Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nya verksamheter i Hudiksvall
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak. Ett tiotal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
Eltel har ingått avtal med Ellevio AB avseende projekt Gävleborg. Till den del dessa arbeten innehåller mark-, kabel och raseringsarbeten har inte Eltel tillräckliga egna resurser för utförande av arbetena utan anlitar underentreprenörer.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder (BK4), förstärkning och breddning. 6 km grusväg.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola i Näsviken
Önskemål finns om en ny förskola.
Invändiga arbeten på ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av ladugård i Delsbo
Nybyggnation av ladugård för mjölkkor. ca 1600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Ombyggnad till kontorslokaler i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad, ändrad användning av allaktivitetshall på fastigheten köpmanberget 5:7.
Installation av solfångare samt ackumulatortankar i Hudiksvall
Avser installation av solfångare och ackumulatortankar för varmvatten, komplett arbete.
Byte av värme- och vs-kulvertar vid bostadshus i Hudiksvall
Avser att byta/ersätta befintliga värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar. Ersätta befintlig kallvattenservis för samtliga huskroppar. Ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv i samtliga huskroppar. Byte av insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar.
Renovering av fasader på fd panncentral mm i Hudiksvall
Renovering av putsfasader på Jakobsbergsvägen och Kronobodgatan 16, Hudiksvall.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning och renovering av balkongplattor, plåtarbeten mm.
Rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Byte av tak på Tryggebo i Iggesund
Avser byte av yttertak, komplett arbete.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten iggesund 14:54.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten munter 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten tingshusbacken 9:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten tuna-fors 2:14.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad, ändrad användning av kontor till flerbostadshus på fastigheten kryddgården 5.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industri/lager byggnad på fastigheten ullsätter 2:51.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för parkering och gc på fastigheten varvet 4:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten hallen s:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten tuna-hamre 1:3.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten ede 5:66.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten idenors-hamre 3:4.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten solberg 1:13.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ede 6:37.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet på fastigheten gamla skolan 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad till bostad på fastigheten ede 7:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten långby 17:1.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på fastigheten välsta 10:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten sigsta 3:6 sa65844006.
Ombyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (tillgänglighetsanpassning) av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt fasadändring på fastigheten ede 3:35.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten norränget 5:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten norränget 5:14 Norränget 5:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ava 2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten överberge 2:54.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten mössön 4:9.
Ombyggnad av biograf i Hudiksvall
Anmälan för hiss av övrigt på fastigheten flickskolan 6.
Nybyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av samlingslokal på fastigheten bölan 9:25.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten norrbo-bästdal 1:3.
Nya vattenkiosker (tappställen) i Hudiksvall
2 stycken under 2020. Placering ej klar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i PVC på 3 st fastigheter på Blockvägen 34 A-M, 35 A-B & 37 A-C i Hudiksvall.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/servering och rivning av loge på fastigheten forsa-lund 2:71, Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten forsa-lund 2:71 .
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring på fastigheten norränget 6:8.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser rivning- och montering av nya fönster, komplett arbete.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Tillbyggnad av kontorslokal vid skola i Hudiksvall
Mindre tillbyggnad av kontorslokal vid förskola

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: