Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av vårdbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Nybyggnad av vårdbyggnad. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Hudiksvall
Nybyggnation av trygghetsboende med 28 lägenheter. Planer på ca 1200-1800 kvm.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 191 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen 4, 6, 11 och 13 består av 3 plan och källare alt krypgrund. Husen har loftgångar och hiss. Vänortsvägen 1-9, 15-19 och 21-31, består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Sanering av markområde i Hudiksvall, del 2
Avser sanering av dioxin i bottensedimentet.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 118 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen Vänortsvägen 8-22 har 3 våningsplan och ett souterräng/källarplan. Huset saknar hiss. Vänortsvägen 33-43 och 24-36 består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Enånger
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till 14-16 lägenheter.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Hudiksvalls Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Norrhoga.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Renovering av yttertak på museum i Hudiksvall
Avser renovering av yttertak belagd med falsad slätplåt i skivformat. Nya takluckor monteras samt ny beslagning av huvar/skorstenar. Vinden tilläggsisoleras.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Hudiksvall
Byggnation av gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen i Hudiksvall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Delsbo
Tillbyggnad av livsmedelsbutik
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten varvet 7:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten fotografen 2.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Byte av hiss i servicebostad, Iggesund
Anmälan om installation av hiss i servicehus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av dagvattendamm/vall på fastigheten solbacka 2:1 och solbacka 4:6.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av busshållplatser på fastigheten veda 10:4 Bäck 1:4,Spångmyra 6:5,Tå 6:2,Veda 10:4.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten baldra 4:1 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-hallsta 5:1 (sa65844004).
Nybyggnad av växthus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Ombyggnad av fritidshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av café till fritidshus på fastigheten linfläck 2:29.
Utvändigt underhåll av servering i Hudiksvall
Bygglov för inglasning av uteservering på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 parkeringsplatser med väderskydd och anvisningsskylt på fastigheten ede 3:21.
Nybyggnad av silo i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 3 stycken silos på fastigheten östanbräck 1:45.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och skyltar på fastigheten håsta 3:205.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten köpmanberget 6:1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten tingshusbacken 6:5.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten solbacka 3:12.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Hudiksvalls tingsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende ett service- och supportavtal till befintligt säkerhetssystem på Hudiksvalls tingsrätt.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten hattmakaren 7.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av personalutrymmen till lägenhet på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (föreningslokal) på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-åkre 1:2 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hallen 2:2 (sa68089002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hillen 2:11 (sa65844004).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten nansta 2:2 (sa65844008).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 16:1 (sa67854).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten vålsta 6:1 (sa65844004).
Nybyggnad av panncentral i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten skutskepparen 1.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten kristineberg 5:1.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten haga 9:5.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus och nytt skärmtak på fastigheten kronan 3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 8:14, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 8:14 Bränslet 8:14.
Nybyggnad av mur i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stödmur på fastigheten tuna-fors 4:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten idenors-holm 1:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: