Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sandviken
Objektet kommer att byggas i ett befintligt bostadsområde. På platsen står det i dag en affärslokal. Denna kommer att rivas i en separat rivningsentreprenad på projekt 1521518.
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Förskolan består av 4 st avdelningar, matsal med tillhörande mottagningskök, rörelselek, atelje, personalutrymmen, fläktrum m.m. samt markarbeten med tillhörande lekutrustning. Yta för nybyggnationen är ca 1200 m2.
Tillbyggnad av kontor i Sandviken
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av restaurang i Sandviken
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser nybyggnad av rondell vid Västerled - Fredriksgatan.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Avser ombyggnation av Reparatören 26, verkstadslokaler. Projektet omfattar invändig ombyggnad av verkstad, el- och VVS installation samt en tillbyggnad.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 4
Avser invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation, fläktrum och del av tak på Hus A, låg/mellanstadie.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 5
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Del 5, 6, 7, etapp 5. Entreprenaden omfattar invändig ombyggnad, ny elinstallation samt ny VVS installation.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Leverans och montage av lägenhetsmoduler i Sandviken
Entreprenaden omfattar leverans och montering av 9 st moduler, varav 8 lägenheter och 1 installationsutrymme. Lägenheterna ska bestå av 1 rum inkl kök. Grundläggning, installationsarbeten och finplanering av tomt ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus
Ombyggnad av förskola i Sandviken, etapp 2
Tillbyggnad av entré, nya installationer, upprustning av skolgård mm
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i bla: Klangberget, Östanå, Boränge, Svibacka och ev Björksätra.
Anläggande av laddinfrastruktur i Sandvikens kommun
Avser anläggande av 102 st laddare för laddbara fordon i Sandvikens kommun. Hela installationen måste vara avslutad och fullt fungerande till den 31/12-2019 .
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i sex definierade områden: Seestaden, Örta, Lassas, Hedgrind, Vallbyvägen samt Storvik motionsspår.
Upphandling av mobila sportgolv till Göransson Arena i Sandviken
Avser 6 mobila sportgolv samt service- och support.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Kungsgården
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av skolkök på Kungsgårdens skola. Även fönsterbyte och tilläggsisolering av matsalen ingår.
Omläggning av yttertak på skola i Österfärnebo
Entreprenad omfattar rivning och återbyggnad av tak. Befintlig takbeläggning inklusive läkt och papp skall rivas och eventuella rötskador lagas. Ny underlagspapp, strö- och bärläkt samt takbeläggning lika befintligt.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Installation av kylmaskiner i kontorshus i Sandviken
Objektet avser utbyte av befintliga kylväxlare för komfortkyla i hus 4 och 5 mot installation av 2 st vätskekylaggregat.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tilbyggnad av hotell/restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av samlingslokal i Sandviken
Nybyggnad av samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Sandbacka 2:1, Vallhov 2:1, Järbo-Finnäs 4:155, Albatrossen 8 och Vallhov 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybygnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utbyte av nätstationer för Sandviken Energi Elnät
Entreprenaden som skall utföras omfattar att byta 8 st nätstationer med tillhörande kablage, abonnentställverk, etc. Ny nätstation ska ersätta samtliga funktioner som idag finns i befintlig nätstation.
Byte av belysning på Göransson Arena i Sandviken
Entreprenaden omfattar byte av befintlig belysningsanläggning till ny LED-belysning ovan läktare och bandyrink.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: