Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av höghus i Bollnäs
Trekantig byggnad med ca 50 lgh.
Förlängning av mötesstation i Röstbo
Kapacitetshöjande åtgärder, mark och BEST. Nytt förbigångsspår. Den befintliga bangården förlängs och kompletteras med ytterligare ett spår till en trespårsstation. Anpassning för 750 m långa tåg, stax25, sth 250 km/h, signalreglering.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Bollnäs
72 platser särskilt boende.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende + 65. Det blir 48-50 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.
Upprustning av bostadsområde i Bollnäs
Nya öppna grönytor, mötesplatser, plaskdammar, lekplatser och snygga till fasader och entréer på Gärdet.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Renovering av folkhögskola i Bollnäs
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Uppsättning av solelanläggningar i Bollnäs
Heden 118, 122 och 128, 821 31 Bollnäs. Total årsproduktion om 200 000 kWh per år
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning samt balkongrenovering på flerbostadshus samt mindre panncentral/lokal. Objekten är belägna på Vallmon 13, Gärdesgatan 23 A-F samt Pionen 2, Hedhamregatan 5 i Bollnäs.
Upprustning och nybyggnad av fontänanläggning i Bollnäs
Upprustning och nybyggnad av fontänanläggning i sjön Vågen
Utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Omfattar utvändig målning på totalt 6 st flerbostadshus. Kommer att delas in i två etapper - en 2020 och en 2021. Etapp 1 2020 omfattar Kv. Kilafors 5:27, Hambogatan 14 A-B, Kv. Kilafors 7:1, Magasinsvägen 3 A-C, Polgatan 35 A-C. Etapp 2 2021 omfattar Kv. Kilafors 6:1, Hambogatan 13 A-C och 15 A-B samt Kv. Kilafors 6:2 Magasinsvägen 9 A-B. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning på flerbostadshus i Arbrå och Vallsta
Omfattar utvändig målning på tre byggnader på Tomtavägen 10-14 i Arbrå samt två byggnader på Lissvägen 2-16 och Hovvägen 15-21 i Vallsta. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 2 st byggnader på Kransgatan 1 och 3 i Bollnäs. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och renovering av balkonger. Samt målning av garage och byte av garageportar. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet består av två stycken fastigheter som är beläget i Bollnäs, vid kvarteret Vallmon. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Bollnäs
ca. 100 kW solelsanläggning med en normalårsproduktion på minst 89 000 kWh/år vilken skall baseras och utvärderas på data gällande solstrålning från SMHI.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av nattklubb i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till nattklubb.
Ombyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av kiosk i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk kiosk.
Spa, restaurang mm vid Norrfly herrgård
Spa, restaurang, padelbana mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: