Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergsjö
Nytt trygghetsboende ska byggas mellan Hundskinnsvägen och Järnvaruvägen i Bergsjö. Där finns sedan tidigare en fotbollsplan och en hockeyrink.
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus. Del av Stocka 3:21.
Ny 130/40/10kV-station m.m i Gnarp
Ny 130/40/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar. enkel anslutning till 130 och 40kV, ny 130/10kV-transformator samt utbyte av nio msp-fack.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
Miljöcertifiering guld.
Anläggande av fibernät för bredband i Nordanstigs kommun
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Nordanstig Älgered GSF.
Nybyggnad av servicehus på camping i Strömsbruk
Förutom servicebyggnad så blir det även elstolpar till husvagnar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av butik i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av garage i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kundvagnsgarage vid livsmedelshall.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal med förråd, Ansökan om rivningslov för rivning av förrådsbyggnad Nordanbro 2:43.
Nybyggnad av silo i Bergsjö
Ansökan om bygglov för flissilo.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergevägen 1,3,5.
Invändigt underhåll av folkets hus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, stocka folkets hus.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, sörgården, äldreboende, hälsocentral.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Rivning del av skola i Hassela
Avser rivning av en del av Arthur Engbergskolan. Upphandlas tillsammans med projekt 1564944.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad. Handlas upp tillsammans med projekt 1538988.
Ny entré vid skollokaler i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skollokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: