Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Fastighets AB Glysis upphandlar totalentreprenad avseende nybyggnation av parkeringshus och kontorsbyggnad på Kattvikskajen i Hudiksvall. Objektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 5 plan, inkl ca 200m2 glasad innergård, samt parkeringshus i 6 plan. Parkeringshuset inkluderar även ett gym. Bruttoarea kontor ca 5700m2 Bruttoarea parkeringsgarage ca 10 000m2. Total byggnadsarea ca 3000m2.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 128 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Östanbräcksvägen 15-33, 35-37 samt Bålsövägen 15-41 i Hudiksvall.
Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14, Bygglov för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14 Åvik 26:14.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Energieffektivisering av ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
Mark till försäljning där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Utbyggnad av verkstadslokal samt personallokal i Hudiksvall
Avser utbyggnad av verkstadslokaler samt personallokal/kök.
Anläggning av konstgräsplan i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar anläggning av konstgräsplan samt parkering på fastigheten Hudiksvall kristenberg 8:2. I upphandlingen ingår option på belysning.
Nybyggnad av ladugård i Delsbo
Nybyggnation av ladugård för mjölkkor. ca 1600 kvm.
Nybyggnad reservkraftsanläggning på Bromangymnasiet samt utökning av parkeringsplatser, Hudiksvall
Bromangymnasiet ska förses med reservkraft. Antalet parkeringsplatser ska utökas med sju stycken samt förses med elbilsladdning på två stycken av dem.
Reparation av bro längs väg 670 vid Lumnäs väster om Iggesund
Byte överbyggnad på bro vid Kjösens utlopp.
Renovering av fasad och tak på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser fasad- och takrenovering av flerbostadshus på fastigheten Ruth 2, Östra Tullgatan/Långgatan i Hudiksvall.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering av bro i Friggesund över Svågan.
Renovering av broar i Hudiksvalls kommun
Planer finns för renovering eller rivning av gröna bron i Iggesund.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem i flerbostadshus i Iggesund
Avser installation av ett nytt FX aggregat på kallvind. Nya isolerade kanaler på vind samt nedgång i trapphusen. Byggande av nytt fläktrum på vinden. Inklädnader i trapphus samt i lägenheterna. Demontering av befintliga fläktar på yttertak.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för installation av eldstad av flerbostadshus (lägenhet) på fastigheten kryddgården 5.
Ombyggnad av automatstation i Hudiksvall
Anmälan för installation av oljeavskiljare vid bensinstation på fastigheten norränget 6:2.
Nybyggnad av fritidshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus och brygga på fastigheten mikje s:4.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för anläggning av flytbryggor på fastigheten åvik 26:14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för balkong på fastigheten bränslet 9:26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus på fastigheten trönne 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus på fastigheten tunbacka 3:3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad på fastigheten kristineberg 4:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten fridhem 23:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 3:29.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/cykelgarage, Marklov för utfyllnad av väg vid skolbyggnad på fastigheten bränslet 6:2, .
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten arnön 12:9.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten aspe 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten aspe 2:5.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rogsta-bro 6:23.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten silja 8:17 (sa66135006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten via 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten östanbräck 1:43.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring, målning av flerbostadshus på fastigheten helenedal 5:2.
Ombyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för flyttning av torn och teknikbod på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten enångers-myra 3:3.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för plank/staket av flerbostadshus på fastigheten tjerner 10.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av altan på fastigheten seglet 2.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring med ramp vid trappa vid kyrka på fastigheten bjuråkers kyrkby 16:1.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring vid livsmedelsbutik på fastigheten ede 5:66.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: