Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 450 lägenheter. 40.000 kvm yta.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter med handel i bottenplan i 4 huskroppar med 4-5 våningar med garage i souterängplan samt rivning av bostadshus, kontorsbyggnad och garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshushus och parhus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av 50-tal enbostadshus, parhus och radhus. Ett samarbete med Mjöbäcksvillan.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Stomleverantör: Betonwerk Ribnitz, Tyskland.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 våningar och 35 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus. Partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 154 från Falkenberg till länsgränsen
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Gatu- och parkutbyggnad i Falkenberg
Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av: Offentligt konstverk Parkytor, gräs och planteringsytor Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning Dagvattenledning- bevattningsmagasin Belysningsanläggning
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenberg
Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm Utbyggnad av gc-väg ca 300 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m Utjämningsmagasin ca 100 kvm
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av kall-lager samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 29 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra container.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av container.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov, uppföra flyttbara bostäder samt tillhörande förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av atelje/utesovning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak samt bef skärmtak rivs.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak samt fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Falkenberg
Uppföra tak på paddelbana.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppförande mobiltorn och teknikbod.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av komplementbyggnad samt skorsten på skolbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Falkenberg
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kiosk i Falkenberg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Falkenberg
Nybyggnad vattenreservoar.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av campingstuga i Falkenberg
Nybyggnad av campingstuga med två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Falkenberg
Installation ventilationsaggregat.
Nybyggnad av damm i Falkenberg
Marklov för dagvattendamm.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av hotell i Falkenberg
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: