Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu mellan två alternativa vägar, antingen en egen anläggning med värmepanna eller att ansluta sig till Gävle.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus
Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 6
Omfattar Skolgatan 8 & 6. Option på etapp 7, 8 och 9.
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Förskolan består av 4 st avdelningar, matsal med tillhörande mottagningskök, rörelselek, atelje, personalutrymmen, fläktrum m.m. samt markarbeten med tillhörande lekutrustning. Yta för nybyggnationen är ca 1200 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Ombyggnad av förskola i Sandviken, etapp 2
Tillbyggnad av entré, nya installationer, upprustning av skolgård mm
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar stambyte mm i lägenheterna och källarvåningen på Tallbacksvägen 15, 27, 33, 35. Renovering av tvättstugorna mm.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av folkhögskola i Sandviken
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Leverans och montage av lägenhetsmoduler i Sandviken
Entreprenaden omfattar leverans och montering av 9 st moduler, varav 8 lägenheter och 1 installationsutrymme. Lägenheterna ska bestå av 1 rum inkl kök. Grundläggning, installationsarbeten och finplanering av tomt ingår i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Kungsgården
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av skolkök på Kungsgårdens skola. Även fönsterbyte och tilläggsisolering av matsalen ingår.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Ev stamrenovering av 19 st lägenheter.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Sandviken
I denna entreprenad ingår takbyte, balkongrenovering samt byte av 12 st fönster och 12 st fönsterdörrar. 2 optionspriser rörande byte av samtliga fönster lämnades i anbudet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Sandviken
Nybyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank på Säbyggeby 4:59 och 8:31 samt Kådfallet 1:40 och Ättersta 6:26.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av smedja i Sandviken
Nybyggnad av smedja.
Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Sandviken
Tillbyggnad av skärmtak över bef. entréer.
Tillbyggnad av fläktrum i Sandviken
Tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av garage i Sandviken
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Upphandling av onlinemätning av grundvattennivåer, Sandviken Energi
Avser montage och driftsättning av utrustning för onlinemätning av grundvattennivåer i Sandvikens kommun.
Ny lokalförsörjningsplan för skola, förskola mm i Sandvikens kommun
Avser projektledare för strategisk lokalförsörjningsplan för förskola, grundskola, gymnasieskola samt särskola och särgymnasium.
Förstudie inför framtida detaljplaner i Södra Tuna, Sandviken
Avser en förstudie med syftet att behandla övergripande planeringsfrågor som ska ligga till grund för framtida detaljplaner. Förstudien ska resultera i ett underlag för kommande planarbete samt ett underlag för mark- och exploateringsfrågor, gatu- och fastighetsstruktur och fastighetsekonomi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: