Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av transformatorstationer i Höljebro
Med start 2018 ska 1 styck 70/130kV-ställverk beläget i Hälsingland bytas ut. Nytt ställverk i utomhusutförande ska byggas upp parallellt med det befintliga med det fortfarande i drift. Slutligen rivs de gamla utomhusställverken inklusive kontrollbyggnader. 130 kV ställverket kommer att ha två stycken linjefack, två stycken transformatorfack och ett fack för kabelanslutning av inkommande generering. 70 kV ställverket kommer att ha två stycken transformatorfack och tre stycken linjefack. Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Höljebro
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 126 st badrum och 16 st lokaler inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare, komplettering av elinstallationer samt erforderliga byggnadsarbeten. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter. Ombyggnaden ska etappindelas. Kv Rosen 12; Åsgatan 15, Åsgatan 17, Nygatan 16, Nygatan 18 och Åsbäcksgatan 22, 24 och 26. Kv Lagern 7 & 8; Nygatan 17, Åsgatan 8 A och B och Åsgatan 10.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Bullerskyddsåtgärder längs sträckan Söderhamn-Kilafors
Bullerskyddsåtgärder på fasader, fönster och uteplatser.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Nybyggnad av panncentral i Ljusne
Upphandlingen omfattar leverans och montage av hetvattenpanna med tillhörande rökgaskanaler och skorsten, brännare, bränslehantering inklusive förrådstank, erforderliga process- och mediasystem, ventiler och regleringar. Tillhörande byggnad ingår även i upphandlingen.
Om och tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Om och tillbyggnad av industri
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivning av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Tillbyggnad av lager i Söderhamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ombyggnad av kontor. Delar av fasad målas om, nya partier i fasad och fönster kompletteras. Ny ventilationsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad bärrenseri med fryslager.
Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Söderhamn
Anmälan anläggning va.
Rivning av industrihus i Söderhamn
Anmälan rivning industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från handel till vandrarhem.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från samlingslokal till vandrarhem.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning gemensam utrymme till lägenhet.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Söderhamn
Utvändig ändring - ommålning av fasader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderhamn
Anläggande av pendlarparkering.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Byte av ftx-ventilation.
Nybyggnad av fläktrum i Söderhamn
Nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad teknikbod-fiber.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ombyggnad från kontor till bostad.
Ombyggnad av busshållplats i Söderhamn
Ombyggnad av busshållplats.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Tidsbegrändst bygglov nybyggnad lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av virkesförråd samt tillbyggnad med skärmtak.
Renovering av fönster på Skogs kyrka
Renovering och målning av samtliga fönster.
Fasadrenovering av rådhus i Söderhamn
På grund av vattenläckage gör man nu en fasadrenovering av Rådhuset i Söderhamn.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Installation av klimatsystem i Norrala kyrka
Installation av klimatsystem.
Installation av klimatsystem i Trönö kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: