Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
70 nya lägenheter planers att byggas vid Oxtorget i Söderhamn.
Nybyggnad av handels och kontorshus i Söderhamn, etapp 1
Söder om station. Exploatering på projekt: 1536793. Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten. Etapp 2 mfl: 1471615.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Ombyggnad av balkonger i flerbostadshus i Söderhamn
92 balkonger på Kaptensgatan och Norrtullsgatan görs en meter bredare och glasas in.
Nybyggnad av parkering i Söderhamn
Reseparkeringen i Söderhamn ska flyttas inför byggnation på Söderhamnsporten till Öster om ån. Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten.
Ändrad användning till bostäder i Söderhamn
Byggs om till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad affärslokaler och lagerbyggnad.
Nybyggnad av laddstationer i Tönnebro
Nybyggnad av laddstationer. Kommer byggas på fler orter, oklart vilka.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad av väderskydd över sandficka (tidsbegränsat).
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsmodul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring ombyggnad av entrén.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet Öster 4:6,4:8.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning inredande av två lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Ändring av marknivå på industritomt.
Rivning av växthus i Söderhamn
Rivning av växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Bygglov nybyggnad av torn.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnation skärmtak.
Utvändig målning av flerbostadshus i Söderala
Objektet avser utvändig målning på adresserna Hammarvägen 7-97 samt Klockarvägen 2-160.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: