Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Falkenberg
Avser totalrenovering av gymnasieskolan, dessutom byggs två befintliga fastigheter ut. Tanken är att om- och tillbyggnaden av gymnasieskolan ska bidra till en rymligare och modernare undervisningsmiljöer.
Nybyggnad av enbostadshushus och parhus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av 50-tal enbostadshus, parhus och radhus. Ett samarbete med Mjöbäcksvillan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. Lägenheterna är på 2, 3 eller 4 rum och mellan 60 till 77 kvadratmeter
Nybyggnad av seniorbostäder i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 50 st seniorbostäder.
Nybyggnad av vårdboende i Falkenberg
Avser nybyggnad av vårdboende med plats för 65 rum.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet omfattar bland annat följande arbeten: Rivning, av bl.a. asfalt, smågatsten och plattor Fräsning av asfalt Justering av markhöjder, kantsten, gatubelysning och anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor. Plantering av träd och iordningställning av grönytor Asfaltering, platt- och stenläggning samt vägmålning Ombyggnation av busshållplatser Montering av ny gatubelysning, vägmärken och övrig utrustning
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 flerbostadshus fördelat 5 lägenheter i varje huskropp. Skrea 6:100,6:92,6:103,6:101,6:102.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av hembygdsgård i Vessigebro
Vård- och underhåll av Larsagården.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 parhus/tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av parhus Ullared 3:74,3:75.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av hotellbygggnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank i befintlig pergola.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av 120 meter hög vindmätningsmast, tillfällig åtgärd i 5 år.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.
Ombyggnad av bryggeri i Falkenberg
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad fasad Morups-lyngen 2:113,2:189,2:190,2:191,2:192,2:193,2:194.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad fasad och ombyggnation av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad fasad samt delning av en stor butikslokal i två mindre.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad samt ändrad användning.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus Pelle Svanslös 8,17.
Ombyggnad av församlingshus i Falkenberg
Installation ventilationsaggregat.
Nybyggnad av cykelbana i Falkenberg
Marklov för cykelbana.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan nybyggnad entresolplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: