Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 1, 1620895.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 2, 1654265.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Sanering för Östernäs bostadsområde i Ljusdal
Sanering på del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nya 145 kV-ledningar mellan Tovåsen och Bodmyran
Avser två parallella 130 kV (145kV konstruktionsspänning) luftledningar mellan en ny stamnätsstation Tovåsen och en ny regionnätsstation Bodmyran, belägna i norra delen av Ljusdals kommun och södra delen av Ånge kommun. Ledningen kommer att byggas i en stålkonstruktion med ca 40 torn modell "julgran" och ca 10 stolpplatser som portalkonstruktioner i stål. Ledningen är ca 12 km lång och byggs i huvudsak parallellt med en befintlig 130 kV- ledning (L134) men på en delsträcka så ska den byggas i samma sträckning som den befintliga ledningen.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg). Slopning av plankorsning 43344.
Nya balkonger på flerbostadshus, Ljusdal
Totalt 40 lägenheter i föreningen.
Renovering samt inglasning av balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt inglasning av balkonger.
Nya balkonger på flerbostadshus, Ljusdal
Totalt 36 lägenheter i föreningen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Brobyte längs väg 83 norr om Järvsö
En rörbro ersätts med en vägtrumma.
Utrivning av Kvarndammen i Tallåsen
Rivning av Kvarndammen och ombyggnad för fiskomlöp
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/butikslokal på kläppa 27:3 i ljusdal.
Tillbyggnad av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på öje 4:3, hus f, i järvsö.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärshus på kläppa 24:42 i ljusdal.
Ombyggnad av cafeteria i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av café/butik på öje 6:57 i järvsö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om tidbegränsat bygglov t o m 2022-0831 för uppförande av två st padelbanor på järvsö kyrkby 23:2 i järvsö.
Tillbyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport på ön 2:1 i järvsö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank på horne 3:20 i ljusdal.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd på norrvåga 5:22, del av, i järvsö.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elverk, mijöhus och cykelskydd på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på järvsö kyrkby 23:65 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta och grillplats på hybo 12:1 vid klacktjärn, ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta på gärde 17:1 i ljusdal.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hvo tankstation på åkern 5:12 i ljusdal.
Nybyggnad av paviljong i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av paviljong på tälle 20:19 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sopskjul på tälle 31:1 i ljusdal Tälle 9:14,28:9,31:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på gräningsvallen 1:4 i mellansjö, ramsjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på kläppa 27:1 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på östernäs 11:4 i ljusdal.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på järvsö kyrkby 23:3 i järvsö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: