Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Stora Skedvi, Säter
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Nybyggnad av specialbostadshus (LSS-boende).
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Säter
I denna entreprenad skall bef undercentraler i Vretvägen, Magistratsvägen 4 och Magistratsvägen 6 renoveras.
Ombyggnad av tak på skola i Säter
Avser påbyggnad av sadeltak på moduler med plant tak på Kungsgårdsskolan i Säter.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter, etapp 2
Omfattar renovering av damernas duschutrymmen samt tillhörande RWC, WC, förråd och städutrymmen på sim- och sporthallen Skönvikshallen.
Renovering av sporthall i Säter
Omfattar renovering av ny entré till fastigheten, renovering av duschutrymmen-, omklädningsrum-,Wc/RWC. Samt ombyggnad av ventilation på Enbacka sporthall i Gustafs, Säter kommun.
Nybyggnad av gc-bro i Säter
Ovangårdarne 6:27 - nybyggnad av cykel- och skidövergång (motionscentralen).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi-lövåsen 1:7 - nybyggnad av transformatorstation (t053).
Nybyggnad av kontor i Säter
Säter 3:5 (reningsverket) - tidsbegränsat bygglov för uppställning av kontorsbodar t.o.m. 2025-12-31 samt strandskyddsdispens.
Ombyggnad av skola i Säter
Säter 4:5 - installation av ventilationsanläggning i skolverksamhet - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 (salutorget och basarplan) - nybyggnad av laddstationsplatser för elbilar.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 4:5 (storgatan vid kyrkan) - marklov för stensättning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 4:5 del av (säters camping) - anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Säter
Aktören 3 - nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak över soptunnor).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bergbacken 1 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Bergstäkten 1:6 - nybyggnad av transformatorstation, utbyte/rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Säter
Druvan 1 - förhandsbesked för ändrad användning (från ekonomibyggnad till bostadshus).
Nybyggnad av brygga i Säter
Färjeby s:6 och färjeby - strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Ombyggnad av skola i Säter
Kungsgården 1 – ändring av verksamhet som väsentligt påverkar brandskyddet (från skola/fritidshem till grundsärskola).
Tillbyggnad av servering i Säter
Landa 95:2 - tidsbegränsat bygglov för tak över uteservering t.o.m. 2024-09-30.
Rivning av bensinstation i Säter
Avser rivning av en byggnad, som tidigare varit bland annat bensinstation. Det ingår även utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: