Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (196)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nybyggnad av FMV-verkstad i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Utförs i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 2 = FMV-verkstad, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Ny överföringsledning mellan Fröjel-Klintehamn, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Upprustning av förskola i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde och belysning Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar inom Artilleriet (fd. A7-området)
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Installation av säkerhetssystem till tingsrätt på Gotland
Avser installation av säkerhetssystem till Gotlands tingsrätt.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Nybyggnad och drifttagning av intagsledningar på Gotland
Avser rivning av befintlig ledning samt nybyggnad och driftsättning av intagsledningar.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av tvättinrättning i Visby
Uppförande av tvättstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - byte av fönster och fönsterdörrar Visby Taptot 1, 2.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av lada/förråd till pub/restaurang samt tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad och tak på lägenhetshotell.
Rivning av butik i Visby
Rivning av butiks- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad / nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad, trapphus och tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Visby
Rivning av ventilationshuvar på tak samt installation av två nya (korpen hus 2).
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av gästbostäder konferens.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Ombyggnad av veterinärstation i Visby
Om- och tillbyggnad av veterinärstation och kontor.
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Nybyggnad av hamburgerbar i Visby
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skyltar och pyloner.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Västerhejde Hallbros 1:10,1:40.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd/teknikrum/soprum Visby Malajen 7,8,9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av bostadshus med takkupor, ändrad användning av lager till bostad.
Anläggande av gångväg samt parkeringsplats i Visby
Anläggande av p-platser samt gångväg.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasadkulör och uppförande av skyltar (coop klintehamn).
Ombyggnad av hotell i Visby
Underhåll av lägenhetshotell.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Ändring/utökning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (boklok).
Nybyggnad av campingplats i Visby
Anordnande av ställplatser/campingplatser för husbilar, tidsbegränsat bygglov, t.o.m 2027-12-31.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av förrådsbyggnad & friggebod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - ändring av tvättstuga till badrum.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och carport.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: