Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Enånger-Idenor-Stegskogen
Enånger-Idenor 20 km samt Idenor-Stegskogen 19 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av badhus i Hudiksvall
Nytt badhus på Katvikskajen i Hudiksvall.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket. BOA 47 - 108 kvm. 40 lgh.
Nybyggnad av husfabrik i Hudiksvall
Nybyggnad av husfabrik. Mittemot Ulvberget, Hudiksvall. Tomten är ca 7000 kvm.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Delsbo
Byte av VA-ledning
Ombyggnad av ishall i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av ishall på fastigheten bölan 14:1.
Byte av hiss i servicebostad, Iggesund
Anmälan om installation av hiss i servicehus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) på fastigheten fridhem 19:3.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:20.
Byte av VA-ledning i Iggesund
Byte av VA-ledning söder om Ankarvägen längs med E4
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten temperance 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten kristineberg 6:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av skolbyggnad till lägenheter på fastigheten mo 3:37.
Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 6:2.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 2:11.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:33.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten rogsta-bästdal 5:11.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lokal på fastigheten rådhuset 2:1.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av takterass på hotell på fastigheten stadshuset 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.
Rivning av godsmottagning i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av godsmottagning på fastigheten furulund 6:2.
Ombyggnad av ventilation på Bromangymnasiet i Hudiksvall
Ändring av ventilation av skolbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Rivning av pumpstation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av pumphus på fastigheten blästa 3:6.
Ombyggnad av staket i Hudiksvall
Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten kyrkbacken 3:1, Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten sofiedal 8:19 Kyrkbacken 3:1,Sofiedal 8:19.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av bostadshus med tillhörande uthus på fastigheten funsta 4:1 (50030601).
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten friggesund 8:7.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik på fastigheten sanna 2:66.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum på fastigheten tunbyn 2:11.
Ombyggnad av vandrarhem i Hudiksvall
Bygglov för installation av hiss i härbärge på fastigheten pantbanken 4.
Nybyggnad av tillfart i Hudiksvall
Bygglov för ny tillfartsväg, utökning av parkeringsplatser och nybyggnad av cykelställ på fastigheten fridhem 26:1.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av altan/uteservering på fastigheten wallström 1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 3:204.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för ny parkeringsyta på fastigheten ullsätter 2:29.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten enångers-bro 1:59.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ede 2:4 (sa65837).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-tomta 2:1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillsta 3:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 2:2 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrhoga 2:14, skift 1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 1(sa65844004), Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 2 (sa65844004) Rolfsta 1:23.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rumsta 13:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten sörviksta 6:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten trogsta 2:11 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 3:19 (sa65844008).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten ede 42:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten enångers-prästgård 2:3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten fegärde 1:305.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-hamre 30:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-lund 2:59.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten övernäs 2:67.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277), Bygglov för rivning av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277) Sunnansjö 5:14.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten arnön 12:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten rådhuset 2:1 (sa63900).
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tre busskurer på fastigheten rådhuset 2:1, flickskolan 6 & 7.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga på fastigheten agön 1:1. rivningsanmälan för befintlig stuga.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga/flotte på fastigheten fiskarbryggan 1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 11:3 (sa65844008).
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (solceller på tak) på industribyggnad på fastigheten köpmanberget 6:1 och köpmanberget 6:2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten furulund 5:1.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1 till 1 lägenhet.
Ombyggnad av innergårdar i Hudiksvall
Avser omläggning av 3 st innergårdar.
Installation av laddstation i Delsbo
Avser inköp, leverans och driftsättning av 1 st snabbladdningsladdstation med 3 laddningspunkter i Delsbo för elfordon för offentligt nyttjande.
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning till kontor på fastigheten ede 9:27.
Nybyggnad av uteplatser vid flerbostadshus i Hudiksvall
Avser rivning och nybyggnad av 36 st uteplatser på Stormyravägen 5-11, 13-19 och 21-27 i Hudiksvall.
Ombyggnad av tak på omklädningsrum vid skola i Näsviken
Akuta fel måste åtgärdas under 2018. Avser lågdelen.
Upprustning av reningsanläggning i Badhus
Byte av sandfilter och UV-ljus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: