Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Smedjebacken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
Detaljplanen möjliggör verksamheter i Röbacksområdet som ligger längs med Humbobergsvägen/Björsjövägen. Området är ca 100 ha stort och är i huvudsak obebyggd skogsmark.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra boendemöjligheter med närhet till sjön Övre Hillen.
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 8 avdelningar med storkök. Omfattar även reservkraft samt solelanläggning. Parkeringar för personal, platser för hämtning och lämning och utvändig lekyta.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Avser omfattande ombyggnation och upprustning av Röda Berga, för grundskolans yngre år. Projektet omfattar arbetsmiljö, energi, tillgänglighet samt upprustning.
Energisparprojekt på Hagge skola i Smedjebacken
Projektet omfattar nyinstallation av bergvärmevärmepumpar för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål och demontering av befintlig värme- och varmvattenproduktion i form av oljepanna med rökgaskondensor med skorsten.
Ombyggnad av väg 671 genom Söderbärke
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Planer finns för ny återvinningscentral i Smedjebacken.
Tillbyggnad av reningsverk i Smedjebacken
Uppförande av överbyggnad på bef. rötkammare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Ombyggnad och ändrad användning av butikslokaler på bottenvåningen till ca 4-5 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Energisparprojekt på Folkets Hus i Smedjebacken
Avser byte av ventilationsaggregat samt styr- och reglerarbeten vid Folkets hus i Smedjebacken.
Reparation av bro över Hedströmmen
Ommålning insida låda.
Energisparprojekt på Vads Skola, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser byte av värmesystem, se över kraft o belysning i delar i huvudbyggnaden, komplettering med energiglas. På förskoleavdelningen intill Vads skola, Lingonet, kommer man byta till vattenburet värmesystem.
Energisparprojekt på Smedjehallen, Smedjebacken
Avser byte av ventilationsaggregat samt styr- och reglerutrustning.
Energisparprojekt på Allégården i Smedjebacken
Avser byte av värmesystemm, ventilationsaggregat samt styr- och reglerutrustning.
Energisparprojekt på Barken Arena, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser byte av belysning och byta ut värmesystem.
Nybyggnad av reservkraftsaggregat i Smedjebacken
Avser nytt reservkraftsaggregat utomhus vid Allégården.
Nybyggnad av lager i Smedjebacken
Nybyggnad av lagerhall. .
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Uppförande av sprinklerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Smedjebacken
Uppförande av vindmätmast i syfte att mäta vind för planerad vindkraftpark.
Reparation av Flatenbergs hytta i Smedjebacken
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: