Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Skepparen 1-6 och del av 10. Avser SABO kombohus.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Ombyggnad av Ostkustbanan mellan Kringlan-Ljusne
Förstärkningsåtgärder på banvallen för att höja den tillåtna axellasten till 25 ton.
Ny eller ombyggnad av förskola i Söderhamn
Ny förskola alt ombyggnad av moduler.
Om- och tillbyggnad av skola i Bergvik
Om och tillbyggnad av Bergviksskolan samt invändig rivning.
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad av handelshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ombyggnad av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Installation av ny rökgasrening mm på hetvattenpanna i Söderhamn
Avser installation av en ny rökgasrening, elektrofilter med multicyklon, på panna 3. Panna 3 är en hetvattenpanna på 12 MW avgiven effekt med huvudbränsle träpulver och reservbränsle HVO/EO1. Upphandlingen omfattar leverans och montage av en komplett ny rökgasrening inklusive tillhörande rökgaskanaler och askhantering.
Rivning av reservoar i Söderhamn
Anmälan rivning fd. vattenreservoar.
Nybyggnad av damm i Söderhamn
Anläggande av vattendamm.
Nytt mobilt reservkraftaggregat för Söderhamn Elnät AB
Avser ett mobilt reservkraftaggregat 550 kVA för att säkerställa våra kunders elleverans vid både planerade och oplanerade arbeten i elnätet.
Ändrad användning till läkarcentral i Söderhamn
Ändrad användning terminal till läkarmottagning/behandling.
Ombyggnad av utbildningslokal i Söderhamn
Ändrad användning - verksamhet till utbildning.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Ändrad användning av skola och vandrarhem till 15-20 lägenheter på Myskje 4:18 och 4:72.
Ombyggnad av parhus i Söderhamn
Ändrad användning från kontor/skola till två tvåbostadshus samt ett flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Söderhamn
Ändrad användning lastintag till gym.
Rivning av reservoar i Söderhamn
Rivning av byggnad - vattenreservoar.
Rivning av enbostadshus i Söderhamn
Rivning enbostadshus, komplementbyggnader.
Ombyggnad av garage i Söderhamn
Anmälan ändring på bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Inglasning av balkonger flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Söderhamn
Strandskyddsdispens komplementbyggnad garage, förråd/gästrum.
Nybyggnad av barack i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov - kontorsbaracker.
Tillbyggnad av garage i Söderhamn
Tillbyggad garage med skärmtak.
Tillbyggnad av båthall i Söderhamn
Tillbyggnad båtgarage.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Söderhamn
Nybyggnad bränsledepå.
Nybyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Nybyggnad föreningslokal.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad gårdsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av garage i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad garage.
Tillbyggnad av servering i Söderhamn
Nybyggnad tak över servering.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderhamn
Nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av hiss på flerbostadshus i Söderhamn
Objektet avser tillbyggnad av en utvändig lågfartshiss samt anpassningar för detta på Kv Skale 1:27 - Klockarvägen 82-120.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: