Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
Max 34 verk planeras med en maximal höjd på 240 meter.
Ny station för anslutning av vindkraftpark i Los
Ny 400 kV station för att möjliggöra anslutning av en vindkraftpark som byggs av Arise.
Ny 130 kV ledning HL162 mellan Torpberget - Palatset
Avser utbyggnad av nätet i området söder om Sveg. Detta kommer att utföras med den nya 130 kV-ledningen HL162 som kommer att sträcka sig mellan de nybyggda stationerna Torpberget och Palatset. Sträckan är ca 42 km lång och går i huvudsak genom morän med inslag av sankmarkspartier och berg.
Ny RNM-stamnätsstation i Los
Vid Skaftåsen ska ny vindkraftsproduktion anläggas. Relaterat till detta ska en ny uppsamlingsstation 400/130 kV byggas. Denna blir samlokaliserad med en ny Svk-stamnätsstation. I stort ska stationen, som benämns Torpberget, bestå av ett (1) 130 kV utomhus ledningsfack, en (1) 130 kV samlingsskena, ett (1) transformatorfack, en (1) krafttransformator 420/140 kV, 750 MVA och kontrollutrustning.
Sanering för Östernäs bostadsområde i Ljusdal
Sanering på del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal
Dragning av ny förstärkningslina ca 47 km samt montage av ca 280 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Avser ny transformatorstation, Palatset, i Ljusdals kommun för anslutning av de två vindparkerna Skaftåsen och Tandsjö. Palatset ansluts mot ny transformatorstation, Torpberget, med ny 145 kV-ledning.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningens Arbetsmarknadsenhet och Försörjningsstöd (FD lokaler för Ljusdalshem och Ljusdal Energi). Plan 1: Små renoveringsåtgärder Plan 2 (entréplan): Ombyggnad invändigt inklusive vissa utvändiga arbeten på tak, glaspartier, samt höjd skyddsnivå på fönster och dörrar.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Rör- och isoleringsarbeten mm i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (rör- och isoleringsarbeten) i 5 st objekt i Ljusdal, 1 objekt i Järvsö och 2 objekt i Färila. Stora vintergatan 16, Lilla vintergatan 5, Bjuråkersvägen 20, Postplan 18 samt Hotellgatan 51 i Ljusdal. Stationsgatan 11, 21, 23, 25, 31, 33 o 35 samt Turistvägen 60, 62 o 64 i Järvsö. Sorrovägen 6 och Skolvägen 10 i Färila.
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen i Tallåsen
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen.
Byte av ventilationsaggregat vid hälsocentralen i Järvsö
Installation av nya värmeåtervinningsaggregat TA-3 Hälsocentralen, Järvsö.
Byte av ventilationsaggregat vid Hantverkargården i Ljusdal
Installation av nya värmeåtervinningsaggregat ÅA1 Fläktrum, Hantverkargården, Vindsplan.
Utrivning av Kvarndammen i Tallåsen
Rivning av Kvarndammen och ombyggnad för fiskomlöp
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt inglasning av balkonger på stenhamre 16:9 i ljusdal.
Tillbyggnad av bilhall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilhall på kläppa 27:11 i ljusdal.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på storbyn 36:6 i färila.
Ombyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från glasmästeri till industri på storyn 17:2 i färila.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för parkering på stenhamre 13:3 i ljusdal.
Ombyggnad av skola i Ljusdal
Avser ändrad användning till skola åkersta 7:7 i ljusdal.
Ombyggnad av cistern i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av tankcistern på lillbyn 22:4 i färila.
Utvändigt underhåll av servering i Ljusdal
Ansökan om bygglov för inglasning av uteservering på sanna 4:48 i järvsö.
Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad på tandsjö 7:1, del av, i los.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad på kläppa 2:26 i ljusdal.
Nybyggnad av plank i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/insynsskydd på lillhaga 1:87 och 1:88 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus på stenhamre 15:9 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på edänge 4:8 vid remmakölen i skån.
Nybyggnad av servering i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uteservering på kläppa 25:4 i ljusdal.
Tillbyggnad av altan i Ljusdal
Tillbyggnad av inglasad veranda/uteservering.
Nybyggnad av mast i Ljusdal
Nybyggnad av vindmätmast och teknikbod.
Ombyggnad av vandrarhem i Ljusdal
Ändrad användning av fd skola till vandrarhem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: