Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (82)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsomrpdet i Visby.
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område norra Gotland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Etapp 2 avser nybyggnad av 35 lgh. Etapp 1 finns på projektid: 1396841
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar över Västergarnsån och Varbosån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt - Klövern 11 och del av Klövern 1, för att möjliggöra för 4 stycken flerbostadshus om ca 20 lägenheter tillsammans med 4 stycken studentlägenheter i angränsande fd garagebyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nytt Lidl i Visby. Kommer att byggas enligt byggmiljöcertifieringen Noll CO2.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett. Ytterligare lokaler ska tillskapas i anslutning till akutmottagningens tillbyggnad. Dessa lokaler är ämnade för enkel vård, administration m.m..
Underhållsbeläggning Tank inom Gotlands län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp I1-2019, Gotlands län, 2019-11-15
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Ombyggnad av fastighet & nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av fastighet samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Ombyggnad av VA-ledningar och väg i Gotland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Ny ventilation i kontorshus i Visby
Avser ny ventilation i två av byggnaderna på fastigheten Ankaret 1 och en av byggnaderna på fastigheten Ankaret 5.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Installation av säkerhetsanläggning vid kontor i Visby
Avser installation av ett nytt inbrottslarm och passersystemanläggning vid Svenska Spels huvudkontor i Visby.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från bostadshus till förskola (karlavagnen).
Ombyggnad av lägenhetshotell i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av restaurang till lägenhetshotell.
Utvändigt underhåll av förskola i Visby
Underhåll - omläggning av plåttak.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Visby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor/hotell (kneippbyn).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 11 bostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nybyggnad av försäljningsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av uthyrningsstugor och rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Visby
Nybyggnad av vattenreservoar med teknikbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av baracker.
Ombyggnad av mur i Visby
Underhåll - nedplockning och återuppbyggnad av mur.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola med paviljong (sanda skola), tidsbegränsat lov t o m 2021-06-30.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 30 meter och en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av tennishall i Visby
Anläggande av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av motorstadion i Visby
Anordnande av motorsportsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Fasadändring – montering av utrymningstrappa.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Visby
Marklov för padelbanor och äventyrsgolf (björkhaga).
Nytt reservkraftverk vid Alva vattentorn, Gotland
Avser leverans, montage, inkoppling och driftsättning av nytt reservkraftaggregat för drift av hela Alva pumpstation. Objektets läge: Stora Ringome 1:46, beläget i Alva söder om Hemse, Gotland.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Rivning av mäss i Visby
Anmälan rivning av byggnad 42 f.d. officersmäss, Anmälan rivning av byggnad nr 33 f.d. officersbyggnad Visby Visborg 1:13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad på flerbostadshus - ommålning av träpartier och putsning av gavlar.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fasad på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad samt byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fönster och dörrar på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av förråd, tillbyggnad av trapphus samt ändring av fasad (nya fönster).
Rivning av kontor i Visby
Rivning del av kontorsbyggnad (kneippbyn).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: