Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Uppförande av 74 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av biogasanläggning i Dalarna
Anläggningen ska byggas för behandling av ca 90.000 ton flytgödsel och flytande avfall och andra restprodukter. I anläggningen ingår bl.a. en mottagningshall, två rötkamrar som vardera rymmer 5000 kbm, lagertank för färdig biogödsel samt uppgraderingsanläggning för förädling till fordonsgas.
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Avser nybyggnad av äldreboende, 70 lgh.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Avser nybyggnad av ett LSS-boende. Byggplats ännu oklar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stora Skedvi
Planer finns för nybyggnation av nytt seniorboende på åkermark. Avvaktar svar från kommun och markägare.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av putsad fasad och balkonger på flerbostadshus i 3 våningar. Badstugatan 1 A-B, Barbrogatan 2 A-B.
Trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg i Stora Skedvi kyrkby
Gc-väg mellan Stora Skedvi-Yttersätra.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Befintlig gödselplatta med betongsarg förses med väggar, tak och portar för ny funktion som maskinhall och förråd, kallt utrymme. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor enligt rambeskrivning VVS. Option 3: Komplett jordvärmeanläggning enligt rambeskrivning VVS.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser ny ramp samt in- och utfart till återvinningsstationen i Säter.
Nybyggnad av industrihus i Säter
Mora 5:15 - nybyggnad av filteranläggning vid industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Säter
Mora 8:46 - nybyggnad av parhus (6 st).
Rivning av telestation i Säter
Mora 8:76 - rivning av teknikbod.
Nybyggnad av tvätthall i Säter
Övre heden 9:131 (tilltänkt avstyckning) - nybyggnad av anläggning (biltvätt).
Nybyggnad av stall i Säter
Övre heden 9:132 (säterdalens fäbod) - nybyggnad av paviljongtak, hoppa-i-hö-hus, djurstallar, entréramp och takad plats samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bondhyttan s:5 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Landa 35:2 - nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Säter
Fabriken 8 - ändrad användning från lägenheter till kontor - tidsbegränsat bygglov t.o.m 2028-12-31.
Tillbyggnad av förråd i Säter
Skedvi kyrkby 35:2 - tillbyggnad av redskapsmuseum (förråd) samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av plank i Säter
Säter 4:5 - rivning och nybyggnad av plank (kristinegatan/östra långgatan).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 4:5 (badplats, ljustern) - nybyggnad av slogbod samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av barack i Säter
Säter 4:5 (pulkabacken) - nybyggnad av slogbod.
Rivning av fritidshus i Säter
Södersätra 30:2 - rivning av fritidshus (brandskadat) - ej bygglovpliktig åtgärd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: