Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm. i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral placerad i Villavägen 13 demonteras och ersätts med nya växlare.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av putsad fasad på envånings flerbostadshus.
Ombyggnad av värmeväxlare i flerbostadshus i Säter
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmecentral som är belägen på Kristinegatan 1 och försörjer via kulvert även Västra Långgatan 6 med värme och varmvatten. Med denna ombyggnad ska fastigheternas värmesystem separeras via varsin VVX för värme, varmvattnet växlas i en gemensam VVX.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av yttertak samt träfasad på två våningars flerbostadshus.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Nybyggnad av multisportarena i Säter
Avser nybyggnad av multisportarena och förråd samt jordläktare.
Installation av fjärrvärmeväxlare på servicehus i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral ska demonteras och ersättas med nya växlare.
Ombyggnad av lägenhet i Säter
Enbacka 19:130 - ändrad användning av flerbostadshus (från butikslokal till 2 lägenheter) samt utvändig ändring (tillkommande fönster).
Utvändigt underhåll av bibliotek i Säter
Iris 2 - utvändig ändring av bibliotek (nytt fönster).
Utvändigt underhåll av restaurang i Säter
Junkern 4 - rivning och nybyggnad av tak samt utvändig ändring (byte av fönster och ommålning av fasad) på restaurang efter brand.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Landa 95:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av telestation i Säter
Arkhyttan 20:4 - nybyggnad av torn med teknikbod (site 80331).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Mora 44:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av telestation i Säter
Nybo 1:1 - nybyggnad av teknikbod/nodhus.
Ombyggnad av lägenhet i Säter
Skedvi prästgård 1:67 - ändrad användning av flerbostadshus, från gym till lägenhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Solvarbo s:71 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av servicebyggnad i Säter
Säter 3:5 - ändring av brandskydd i dalstugan, säterdalen - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 nybyggnad av grillplats med tak (av typ slogbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av fritidshus i Säter
Säter 6:81 rivning av fritidshus - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Ålen 2 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av idrottsanläggning för bågskytte.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fotbollsplan i Säter
Mora 13:35 - anläggande av två fotbollsplaner samt parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: