Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av affärshus i Sandviken
Nybyggnad av affärshus
Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 6
Omfattar Skolgatan 8 & 6. Option på etapp 7, 8 och 9.
Nybyggnad av förskola i Sandviken
Förskolan består av 4 st avdelningar, matsal med tillhörande mottagningskök, rörelselek, atelje, personalutrymmen, fläktrum m.m. samt markarbeten med tillhörande lekutrustning. Yta för nybyggnationen är ca 1200 m2.
Ombyggnad av förskola i Sandviken, etapp 2
Tillbyggnad av entré, nya installationer, upprustning av skolgård mm
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Avser ombyggnation av Reparatören 26, verkstadslokaler. Projektet omfattar invändig ombyggnad av verkstad, el- och VVS installation samt en tillbyggnad.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Sandviken
I denna entreprenad ingår takbyte, balkongrenovering samt byte av 12 st fönster och 12 st fönsterdörrar. 2 optionspriser rörande byte av samtliga fönster skall lämnas i anbudet.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Leverans och montage av lägenhetsmoduler i Sandviken
Entreprenaden omfattar leverans och montering av 9 st moduler, varav 8 lägenheter och 1 installationsutrymme. Lägenheterna ska bestå av 1 rum inkl kök. Grundläggning, installationsarbeten och finplanering av tomt ingår i entreprenaden.
Anläggande av laddinfrastruktur i Sandvikens kommun
Avser anläggande av 102 st laddare för laddbara fordon i Sandvikens kommun. Hela installationen måste vara avslutad och fullt fungerande till den 31/12-2019 .
Utbyte av gatubelysning till LED, Sandviken Energi Elnät AB
Utbyte till LED-belysning i sex definierade områden: Seestaden, Örta, Lassas, Hedgrind, Vallbyvägen samt Storvik motionsspår.
Upphandling av mobila sportgolv till Göransson Arena i Sandviken
Avser 6 mobila sportgolv samt service- och support.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Kungsgården
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av skolkök på Kungsgårdens skola. Även fönsterbyte och tilläggsisolering av matsalen ingår.
Omläggning av yttertak på skola i Österfärnebo
Entreprenad omfattar rivning och återbyggnad av tak. Befintlig takbeläggning inklusive läkt och papp skall rivas och eventuella rötskador lagas. Ny underlagspapp, strö- och bärläkt samt takbeläggning lika befintligt.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Objektet är beläget i Storvik, Sandvikens kommun på följande adresser; Majorsgatan 57, Majorsgatan 59, Mejerigatan 2, Mejerigatan 4, Mejerigatan 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Sandviken
Tilbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sandviken
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sandviken
Nybyggnad av plank på Säbyggeby 4:59 och 8:31 samt Kådfallet 1:40 och Ättersta 6:26.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Sandbacka 2:1, Vallhov 2:1, Järbo-Finnäs 4:155, Albatrossen 8 och Vallhov 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Sandviken
Tillbyggnad av skärmtak över bef. entréer.
Tillbyggnad av fläktrum i Sandviken
Tillbyggnad av fläktrum.
Utbyte av nätstationer för Sandviken Energi Elnät
Entreprenaden som skall utföras omfattar att byta 8 st nätstationer med tillhörande kablage, abonnentställverk, etc. Ny nätstation ska ersätta samtliga funktioner som idag finns i befintlig nätstation.
Byte av belysning på Göransson Arena i Sandviken
Entreprenaden omfattar byte av befintlig belysningsanläggning till ny LED-belysning ovan läktare och bandyrink.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: