Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Ny teknikbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av hus 1 vårdbyggnad, på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 4
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Nybyggnad av vårdbyggnad, hus 1. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Plan 2-3 bostäder (ägarlägenheter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Stambyte/relining och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av VS-stammar/relining i totalt 191 lägenheter inkl. erforderliga el-arbeten. Vänortsvägen 4, 6, 11 och 13 består av 3 plan och källare alt krypgrund. Husen har loftgångar och hiss. Vänortsvägen 1-9, 15-19 och 21-31, består av 3 våningsplan och krypgrund. Husen saknar hiss.
Sanering av markområde i Hudiksvall, del 2
Avser sanering av dioxin i bottensedimentet.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 2
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor och maskinverkstad för Hälsingechakts egen användning. Berörd markyta är 1500 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten skarmyra 8:2. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Tillbyggnad av kontor och industri i Hudiksvall
Sjölins Smide utökar sin egen verksamhet. Det blir både kontor och produktionsyta.
Nybyggnad av kontor och carport i Hudiksvall
Nybyggnad av kontorshus med carport på fastigheten köpmanberget 3:3. Platta ca 226 kvm.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängebo
Anbudsförfrågan avser markarbeten för nybyggnad av 6 stycken lägenheter. Husleverantören kommer att vara sidoentreprenör.
Ombyggnad av ventilation i verkstäder på Bromangymnasiet i Hudiksvall
Ombyggnad av ventilationssystem i verkstadslokaler i huvudbyggnaden på Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enånger
AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 4 stycken lägenheter, varav två byggs samman till en på Enångersvägen 25-26 i Enånger.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Forsa
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Nybyggnad av enbostadshus med självhushåll i Näsviken
1 500–2 000 kvadratmeter per tomt. Ca 5 tomter.
Installation av brand- och utrymningslarm i fastighet i Hudiksvall
Avser installation av nytt brand- och utrymningslarmsystem i Fastighet AB Glysis kv Guldsmeden 8, Hudiksvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten iggesund 14:104.
Rivning av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för kontor på fastigheten strand 3:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus på fastigheten wallström 1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 4:10.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten färgaren 5.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten malsta 8:1.
Tillbyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av butik på fastigheten iggesund 14:279.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport och förråd på fastigheten östanbräck 50:2.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa) på fastigheten östanbräck 1:103.
Fasadändring på industrihus i Iggesund
Bygglov för fasadändring på industribyggnad på fastigheten iggesund 2:53.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busskur på fastigheten norränget 3:8.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 12:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten agön 1:25.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avloppspumpstation) på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och soprum) på fastigheten fridhem 11:1.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten idenors-backen 2:13.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Nybyggnad av mast i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten östanbräck 2:35.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnflo 3:6 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten finnicka 1:2 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 2:6 - 42032 flatmo (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 2:12 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:34 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 3:45 - 42015 hamre (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 5:10 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten forsa-hamre 8:21.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs annexhemman 1:5 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 1:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten högs-holm 5:1 (1) sa65844002.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten klockarsvedja 1:3 - 42006 klockarsvedja (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kungsgården s:3 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lia 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 18:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 29:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långby 8:4 - 42020 kalvhaga kapellet (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten narsta 1:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten risberg 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skarplycke 3:5 (sa68088005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten skogsta 6:1 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 2:1 - 42159 söderäng (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västanåker 3:2 (sa65844003).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 1:1 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten åsak 3:2 (sa65844002).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 1:1 - 42033 dånsjön livgården (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:14 - 42105 överbyn södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn 3:2 - 42030 överbyn norra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten överbyn samfällighet 1 - 42224 dånsjön södra (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstationer på fastigheten övernäs 2:16 - 42016 övernäs (sa65844005) Baldra 2:5,Edsta 8:1,Finnflo 3:6,Forsa-hamre 4:31,Långby 8:10,Långby 8:4,Sigsta 3:38,Söräng 2:12,Övernäs 2:16.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten helenedal 5:2.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten furulund 2:11.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten åvik 18:8.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:297.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: