Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus. Del av Stocka 3:21.
Ny 130/40/10kV-station m.m i Gnarp
Ny 130/40/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar. enkel anslutning till 130 och 40kV, ny 130/10kV-transformator samt utbyte av nio msp-fack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
Miljöcertifiering guld.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Ombyggnad av kommunhuset i Bergsjö
Ombyggnad av kommunhuset för säkerhet och kris (MSB).
Sanering av gamla deponianläggningar i Hassela och Bergsjö
Uppdraget består i att genomföra något utökade MIFO fas 2 undersökningar för Bergsjö- respektive Hasselatippen med målet att få tillräckligt underlag för att besluta om vilka uppenbara enklare åtgärder som bör vidtas, utan att en fördjupad undersökning behöver genomföras.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall.
Ombyggnad av bilverkstad i Bergsjö
Anmälan om installation av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av stugby i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthyrningsstugor.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad. Handlas upp tillsammans med projekt 1538988.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, flerbostadshus.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, hagängsgatan 2 a-d.
Invändigt underhåll av återvinningsstation i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, homons återvinningscentral, personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall.
Rivning del av skola i Hassela
Avser rivning av den del av skola. Upphandlas tillsammans med projekt 1564944.
Rivning av bibliotek i Gnarp
Avser rivning av gammalt bibliotek som stått tomt länge.
Ombyggnad av skola i Bergsjö
Anmälan om installation av hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: