Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Vindkraftverk på Näsudden, Gotland
Avser 3 st vindkraftverk. Effekt på 2,0 mW per verk, höjd 95 meter och med en vingbredd på 100 vingdiameter.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 3
Tillbyggnad av datorhall.
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av VA-ledningar för nytt bostadsområde. Kommer troligen att samordnas med el-och fjärrvärmeledningar som Gotlands Energi är byggherre för.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Anläggande av gång- och cykelvägar på A7-området i Visby
Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar på A7-området.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Invändig restaurering av Stenkyrka kyrka Tingstäde, Gotland
Avser invändig mögelsanering med bla tvättning och målning.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Avser takrenovering på Irisdalsgatan 100-196 och Rutegatan 7-215.
Underhålls- och driftbesiktning för elledningsnät, Gotland
Gotlands Elnät AB är i behov att upphandla underhålls- och driftbesiktning av elledningsnätet som ska utföras under perioden 2018-2020 med option på ytterligare två år.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Ramavtal Region Öst: Område Gotland - Högspänningsarbeten
Elentreprenör utsedd men ej offentlig enligt sekretess.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilationsanläggning i förskola (kabyssen hus 1).
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan ändring av planlösning och väsentlig ändring av va.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Ombyggnad av folkets hus i Visby
Nybyggnad av folkets hus byggnad (ersättningsbyggnad flyttas till fastigheten).
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av växthus i Visby
Nybyggnad av odlingsväxthus.
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av hamnkontor/servicehus samt tillhörande vågstation (ronehamn).
Tillbyggnad av bilhall i Visby
Tillbyggnad av bilhall och uppförande av fyra skyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad servicehus och sopbod med plank för avfallshantering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av mur i Visby
Underhåll av mur.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad. Putsåtgärder på gavel. Saltskada. Fönsterrenovering/underhåll.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av manskapsbodar - tidsbegränsat lov t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage och uppförande av plank (samt rivning av garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av pensionat i Visby
Anmälan för ombyggnad av pensionatsbyggnad (fridhem). Enkelrum till dubbelrum med dusch & toalett i rummen.
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av tvättstuga till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - ny balkong och dörr på flerbostadshus (plan 5).
Restaurering av Roma kyrka, Gotland
Avser invändig mögelsanering samt restaurering av takryttare.
Restaurering av Bunge kyrka i Fårösund, Gotland
Avser lagning och fogning av fasad samt takrestaurering.
Utbyte av tornspiror på kyrkor på Gotland
Avser byte av tornspiror på sex kyrkor på Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: