Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Kontor i 3 plan på ca 7000kvm, parkeringshus med 300 p-platser i 2 alt 3 plan. Avser del av kvarter C.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nytt bostadsområde i Idenor
30-50 bostäder.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
Eltel har ingått avtal med Ellevio AB avseende projekt Gävleborg. Till den del dessa arbeten innehåller mark-, kabel och raseringsarbeten har inte Eltel tillräckliga egna resurser för utförande av arbetena utan anlitar underentreprenörer.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder (BK4), förstärkning och breddning. 6 km grusväg.
Ledbelysning gata och park, Hudiksvalls kommun
Planerat projekt ur Investeringsbudget, kommer pågå löpande.
Renovering av skola i Hudiksvall
Planer finns för renovering av skola i Östra Hög.
Utbyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser utbyggnad av va-ledning i Hamre / Storbyn i Hudiksvall.
Energieffektivisering av ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av korttidsplatser i Hudiksvall
Ur kommunens investeringsbudget.
Renovering av badhus i Hudiksvall
Betongreparationer, förstärkning mm.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser stambyte/badrumsrenovering av Kv Springkällan 1/Varvsgatan 23, Hudiksvall.
Byte av värme- och vs-kulvertar vid bostadshus i Hudiksvall
Avser att byta/ersätta befintliga värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar. Ersätta befintlig kallvattenservis för samtliga huskroppar. Ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv i samtliga huskroppar. Byte av insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning och renovering av balkongplattor, plåtarbeten mm.
Renovering av fasader på fd panncentral mm i Hudiksvall
Renovering av putsfasader på Jakobsbergsvägen och Kronobodgatan 16, Hudiksvall.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten tuna-fors 2:14.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i PVC på 3 st fastigheter på Blockvägen 34 A-M, 35 A-B & 37 A-C i Hudiksvall.
Ombyggnad av lokal till kontor i Iggesund
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokal på Smedvägen 4 i Iggesund. Lokalen ska byggas om till ett antal kontor och samlingsrum mm.
Byte av tak på Tryggebo i Iggesund
Avser byte av yttertak.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av befintliga fönster till PVC-fönster och insättning av tilluftsdon med montering, ej byte av fönstren i trapphusen.
Ombyggnad av badplats i Hudiksvall
Avser avloppstank vid badplatser i Hudiksvalls kommun samt lite upprensning.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Avser sandlada, tältlager.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten hallen s:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten tuna-hamre 1:3.
Ombyggnad av biograf i Hudiksvall
Anmälan för hiss av övrigt på fastigheten flickskolan 6.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten långby 17:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ede 6:37.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten mössön 4:9.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten idenors-hamre 3:4.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten solberg 1:13.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Ur investeringsbudget: Växthuset markplanering
Nya vattenkiosker (tappställen) i Hudiksvall
2 stycken under 2020. Placering ej klar.
Säkerhetsåtgärder vid gc-väg, Hudiksvall
För säkrare trafikering vid parkering mm
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser rivning- och montering av nya fönster, komplett arbete.
Tillbyggnad av kontorslokal vid skola i Hudiksvall
Mindre tillbyggnad av kontorslokal vid förskola
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Utbyggnad av entré på fastighet i Hudiksvall
Byggs en ny entré för ny hyresgäst.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: