Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Mark säljs till 1 ny byggherre. Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Leverans och montage av lägenhetsmoduler i Sandviken
Entreprenaden omfattar leverans och montering av 9 st moduler, varav 8 lägenheter och 1 installationsutrymme. Lägenheterna ska bestå av 1 rum inkl kök. Grundläggning, installationsarbeten och finplanering av tomt ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av 24/12 kV fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Sandviken. I entreprenaden ingår projektering, konstruktion, mark‐ och byggnadsarbeten, montage, provning, idrifttagning och dokumentation till en helt driftklar anläggning. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Rasering av befintlig byggnad ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Sandviken
Entreprenaden omfattas av 2 st huskroppar (källarvåning/souterrängvåning) som ska byggas om till 14 st lägenheter. I samband med detta byggs nya fristående cykel och barnvagnsutrymmen utanför huset.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 6
Del 8,9 Etapp 6, Ombyggnation och tillbyggnad av Björksätraskolan 7-9 gymnastik samt trä- och metallslöjd, ny elinstallation, ny VVS installation m.m.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan och Köpmangatan
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i bla: Klangberget, Östanå, Boränge, Svibacka och ev Björksätra.
Ombyggnad av luftbehandlings- och rörsystem i Bessemerhallen i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av bef. luftbehandlings- och rörsystem, elinstallationer samt anpassning av byggnaden för nya installationer mm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Objektet är beläget i Storvik, Sandvikens kommun på följande adresser; Majorsgatan 57, Majorsgatan 59, Mejerigatan 2, Mejerigatan 4, Mejerigatan 6.
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Ockelbo
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Rönnbacken 1:24, Mojsjön S:1 och Rostmuren 1:70.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Sandviken
Tillbyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: