Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Byggs ev vid Östra Skolan, NORSEN 1. Men andra alternativ finns också.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Utbyggnad av kaj i Ljusne
Bland annat 150 meter ny kajplats och högre effektivitet.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm
Exploatering för stadsdel i Söderhamn, etapp 2
Exploatering inför projekt: 1238531.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2. Ca 16 st hyresrätter.
Ombyggnad av gymnasieskola, etapp 2 i Söderhamn
Byte av ventilationssystem, stambyte m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderala i Söderhamn
Faxeholmen ansöker om rivningslov hos kommunen för det brandhärjade lägenhetshuset i Söderala. Våning två och tre måste rivas, det går inte att göra något åt det. Men den nedre våningen kommer inte rivas förrän styrelsen fattat beslut vad man ska göra.
Ombyggnad av fastighet i Söderhamn
Ny detaljplan för bostäder, kontor, centrumverksamhet inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter. Det huvudsakliga syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för bostadsändamål då den tidigare planen varit ämnad för allmänt ändamål, det vill säga en skolbyggnad. Den nya planen skapar också möjligheten att ha kortsiktigt boende som hotell eller vandrarhem.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola, etapp 1 i Söderhamn
Utvändigt underhåll av tak, fasad, fönster & markarbeten.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked hallbygnad/lagerhall.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad/ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagertält.
Rivning av mast i Söderhamn
Rivning telemast.
Nybyggnad av carport i Söderhamn
Nybyggnad carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad cykelförråd.
Tillbyggnad av kulturhus i Söderhamn
Tillbyggnad av pannrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Upphandling av bastubyggnader till Söderhamns skärgård
Avser två färdiga byggsatser till bastubyggnad som ska uppföras på öar i Söderhamns skärgård. De ska fungera som hygienanläggningar i nära anslutning till uthyrningsstugor som kommunen äger.
Byte av vattenmätare, Söderhamn Nära AB
Etapp 1 som omfattar utbyte av 1000 vattenmätare ska vara slutfört senast 2021-04-30. Eventuellt kan uppdraget utökas med etapp 2 vilket innebär byte av ytterligare 1000 mätare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: