Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg till 2+1 väg mellan Kongberget-Gnarp
Projektet avser anläggande av 2+1 väg med mitträcke på en ca 12,8 km ny sträcka och ombyggnad av ca 9 km.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergsjö
Nytt trygghetsboende ska byggas mellan Hundskinnsvägen och Järnvaruvägen i Bergsjö. Där finns sedan tidigare en fotbollsplan och en hockeyrink.
Invändiga underhållsarbeten i Harmångers kyrka
Kyrkan ska bla delas av med glaspartier, ny el mm
Färdigställande av passivt fiberoptiskt bredband i Sundsvalls och Nordanstigs kommun
Föreningen har valt Zitius Service Delivery AB till kommunikationsoperatör (KO). De ansluter nätet till Telestation Lucksta, LTA. Bygget har pågått i 5 år. Föreningen har två havererade totalentreprenader bakom sig. De har lämnat nätet mindre än halvbyggt. Kanalisationen kan bli ca 10,5 mil, av det är ca 2 mil helt oschaktat och resten i varierande grad av färdigställande.
Nybyggnad av väg i Bergsjö
Nybyggande av ny väg inkl. vägbelysning till idrottsplatsen Råsjövallen i Bergsjö.
Nybyggnad av industrihus i Hassela
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Rivning del av äldreboende i Harmånger
Avser rivning av en flygel, C huset.
Tillbyggnad av skola i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av lager i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad, tidsbegränsat lov i 10 år.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n153986.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n153987.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n153989.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n153990.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47386.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47465.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation 47470.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för parkering.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Bergsjö
Ansökan om tillfälligt bygglov för tillbyggnad av affärshus med förråd.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om rivning av bostadshus.
Nybyggnad av garage i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av kontor i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Brunnsborrning inom Ilsbo vattentäkt i Ilsbo
Sommaren 2019 utfördes jordarts- och grundvattenundersökningar inom vattentäktsområde. Utifrån den har nya brunnslägen identifierats i den sandformation som nuvarande formationsbrunnarna är belägna i. Två nya brunnar ska borras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: