Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Projektet avser att bygga 47 turbiner
Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
Planerat projekt, är under samråd. 70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
Max 34 verk planeras med en maximal höjd på 240 meter.
Nybyggnad av förskola i Ljusdal
Planer på sex till åtta avdelningar för ca 100-120 barn.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal
Dragning av ny förstärkningslina ca 47 km samt montage av ca 280 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Ny/ ombyggnad av gc-väg i Ljusdals kommun
Förslag för gång- och cykelvägar, alternativt cykelleder, mellan Ljusdal och Järvsö, Ljusdal och Färila samt mellan Järvsö och Karsjö.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Norra Gävleborg, del 2
Avser ca 90 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan i norra Gävleborg (Ljusdal).
Exploatering för villatomter på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 16 villatomter som säljs till privatpersoner.
Nybyggnad av industrihus i Kläppa, Ljusdal
Nybyggnad av industribyggnad på kläppa 27:17 i Ljusdal.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Nya villatomter i Färila
Storbyn 48:1, 28:1 och 42:1. Storbyn 48:1 uppgår till 7670 m2. Tre villatomter.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till kontor samt utvändig ändring på Kläppa 25:3 i Ljusdal.
Nya balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger på slotte 7:2 i ljusdal.
Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus på Järvsö kyrkby 23:63 i Järvsö.
Ombyggnad av gruppbostad i Ljusdal
Ändrad användning av lokal till dagverksamhet LSS 6 platser.
Nybyggnad av slamfickor vid avloppsreningsverk i Ljusdal
Avser nybyggnad av slamfickor belägna i närheten av Ljusdals avloppsreningsverk. Total bruttoarea för slamfickor ca 450 kvm.
Ombyggnad av vårdbostad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till trygghetsboende på kläppa 10:68 i ljusdal.
Tillbyggnad av godsmottagning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av godsmottagning, uppförande av stödmur, grindar och stängsel på Östernäs 15:5 i Ljusdal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal på kläppa 27:11 i ljusdal.
Rivning av enbostadshus i Ljusdal
Anmälan för rivning av bostadshus på abborrsjöknoppen 1:2 i los.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation på järvsö kyrkby 23:20 i järvsö.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation på lillbyn 22:4 i färila.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrdass på storbyn 4:46 vid kasteln mellanljusnans naturreservat.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på hybo 12:1 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på kalv 2:13 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för parkering på öje 6:57 i järvsö.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på östernäs 9:6 i ljusdal.
Nybyggnad av mur i Ljusdal
Ansökan om marklov för ny infart samt stödmur på öje 21:1 i järvsö.
Nybyggnad av belysningsmast i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av belysningsmast på järvsö-kyrkby 23:2 i järvsö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på bäckebo 15:1 i tallåsen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på gräningsvallen 1:15 i ramsjö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på holmsveden 1:99 i ramsjö Holmsveden 1:71,1:95.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på järvsö-ede 6:20 i järvsö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på ljusdals-ede 1:28 i tallåsen Ljusdals-ede 1:26,1:28.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på norrberg 1:8 i ramsjö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på sörkämsta 6:47 i ljusdal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på ulvsta 6:41 i järvsö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på åkersta 20:3 i ljusdal Åkersta 15:15,15:6,15:7,20:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av lokal bullerskärm på ångsäter 5:5 i ljusdal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppsättande av lokal bullerskärm på stenhamre 4:11 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppsättande av solavskärmning och solpaneler på östernäs 15:3 i ljusdal.
Återställning av våtmarksmiljöer i Skrebbmyrans naturreservat, Ljusdal
Våtmarken utgörs av myrkomplex karaktäriserad av en mosaik av oräkneliga småmyrar, fastmarkspartier, sumpskog och tjärnar.
Nybyggnad av pelletssilo i Järvsö
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av reningsanläggning i simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.
Takbyte på ladugård i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av takmaterial på Fågelsjö 1:1 (ladugård) i Fågelsjö.
Ombyggnad av gym i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till träningslokal på kläppa 24:42 i Ljusdal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: