Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrallager i Vansbro
Avser nybyggnad av ett nytt högautomatiserat centrallager i Vansbro. Det nya lagret blir ca 13000 kvm stort anpassas för att stegvis kunna byggas ut i takt med ökade volymer. En Lykobutik på 500 kvm byggs också i anslutning till lagret. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Vansbro
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Objektet är en ersättningsbyggnad för en kontorsbyggnad som kommunen tvingas riva genom att en skyddsvall ska byggas längs med Vanån.
Nybyggnad av skyddsvall, GC-väg m.m i Vansbro kommun
Avser nybyggnad av skyddsvall och GC-väg samt VA-arbeten och rivning av 3 st byggnader.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna, oklar byggstart.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Byte av bergvärmepumpar i flerbostadshus, Vansbro
Avser 2 nya bergvärmepumpar, ny varmvattenberedning med befintlig bergkollektor med ny SRÖ för reglering av värme och varmvatten. Objekten är belägna på Parkgatan 3, Parkgatan 5, N Allégatan 24 och N Allégatan 25 i Vansbro.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 transformatorstationer Skomakaren 14,Skålö 38:31,Haga 24:90,Skolan 1,Nederborg 23:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 transformatorstationer Skålö 38:31,Skamhed 291:1,Skamhed 299:1,Skamhed 274:1,10:4,Hulån 86:1.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Vansbro
Avser installation av solcellsanläggning till gruppboende.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: