Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Enånger-Idenor-Stegskogen
Enånger-Idenor 20 km samt Idenor-Stegskogen 19 km.
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av hus 1 vårdbyggnad, på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Nybyggnad av vårdbyggnad, hus 1. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 191 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen 4, 6, 11 och 13 består av 3 plan och källare alt krypgrund. Husen har loftgångar och hiss. Vänortsvägen 1-9, 15-19 och 21-31, består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Nybyggnad av industri mm i Hudiksvall
Detaljplanearbete avser även att se över trafiksituation från Håstaäng till E4 - Medskog.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 2
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor.
Nybyggnad av kontor och carport i Hudiksvall
Nybyggnad av kontorshus med carport på fastigheten köpmanberget 3:3. Platta ca 226 kvm.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Hudiksvalls Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Norrhoga.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Renovering av yttertak på museum i Hudiksvall
Avser renovering av yttertak belagd med falsad slätplåt i skivformat. Nya takluckor monteras samt ny beslagning av huvar/skorstenar. Vinden tilläggsisoleras.
Byte av hiss i servicebostad, Iggesund
Anmälan om installation av hiss i servicehus på fastigheten iggesund 14:56.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 4:10.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten varvet 7:3.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Delsbo
Tillbyggnad av livsmedelsbutik
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av servering i Norrbo
Nybyggnad av servering på Norrbo Hembygdsgård.
Rivning av soprum i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Rivning av mur i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av mur på fastigheten strand 2:1.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad på fastigheten högs-holm 1:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten idenors-vi 3:5.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten färgaren 5.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten hattmakaren 7.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av personalutrymmen till lägenhet på fastigheten forsa-lund 8:1.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till lägenhet på fastigheten sofiedal 8:3.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport och förråd på fastigheten östanbräck 50:2.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheterna källbergsbo 4:2 och ede 54:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av radiomast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av radiomast samt två teknikbodar på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av växthus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga på fastigheten arnön 12:9 (kolandsbryggan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 parkeringsplatser med väderskydd och anvisningsskylt på fastigheten ede 3:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten solbacka 3:12.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och soprum) på fastigheten fridhem 11:1.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten idenors-backen 2:13.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Nybyggnad av mast i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten östanbräck 2:35.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnflo 3:6 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnicka 1:2 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 2:12 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:34 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 5:10 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 8:21.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 2:11 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lia 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten risberg 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarplycke 3:5 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten helenedal 5:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten skutskepparen 1.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten kristineberg 5:1.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten haga 9:5.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten halsta 3:14 (sa 66243017).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten silja 7:1 (sa68088012).
Utvändigt underhåll av idrottshall i Hudiksvall
Bygglov för byte av trä till plåtfasad på motionshall på fastigheten iggesund 20:137.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: