Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall
Ca 15 tomter finns. 250 000 kvm exploateringsbar mark. Visionen är att bygga 1200 bostäder och 1000 arbetsplatser.
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av bostäder på Västra Hamnen Hudiksvall
Visionen är 4 punkthus med 6-7 våningar. Totalt 100 lägenheter.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Nya moderna lokaler på Hudiksvalls nya stadsdel Kattvikskajen. Ett plan om ca 1000 kvm på plan 3 samt 230 kvm och 150 kvm på plan 3,5. Beräknad inflyttning hösten 2022. Avser del av kvarter C.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder (BK4), förstärkning och breddning. 6 km grusväg.
Ledbelysning gata och park, Hudiksvalls kommun
Planerat projekt ur Investeringsbudget, kommer pågå löpande.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Utbyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser utbyggnad av va-ledning i Hamre / Storbyn i Hudiksvall.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad reservkraftsanläggning på Bromangymnasiet samt utökning av parkeringsplatser, Hudiksvall
Bromangymnasiet ska förses med reservkraft. Antalet parkeringsplatser ska utökas med sju stycken samt förses med elbilsladdning på två stycken av dem.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser stambyte/badrumsrenovering av Kv Springkällan 1/Varvsgatan 23, Hudiksvall.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning och renovering av balkongplattor, plåtarbeten mm.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Renovering av fasader på fd panncentral mm i Hudiksvall
Renovering av putsfasader på Jakobsbergsvägen och Kronobodgatan 16, Hudiksvall.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Ombyggnad av lokal till kontor i Iggesund
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokal på Smedvägen 4 i Iggesund. Lokalen ska byggas om till ett antal kontor och samlingsrum mm.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem i flerbostadshus i Iggesund
Avser installation av ett nytt FX aggregat på kallvind. Nya isolerade kanaler på vind samt nedgång i trapphusen. Byggande av nytt fläktrum på vinden. Inklädnader i trapphus samt i lägenheterna. Demontering av befintliga fläktar på yttertak.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Hudiksvall
Endast övre delen på fasaderna åtgärdas, pga frysskador.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för (4 st) nya bostadstomter på fastigheten fiskeby 3:2.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av allaktivitetshall på fastigheten varvet 4:6.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av representationsgård på fastigheten iggesunds bruk 1:1.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten mo 3:37, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten mo 3:37 Mo 3:37.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten barnhemmet 2, Anmälan om fasadändring av flerbostadshus på fastigheten barnhemmet 1-4 Barnhemmet 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten.
Nybyggnad av verkstad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten köpmanberget 2:28.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (utvändig ändring) av affärslokal på fastigheten fridhem 23:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ruth 2.
Ombyggnad av badplats i Hudiksvall
Avser avloppstank vid badplatser i Hudiksvalls kommun samt lite upprensning.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten sigsta 1:14 .
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers kyrkby 4:45.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten västansjö 5:26.
Utvändigt underhåll av förråd i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad på fastigheten kronboden 8.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av omklädningsbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring, insättning av fyra st nya fönster i flerbostadshus på fastigheten iggesund 14:300.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring, målning av flerbostadshus på fastigheten helenedal 5:2.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busskur på fastigheten östanbräck 1:43.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och uterum, Bygglov för nybyggnad av pool, trädäck och poolskydd på fastigheten iggesund 2:29 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport på fastigheten trogsta 10:29.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, soprum på fastigheten helsingebanken 1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten björkmo 2:2 (sa65828003) n42139 Björkmo 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten fränö 3:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hedsta 3:27.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lumnäs 2:2, Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lumnäs 1:7 Lumnäs 2:2,1:7.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarmyra 5:12.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten trogsta 17:1 (sa65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten tronbo 1:8 (sa65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ölsund 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ölsund 3:1 (sa65828003).
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumphus på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stall och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten arnön 12:85.
Ombyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av parkering på fastigheten rådhuset 2:1 och strand 3:4, Bygglov för cykelparkering med tak fastigheten rådhuset 2:1 Rådhuset 2:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad (inglasning uteplats) flerbostadshus på fastigheten köpmanberget 2:14.
Utvändigt underhåll av campingstuga i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av campingstugor på fastigheten östanbräck 1:57.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten välsta 1:34.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten blixbo 1:6.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av fritidshus, komplementbyggnad och brygga på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus på fastigheten tunbacka 3:3.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Ur investeringsbudget: Växthuset markplanering
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av befintliga fönster till PVC-fönster och insättning av tilluftsdon med montering, ej byte av fönstren i trapphusen.
Säkerhetsåtgärder vid gc-väg, Hudiksvall
För säkrare trafikering vid parkering mm
Utbyggnad av entré på fastighet i Hudiksvall
Byggs en ny entré för ny hyresgäst.
Utvändigt underhåll av skola i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial av skolbyggnad på fastigheten jakobsberg 12:1.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: