Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
70 nya lägenheter planers att byggas vid Oxtorget i Söderhamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Skepparen 1-6 och del av 10. Avser SABO kombohus.
Stambyte, relining och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 126 st badrum och 16 st lokaler inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare, komplettering av elinstallationer samt erforderliga byggnadsarbeten. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter. Ombyggnaden ska etappindelas. Kv Rosen 12; Åsgatan 15, Åsgatan 17, Nygatan 16, Nygatan 18 och Åsbäcksgatan 22, 24 och 26. Kv Lagern 7 & 8; Nygatan 17, Åsgatan 8 A och B och Åsgatan 10.
Om- och tillbyggnad av skola i Bergvik
Om och tillbyggnad av Bergviksskolan samt invändig rivning.
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Ändrad användning till bostäder mm i Söderhamn
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ombyggnad av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Installation av ny rökgasrening mm på hetvattenpanna i Söderhamn
Avser installation av en ny rökgasrening, elektrofilter med multicyklon, på panna 3. Panna 3 är en hetvattenpanna på 12 MW avgiven effekt med huvudbränsle träpulver och reservbränsle HVO/EO1. Upphandlingen omfattar leverans och montage av en komplett ny rökgasrening inklusive tillhörande rökgaskanaler och askhantering.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Objektet avser ombyggnad av lokalen i Kv Rosen till 2st lägenheter samt iordningställande av gårdsytor i anslutning till byggnaden. Bef. lastintag, skärmtak samt stödmur rivs. Nya stödmurar/slänter byggs. Entré och skyltfönster mot Åsbäcksgatan byggs igen med en ny yttervägg. Ny balkong iordningställs i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av damm i Söderhamn
Anläggande av vattendamm.
Nytt mobilt reservkraftaggregat för Söderhamn Elnät AB
Avser ett mobilt reservkraftaggregat 550 kVA för att säkerställa våra kunders elleverans vid både planerade och oplanerade arbeten i elnätet.
Rivning av reservoar i Söderhamn
Anmälan rivning fd. vattenreservoar.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad skola.
Ombyggnad av läkarcentral i Söderhamn
Ändrad användning terminal till läkarmottagning/behandling.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av cistern i Söderhamn
Utbyte av varmvattentank, Sörljusne 1:37 Och Vallvikshem 1:107.
Ombyggnad av gym i Söderhamn
Ändrad användning lastintag till gym.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov tillfällig skolbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger.
Nybyggnad av garage i Söderhamn
Strandskyddsdispens komplementbyggnad garage, förråd/gästrum.
Rivning av enbostadshus i Söderhamn
Rivning enbostadshus, komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Söderhamn
Rivningslov komplementbyggnad.
Rivning av panncentral i Söderhamn
Anmälan rivning pelletspanna.
Ombyggnad av båthus i Söderhamn
Fasadförändring samt ombyggnation båtskjul.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Inglasning av balkonger flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderhamn
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad torn samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderhamn
Nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad, kontrollbyggnad samt transformatorstation.
Tillbyggnad av hiss på flerbostadshus i Söderhamn
Objektet avser tillbyggnad av en utvändig lågfartshiss samt anpassningar för detta på Kv Skale 1:27 - Klockarvägen 82-120.
Tillbyggnad av verkstad i Söderhamn
Tillbyggnad verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: