Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station för anslutning av vindkraftpark i Los
Ny 400 kV station för att möjliggöra anslutning av en vindkraftpark som byggs av Arise.
Nybyggnad av skidlift i Järvsö
Ny 6-stolslift från Leitner Ropeway.
Nybyggnad av bostäder på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 18 villatomter.
Nybyggnad av mötesplats för hotellgäster i Järvsö
Det planeras för en samlingslokal innefattande rum för boende, restaurang, cykelverkstad och cykelförvaring.
Nybyggnad av affärshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på kläppa 27:13 och 27:14 i ljusdal.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat. Totalt 5 tomter.
Nytt villaområde i Järvsö
8 tomter. Tanken är att husen ska passa in i miljön och gärna får vara i samma stil som husen byggda i så kallad Järvsömodell. Fastighetsbeteckningar 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:50, 5:51 och 5:52.
Byte av reningsanläggning, simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.
Om- & tillbyggnad av förskola i Järvsö
Fastighetsenheten Ljusdals Kommun ska utföra ombyggnad av Hus D, avdelning Norrgården vid Järvsö förskola samt tillbyggnad med 1 avdelning, Hus F.
Nybyggnad av verkstad med kontorsdel i Ljusdal
Tomt köpt av Ljusdals kommun (Kläppa 27:1 mfl projekt 1006490). Byggs en verkstad med kontorsdel på 13x30 meter.
Utvändig målning och takbyte av Los kyrka
Utvändig målning och takbeläggning av takspån och tjära, samt plåtarbeten på taket. Även rivning av annex.
Nybyggnad av grupphus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enfamiljshus på järvsö kyrkby 23:7.
Nybyggnad av fiskodling i Ljusdal
En cirkulär fiskodling (landbaserad så kallad RAS-odling) på 2 000 ton (regnbåge) om året, vilket beräknas sysselsätta cirka 20-30 personer på heltid.
Nybyggnad av garagebyggnader i Ljusdal
Rivning av två befintliga byggnader inkl. betongplattor och installationer samt rivning av en fristående betongplatta. Nybyggnad: varm och kallgarage samt tvätthall i ett våningsplan. Stomme av trä- eller stålkonstruktion samt väggkonstruktion av sandwichelement. Kompletta luft,-, rör-, el/data installationer skall utföras. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av däcklager på åkersta 23:8 i ljusdal.
Plåtarbeten på flerbostadshus i Ljusdal
Utvändiga plåtarbeten på områdena Gärdeåsen och Ämbarbo. Omfattning framgår av ramhandling och situationsplaner. Vissa typritningar av delar av byggnaderna finns att tillgå, dock samtliga byggnader som omfattas av situationsplanerna ingå så som flerbostadshus, garage, förråd, gemensamhetsbyggnader, carport mm.
Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st objekt på adresserna Stationsgatan 11, 13, 15, 17, 21, 23 och 25 i Järvsö.
Ventilbyten mm i flerbostadshus i Ljusdal
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st objekt.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Ljusdal
Avser fasadarbeten på Slotte 9:1, Molinsgatan 4 A-D i Ljusdal. Arbetena skall utföras på huvudbyggnaden på fastigheten.
Nybyggnad av vägbro i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskvägsutskov och bro på bäckebo 4:11 i tallåsen.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på kläppa 27:17 i ljusdal.
Tillbyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och kontorslokal på välje 3:45 i hennan.
Ombyggnad av bilhall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av bilhall på kläppa 27:11 i ljusdal.
Brand- och passeranläggningar i Ljusdal
Ljusdalshem har ett 15 tal fastigheter med Brand- och passeranläggning, anläggningar kan komma till samt avgå under kontraktstiden. Gäller samtliga anläggningar: Arbeten inkl. materiel, dock ej periodiska arbeten. Ansvara för all dokumentation även nya anläggningar. Kontraktstid är 2 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. En eller flera anbudsgivare kan antas som leverantör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av tv-mast i Ljusdal
Uppförande av TV-bevakningstorn.
Tillbyggnad av bensinstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bensinstation och nybyggnad av garage på slotte 44:2 i ljusdal.
Nybyggnad av fiskodling i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på ljusdals-vik 3:13, del av, i ljusdal.
Ombyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för installation av markförlagd cistern, påfyllnadsplats, oljeavskiljare, id-skylt och omprofiliering på storbyn 14:2 i färila.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kokhus och rivningslov för del av byggnad på grönås 4:10.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2018-12-31 för personallokal på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2019-07-03 för uppsättande av bodar på prästgården 1:32.
Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2020-09-30 för turistinformation på lillbyn 8:10 i färila.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2023 för väderskydd på grönås 4:10 i järvsö.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Fasadändring på industibyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på kläppaängarna 3:5 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på letsbo 3:15 i letsbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på ljusdals-ede 2:28 i tallåsen.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på nore 2:52 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på stocksbo 1:32 i färila.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på stocksbo 9:10 i färila.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsanläggning på järvsö-kyrkby 23:2 i järvsö.
Om- och tillbyggnad av kokhus vid Svedbovallen, Järvsö
Avser till- och ombyggnad av Svedbovallens kokhus samt rivning av tidigare tillbyggnader. Omfattning av rivning ca 75 m2, nybyggd del på kokhus ca 23 m2, ombyggnad av cafékök ca 30 m2. Tillbyggd del utförs med platta på mark i direkt anslutning till befintlig byggnad. I entreprenaden ingår även nybyggnad av 2 stycken väderskydd för djur.
Upprustning av fasad i Ljusdal
Avser ommålning av bokhandeln i Ljusdal. Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Målningsarbeten på fastighet i Ljusdal
Upphandlingen omfattar utvändiga ommålningsarbeten av fasad och fönster mm på Bjuråkersvägen 20 i Ljusdal. Omfattning framgår av ramhandling, ritningar och situationsplan. Vissa typritningar finns att tillgå, omfattning enl. ritningsförteckning.
Bygge av entré vid Kölströmmen, Mellanljusnans naturreservat
Vid Kölströmmen, cirka 35 km nordväst om Ljusdal finns idag ett enkelt entréområde, där person- och husbilar kan parkera och där torrtoalett, informationsskyltar och rastplatsmöbler finns. Entréområdet är idag välbesökt särskild sommartid och Länsstyrelsen planerar att rusta upp entréområdet för att höja upplevelsevärdet för besökarna till reservatet.
Målningsarbeten på fastighet i Ljusdal
AB Ljusdalshem ska utföra utvändiga arbeten på Kläppavägen 9 A-C i Ljusdal och handlar nu upp byggnadsställning för det.
Rivning av järnvägsstation i Ljusdal
Rivningslov för stationsbyggnad och nybyggnad av eldatabod på slotte 5:28 i ljusdal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: