Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Söderhamn, etapp 2 mfl
Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten. Etapp 1: 1238531
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
40-50 lägenheter i trygghetsboende planeras att byggas vid Oxtorget i Söderhamn.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Ombyggnad av garage till utbildningslokal mm i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Ombyggnad av balkonger i flerbostadshus i Söderhamn
92 balkonger på Kaptensgatan och Norrtullsgatan görs en meter bredare och glasas in.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Avser tillbyggnad industrilokal för sällanköpshandel (vvs-material).
Ändrad användning till bostäder i Söderhamn
Byggs om till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av parkering i Söderhamn
Reseparkeringen i Söderhamn ska flyttas inför byggnation på Söderhamnsporten till Öster om ån. Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten.
Ny skyddsväxel i Holmsveden
Ny skyddsväxel för att få till samtida infart. Bandel 218, 284+100 km - 285+400 km.
Ombyggnad till flerbostadshus i Söderhamnm etapp 2
Avser ombyggnad på ca 400-450 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från kontor/skola till lägenheter. Första etappen avser fyra lägenheter och den andra etappen sex lägenheter. Andra etappen planeras till hösten 2019.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Ommålning av flerbostadshus i Söderhamn
Visst fasadarbete inför målning. Byte av panel mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser ombyggnad av entrédörrar,ytterdörrar, tvättmaskin mm.
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad affärslokaler och lagerbyggnad.
Nybyggnad av laddstationer i Tönnebro
Nybyggnad av laddstationer. Kommer byggas på fler orter, oklart vilka.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Tillbyggnad trapphus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Utvändig ändring med balkonger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring ombyggnad av entrén.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnation skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Bygglov nybyggnad av torn.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Anmälan om ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet Öster 4:6,4:8.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning inredande av två lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Ändring av marknivå på industritomt.
Inventering av bottenvegetation samt naturvärdesbedömning i Gävleborgs län
Avser en leverantör som ska inventera ett eller två områden med en total havsareal på ca 2474 ha i Söderhamns kommun med hjälp av dropvideo och dykning.
Utvändig målning av flerbostadshus i Söderala
Objektet avser utvändig målning på adresserna Hammarvägen 7-97 samt Klockarvägen 2-160.
Anläggande av regnbädd i Söderhamn
I projektet ingår att bygga en regnbädd som renar och fördröjer dagvattnet innan det når Söderhamnsån. Regnbädden är placerad i centrala Söderhamn.
Anläggande av växtbeklätt fördröjningsmagasin i Söderhamn
I projektet ingår att bygga ett växtbeklätt fördröjningsmagasin som fördröjer och även renar dagvattnet innan det når Söderhamnsån. Fördröjningsmagasinet är placerat i centrala Söderhamn på en grönyta i korsningen Brädgårdsgatan/Rustkammargatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: