Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesplats för hotellgäster i Järvsö
Det planeras för en samlingslokal innefattande rum för boende, restaurang, cykelverkstad och cykelförvaring.
Tak och fasadarbeten på Färila kyrka
Målning av fönster, fasad samt fasadrenovering. Omläggning av tak, målning och förgyllning.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Ramsjö-Ljusdal
Dragning av ny förstärkningslina ca 47 km samt montage av ca 280 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Ur investeringsbudget 2015-2017. Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Nybyggnad av flerfamiljshus på lillhaga 1:87 och 1:88 i ljusdal.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 i Järvsö
Korsningen ska få ny utformning och anpassas till lastbilstrafik. Nytt norrgående vänstersvängfält, gc-vägar och busshållplatser.
Växelbyte i Hennan
Avser byte av 2 växlar.
Nybyggnad av klinik i Järvsö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av naprapatklinik på järvsö-kyrkby 23:61 i järvsö.
Exploatering för villatomter på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 16 villatomter som säljs till privatpersoner.
Sanering för Östernäs handelsområde i Ljusdal
Sanering på del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Nybyggnad av fiskodling i Ljusdal
En cirkulär fiskodling (landbaserad så kallad RAS-odling) på 2 000 ton (regnbåge) om året, vilket beräknas sysselsätta cirka 20-30 personer på heltid.
Tillbyggnad av personallokaler i Ljusdal
Ljusdal Energi AB ska utföra tillbyggnad av personallokaler på Östernäs 15:3 i Ljusdal. Avser personallokaler i form av omklädningsrum, gemensamhetsutrymmen, förvaring, driftrum och kontorslokaler. Tillbyggnad uppförs i två våningsplan med invändig kommunikation mot bef byggnad i båda våningsplanen.
Byte av ledningar i mark mm i Järvsö
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte ledningar i mark mm. Entreprenaden innefattar rör- och isoleringsarbeten. (bla. byte ledningar i mark och inkopplingar på bef tappvatten- och värmesystem), byggarbeten. (bla. markarbeten, håltagning och efterlagning) samt elarbeten.(bla. kabelutsättning inför schaktarbeten). Adresser: Stationsgatan 15 och 17 samt Turistvägen 60, 62 o 64, Stationsgatan 31, 33 o 35.
Rör- och isoleringsarbeten mm i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (rör- och isoleringsarbeten) i 5 st objekt i Ljusdal. (ev bygg, el och styr jobb ingår ej i entreprenaden) -Kolsvedjavägen 10 -Mårtensgatan 9, 11 o 13 -Hogdinsgatan 10, Ringvägen 60, 62 o 64 -Hantverkaregatan 10, 12 o 14 -Ringvägen 52, 54, 56,58, Hantverkaregatan 16, 18 o 20
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Ljusdal
Avser byte av radiatorer på Ämbarbovägen 2-64.
Nybyggnad av damm i Ljusdal
Anläggande av dagvattendammar på åkersta 29:1 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på kläppa 25:2 i ljusdal.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorshus på prästgården 1:32 i ljusdal.
Ändrad användning till kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor på lillbyn 1:2 i färila.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter på vi 2:33 i ljusdal.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Nybyggnad av industri/kontorslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal samt uppsättande av skylt på slotte 5:31 i ljusdal.
Rivning av garage i Ljusdal
Ansökan om rivningslov för carport/garage på Storbyn 13:13.
Tillbyggnad av garage i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och nybyggnad av komplementbyggnad på stenhamre 31:3 i ljusdal.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Järvsö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasade balkonger på öje 8:27 i järvsö.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvätthall på borr 5:103 i ljusdal.
Nybyggnad av mast i Ljusdal
Ansökan om bygglov för vindmätningsmast och teknikbod på gräningsvallen 1:4 i mellansjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på tå 3:30 i järvsö.
Nybyggnad av bastu i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu, tillbyggnad av altan på järvsö-kyrkby 23:19 i järvsö.
Byte av tak och ventilationsaggregat i fastighet i Ljusdal
Avser byte av yttertak, takavvattning samt ventilationsaggregat på servicehuset Tallnoret i Ljusdal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus på stenhamre 9:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: