Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Utförs i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 2 = FMV-verkstad, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Installatörerna har option från etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett. Ytterligare lokaler ska tillskapas i anslutning till akutmottagningens tillbyggnad. Dessa lokaler är ämnade för enkel vård, administration m.m..
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Underhållsbeläggning Tank inom Gotlands län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp I1-2019, Gotlands län, 2019-11-15
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Skydd av vattentäkt i Visby
Lärbro vattentäkt inklusive Tingstäde Träsk och Bästeträsk.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Ombyggnad av väg 148 mellan Visby-Fårösund
Säkra passager för cyklister och gångtrafikanter, bättre och säkrare korsningar, gång- och cykelstråk.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av VA-ledningar och väg i Gotland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Stolpbyte 70-kV i Gotland
Beställaren avser att teckna avtal med entreprenör för byte av ca 140 stolpar på 70kV-nätet med AMS-metod. Entreprenaden kommer att utföras över hela Gotland. Stolpbytet ska utföras 201908-201912, förutsatt att erforderligt material har erhållits.
Skydd av vattentäkt i Lärbro
Lärbro vattentäkt inklusive Tingstäde Träsk och Bästeträsk.
Ny ventilation i kontorshus i Visby
Avser ny ventilation i två av byggnaderna på fastigheten Ankaret 1 och en av byggnaderna på fastigheten Ankaret 5.
Installation av säkerhetssystem till tingsrätt på Gotland
Avser installation av säkerhetssystem till Gotlands tingsrätt.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Nytt reservkraftverk vid Alva vattentorn, Gotland
Avser leverans, montage, inkoppling och driftsättning av nytt reservkraftaggregat för drift av hela Alva pumpstation. Objektets läge: Stora Ringome 1:46, beläget i Alva söder om Hemse, Gotland.
Installation av säkerhetsanläggning vid kontor i Visby
Avser installation av ett nytt inbrottslarm och passersystemanläggning vid Svenska Spels huvudkontor i Visby.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fönster och dörrar på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av hotell i Visby
Underhåll av lägenhetshotell.
Utvändigt underhåll av förskola i Visby
Underhåll - omläggning av plåttak.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fasad på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad samt byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från bostadshus till förskola (karlavagnen).
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av lada/förråd till pub/restaurang samt tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av restaurang till lägenhetshotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - byte av fönster och fönsterdörrar Visby Taptot 1, 2.
Nybyggnad av tvättinrättning i Visby
Uppförande av tvättstuga.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad och tak på lägenhetshotell.
Nybyggnad av hamburgerbar i Visby
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skyltar och pyloner.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nybyggnad av försäljningsbyggnad.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av gästbostäder konferens.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av uthyrningsstugor och rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Visby
Nybyggnad av vattenreservoar med teknikbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Visby
Om- och tillbyggnad av veterinärstation och kontor.
Ombyggnad av hotell i Visby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor/hotell (kneippbyn).
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Visby
Rivning av ventilationshuvar på tak samt installation av två nya (korpen hus 2).
Rivning av kontor i Visby
Rivning del av kontorsbyggnad (kneippbyn).
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus/kontorsbyggnad.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad, trapphus och tillbyggnad.
Rivning av butik i Visby
Rivning av butiks- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av förråd, tillbyggnad av trapphus samt ändring av fasad (nya fönster).
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Rivning av mäss i Visby
Anmälan rivning av byggnad 42 f.d. officersmäss, Anmälan rivning av byggnad nr 33 f.d. officersbyggnad Visby Visborg 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av bostadshus med takkupor, ändrad användning av lager till bostad.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 11 bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Västerhejde Hallbros 1:10,1:40.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd/teknikrum/soprum Visby Malajen 7,8,9.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av campingstuga i Visby
Nybyggnad av campingstuga och förråd (bungecamping).
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: