Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Projektet avser att bygga Ca 92 verk.
Nybyggnad av upplevelsebad med SPA-anläggning i Järvsö
Kombinationen av ett upplevelsebad i bergrummet, en stor SPA-anläggning och den milsvida utsikten över vacker natur gör anläggningen helt unik i sitt slag i Sverige.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal
Dragning av ny förstärkningslina ca 47 km samt montage av ca 280 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av klinik i Järvsö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av naprapatklinik på järvsö-kyrkby 23:61 i järvsö.
Exploatering för villatomter på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 16 villatomter som säljs till privatpersoner.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Norra Gävleborg, del 2
Avser ca 90 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan i norra Gävleborg (Ljusdal).
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Nya villatomter i Färila
Storbyn 48:1, 28:1 och 42:1. Storbyn 48:1 uppgår till 7670 m2. Tre villatomter.
Återställning av våtmarksmiljöer i Skrebbmyrans naturreservat, Ljusdal
Våtmarken utgörs av myrkomplex karaktäriserad av en mosaik av oräkneliga småmyrar, fastmarkspartier, sumpskog och tjärnar.
Nybyggnad av slamfickor vid avloppsreningsverk i Ljusdal
Avser nybyggnad av slamfickor belägna i närheten av Ljusdals avloppsreningsverk. Total bruttoarea för slamfickor ca 450 kvm.
Byte av fönster mm på servicehus i Färila
Avser byta fönster, ytterdörrar mm i klimatskalet.
Byte av fönster mm på flerbostadshus i Ljusdal
Avser byte av fönster, fasadpanel, fasadplåt. målning av träpanel samt mindre renoveringsarbeten på Slotte 9:1, Molinsgatan 4 A-D i Ljusdal.
Ombyggnad av restaurang i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av affärshus till restaurang/affär samt uppsättande av skylt på stene 3:4 i järvsö.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till kontor samt utvändig ändring på kläppa 25:3 i ljusdal.
Ombyggnad av gym i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till träningslokal på kläppa 24:42 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av ladugård i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av takmaterial på fågelsjö 1:1 (ladugård) i fågelsjö.
Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus på järvsö kyrkby 23:63 i järvsö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på kramsta 40:1 i järvsö.
Tillbyggnad av godsmottagning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av godsmottagning, uppförande av stödmur, grindar och stängsel på östernäs 15:5 i ljusdal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal på kläppa 27:11 i ljusdal.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Nybyggnad av industribyggnad på kläppa 27:17 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger på slotte 7:2 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för väggmålning på slotte 2:89 i ljusdal.
Ombyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av tankanläggning på väster-skästra 5:32 i järvsö.
Tillbyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport/tvätthall på prästgården 4:1 i ljusdal.
Tillbyggnad av fläktrum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum på slotte 2:89, hus k, i ljusdal.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förvaringsskåp på öje 9:87 i järvsö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på los-kyrkby 3:21 i los.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på östernäs 15:3 i ljusdal.
Ombyggnad av grillkiosk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kiosk/butik till grill/kiosk på lillbyn 8:8 i färila.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2020-12-31 för nybyggnad av tältbyggnad för bilprovning på slotte 5:29 i ljusdal.
Tillbyggnad av båthus i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2022-12-31 för tillbyggnad av stuga/båthus på öster-skästra 9:30 i järvsö.
Byte av reningsanläggning i simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.
Fönstermålning på Ljusdals kyrka
Målning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: