Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn
Renovering av omklädningsrum med nya duschrum. Renovering av ventilation med nya aggregat, kanaldragning och ombyggnad av yttertak för nya ventilationskanaler.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Nybyggnad av torg i Alfta och Edsbyn
Planerat ur investeringsbudget 2019-2023. Planerad projektering under 2019, 350 000kr. Båda tätorterna Alfta och Edsbyn präglas av ett utdraget centrum utmed Långgatorna. Frågan om samlingsplats/torg har aktualiserats då och då genom åren, men inget särskilt ställningstagande har tagits. I samband med att vi får nya medborgare har frågan aktualiserats på senare tid. Det finns en upplevd avsaknad av ett torg, ett naturligt ställe att samlas på i Alfta och Edsbyn.
Tillbyggnad av kontor i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad,kontor och personalutrymme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning förskola till lägenheter.
Byte av belysning över bandyplan i Edsbyn
Entreprenaden omfattar demontering av befintlig belysningsinstallation inkl. styrutrustning samt installation av en komplett ny belysningsanläggning inkl. ny styrutrustning.
Breddning av Ungmansvägen i Alfta
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Edsbyn
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad kallförråd till maskinrum.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Ombyggnad av tak på skola, Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. Taket på gula huset behöver läggas om. Ränndalar och andra plåtdetaljer behöver också bytas. Skador på underliggandekonstruktion finns och behöver också åtgärdas.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
På Backaområdet i Edsbyn, beläget vid hälsocentralen på Olof Johanssons väg, ska 32 st ”lägenhetsaggregat” bytas ut. Det är fyra hus som ska byggas om i denna andra etapp. Hus 3 med adress Olof Johanssons väg 6, Hus 4 med adress Olof Johanssons väg 8, Hus 6 med adress Olof Johanssons väg 18 samt Hus 8 med adress Olof Johanssons väg 20.
Upprustning av park i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2019. Avser upprustning av parkvägar, utbyte av parkutrustning och utbyte av träd/planteringar.
Nytt värmesystem i polisstation och brandstation i Alfta
I kontors- och lägenhetsdelen behöver värmesystemet förnyas.
Utbyte av datanät i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Öka hastigheten och stabiliteten i datanätet för arbetsplatserna. Minska antalet korskopplingsskåp/kopplingspunkter från7 st till 1 st.Minska behovet av switchar från 10 st till 1-2 st. Minimera antalet felkällor samt störningar i datanätetvid strömavbrott.
Ombyggnad av lokaler i Ovanåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad. Serverrummet: Bygga om förråds-/förvaringsdelen till kontor genom att ersätta glasdörrarna med en permanent vägg. Detta skapar ytterligare 2-3 arbetsplatser där man vid behov kan arbeta helt ostört. Ev. kan väggen flyttas ytterligare en bit in mot serverhallen för att skapa större yta.
Invändigt underhåll av äldreboende i Edsbyn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Avser nytt akustiktak i gemensamhetsutrymmen Gyllengården.
Nybyggnad av förråd vid förskola i Alfta
Planerat från investeringsbudget 2019-2023. I samband med utökningen med två avdelningar på Nordanängs förskola behövs ett förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: