Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Rivning samt nybyggnad av förskola och lägenheter i Edsbyn
Rivning av befintlig förskola. Nybyggnad i två plan bestående av Förskola med 3 avdelningar, 9 lägenheter på plan 2 och ventilationsrum bestående av 3 aggregat på vinden.
Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn
Renovering av omklädningsrum med nya duschrum. Renovering av ventilation med nya aggregat, kanaldragning och ombyggnad av yttertak för nya ventilationskanaler.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta
Ovanåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ska låta bygga om en del av Alftaskolan till fritidsgården Grottan. Projektet innefattar ombyggnad av lokaler i källaren på Alftaskolan. Markåtgärder i anslutning till byggnaden enligt handlingar ingår.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Byte av fönster på flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i fyra hus på Västra Centralgatan 14 A-C, 16 A-C, 18 A-C, 20 A-C. Entreprenaden omfattar 521 enheter fönster och fönsterdörrar i varierande storlekar.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utbyte av ventilationsaggregat på verkstadslokaler i Alfta
Avser Alfta industricenter AB, Hus 11. Alfta Svetsteknik, Luftbehandling verkstad FTX19. Nyinstallation av FTX aggregat, placeras på entrésolplan som beställaren bygger i egen regi.
Bygge av hängbro i Voxnans naturreservat
Avser byggnation en ny hängbro i Voxnans naturreservat och ta bort den befintliga hängbron som finns där idag.
Utbyte av ventilationsaggregat på verkstadslokaler i Alfta
Alfta industricenter AB, Hus 11. Befintliga ventilationsaggregat TA14, TA15 och TA16 byts ut mot nya luftbehandlingsaggregat FTX14, FTX15 och FTX16. OBS! Asbest kan förekomma i befintliga ventilationskanaler från år 1976.
Lägesinmätning och utsättning av bredbandsnät, Ovanåkers kommun
Lägesinmätning, dokumentation samt utsättning av kanalisation och kanalisationspunkter i fibernät.
Inhyrning av modul vid förskola i Alfta
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Nordanängs förskola i Edsbyn. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området. Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är endast en översiktlig information till anbudsgivaren om objektets huvudsakliga innehåll.
Installation av klimatsystem i Voxna kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: