Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Ny station i Hassela
M63 Hassela. Ny station 40/10 kV.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av exploatering för nytt bostadsområde i Sörfjärden
Ca 20 tomter. Tomterna säljs till privatpersoner.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Ombyggnad av kommunhuset i Bergsjö
Ombyggnad av kommunhuset för säkerhet och kris (MSB). Sker i egen regi så långt som möjligt.
Anläggande av fibernät för bredband i Nordanstigs kommun
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Nordanstig Älgered GSF.
Sanering av gamla deponianläggningar i Hassela och Bergsjö
Uppdraget består i att genomföra något utökade MIFO fas 2 undersökningar för Bergsjö- respektive Hasselatippen med målet att få tillräckligt underlag för att besluta om vilka uppenbara enklare åtgärder som bör vidtas, utan att en fördjupad undersökning behöver genomföras.
Ombyggnad av affärshus i Bergsjö
Anmälan om ändring av ventilation.
Nybyggnad av panncentral i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, kompost och sandficka.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av silo i Bergsjö
Ansökan om bygglov för flissilo.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, flerbostadshus grönviken.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, flerbostadshus.
Invändigt underhåll av affärshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av flyktingförläggning i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Installation av grundvattenrör mm längs Gnarpsån
Uppdraget består i att installera 12 grundvattenrör längs Gnarpsån mellan Gällsta och Sörfjärden. Rören nedförs till ett djup motsvarande minst 3–7 meter under rådande grundvattenyta. I uppdraget ingår också jordprovtagning, bedömning av jordart, inmätning i plan och höjd samt redovisning i rapportform.
Ny entré vid skollokaler i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skollokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: