Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Om och tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 48 platser planeras. Håsta Säbo.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Sanering av markområde i Hudiksvall, del 2
Avser sanering av dioxin i bottensedimentet.
Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Nybyggnad av industri mm i Hudiksvall
Detaljplanearbete avser även att se över trafiksituation från Håstaäng till E4 - Medskog.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Delsbo
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Invändiga arbeten på ishall i Hudiksvall
Byte av kylanläggning och 8 nya P-platser till husbilar
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Nytt bostadsområde i Hudiksvall
24.000 kvm havsnära mark.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten skarmyra 8:2. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Byte av värme/vatten kulvertar samt installation av solfångare i Hudiksvall
Avser utbyte av värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar, ersätta befintlig kallvattenservis, ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv, byta insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar och installera solfångare och ackumulatortankar för varmvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Hyresbostäder med 6 lägenheter i två våningar med loftgång. Lägenhetsförråd och miljörum byggs separat.
Ombyggnad av skola i Delsbo
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och biltvätt på fastigheten mo 3:33.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Anläggning av spontkaj vid Håstaholmen i Hudiksvall
Avser anläggande av kajbyggnad vid Håstaholmen. Kajdelen är ämnad till att användas vid muddringsarbete och därefter övergå till del av framtida småbåtshamn.
Nybyggnad av garage mm i Hudiksvall
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
Nybyggnad av fritidshem i Delsbo
Nytt fritidshem vid skolan.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsfasad.
Rivning av industrihus i Delsbo
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Tillbyggnad av sluss till tvättstuga, omb personallokal i Hudiksvall
Personallokal kommer få större utrymme i befintlig lokal, sluss till tvättstuga byggs.
Ombyggnad till lägenheter i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till lägenheter på fastigheten Guldsmeden 6.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten forsa-hamre 8:14.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus på fastigheten flickskolan 7.
Nybyggnad av ridhus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten östanbräck 2:4.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring på industribyggnad och nybyggnad av sophus på fastigheten Hållsta 2:19.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ava 3:7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten postiljonen 4.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd, marklov för mur samt informationsskylt på fastigheten prästgården 2 mfl.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 7 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Gammelsträng 8:1,Hålsjö 10:22,Hålsjö 11:4,Hällsätter 1:13,Norrbobyn 9:2,Söräng 1:1,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten norrbobyn 16:1, Hålsjö 10:22,14:36,18:2,22:1,29:1,Norrbo Prästgård 1:12,Norrbobyn 1:24,Norrbobyn 12:9,Norrbobyn 16:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Hålsjö 20:1,4:16,Kalvhaga 1:6,Knösta 4:1,Kungsgården 1:3,Norrbo Prästgård 1:1,Norrbobyn 12:4,Västerrå 2:16,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 9:25, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 9:25 .
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-kyrkby 4:1 (sa 65828003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers-vik 2:4 (sa 65828003) Njutångers-vik 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten delsbo-näset 1:4 (sa65913).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten långby 8:10 (sa65844005).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ullsätter 2:29 (sa69399).
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och grillplats på fastigheten hammarsvall 1:34.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten köpmanberget 2:8.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten knutslunda 1:20(2).
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/servering och rivning av loge på fastigheten forsa-lund 2:71, Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten forsa-lund 2:71 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och flytt av tält på fastigheten östanbräck 50:2.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten forsa-hamre 26:26.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten furulund 5:4.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten forsa-hamre 26:28.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 7:9.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kiosk och ny skylt på restaurang på fastigheten östanbräck 1:102.
Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten östanbräck 1:138.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sommar wc/förråd) på fastigheten bränslet 2:8, Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten bränslet 2:8 Bränslet 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hålsjö 18:17, högsved.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hällsätter 1:13 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten ede 20:9.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten jakobsberg 7:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten svedjeåsen 1:2.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation med offentlig toalett på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/förråd på fastigheten rogsta-bro 1:3.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i PVC.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (nya entrétak) av flerbostadshus på fastigheten tullen 3.
Ombyggnad av kök i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad till kök på fastigheten stadshuset 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: