Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Smedjebacken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Utförs i tre etapper. I första etappen (projektid: 1172599) planerar man att bygga 16 lägenheter. Oklart hur många lägenheter som byggs i denna (etapp 2).
Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Utförs i tre etapper. I första etappen (projektid: 1172599) planerar man att bygga 16 lägenheter. Oklart hur många lägenheter som byggs i denna (etapp 3).
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 8 avdelningar med storkök. Omfattar även reservkraft samt solelanläggning. Parkeringar för personal, platser för hämtning och lämning och utvändig lekyta.
Energisparprojekt på Hagge skola i Smedjebacken
Avser byte av värmesystem vid Hagge skola i Smedjebacken.
Tillbyggnad av reningsverk i Smedjebacken
Uppförande av överbyggnad på bef. rötkammare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Ombyggnad och ändrad användning av butikslokaler på bottenvåningen till ca 4-5 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Energisparprojekt på Folkets Hus i Smedjebacken
Avser fläktbyte samt styr- och reglerarbeten vid Folkets hus i Smedjebacken.
Upprustning av skolgård i Smedjebacken
Avser nybyggnad av skolgård. Den befintliga gården skall rivas och en ny byggas upp. En multisportarena skall monteras på konstgräsmatta plus ett antal lek och sportutrustningar på fallskyddsunderlag. Platt ytor, kantsten och ny asfalt ska läggas samt ny belysning och dagvattenhantering.
Energisparprojekt på Vads Skola, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser byte av värmesystem, se över kraft o belysning i delar i huvudbyggnaden, komplettering med energiglas. På förskoleavdelningen intill Vads skola, Lingonet, kommer man byta till vattenburet värmesystem.
Energisparprojekt på Heros sportfält och Ovakohallen, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser bland annat konvertering av varmvattenledning och byte belysningsanläggning ovanför hockeybanan
Fasadrenovering på flerbostadshus i Smedjebacken
Avser fasadrenovering på ett bostadshus i centrala Smedjebacken.
Energisparprojekt på Allégården i Smedjebacken
Avser energisparåtgärder vid Allégården. Omfattning oklar
Tillbyggnad av kontor i Smedjebacken
Om- och tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av herrgård i Smedjebacken
Tillbyggnad på Wanbo Herrgård.
Nybyggnad av idrottshall i Smedjebacken
Uppförande av multisportarena med belysning.
Tillbyggnad av butik i Smedjebacken
Uppförande av tralldäck med tillhörande staket vid butikslokalen Fridhems blommor.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Smedjebacken
Uppförande av industritält.
Nybyggnad av biogasanläggning i Smedjebacken
Uppförande av kompressorbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av restaurang i Smedjebacken
Tillbyggnad av hamnrestaurang för RWC.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: