Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av äldreboende i Säter, etapp 2
Avser nybyggnad av ett äldreboende. Detta avser etapp 1 av totalt 2 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1294539.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Sanering av betong- och stålkomponenter i befintlig gödselplatta. Påbyggnad av väggar och tak samt montage av portar till ny funktion som Maskinhall / Kallförråd. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor som skall betjänas från bergvärmepump för nybyggnaden, radiatorer för kontor och personaldel och fläktluftvärmare för stalldel, i priset skall även ingå demontering av befintlig elvärme i sin helhet där elvärmen ersätts med vattenburen värme. Option 3: Optionspris på ny serviscentral (kabelskåp vid fasad).
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser ny ramp samt in- och utfart till återvinningsstationen i Säter.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av putsad fasad på envånings flerbostadshus.
Ombyggnad av värmeväxlare i flerbostadshus i Säter
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmecentral som är belägen på Kristinegatan 1 och försörjer via kulvert även Västra Långgatan 6 med värme och varmvatten. Med denna ombyggnad ska fastigheternas värmesystem separeras via varsin VVX för värme, varmvattnet växlas i en gemensam VVX.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av yttertak samt träfasad på två våningars flerbostadshus.
Nybyggnad av multisportarena i Säter
Avser nybyggnad av multisportarena och förråd samt jordläktare.
Installation av fjärrvärmeväxlare på servicehus i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral ska demonteras och ersättas med nya växlare.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 1 - tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Säter
Iris 2 - utvändig ändring av bibliotek (nytt fönster).
Utvändigt underhåll av restaurang i Säter
Junkern 4 - rivning och nybyggnad av tak samt utvändig ändring (byte av fönster och ommålning av fasad) på restaurang efter brand.
Nybyggnad av telestation i Säter
Arkhyttan 20:4 - nybyggnad av torn med teknikbod (site 80331).
Nybyggnad av telestation i Säter
Nybo 1:1 - nybyggnad av teknikbod/nodhus.
Ombyggnad av lägenhet i Säter
Enbacka 19:130 - ändrad användning av flerbostadshus (från butikslokal till 2 lägenheter) samt utvändig ändring (tillkommande fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Säter
Fordonet 1 - ombyggnad av industribyggnad (installation av portar).
Ombyggnad av lägenhet i Säter
Skedvi prästgård 1:67 - ändrad användning av flerbostadshus, från gym till lägenhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 2:1 - nybyggnad av återvinningsstation (bergstäktsvägen).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Tillbyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - rivning och tillbyggnad (del av loge) samt påbyggnad av gödselplatta (säterbygdens ridklubb).
Ombyggnad av servicebyggnad i Säter
Säter 3:5 - ändring av brandskydd i dalstugan, säterdalen - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) – periodiskt tidsbegränsat bygglov för uteservering maj-september 2018-2019.
Nybyggnad av idrottsplats i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av idrottsanläggning för bågskytte.
Nybyggnad av fotbollsplan i Säter
Mora 13:35 - anläggande av två fotbollsplaner samt parkeringsplats.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm. i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral placerad i Villavägen 13 demonteras och ersätts med nya växlare.
Sanering av mark, Säter
Avser sanering av förorenad mark där det planeras att bygga bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: