Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter. Partiellt stambyte med 1 trapphus åt gången. Totalt 6 trapphus. Kommer att pågå under 2 års tid.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av putsad fasad och balkonger på flerbostadshus i 3 våningar. Badstugatan 1 A-B, Barbrogatan 2 A-B.
Nybyggnad av loge i Säter
Avser nybyggnad av loge vid Säterbygdens ridklubb. Ingår gör 3 olika optioner. Option 1: Befintlig gödselplatta med betongsarg förses med väggar, tak och portar för ny funktion som maskinhall och förråd, kallt utrymme. Option 2: Separat pris skall lämnas för konvertering av befintlig elvärme till vattenburen värme för stall, personaldel och kontor enligt rambeskrivning VVS. Option 3: Komplett jordvärmeanläggning enligt rambeskrivning VVS.
Nybyggnad av bro över Gessån
Ny bro inklusive anslutande väg och tillfällig förbifart.
Takbyte på gymnastikhall vid Enbacka skola i Gustafs, Säter
Omfattar ombyggnad av tak på gymnastikhall. Takyta ca 533 m2
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett personalrum.
Rivning av byggnad i Gustafs, Säter
Avser rivning av byggnad inkl källare, som tidigare varit bland annat försäljningslokal för loppis samt samlingslokal. Det ingår även utvändig rivning av en mindre garagebyggnad samt alla serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av mark ytorna efter rivning.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter
Omfattar renovering av duschutrymmen.
Nybyggnad av enbostadshus i Säter
Säter 5:25 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Säter
Österby 30:4 - ändrad användning från stall till gårdsbutik.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Iris 2 - tillbyggnad av affärshus (ramp).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Liljan 4 - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av telestation i Säter
Mora 8:76 - rivning av teknikbod.
Rivning av fritidshus i Säter
Dalkarlsnäs 1:19 - rivning av fritidshus.
Rivning av affärshus i Säter
Enbacka 1:27 - rivning av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Göken 5 och 6 - utvändig ändring av flerbostadshus (byte av balkonger).
Utbyte av ventilation i flerbostadshus, Säters kommun
Avser byte av ventilationsaggregat som är placerat på vind och som skall ersättas med nytt aggregat som skall placeras i undercentral i källare. Objektets läge: Fridhemsvägen 3 stora skedvi i Säters kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: