Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Skepparen 1-6 och del av 10. Avser SABO kombohus.
Ny eller ombyggnad av förskola i Söderhamn
Ny förskola alt ombyggnad av moduler.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering i 111 st lägenheter därutöver lokaler och garage. Vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt kompletteringar byts. Ny 3-fasmatning, nya el-centraler, komplettering av elinstallationer samt erforderliga byggnadsarbeten. Objekten är belägna på: Kv. Ljusne 29:20, Svarvarvägen 2–120, Kv. Snickaren 6, Norrtullsgatan 37 A-B samt Kv. Snickaren 13, Vinkelgränd 4 A-C.
Ombyggnad av Ostkustbanan mellan Kringlan-Ljusne
Förstärkningsåtgärder på banvallen för att höja den tillåtna axellasten till 25 ton.
Om- och tillbyggnad av skola i Bergvik
Om och tillbyggnad av Bergviksskolan samt invändig rivning.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Upprustning av vägar i Söderhamn
Söderhamn: Flygvägen, från Ölandsvägen till rondellen vid Hällåsen. Stugsundsvägen, från Fålnäs till Lotsgatan. Faxeholmsgatan, från Spårvägen till Arend Stykes väg. Söderala: Villavägen, Åsvägen och Åkervägen. Ljusne: Smedsvägen/Nygatan och Generatorvägen. Vallvik: Poppelvägen och Envägen Mo: Blekarvägen Bergvik: Mickelbergsvägen, Skidvägen och Nedre Bölegatan.
Ändrad användning till bostäder mm i Söderhamn
fd Hotell Linblomman. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad av handelshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från kontor/skola till lägenheter. Första etappen avser fyra lägenheter och den andra etappen sex lägenheter. Andra etappen planeras till hösten 2019.
Ombyggnad till flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från kontor/skola till lägenheter. Första etappen planeras vara klar hösten 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ombyggnad av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i region Mitt
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i Skinnskatteberg, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Odensala, Storvik, Ljusdal, Granbo, Gnarp och Ramsjö.
Rivning av flerbostadshus i Bergvik
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av två flerbostadshus och en servivebyggnad inom fastigheten Vannsätter 33:1 med adress Lillbergsvägen 3-47. Total byggnadsyta för de tre delobjekten är ca 1245 kvm.
Nybyggnad av garagelänga med spolhall i Söderhamn
Nybyggnad av garagelänga med spolhall på Tippvägen i Söderhamn.
Nybyggnad av garage i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad garage- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av vind i Söderhamn
Ombyggnad av vindsvåning och ny takkupa flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Ändrad användning av skola och vandrarhem till 15-20 lägenheter på Myskje 4:18 och 4:72.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Söderhamn
Ändrad användning restaurang/lagerlokal till golfsimulator.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Tidsbegränsat lov - ändrad användning från kontor till förskola.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad mellanblockskiosk.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad teknikbyggnad, Rivningslov Sörljusne 8:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Söderhamn
Obligatorisk ventilationskontroll.
Ombyggnad av garage i Söderhamn
Anmälan ändring på bärande konstruktion.
Nybyggnad av kallförråd i Söderhamn
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av altan i Söderhamn
Nybyggnad av pergola samt miljöstation.
Nybyggnad av plank i Söderhamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av cistern i Söderhamn
Nybyggnad bränsledepå.
Ombyggnad av bensinstation i Söderhamn
Installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad av förråd och garage.
Anläggande av hybridgräs till lekkulle vid förskola i Söderhamn
Avser upphandling av hybridgräs till lekkullen på Klossdammen förskola i centrala Söderhamn. Söderhamns kommun ombesörjer förberedande markarbeten. Utförande ska ske under perioden v.28-v.31 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: