Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm
Utbyggnad av kaj i Ljusne
Bland annat 150 meter ny kajplats och högre effektivitet
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Ny hockeysarg samt ispist till ishall i Söderhamn
Uppdraget består av att montera ny hockeysarg, anpassa läktare och bygga om spelarbås. Nya kylslangar ska monteras i befintlig ispist, varvid diverse markarbeten för kylslangar också ingår.
Ombyggnad av garage till utbildningslokal mm i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 1
Exploatering inför projekt: 1238531.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Avser tillbyggnad industrilokal för sällanköpshandel (vvs-material).
Ny skyddsväxel i Holmsveden
Ny skyddsväxel för att få till samtida infart. Bandel 218, 284+100 km - 285+400 km.
Nybyggnad av parkering i Söderhamn
Reseparkeringen i Söderhamn ska flyttas inför byggnation på Söderhamnsporten till Öster om ån. Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, Söderhamn och Ljusne
Kommer ev att utföras i samband med fler busshållplatser vid resecentrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad/ ombyggnad flerbostadshus.
Ommålning av flerbostadshus i Söderhamn
Visst fasadarbete inför målning. Byte av panel mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser ombyggnad av entrédörrar,ytterdörrar, tvättmaskin mm.
Nybyggnad av laddstationer i Tönnebro
Nybyggnad av laddstationer. Kommer byggas på fler orter, oklart vilka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från verksamhet till bostad Grosshandlaren 6,1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Utvändig ändring med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus - fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad nätstation.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Anmälan om ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av väg 637 genom Söderala
Ny beläggning, ändring av utformningen på gc-vägen som löper parallellt med väg 637.
Mobila servicehus till Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar två stycken mobila servicehusbyggnader till Stenö Havsbad & Camping till sommaren 2020.
Inventering av bottenvegetation samt naturvärdesbedömning i Gävleborgs län
Avser en leverantör som ska inventera ett eller två områden med en total havsareal på ca 2474 ha i Söderhamns kommun med hjälp av dropvideo och dykning.
Utvändig målning av flerbostadshus i Söderala
Objektet avser utvändig målning på adresserna Hammarvägen 7-97 samt Klockarvägen 2-160.
Anläggande av regnbädd i Söderhamn
I projektet ingår att bygga en regnbädd som renar och fördröjer dagvattnet innan det når Söderhamnsån. Regnbädden är placerad i centrala Söderhamn.
Anläggande av växtbeklätt fördröjningsmagasin i Söderhamn
I projektet ingår att bygga ett växtbeklätt fördröjningsmagasin som fördröjer och även renar dagvattnet innan det når Söderhamnsån. Fördröjningsmagasinet är placerat i centrala Söderhamn på en grönyta i korsningen Brädgårdsgatan/Rustkammargatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: