Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn
Renovering av omklädningsrum med nya duschrum. Renovering av ventilation med nya aggregat, kanaldragning och ombyggnad av yttertak för nya ventilationskanaler.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd vid förskola i Edsbyn
Objektet avser om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd på 2 ställen på Öjestugan i Edsbyn. Barnvagnsförråd med till- och frånluft. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området.
Renovering av bro över järnväg i Finnhögst
Byte av broräcken, kantbalkar och tätskikt.
Byte av luftbehandlingsaggregat på äldreboende i Alfta
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av Luftbhandlingsaggregat LA-8 och LA-10 på Sunnangården i Alfta.
Breddning av Ungmansvägen i Alfta
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023
Byte av belysning över bandyplan i Edsbyn
Entreprenaden omfattar demontering av befintlig belysningsinstallation inkl. styrutrustning samt installation av en komplett ny belysningsanläggning inkl. ny styrutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning förskola till lägenheter.
Ombyggnad av gym i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning, banklokal till gym.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad kallförråd till maskinrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation Södra Edsbyn 50:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nytt värmesystem i fastighet i Edsbyn
Avser ombyggnad av VVS-anläggning/värmesystemet.
Ombyggnad av tak på skola, Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. Taket på gula huset behöver läggas om. Ränndalar och andra plåtdetaljer behöver också bytas. Skador på underliggandekonstruktion finns och behöver också åtgärdas.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
På Backaområdet i Edsbyn, beläget vid hälsocentralen på Olof Johanssons väg, ska 32 st ”lägenhetsaggregat” bytas ut. Det är fyra hus som ska byggas om i denna andra etapp. Hus 3 med adress Olof Johanssons väg 6, Hus 4 med adress Olof Johanssons väg 8, Hus 6 med adress Olof Johanssons väg 18 samt Hus 8 med adress Olof Johanssons väg 20.
Tillbyggnad av kontor i Edsbyn
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen.
Utbyte av datanät i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Öka hastigheten och stabiliteten i datanätet för arbetsplatserna. Minska antalet korskopplingsskåp/kopplingspunkter från7 st till 1 st.Minska behovet av switchar från 10 st till 1-2 st. Minimera antalet felkällor samt störningar i datanätetvid strömavbrott.
Invändigt underhåll av äldreboende i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Avser nytt akustiktak i gemensamhetsutrymmen Gyllengården.
Nybyggnad av förråd vid förskola i Alfta
Planerat från investeringsbudget 2019-2023. I samband med utökningen med två avdelningar på Nordanängs förskola behövs ett förråd.
Ombyggnad av lokaler i Ovanåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. Serverrummet: Bygga om förråds-/förvaringsdelen till kontor genom att ersätta glasdörrarna med en permanent vägg. Detta skapar ytterligare 2-3 arbetsplatser där man vid behov kan arbeta helt ostört. Ev. kan väggen flyttas ytterligare en bit in mot serverhallen för att skapa större yta.
Ombyggnad av skolkök i Ovanåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. - Ombyggnation av inlämningsluckan - Inköp av ändamålsenlig inlämningsdisk och diskbänk - Ljudabsorberande vägg Hantverkskostnader: 35 500kr År: 2019 Ljudabsorberande vägg: 60 000kr År: 2019 Inredning 60 000 År: 2019

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: