Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Projektet avser att bygga Ca 92 verk.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på öje 11:33 i järvsö.
Tak och fasadarbeten på Färila kyrka
Målning av fönster, fasad samt fasadrenovering. Omläggning av tak, målning och förgyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Nybyggnad av flerfamiljshus på lillhaga 1:87 och 1:88 i ljusdal.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Växelbyte i Hennan
Avser byte av 2 växlar.
Nybyggnad av klinik i Järvsö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av naprapatklinik på järvsö-kyrkby 23:61 i järvsö.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Tillbyggnad av personallokaler i Ljusdal
Ljusdal Energi AB ska utföra tillbyggnad av personallokaler på Östernäs 15:3 i Ljusdal. Avser personallokaler i form av omklädningsrum, gemensamhetsutrymmen, förvaring, driftrum och kontorslokaler. Tillbyggnad uppförs i två våningsplan med invändig kommunikation mot bef byggnad i båda våningsplanen.
Byte av ledningar i mark mm i Järvsö
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte ledningar i mark mm. Entreprenaden innefattar rör- och isoleringsarbeten. (bla. byte ledningar i mark och inkopplingar på bef tappvatten- och värmesystem), byggarbeten. (bla. markarbeten, håltagning och efterlagning) samt elarbeten.(bla. kabelutsättning inför schaktarbeten). Adresser: Stationsgatan 15 och 17 samt Turistvägen 60, 62 o 64, Stationsgatan 31, 33 o 35.
Rör- och isoleringsarbeten mm i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (rör- och isoleringsarbeten) i 5 st objekt i Ljusdal. (ev bygg, el och styr jobb ingår ej i entreprenaden) -Kolsvedjavägen 10 -Mårtensgatan 9, 11 o 13 -Hogdinsgatan 10, Ringvägen 60, 62 o 64 -Hantverkaregatan 10, 12 o 14 -Ringvägen 52, 54, 56,58, Hantverkaregatan 16, 18 o 20
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Ljusdal
Avser byte av radiatorer på Ämbarbovägen 2-64.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorshus på prästgården 1:32 i ljusdal.
Byte av fönster mm på flerbostadshus i Ljusdal
Avser byte av fönster, fasadpanel, fasadplåt. målning av träpanel samt mindre renoveringsarbeten på Slotte 9:1, Molinsgatan 4 A-D i Ljusdal.
Byte av fönster mm på servicehus i Färila
Avser byta fönster, ytterdörrar mm i klimatskalet.
Utvändigt underhåll av ladugård i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av takmaterial på fågelsjö 1:1 (ladugård) i fågelsjö.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på kläppa 25:2 i ljusdal.
Ändrad användning till kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor på lillbyn 1:2 i färila.
Tillbyggnad av industrihus i Järvsö
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Ljusdal
Ändrad användning av lokal till dagverksamhet LSS.
Tillbyggnad av kallförråd i Ljusdal
Tillbyggnad av kallförråd.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Järvsö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasade balkonger på öje 8:27 i järvsö.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av konferensanläggning och carport samt flyttning av dansbana på järvsö-hamre 12:19 i järvsö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger på slotte 7:2 i ljusdal.
Tillbyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport/tvätthall på prästgården 4:1 i ljusdal.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på östernäs 15:5 i ljusdal.
Tillbyggnad av garage i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och nybyggnad av komplementbyggnad på stenhamre 31:3 i ljusdal.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftstation på kläppa 25:1 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på los-kyrkby 3:21 i los.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på tå 3:30 i järvsö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för nybyggnad av cykelpark på Öje 6:57, Järvsö Kyrkby 23:2 och Öje 11:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Byte av tak och ventilationsaggregat i fastighet i Ljusdal
Avser byte av yttertak, takavvattning samt ventilationsaggregat på servicehuset Tallnoret i Ljusdal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus på stenhamre 9:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: