Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Sandviken
Sandvik fortsätter med sina satsningar på så kallad additiv tillverkning, och investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Mark säljs till 1 ny byggherre. Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar. Nybyggnad i 5 våningar.
Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sandviken
Objektet kommer att byggas i ett befintligt bostadsområde. På platsen står det i dag en affärslokal. Denna kommer att rivas i en separat rivningsentreprenad på projekt 1521518.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Nybyggnad till Idrottsområde i Sandviken
Det finns planer att ändra detaljplanen till Idrottsområde, Idrottshall m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser trafiklösning vid Västerled - Fredriksgatan.
Ny fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Järbo. Entreprenaden som skall utföras omfattar anläggande av en ny ställverksbyggnad för 12 och 24 kV och därtill tillhörande utrustning samt arbete. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Sandviken
Tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Sandviken
Nybyggnad av kontrollbyggnad till ny transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sandviken
Nybyggnad av omklädningsrum samt klubbrum.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstationer på Björksätra 2:1 & Blodriskan 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation på Västanbyn 2:6 ,Sätra 5:178 ,Uddbäret 5 ,Poleraren 2 ,Ås 1:3 ,Östanå 2:1 ,Björksätra 2:1 ,Årsunda Prästbord 1:81 ,Storvik 12:90 ,Värmlänningen 4 & Gysinge 1:52.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Rivning av fastighet i Sandviken
Rivning av Körkarlen 2 inför nybyggnad av projekt 1518779.
Utbyte av styrsystem vid vattenverk i Sandviken
Idag styrs Kungsgårdens vattenverk med ett SattCon05-45 som ska bytas ut mot ett ABB 800M och komplettera anläggningen med några fler mätinstrument samt byta ut ett UV-ljusaggregat och installera ett nytt UV-ljusaggregat. Avser även frekvensomriktare på pumpdrifter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: