Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Vansbro
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Objektet är en ersättningsbyggnad för en kontorsbyggnad som kommunen tvingas riva genom att en skyddsvall ska byggas längs med Vanån.
Ombyggnad/upprustning eller tillbyggnad av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna, oklar byggstart.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vansbro
Ansökan om marklov för förlyttning av jordkulle.
Ombyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerlokaler.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Vansbro
Avser installation av solcellsanläggning till gruppboende.
Ombyggnad av gym i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändrad användning av handels- och kontorslokaler till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: