Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter. Partiellt stambyte med 1 trapphus åt gången. Totalt 6 trapphus. Kommer att pågå under 2 års tid.
Ny gång- och cykelväg längs väg 780 mellan Bispberg-väg 70
GC-väg vid Bispberg-V 70, Saltvik och Lindvallen Högfjällshotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Avser nybyggnad av bostadsrätter ovanför hundbadet, Präst Källa.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Nybyggnad av bro över Gessån
Ny bro inklusive anslutande väg och tillfällig förbifart.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett personalrum.
Rivning av byggnad i Gustafs, Säter
Avser rivning av byggnad inkl källare, som tidigare varit bland annat försäljningslokal för loppis samt samlingslokal. Det ingår även utvändig rivning av en mindre garagebyggnad samt alla serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av mark ytorna efter rivning.
Invändigt underhåll av kontor i Säter
Idun 1 - invändig ändring av kontorsbyggnad (byte av dörr).
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Iris 2 - tillbyggnad av affärshus (ramp).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Jönshyttan 1.1 - strandskyddsdispens för markschaktning vid golfbanans hål nr 13.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Liljan 4 - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av telestation i Säter
Mora 8:76 - rivning av teknikbod.
Rivning av fritidshus i Säter
Dalkarlsnäs 1:19 - rivning av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Arkhyttan 50:1 - marklov för schaktning samt bygglov för uppställning av bodar och för upplag av rivningsmassor och grus på industrifastighet.
Ombyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 2:1 - tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från grusplan till parkering t.o.m 2029-10-17 (klockarskolan-sågen).
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (junkern 4) - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av enbostadshus i Säter
Säter 5:25 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av stugby i Säter
Ulvshyttan 7:4 - tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (från vårdhem till vandrarhem/stugby) t.o.m. 2029-12-01.
Ombyggnad av butik i Säter
Arvet 1 - ändrad användning av komplementbyggnad (från garage till färgbutik) samt uppsättning av skyltar/ljusanordningar.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Foran 8 - installation av ny ventilationsanläggning i industrilokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus, Säters kommun
Avser byte av ventilationsaggregat som är placerat på vind och som skall ersättas med nytt aggregat som skall placeras i undercentral i källare. Objektets läge: Fridhemsvägen 3 stora skedvi i Säters kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: