Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Detaljplanelagd för 60 lägenheter i närhet av ny förskola samt centrum.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Stora Skedvi, Säter
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Avser nybyggnad av bostadsrätter ovanför hundbadet, Präst Källa.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Installation av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Säter
Avser installation av frånluftsvärmepumpar ombyggnad av undercentraler i en hus på kv. Siggebo i Säter. Adresser : Magistratsvägen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett omklädningsrum innehållande bland annat bastu.
Ombyggnad av tak på skola i Säter
Avser påbyggnad av sadeltak på moduler med plant tak på Kungsgårdsskolan i Säter.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter, etapp 2
Omfattar renovering av damernas duschutrymmen samt tillhörande RWC, WC, förråd och städutrymmen på sim- och sporthallen Skönvikshallen.
Nybyggnad av bilhall i Säter
Säter 3:8 - rivning av komplementbyggnad samt nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av lager i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av tält (prästgärdsskolan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 (salutorget och basarplan) - nybyggnad av laddstationsplatser för elbilar.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 4:5 (storgatan vid kyrkan) - marklov för stensättning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (gränsgatan-åsenvägen) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (säters camping) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av automatstation i Säter
Övre heden 9:135 - nybyggnad av gastankningsstation.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Säter
Oliven 1 - utvändig ändring (två nya fönster) av byggnad för dagverksamhet.
Nybyggnad av brygga i Säter
Färjeby s:6 och färjeby - strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Ombyggnad av affärshus i Säter
Juristen 7 - installation av ny ventilationsanläggning i affärslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Landa 95:2 - tidsbegränsat bygglov för tak över uteservering t.o.m. 2024-09-30.
Tillbyggnad av verkstad i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (verkstadslokal).
Ombyggnad av driftledning i Säter
Sandvik 3:17 med flera - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi-lövåsen 1:7 - nybyggnad av transformatorstation (t053).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Säter
Skönvik 1:15 - nybyggnad av padelbanor samt anläggande av husbilsparkering.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Säter
Skönvik 1:9 och 1:1 - ombyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (till aktivitetshall och golfstudio).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 2:1 och skönvik 1:1 - marklov för ändring av marknivå samt nedtagning av träd.
Rivning av bensinstation i Säter
Avser rivning av en byggnad, som tidigare varit bland annat bensinstation. Det ingår även utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: