Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hofors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus och kontor i Hofors
Objektet avser nybyggnad av administrationsdelar med tillhörande markarbeten samt grundläggning för växthus och markarbeten för detta samt totalentreprenad för växthus från och med på av TE-bygg upprättad grundläggning. TE-bygg övertar tidssamordning, arbetsmiljösamordning samt ansvar för samordning av projektering för av beställaren upphandlad entreprenör för växthus.
Tillbyggnad av förskola i Torsåker
Tillbyggnad av förskolelokaler och kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hofors
Fasadrenovering, fönsterbyte och köksbyte av 42 lägenheter på Storgatan 16-18.
Korsningsåtgärder vid väg 68/513 i Torsåker
Korsningen anpassas så den får ett södergående vänstersvängfält.
Byte av VA-ledningar, Råbackaområdet i Hofors
Infodring och nyläggning av vatten, spill och dagvattenledning vid Råbacka, Hofors kommun. Arbetet omfattar infodring av ca 3000 m VA-ledningar samt nyläggning av drygt 100 m.
Nya utrymningslarm vid 4 st skolor i Hofors kommun
4 st skolor i Hofors kommun skall förses med ett nytt utrymningslarm: Lillåsskolan Genstigen 2, Kyrkskolan: Värnavägen 6, Värnaskolan 1906 Värnavägen 5c samt Värnaskolan 1913 Värnavägen 5b.
Rivning och sanering av vattentorn i Hofors
Objektet avser rivningsarbeten/sanering Hofors Vattentorn. Höjd 32 m och Diameter ca 10 m.
Anläggande av damm vid Malmjärn, Torsåker
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten vid Malmjärns utlopp i Hofors Kommun.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hofors
Tillbyggnad av enbostadshus.
Byte av takbeläggning på fastigheter i Torsåker
Avser byte av betongpannor med kringarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: