Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu mellan två alternativa vägar, antingen en egen anläggning med värmepanna eller att ansluta sig till Gävle.
Nybyggnad av datahall mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Ombyggnad till bostäder i Sandviken
Tanken är att inreda bostäder i äldre brukslängor.
Nya konstgräsplaner i Sandviken
Skogsvallen i Stensätra beräknas starta 2020, Svibacken och Jernvallen startar troligen 2021. 11-mannaplaner
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplasts i Sandviken
Järbovägen -Industrivägen - Gävlevägen. Separata höger-svängfält i bef cpl.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av 24/12 kV fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Sandviken. I entreprenaden ingår projektering, konstruktion, mark‐ och byggnadsarbeten, montage, provning, idrifttagning och dokumentation till en helt driftklar anläggning. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Rasering av befintlig byggnad ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall. 1 1/2 plan ca 2100 kvm med entrésolplanet.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 6
Del 8,9 Etapp 6, Ombyggnation och tillbyggnad av Björksätraskolan 7-9 gymnastik samt trä- och metallslöjd, ny elinstallation, ny VVS installation m.m.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B
Takbyte, fönsterbyte och avfärgning på fastighet i Sandviken
Entreprenaden omfattar takbyte samt fönster- och fönsterdörrsbyte. Ett optionspris på avfärgning fasad skall lämnas i anbudet.
Ombyggnad av luftbehandlings- och rörsystem i Bessemerhallen i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av bef. luftbehandlings- och rörsystem, elinstallationer samt anpassning av byggnaden för nya installationer mm.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av kontorshus i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Sandbacka Park, Hus 4 plan 2, 3, 4 samt delar av Hus 5 plan 2, 3, 4.
Takarbeten på pastorsexpedition, Kungsgården
Byte från platt tak till pulpettak
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Utbyte av kylmaskiner i kontorshus i Sandviken
Objektet avser utbyte av befintliga kylväxlare för komfortkyla för etapp 1, 2 och 3 mot installation av 1 st vätskekylaggregat.
Nybyggnad av bensinstation i Sandviken
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av del av skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av trapphus i flerbostadshus i Gävle
Ytskiktsrenovering i 3 trapphus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av flerbostadshus med små teknikbodar på 1x2m.
Tillbyggnad av fritidshus i Sandviken
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadhsus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Storvik 12:90, Ovansjö-Bro 5:15, Ovansjö-Bro 42:1, Vall 8:4, Vall 4:5, Ovansjö-Bro 3:9, Vall 13:1, lövbacken 2:1 och Östanå 2:1.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Avser ombyggnad av Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem.
Ledningsinspektion av huvudledning för spillvatten i Sandvikens centrum
Entreprenaden omfattar ledningsinspektion av huvudledning (självfall) för spillvatten med spolning och tv-inspektion. Ledningsstråket (E1-E3) sträcker sig från kanalen inne i Sandvikens centrum och söderut med slutpunkt vid Hedåsens reningsverk. Ledningsdimensioner sträcker sig från 450 – 900, och den totala längden är ca 3,3 km.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: