Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Nybyggnad av hyreshus i Hudiksvall
Hyreshus på parkeringshusets tak
Nytt verksamhetsområde Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nytt verksamhetsområde Iggesund
7518 kvm industritomt.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Ombyggnad av industrilokaler i Hudiksvall
Ombyggnad av industrilokaler. Nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Upprustning av reningsanläggning i badhus, Iggesund
Reningsanläggningar med filter och styrutrustning samt lagning av ev läckage i betongen.
Renovering av badhus i Hudiksvall
Betongreparationer, förstärkning mm.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Bullerproblematik ska ses över.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Nybyggnad av garage mm i Delsbo
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
PCB- och asbestsanering på gymnasium i Hudiksvall
Diverse fastigheter men främst Bromangymnasiets fönster.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsfasad.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Främst för verksamhetsbilar.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten idenors-vi 2:51.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:10.
Nybyggnad av reception i Bjuråker
Bygglov för nybyggnad av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26, Rivningslov för rivning av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26 Västansjö 5:26.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus på fastigheten flickskolan 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av skolbyggnad till bostäder på fastigheten sund 2:27.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten postiljonen 4.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring/tillbyggnad av hotell på fastigheten stadshuset 1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten furulund 5:4.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten forsa-hamre 26:28.
Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd (servicestation) på fastigheten solbacka 4:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 7:9.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten östanbräck 1:138.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sommar wc/förråd) på fastigheten bränslet 2:8, Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten bränslet 2:8 Bränslet 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 2:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 9:25 Bränslet 2:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48099) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation (48106) på fastigheten hålsjö 29:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 14:6 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 3:16 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 7:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 8:37 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten gammelsträng 9:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 18:17, högsved.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 2:52 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 30:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 17:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 26:2 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 36:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 6:4 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo-bästdal 1:13 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten stensgärde 2:1 (sa65844006).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastighetengammelsträng 12:3 (sa65844006).
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbod på fastigheten mo 3:30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten jakobsberg 7:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten svedjeåsen 1:2.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation med offentlig toalett på fastigheten strand 4:1.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Anmälan för installation av eldstad (vedeldad pizzaugn) och rökkanal för restaurang på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten lingarö 3:17.
Nybyggnad av belysningsmast i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ny gatubelysning på fastigheten knutslunda 1:1, knutslunda 1:20 mfl.
Nybyggnad av regionnät i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av luftledning på fastigheten borka 4:17, borka 4:19 och borka 4:40.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av samlingslokal på fastigheten fegärde 15:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkering på fastigheten ängsbacken 2:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: