Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av stationsbyggnad till flerbostadshus.
Nybyggnad av väg i Bergsjö
Ansökan om marklov för nybyggnation av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av gångväg, Rösta 8:2 harmångers Prästgård S:1.
Nybyggnad av regionnät i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Tillbyggnad av reservoar i Bergsjö
Ansökan om bygglov för påbyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för uppsättande av mast samt två teknikbodar.
Ombyggnad av utemiljö skola och förskola i Nordanstig
Utemiljö skola och förskola i Nordanstigs kommun.
Nybyggnad av markanläggning i Bergsjö
Ansökan om bygglov för anläggande av ridbana.
Nybyggnad av pumpstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n150410.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n150412 Östergrängsjö 17:1,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n150415.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av laddstolpar i Nordanstig
Sätt upp tre icke publika laddstolpar för elbilar på 11kW. En bakom kommunalkontoret och en vid Sörgården i Bergsjö och en ska stå vid skolan i Hassela. Dessa laddstolpar ska vara för kommunens egna elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: