Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Sandviken
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser nybyggnad av rondell vid Västerled - Fredriksgatan.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Avser ombyggnation av Reparatören 26, verkstadslokaler. Projektet omfattar invändig ombyggnad av verkstad, el- och VVS installation samt en tillbyggnad.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 5
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Del 5, 6, 7, etapp 5. Entreprenaden omfattar invändig ombyggnad, ny elinstallation samt ny VVS installation.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 4
Avser invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation, fläktrum och del av tak på Hus A, låg/mellanstadie.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Anläggande av laddinfrastruktur i Sandvikens kommun
Avser anläggande av 102 st laddare för laddbara fordon i Sandvikens kommun. Hela installationen måste vara avslutad och fullt fungerande till den 31/12-2019 .
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i sex definierade områden: Seestaden, Örta, Lassas, Hedgrind, Vallbyvägen samt Storvik motionsspår.
Upphandling av mobila sportgolv till Göransson Arena i Sandviken
Avser 6 mobila sportgolv samt service- och support.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Kungsgården
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av skolkök på Kungsgårdens skola. Även fönsterbyte och tilläggsisolering av matsalen ingår.
Ombyggnad mm av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnation av lokaler till 7 st lägenheter samt stamrenovering av 19 st lägenheter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Installation av kylmaskiner i kontorshus i Sandviken
Objektet avser utbyte av befintliga kylväxlare för komfortkyla i hus 4 och 5 mot installation av 2 st vätskekylaggregat.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av samlingslokal i Sandviken
Nybyggnad av samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybygnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Sandviken
Ombyggnad, utbyte av gammal lekplats till en ny godkänd lekplats.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av lägenhet i Sandviken
Ändrad användning från personallokaler till lägenhet för boende.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utbyte av nätstationer för Sandviken Energi Elnät
Entreprenaden som skall utföras omfattar att byta 8 st nätstationer med tillhörande kablage, abonnentställverk, etc. Ny nätstation ska ersätta samtliga funktioner som idag finns i befintlig nätstation.
Byte av belysning på Göransson Arena i Sandviken
Entreprenaden omfattar byte av befintlig belysningsanläggning till ny LED-belysning ovan läktare och bandyrink.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: