Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta
Landsväg med mötande trafik och räfflad mittremsa. Ca 17 km lång sträcka, vägbredd ca 8-8,5 km. Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och förbättrad vägstandard. Nytt gc-nät inklusive ny bro över Röste å, nya gc-passager med mittrefug över väg 83, sidoområdesåtgärder, viltstängsel och fartkameror. Ombyggnad korsning i Norrborn.
Förlängning av mötesstation i Röstbo
Kapacitetshöjande åtgärder, mark och BEST. Nytt förbigångsspår. Den befintliga bangården förlängs och kompletteras med ytterligare ett spår till en trespårsstation. Anpassning för 750 m långa tåg, stax25, sth 250 km/h, signalreglering.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg ca 100-200 från Ljusnan med utsikt över vattnet. Beställare = Markägare
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende +65. Det blir ett 40-tal lägenheter. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Nybyggnad av padellhall i Bollnäs
15*27 m 4 padelbanor, omklädningsrum mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nya villatomter i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att planlägga för bostadsfastigheter för styckevis försäljning.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Uppsättning av solelanläggningar i Bollnäs
Heden 118, 122 och 128, 821 31 Bollnäs. Total årsproduktion om 200 000 kWh per år
Ombyggnad av sopsilo i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av sopsilo. Ytterväggar och tak rives till stålstomme, stålstomme blästras och målningsbehandlas och ett nytt klimatskal monteras.
Utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Omfattar utvändig målning på totalt 6 st flerbostadshus. Kommer att delas in i två etapper - en 2020 och en 2021. Etapp 1 2020 omfattar Kv. Kilafors 5:27, Hambogatan 14 A-B, Kv. Kilafors 7:1, Magasinsvägen 3 A-C, Polgatan 35 A-C. Etapp 2 2021 omfattar Kv. Kilafors 6:1, Hambogatan 13 A-C och 15 A-B samt Kv. Kilafors 6:2 Magasinsvägen 9 A-B.
Utvändig målning på flerbostadshus i Arbrå och Vallsta
Omfattar utvändig målning på tre byggnader på Tomtavägen 10-14 i Arbrå samt två byggnader på Lissvägen 2-16 och Hovvägen 15-21 i Vallsta. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning samt balkongrenovering på flerbostadshus samt mindre panncentral/lokal. Objekten är belägna på Vallmon 13, Gärdesgatan 23 A-F samt Pionen 2, Hedhamregatan 5 i Bollnäs.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet består av två stycken fastigheter som är beläget i Bollnäs, vid kvarteret Vallmon.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 2 st byggnader på Kransgatan 1 och 3 i Bollnäs. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och renovering av balkonger. Samt målning av garage och byte av garageportar. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Ombyggnad av lokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till lokal för mässor mm
Ombyggnad av vårdbostad i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från äldreboende till trygghetsboende samt för utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till boende.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Ombyggnad av butik i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage samt för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, Bygglov för ändrad användning från sopstation till uteplats Ren 14:11.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Bollnäs
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av servering i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kiosk i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk kiosk.
Spa, restaurang mm vid Norrfly herrgård
Spa, restaurang, padelbana mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: