Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
Eltel har ingått avtal med Ellevio AB avseende projekt Gävleborg. Till den del dessa arbeten innehåller mark-, kabel och raseringsarbeten har inte Eltel tillräckliga egna resurser för utförande av arbetena utan anlitar underentreprenörer.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder, förstärkning och breddning. 6 km grusväg.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Invändiga arbeten på ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Upprustning av reningsanläggning i badhus, Iggesund
Reningsanläggningar med filter och styrutrustning samt lagning av ev läckage i betongen.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Bullerproblematik ska ses över.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten skarmyra 8:2. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Nybyggnad av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och biltvätt på fastigheten mo 3:33.
Nybyggnad av garage mm i Delsbo
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
PCB- och asbestsanering på gymnasium i Hudiksvall
Diverse fastigheter men främst Bromangymnasiets fönster.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsfasad.
Ombyggnad av till kontorslokaler i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad, ändrad användning av allaktivitetshall på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser rivning- och montering av nya fönster, komplett arbete.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Främst för verksamhetsbilar.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten idenors-vi 2:51.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad (förskola) på fastigheten håsta 13:1.
Nybyggnad av reception i Bjuråker
Bygglov för nybyggnad av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26, Rivningslov för rivning av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26 Västansjö 5:26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten tingshusbacken 9:1.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring/tillbyggnad av hotell på fastigheten stadshuset 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad, ändrad användning av kontor till flerbostadshus på fastigheten kryddgården 5.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber på fastigheten åsak 4:11.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på fastigheten välsta 10:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten gårdsfjärd s:1 (sa 69211004).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten sigsta 3:6 sa65844006.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tuna-fors 2:2.
Ombyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (tillgänglighetsanpassning) av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt fasadändring på fastigheten ede 3:35.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten norränget 5:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten norränget 5:14 Norränget 5:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ava 2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten överberge 2:54.
Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd (servicestation) på fastigheten solbacka 4:1.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 2:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 9:25 Bränslet 2:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48099) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48106) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 14:6 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 3:16 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 7:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 8:37 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 9:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 2:52 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 30:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 17:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 26:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 36:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 6:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo-bästdal 1:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten stensgärde 2:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastighetengammelsträng 12:3 (sa65844006).
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbod på fastigheten mo 3:30.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Anmälan för installation av eldstad (vedeldad pizzaugn) och rökkanal för restaurang på fastigheten köpmanberget 5:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: