Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i tre huskroppar med 4-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falkenbergs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 80 lägenheter i flerbostadshus och 40 tomter.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro. Byggstart tidigast augusti 2019.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hus 3 vid Falkenbergs gymnasieskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i bottenvåningen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av detaljhandel i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av en ny byggnad om ca 3400 kvm i två plan för att inrymma dagligvaruhandel.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicekontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation och tilläggsisolering av yttertak på folkhögskola.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Projektet avser o- och tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Utökning av fjärrvärmenät i Falkenberg
Avser förstärkning av befintligt fjärrvärmenät med nya ledningar.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll på vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser byte av yttertak och fönster och nya solceller på tak på vårdcentral och folktandvård samt nytt cykelförråd.
Ombyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Underhåll skall göras på parkeringshuset. Underhållet i denna entreprenad består i att lägga in nya tätskikt och slitskikt med vägmarkering samt målning av väggar entreprenaden kommer även att omfatta ny belysning. Totalt berörd yta ca 7 500 m2
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Avser tillbyggnad av ca 20 kontorsplatser samt matsal och omklädningsrum med dusch.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation i skola.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad i vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och folktandvård. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad kontorsdel industri. 100kvm.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Renovering av torn och sockel på kyrka i Falkenberg
Projektet avser renovering av torn och sockel runt kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation, rivning bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av vind i Falkenberg
Inredning vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av värmeverk i Falkenberg
Gasoltank för uppvärmning av spannmålstork.
Ombyggnad av nätstation i Falkenberg
Ersättning av befintlig nätstation.
Rivning av mast i Falkenberg
Rivning vindmätningsmast.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Uppförande av 1 st vindkraftverk och transformatorbod.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppförande teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från uthus till flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning till bostad under begränsad tid.
Nybyggnad av stugby i Falkenberg
Uppförande av 4 st stugor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av logi i Falkenberg
Inredning av fler boenderum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Flytt av fjärrvärmepanna i Falkenberg
Projektet avser markarbeten och flytt av befintlig fjärrvärmepanna.
Byte av storköksutrustning i förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Projektet avser rivning del av industribyggnad.
Rivning av stall i Falkenberg
Projektet avser rivning stall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: