Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar. Nybyggnad i 5 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sandviken
Objektet kommer att byggas i ett befintligt bostadsområde. På platsen står det i dag en affärslokal. Denna kommer att rivas i en separat rivningsentreprenad på projekt 1521518.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Rivning och nybyggnad med inglasning av ca 140 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser trafiklösning vid Västerled - Fredriksgatan.
Ny fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Järbo. Entreprenaden som skall utföras omfattar anläggande av en ny ställverksbyggnad för 12 och 24 kV och därtill tillhörande utrustning samt arbete. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Sandviken
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Sandviken
Nybyggnad av kontrollbyggnad till ny transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sandviken
Nybyggnad av omklädningsrum samt klubbrum.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstationer på Björksätra 2:1 & Blodriskan 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation på Västanbyn 2:6 ,Sätra 5:178 ,Uddbäret 5 ,Poleraren 2 ,Ås 1:3 ,Östanå 2:1 ,Björksätra 2:1 ,Årsunda Prästbord 1:81 ,Storvik 12:90 ,Värmlänningen 4 & Gysinge 1:52.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av fastighet i Sandviken
Rivning av Körkarlen 2 inför nybyggnad av projekt 1518779.
Utbyte av styrsystem vid vattenverk i Sandviken
Idag styrs Kungsgårdens vattenverk med ett SattCon05-45 som ska bytas ut mot ett ABB 800M och komplettera anläggningen med några fler mätinstrument samt byta ut ett UV-ljusaggregat och installera ett nytt UV-ljusaggregat. Avser även frekvensomriktare på pumpdrifter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: