Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett särskilt boende med 60 lägenheter/platser för äldre som innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt 63 parkeringsplatser och 135 cykelplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av centrallager i Falkenberg
Tillbyggnad av Ullareds centrallager på 8100kvm.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser rivning samt nybyggnad av mindre badanläggning. Byggnad på 330 kvm och tomt 1000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Anläggande av förbehandlingsanläggning i Falkenberg
Denna bygg- och anläggningsentreprenad avser en omlastnings-, mottagnings- och förbehandlingsanläggning för organiskt hushållsavfall och organiskt avfall från verksamheter. Maskiner för förbehandling av matavfall har upphandlats separat i Maskinentreprenadsupphandlingen. Byggentreprenaden omfattar även samordningsansvaret för de båda entreprenaderna. Tillsammans ska dessa två entreprenader utgöra en helhet, en ny fungerande anläggning för omlastning och förbehandling av matavfall.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 parhus/tvåbostadshus Ullared 3:69,3:70,3:71.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Ullared
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Byte av jordvärmepump i skola i Falkenbergs kommun
Avser byte av jordvärmepump på Ljungbyskolan.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende och skola i Falkenberg
Entreprenaden innefattar nybyggnad av solcellsanläggningar på befintliga fastigheter i Falkenbergs kommun. Anläggningarna avser att öka kommunens andel förnyelsebar energi i fastighetsbeståndet. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning enligt teknisk beskrivning
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Invändig ombyggnation av Lantmännen.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ventilationsbyte samt ändring av fasad och fönster.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falkenberg
Nybyggnad äldreboende, 60 platser.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Nybyggnad butik och verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad flerbostadshus med 3 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av spa i Falkenberg
Nybyggnad badtunneanläggning, omklädningsbyggnad, teknikbodar, uteplats, plank och skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad och skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av panncentral i Falkenberg
Nybyggnad pelletspanna.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
mindre tillbyggnad av uteservering med cirka 40 kvm.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Anmälan anordning för ventilation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falkenberg
Anmälan ändrad användning från förråd till undervisningssal.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning industrilokal.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av fiskbod.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad för dieseltank.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad, uppförande av parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av vattentorn i Falkenberg
Tillbyggnad vattentorn.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Uppföra paviljong, förskola.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: