Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 124 nya bostäder och tillbyggnad av coop. Byggstart årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett särskilt boende med 60 lägenheter/platser för äldre som innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro. Byggstart tidigast augusti 2019.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Slöinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två våningar med 12 lägenheter samt mindre förrådsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Tillbyggnad av centrallager i Falkenberg
Tillbyggnad av Ullareds centrallager på 8100kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av tillfälliga skollokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av tillfälliga skollokaler vid Falkenbergs gymnasieskola.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser renovering och ombyggnad av maskininstallationer i flotationsanläggningen och biosteget på Smedjeholmens ARV i Falkenberg. Projektör för Maskin & Process är Envidan AB, Marcus Larsson.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Denna bygg- och anläggningsentreprenad avser en omlastnings-, mottagnings- och förbehandlingsanläggning för organiskt hushållsavfall och organiskt avfall från verksamheter. Maskiner för förbehandling av matavfall har upphandlats separat i Maskinentreprenadsupphandlingen. Byggentreprenaden omfattar även samordningsansvaret för de båda entreprenaderna. Tillsammans ska dessa två entreprenader utgöra en helhet, en ny fungerande anläggning för omlastning och förbehandling av matavfall.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar samt omklädningsrum.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
tillbyggnad av en ytterligare kontorsvåning.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Byggnad på 330 kvm och tomt 1000 kvm.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Rivning av 3 jordbruksfastigheter Tröinge 6:67,6:75 Stafsinge-arvidstorp 2:194.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med två avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola. Entreprenörer anlitas via ramavtal.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Upphandling av pelletspanna i Falkenberg
Avser upphandling av en komplett pannanläggning.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Inköp av läktarstolar till friluftsteater, Falkenberg
Omfattar inköp och montering av 1530 läktarstolar till Vallarnas Friluftsteater i Falkenbergs kommun.
Ombyggnad av vattenverk i Ullared
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ventilationsbyte samt ändring av fasad och fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad handelsbyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falkenberg
Nybyggnad äldreboende, 60 platser.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Falkenberg
Nybyggnad av solcellspark på 5000 kvadratmeter vid fabriken på Styrvägen 1 i Vinberg. Totalt blir det 804 solceller i solcellsparken.
Nybyggnad av spa i Falkenberg
Nybyggnad badtunneanläggning, omklädningsbyggnad, teknikbodar, uteplats, plank och skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
mindre tillbyggnad av uteservering med cirka 40 kvm.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falkenberg
Anmälan ändrad användning från förråd till undervisningssal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Anordna 9 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad och skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad, uppförande av skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av panncentral i Falkenberg
Nybyggnad pelletspanna.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad tvåbostadhus.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad, uppförande av parkering.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av vattentorn i Falkenberg
Tillbyggnad vattentorn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad och ombyggnad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning industrilokal.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av fiskbod.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ny cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: