Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus. Del av Stocka 3:21.
Anläggande av fibernät för bredband i Nordanstigs kommun
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Nordanstig Älgered GSF.
Invändiga underhållsarbeten i Harmångers kyrka
Kyrkan ska bla delas av med glaspartier, ny el mm
Ombyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av produktionslokal/lager/skola till industribyggnad.
Rivning del av äldreboende i Harmånger
Avser rivning av en flygel, C huset.
Invändigt underhåll av affärshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av flyktingförläggning i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för parkering.
Rivning av fritidshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad, tidsbegränsat lov i 10 år.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, kompost och sandficka.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Installation av grundvattenrör mm längs Gnarpsån
Uppdraget består i att installera 12 grundvattenrör längs Gnarpsån mellan Gällsta och Sörfjärden. Rören nedförs till ett djup motsvarande minst 3–7 meter under rådande grundvattenyta. I uppdraget ingår också jordprovtagning, bedömning av jordart, inmätning i plan och höjd samt redovisning i rapportform.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: