Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Berörd yta ca 6000 m2. Projektet kommer att etappindelas.
Ytskiktsrenovering mm i simhall, Edsbyn
Ur investeringsbudget 2016-2020.
Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn
Renovering av omklädningsrum med nya duschrum. Renovering av ventilation med nya aggregat, kanaldragning och ombyggnad av yttertak för nya ventilationskanaler.
Tillbyggnad med kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd vid förskola i Edsbyn
Objektet avser om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd på 2 ställen på Öjestugan i Edsbyn. Barnvagnsförråd med till- och frånluft. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Renovering av bro över järnväg i Finnhögst
Byte av broräcken, kantbalkar och tätskikt.
Byte av luftbehandlingsaggregat på äldreboende i Alfta
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av Luftbhandlingsaggregat LA-8 och LA-10 på Sunnangården i Alfta.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation Södra Edsbyn 50:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum vid industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av tak på skola, Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. Taket på gula huset behöver läggas om. Ränndalar och andra plåtdetaljer behöver också bytas. Skador på underliggandekonstruktion finns och behöver också åtgärdas.
Tillbyggnad av kontor i Edsbyn
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen.
Utvändig målning av idrottshall i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Utbyte av datanät i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Öka hastigheten och stabiliteten i datanätet för arbetsplatserna. Minska antalet korskopplingsskåp/kopplingspunkter från7 st till 1 st.Minska behovet av switchar från 10 st till 1-2 st. Minimera antalet felkällor samt störningar i datanätetvid strömavbrott.
Nybyggnad av förråd vid förskola i Alfta
Planerat från investeringsbudget 2019-2023. I samband med utökningen med två avdelningar på Nordanängs förskola behövs ett förråd.
Invändigt underhåll av äldreboende i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Avser nytt akustiktak i gemensamhetsutrymmen Gyllengården.
Nytt värmesystem i fastighet i Edsbyn
Avser ombyggnad av VVS-anläggning/värmesystemet.
Ombyggnad av skolkök i Ovanåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. - Ombyggnation av inlämningsluckan - Inköp av ändamålsenlig inlämningsdisk och diskbänk - Ljudabsorberande vägg Hantverkskostnader: 35 500kr År: 2019 Ljudabsorberande vägg: 60 000kr År: 2019 Inredning 60 000 År: 2019
Nybyggnad av biltvätt i Ovanåker
En obemannad biltvätt kommer att byggas på Speed- Autoteile verkstadens framsida, mellan serviceporten och bakdörren till butiken. Avrinningen grävs upp och kopplas ihop med befintligt oljeavskiljningssystem till tvätten inne i verkstaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: