Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Nybyggnad av badhus i Hudiksvall
Nytt badhus på Katvikskajen i Hudiksvall.
Om- & tillbyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall
Det finns planer för ombyggnation av befintlig byggnad på Lagmansgatan eller nybyggnation på Kattvikskajen (projekt 1479719) i Hudiksvall.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Anläggande av nya gator, GC-stråk och parker med tillhörande belysningsanläggning samt utförande av nytt VA-system. För ledningsägare, kraftförsörjning, Fjv och opto ska markarbeten utföras. Total bruttoarea ca: 38 500 m2. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 191 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen 4, 6, 11 och 13 består av 3 plan och källare alt krypgrund. Husen har loftgångar och hiss. Vänortsvägen 1-9, 15-19 och 21-31, består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Sanering av markområde i Hudiksvall, del 2
Avser sanering av dioxin i bottensedimentet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Tillbyggnad av kontor och industri i Hudiksvall
Sjölins Smide utökar sin egen verksamhet. Det blir både kontor och produktionsyta.
Nybyggnad av kontor och carport i Hudiksvall
Nybyggnad av kontorshus med carport på fastigheten köpmanberget 3:3. Platta ca 226 kvm.
Nybyggnad på Medskog
Flisanläggning för Medskogs handelsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Anbudsförfrågan avser markarbeten för nybyggnad av 6 stycken lägenheter. Husleverantören kommer att vara sidoentreprenör.
Ombyggnad av ventilation i verkstäder på Bromangymnasiet i Hudiksvall
Ombyggnad av ventilationssystem i verkstadslokaler i huvudbyggnaden på Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Ny bangårdsbelysning på driftplatser i Fors, Hudiksvall, Iggesund och Jularbo
Objektet Fors avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 170 km + 356m – 171 km 700m. Objektet Jularbo avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 164 km + 125m – 165 km + 341m. Objektet Iggesund avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 246 km + 198m – 247km + 609m. Objektet Hudiksvall avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 258 km + 343m – 260km + 160m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enånger
AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 4 stycken lägenheter, varav två byggs samman till en på Enångersvägen 25-26 i Enånger.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Installation av brand- och utrymningslarm i fastighet i Hudiksvall
Avser installation av nytt brand- och utrymningslarmsystem i Fastighet AB Glysis kv Guldsmeden 8, Hudiksvall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus på fastigheten wallström 1.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten iggesund 14:104.
Rivning av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för kontor på fastigheten strand 3:6.
Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten håsta 12:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten agön 1:25.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten strand 4:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten jakobsberg 7:6.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten ede 11:9.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Renovering av omklädningsrum i simhall i Delsbo
Renovering av duschar i omklädningsrummen.
Renovering av VA-ledningar i Iggesund
Renovering av VA-ledningar Götvägen-Hyttevägen
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Tillbyggnad av entré på fastigheten hålsjö 1:28.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för utfyllnad fastigheten ede 25:2.
Tillbyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av butik på fastigheten iggesund 14:279.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten malsta 8:1.
Nybyggnad av biogasanläggning i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasmack på fastigheten håsta 3:24.
Utvändigt underhåll av brandstation i Hudiksvall
Fasadändring av brandstation på fastigheten ede 11:10.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa) på fastigheten östanbräck 1:103.
Fasadändring på industrihus i Iggesund
Bygglov för fasadändring på industribyggnad på fastigheten iggesund 2:53.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busskur på fastigheten norränget 3:8.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 12:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten agön 1:25.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avloppspumpstation) på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 2:6 - 42032 flatmo (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:45 - 42015 hamre (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs annexhemman 1:5 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 1:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 5:1 (1) sa65844002.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten klockarsvedja 1:3 - 42006 klockarsvedja (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kungsgården s:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 18:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 29:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 8:4 - 42020 kalvhaga kapellet (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten narsta 1:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skogsta 6:1 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 2:1 - 42159 söderäng (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västanåker 3:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 3:2 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 1:1 - 42033 dånsjön livgården (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:14 - 42105 överbyn södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:2 - 42030 överbyn norra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn samfällighet 1 - 42224 dånsjön södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstationer på fastigheten övernäs 2:16 - 42016 övernäs (sa65844005) Baldra 2:5,Edsta 8:1,Finnflo 3:6,Forsa-hamre 4:31,Långby 8:10,Långby 8:4,Sigsta 3:38,Söräng 2:12,Övernäs 2:16.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten furulund 2:11.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten åvik 18:8.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:297.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten delsbo-backen 2:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten edsäng 1:6 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten edsäng 8:8 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 12:3 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 4:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrväna 6:3 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten sörväna 10:2 (sa65913).
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tält på fastigheten ede 13:7.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten norränget 5:15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: