Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket. BOA 47 - 108 kvm. 40 lgh.
Nytt bostadsområde i Idenor
30-50 bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Parkeringshus kombinerat med byggande av lägenheter (projekt 1112694). Både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Totalt mellan 50-70 lägenheter.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till 14-16 lägenheter.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Hudiksvalls Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Nybyggnad av trygghetsboende i Hudiksvall
Nybyggnation av trygghetsboende med 28 lägenheter. Planer på ca 1200-1800 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Byte av VA-ledning i Delsbo
Byte av VA-ledning
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Hudiksvall
Komplett installation av frånluftsåtervinning från 2 st sugkammare placerade på vindsvåning, Vänortsvägen 4 och 6. Komplett leverans och installation av ny värmepumpsanläggning för frånluftsåtervinning och med erforderligt antal varmvattentankar för att klara hela varmvattenbehovet för 127 st lägenheter.
Renovering av yttertak på museum i Hudiksvall
Avser renovering av yttertak belagd med falsad slätplåt i skivformat. Nya takluckor monteras samt ny beslagning av huvar/skorstenar. Vinden tilläggsisoleras.
Ombyggnad av ishall i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av ishall på fastigheten bölan 14:1. Ny läktare och cafeteria ska byggas.
Byte av hiss i servicebostad, Iggesund
Anmälan om installation av hiss i servicehus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Byte av VA-ledning i Iggesund
Byte av VA-ledning söder om Ankarvägen längs med E4
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lokal på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av allaktivitetshall på fastigheten milstolpen 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten forsa-lund 1:4.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor på fastigheten tuna-fors 2:34.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten fotografen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av skolbyggnad till lägenheter på fastigheten mo 3:37.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (solceller på tak) på industribyggnad på fastigheten köpmanberget 6:1 och köpmanberget 6:2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten furulund 5:1.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik på fastigheten sanna 2:66.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum på fastigheten tunbyn 2:11.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten friggesund 8:7.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Hudiksvalls tingsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende ett service- och supportavtal till befintligt säkerhetssystem på Hudiksvalls tingsrätt.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Rivning av pumpstation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av pumphus på fastigheten blästa 3:6.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (föreningslokal) på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten enångers-bro 1:59.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ede 2:4 (sa65837).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-tomta 2:1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-åkre 1:2 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillsta 3:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 2:2 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 16:1 (sa67854).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrhoga 2:14, skift 1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 1(sa65844004), Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rolfsta 1:23, skift 2 (sa65844004) Rolfsta 1:23.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rumsta 13:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten sörviksta 6:1 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten trogsta 2:11 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 3:19 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 6:1 (sa65844004).
Nybyggnad av panncentral i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus och nytt skärmtak på fastigheten kronan 3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 8:14, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 8:14 Bränslet 8:14.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten ede 42:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-hamre 30:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-lund 2:59.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten övernäs 2:67.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277), Bygglov för rivning av ställverk på fastigheten sunnansjö 5:14 (sa65277) Sunnansjö 5:14.
Nybyggnad av mur i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stödmur på fastigheten tuna-fors 4:10.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten arnön 12:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten idenors-holm 1:6.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tre busskurer på fastigheten rådhuset 2:1, flickskolan 6 & 7.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga på fastigheten agön 1:1. rivningsanmälan för befintlig stuga.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av dagvattendamm/vall på fastigheten solbacka 2:1 och solbacka 4:6.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheten veda 10:4 Bäck 1:4,Spångmyra 6:5,Tå 6:2,Veda 10:4.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga/flotte på fastigheten fiskarbryggan 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: