Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Avser nybyggnad av äldreboende, 70 lgh.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Avser nybyggnad av ett LSS-boende. Byggplats ännu oklar.
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter. Partiellt stambyte med 1 trapphus åt gången. Totalt 6 trapphus. Kommer att pågå under 2 års tid.
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av putsad fasad och balkonger på flerbostadshus i 3 våningar. Badstugatan 1 A-B, Barbrogatan 2 A-B.
Ny gång- och cykelväg längs väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby
Gc-väg mellan Stora Skedvi-Yttersätra, 1,1 km lång sträcka.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Säter
Ombyggnad av undercentraler för värmeproduktion Samtliga byggnader inom Lindan 1 / Lutan 1 ska direktanslutas till fjärrvärme via egen fjärrvärmecentral.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Befintlig gödselplatta med betongsarg förses med väggar, tak och portar för ny funktion som maskinhall och förråd, kallt utrymme. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor enligt rambeskrivning VVS. Option 3: Komplett jordvärmeanläggning enligt rambeskrivning VVS.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av bro över Gessån
Ny bro inklusive anslutande väg och tillfällig förbifart.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter
Omfattar renovering av duschutrymmen.
Takbyte på gymnastikhall vid Enbacka skola i Gustafs, Säter
Omfattar ombyggnad av tak på gymnastikhall. Takyta ca 533 m2
Nybyggnad av idrottsplats i Säter
Enbacka 1:32 - nybyggnad av multiarena.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Asken 4 - installation av ventilation i industrilokal- ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 8 - ändrad användning från gruppboende till småindustri.
Nybyggnad av plank i Säter
Harpan 5 - rivning och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av plank i Säter
Idun 1 - rivning och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av transformatorstation (t757).
Ombyggnad av lägenhet i Säter
Morkullan 7 - ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av va-ledning i Säter
Gruvriset 4:12 - installation/ändring av vatten eller avlopp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Gäddan 7 - utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Säter
Enbacka 13:1 - fasadändring av sporthall (tillgänglighetsanpassad entré samt byte av port).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Cedern 7 - utvändig ändring av flerbostadshus (fasad- och fönstermålning).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: