Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Utbyggnad av kaj i Ljusne
Bland annat 150 meter ny kajplats och högre effektivitet.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm
Ny hockeysarg samt ispist till ishall i Söderhamn
Uppdraget består av att montera ny hockeysarg, anpassa läktare och bygga om spelarbås. Nya kylslangar ska monteras i befintlig ispist, varvid diverse markarbeten för kylslangar också ingår.
Nybyggnad av parkering i Söderhamn
Reseparkeringen i Söderhamn ska flyttas inför byggnation på Söderhamnsporten till Öster om ån. Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten.
Ny skyddsväxel i Holmsveden
Ny skyddsväxel för att få till samtida infart. Bandel 218, 284+100 km - 285+400 km.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked hallbygnad/lagerhall.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, Söderhamn och Ljusne
Kommer ev att utföras i samband med fler busshållplatser vid resecentrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad/ ombyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från verksamhet till bostad Grosshandlaren 6,1.
Nybyggnad av kapell i Söderhamn
Nybyggnad begravningskapell.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Rivning av mast i Söderhamn
Rivning telemast.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av väg 637 genom Söderala
Ny beläggning, ändring av utformningen på gc-vägen som löper parallellt med väg 637.
Inventering av bottenvegetation samt naturvärdesbedömning i Gävleborgs län
Avser en leverantör som ska inventera ett eller två områden med en total havsareal på ca 2474 ha i Söderhamns kommun med hjälp av dropvideo och dykning.
Mobila servicehus till Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar två stycken mobila servicehusbyggnader till Stenö Havsbad & Camping till sommaren 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: