorp 2:194.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola. Entreprenörer anlitas via ramavtal.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning del av byggnad.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Upphandling av pelletspanna i Falkenberg
Avser upphandling av en komplett pannanläggning.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och folktandvård i Ullared, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och folktandvård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Ullared
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Inköp av läktarstolar till friluftsteater, Falkenberg
Omfattar inköp och montering av 1530 läktarstolar till Vallarnas Friluftsteater i Falkenbergs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Falkenberg
Nybyggnad av solcellspark på 5000 kvadratmeter vid fabriken på Styrvägen 1 i Vinberg. Totalt blir det 804 solceller i solcellsparken.
Rivning av stugby i Falkenberg
Projektet avser rivning av stugor.
Tillbyggnad av vattentorn i Falkenberg
Tillbyggnad vattentorn.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av teatrar i Falkenberg
Tillbyggnad friluftsteater.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppförande mur/plank.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ny cistern.
Ombyggnad av dagcenter i Falkenberg
Ändrad användning från bostad till daglig verksamhet.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad och ombyggnad komplementbyggnad.
Rivning av toalett i Falkenberg
Rivning toalettbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Falkenberg
Strandskyddsdispens förlängning av brygga.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för byggarbetsbodar.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lekplats i Falkenberg
Tidsbegränsat lov portabel lekplats.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning av bostadshus, Rivning av fritidshus Tångalyckan 1.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Fasadändring och tillbyggnad entré.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Anordna 9 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad och skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad, uppförande av skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad tvåbostadhus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industri, skylt.
Ombyggnad av gym i Falkenberg
Ombyggnad av lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: