Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
70 nya lägenheter planers att byggas vid Oxtorget i Söderhamn.
Nybyggnad av punkthus i Söderhamn
2 punkthus med 7-8 våningar.
Ny stadsdel i Söderhamn
Planer på att knyta ihop området runt stationen med centrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Rivning av Östra Skolan.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Skepparen 1-6 och del av 10. Avser SABO kombohus.
Stambyte, relining och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 126 st badrum och 16 st lokaler inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare, komplettering av elinstallationer samt erforderliga byggnadsarbeten. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter. Ombyggnaden ska etappindelas. Kv Rosen 12; Åsgatan 15, Åsgatan 17, Nygatan 16, Nygatan 18 och Åsbäcksgatan 22, 24 och 26. Kv Lagern 7 & 8; Nygatan 17, Åsgatan 8 A och B och Åsgatan 10.
Om- och tillbyggnad av skola i Bergvik
Om och tillbyggnad av Bergviksskolan samt invändig rivning.
Om och tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Om och tillbyggnad av industri
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ändrad användning till bostäder mm i Söderhamn
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Objektet avser ombyggnad av lokalen i Kv Rosen till 2st lägenheter samt iordningställande av gårdsytor i anslutning till byggnaden. Bef. lastintag, skärmtak samt stödmur rivs. Nya stödmurar/slänter byggs. Entré och skyltfönster mot Åsbäcksgatan byggs igen med en ny yttervägg. Ny balkong iordningställs i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus mm i Söderhamn
Objektet avser utvändig målning och lagning av murade fasader gällande Bergbackens bostadsområde, uppdelat i tre etapper. Bergbacken 1-120 belägen efter Norrbergsvägen i Söderhamn. Etapperna ska vara färdigställda: Etapp 1 30 september 2018 Etapp 2 30 september 2019 Etapp 3 30 september 2020.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivning av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Nybyggnad av damm i Söderhamn
Anläggande av vattendamm.
Nytt mobilt reservkraftaggregat för Söderhamn Elnät AB
Avser ett mobilt reservkraftaggregat 550 kVA för att säkerställa våra kunders elleverans vid både planerade och oplanerade arbeten i elnätet.
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad skola.
Rivning av reservoar i Söderhamn
Anmälan rivning fd. vattenreservoar.
Rivning av panncentral i Söderhamn
Anmälan rivning pelletspanna.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderhamn
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad torn samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderhamn
Nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad, kontrollbyggnad samt transformatorstation.
Rivning av förråd i Söderhamn
Rivningslov komplementbyggnad.
Ombyggnad av båthus i Söderhamn
Fasadförändring samt ombyggnation båtskjul.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov tillfällig skolbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger.
Ombyggnad av cistern i Söderhamn
Utbyte av varmvattentank, Sörljusne 1:37 Och Vallvikshem 1:107.
Tillbyggnad av hiss på flerbostadshus i Söderhamn
Objektet avser tillbyggnad av en utvändig lågfartshiss samt anpassningar för detta på Kv Skale 1:27 - Klockarvägen 82-120.
Tillbyggnad av verkstad i Söderhamn
Tillbyggnad verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: